Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΙΤΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΙΤΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΙΤΩΣΗ

2 ΜΙΤΩΣΗ Πρόφαση Προμετάφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση Μιτωτικός Δείκτης
S10 Πρόφαση Προμετάφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση Μιτωτικός Δείκτης

3 Πρόφαση Χρωμοσώματα διπλασιασμένα Χρωμοσώματα ορατά
S11 Χρωμοσώματα διπλασιασμένα Χρωμοσώματα ορατά Σχηματίζεται η Μιτωτική Άτρακτος

4 Προφασικά Χρωμοσώματα
S12 Προφασικά Χρωμοσώματα Αδελφές Χρωματίδες Κοχεσίνη Κεντρομερίδιο Κινητοχώρος

5 Μηχανισμός Συγκράτησης Αδελφών Χρωματίδων
S25 Μηχανισμός Συγκράτησης Αδελφών Χρωματίδων Κοχεσίνη

6 Συσπείρωση Χρωμοσωμάτων
S13 Συσπείρωση Χρωμοσωμάτων Κοντεσίνη DNA Τοποϊσομεράση Ι

7 Κεντρόσωμα Κέντρα οργάνωσης Μικροσωληνίσκων γ-Τουμπουλίνη Κεντριόλια
S14 Κεντρόσωμα Κέντρα οργάνωσης Μικροσωληνίσκων γ-Τουμπουλίνη Κεντριόλια

8 Συγκρότηση Μιτωτικής Ατράκτου Άτρακτος με κεντριόλια και αστέρα
S15 Αστρόσφαιρα ή Αστέρας Διαχωρισμός κεντροσωμάτων Απομάκρυνση κεντροσωμάτων προς τους Πόλους Κινεσίνη, Μικροσωληνίσκοι, Υδρόλυση ATP

9 Δομές και Οργανίδια (στην πρόφαση)
S17 Δομές και Οργανίδια (στην πρόφαση) Εξαφάνιση πυρηνίσκου Διακοπή μεταγραφής και πρωτεϊνοσύνθεσης Μειωμένη κυκλοφορία κυστιδίων Σταματά Ενδοκυττάρωση και Εξωκυττάρωση ΕΔ και Golgi διασπόνται σε κυστίδια

10 Προμετάφαση Αποδιοργάνωση πυρηνικής μεμβράνης
S18 Προμετάφαση Αποδιοργάνωση πυρηνικής μεμβράνης πυρηνικές λαμίνες Πλήρης σχηματισμός μιτωτικής ατράκτου Κίνηση χρωμοσωμάτων προς ισημερινό

11 S19 Προμετάφαση Δέσμευση μικροσωληνίσκων σε κινητοχώρο

12 Προμετάφαση Αδελφές χρωματίδες προς αντίθετους πόλους
S20 Προμετάφαση Αδελφές χρωματίδες προς αντίθετους πόλους Εξισορρόπηση μήκους μικροσωληνίσκων

13 Μετάφαση Χρωμοσώματα δεσμευμένα στη μιτωτική άτρακτο
S22 Μετάφαση Χρωμοσώματα δεσμευμένα στη μιτωτική άτρακτο Ευθυγραμισμένα στον ισημερινό

14 S24 Ανάφαση Κίνηση Χρωματίδων προς τους πόλους

15 Μηχανισμός Διαχωρισμού Χρωμοσωμάτων κατά την Ανάφαση
S25 Μηχανισμός Διαχωρισμού Χρωμοσωμάτων κατά την Ανάφαση Κοχεσίνη Σεπαράση Σεκουράση / Σεκουρίνη

16 Τελόφαση Αποσυσπείρωση χρωμοσωμάτων Συγκρότηση πυρηνικής μεμβράνης
S28 Τελόφαση Αποσυσπείρωση χρωμοσωμάτων Συγκρότηση πυρηνικής μεμβράνης Επανασχηματισμός ΕΔ και Golgi Εξαφάνιση μιτωτικής ατράκτου

17 S29 Κυτταροδιαίρεση Ενδιάμεσο Σωμάτιο Συσταλτός δακτύλιος Περίσφυξη

18 ΔΥΟ διαιρέσεις αλλά ΜΙΑ σύνθεση DNA
ΜΕΙΩΣΗ S30 Ελάττωση αριθμού χρωμοσωμάτων Ασυνδυασμός DNA Σύνθεση ειδικών mRNA και πρωτεϊνών ΔΥΟ διαιρέσεις αλλά ΜΙΑ σύνθεση DNA

19 Στάδια Πρόφασης-Ι Λεπτοταινία Ζυγοταινία Παχυταινία Διπλοταινία
S31 Λεπτοταινία Ζυγοταινία Παχυταινία Διπλοταινία Διακίνηση

20 Στάδια Πρόφασης-Ι Ζυγοταινία Σύναψη ομόλογων χρωμοσωμάτων
S33 Ζυγοταινία Σύναψη ομόλογων χρωμοσωμάτων Συναπτονηματικό Σύμπλεγμα

21 Συναπτονηματικό Σύμπλεγμα
Στάδια Πρόφασης-Ι S34 Συναπτονηματικό Σύμπλεγμα

22 Στάδια Πρόφασης-Ι Διπλοταινία
S36 Διπλοταινία Σταδιακή εξαφάνιση συναπτονηματικού συμπλέγματος Χιάσματα Μη-αδελφών χρωματίδων Επιχιασμός / Χιασματυπία / Διασκελισμός

23 Μετάφαση-Ι Εμφάνιση Ατράκτου Χρωμοσώματα σε Τετράδες
S38 Μετάφαση-Ι Εμφάνιση Ατράκτου Χρωμοσώματα σε Τετράδες Τυχαία διάταξη Τυχαίος διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων

24 Ανάφαση-Ι Κίνηση χρωμοσωμάτων προς τους πόλους
S39 Ανάφαση-Ι Κίνηση χρωμοσωμάτων προς τους πόλους ΜΗ-διαχωρισμός αδερφών χρωματίδων

25 Τελόφαση-Ι Μη σχηματισμός πυρηνικής μεμβράνης
S40 Τελόφαση-Ι Μη σχηματισμός πυρηνικής μεμβράνης Μικρό μεσοφασικό διάστημα

26 Μειωτική διαίρεση ΙΙ Τυπική κυτταρική διαίρεση Μη-αντιγραφή DNA
S41 Τυπική κυτταρική διαίρεση Μη-αντιγραφή DNA Απλοειδής αριθμός χρωμοσωμάτων

27 Μετάφαση-ΙΙ Εμφάνιση Ατράκτου
S42 Μετάφαση-ΙΙ Εμφάνιση Ατράκτου Κινητοχώροι αδερφών χρωματίδων προς τους 2 πόλους Άωρα Ωοκύτταρα

28 Ανάφαση-ΙΙ Διαχωρισμός συμπλέγματος κοχεσίνης
S43 Ανάφαση-ΙΙ Διαχωρισμός συμπλέγματος κοχεσίνης Κίνηση αδελφών χρωματίδων προς αντίθετους πόλους

29 Τελόφαση-ΙΙ Σχηματισμός πυρηνικής μεμβράνης
S44 Τελόφαση-ΙΙ Σχηματισμός πυρηνικής μεμβράνης Από ένα διπλοειδές κύτταρο  4 απλοειδή κύτταρα

30 Συνέπειες Μείωσης Διατηρείται σταθερός ο αριθμός των χρωμοσωμάτων
S45 Συνέπειες Μείωσης Διατηρείται σταθερός ο αριθμός των χρωμοσωμάτων Τυχαία ανακατανομή γενετικών πληροφοριών σε απογόνους Λόγω χιασματυπίας, ανασυνδυάζονται οι γενετικές πληροφορίες

31 Σχηματισμός Γαμετών S46

32 Γενετικός Ανασυνδυασμός & Μείωση
S47 Συνδεδεμένα γονίδια διαχωρίζονται με τον Ανασυνδυασμό κατά τη Σύναψη

33 Γενετικός Ανασυνδυασμός & Μείωση
S48

34 Μονογονική Αναπαραγωγή
S49 Μονογονική Αναπαραγωγή Πρωτόζωα Εκβλάστηση πολυκύτταρων οργανισμών Αναγέννηση από τμήμα οργανισμού Αναγέννηση από λίγα κύτταρα

35 Αμφιγονική Αναπαραγωγή
S50 Γαμέτες Γαμετογένεση Ωάρια & Σπερματοζωάρια

36 S51 Ωάριο Σφαιρικό ή ωοειδές Λέκιθος Διάφανη Ζώνη (Zona Pelucida)

37 Σπερματοζωάριο Πολύ μικρό μέγεθος Κινούμενο Πολλά μιτοχόνδια
S52 Σπερματοζωάριο Πολύ μικρό μέγεθος Κινούμενο Πολλά μιτοχόνδια ΔΕΝ έχει ΕΔ ριβοσώματα υπεροξειδιοσώματα κυστίδια

38 S53 Σπερματοζωάριο Κεφαλή Ουρά Ακροσωματικό κυστίδιο

39 Στάδια Γονιμοποίησης Ζυγώτης
S54 Αναγνώριση και προσκόλληση σπερματοζωαρίων Αλληλεπίδραση με μικρολάχνες ωαρίου Κεφαλή εγκλωβίζεται και ακινητοποιείται Κεφαλή εισέρχεται στο ωάριο Σύντηξη Ενεργοποίηση ωαρίου Ζυγώτης

40 Στάδια Γονιμοποίησης – Ακροσωματική Αντίδραση
S55 Διαυγής ζώνη (Zona pellucida) Υποδοχείς ΖΡ3 Υδρολυτικά ένζυμα Διέλευση διαφανούς στιβάδας

41 Στάδια Γονιμοποίησης – Ενεργοποίηση Ωαρίου
S56 Σύντηξη πλασματικών μεμβρανών γαμετών Αποπόλωση πλασματικής μεμβράνης ωαρίου Αντίδραση φλοιού Μεμβράνη Γονιμοποίησης Ολοκλήρωση Μείωσης 1η κυτταρική διαίρεση 90min μετά τη σύντηξη των γαμετών

42 Από τι αποτελείται η μιτωτική άτρακτος; Τι είναι το κεντρομερίδιο, ο κινητοχώρος και το κεντρόσωμα; Ποια η δράση της κοντεσίνης, της κοχεσίνης, της σεπαράσης και της σεκουρίνης; Ποιες διαφορές έχει η μίτωση από τη μείωση; Ποια είναι τα στάδια της γονιμοποίησης; Τι είναι η ακροσωματική αντίδραση, η διαυγής ζώνη και η αντίδραση φλοιού;


Κατέβασμα ppt "ΜΙΤΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google