Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΙΤΩΣΗ. Πρόφαση Προμετάφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση Μιτωτικός Δείκτης S10.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΙΤΩΣΗ. Πρόφαση Προμετάφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση Μιτωτικός Δείκτης S10."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΙΤΩΣΗ

2 Πρόφαση Προμετάφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση Μιτωτικός Δείκτης S10

3 Πρόφαση Χρωμοσώματα διπλασιασμένα Χρωμοσώματα ορατά Σχηματίζεται η Μιτωτική Άτρακτος S11

4 Προφασικά Χρωμοσώματα Αδελφές Χρωματίδες Κοχεσίνη Κεντρομερίδιο Κινητοχώρος S12

5 Μηχανισμός Συγκράτησης Αδελφών Χρωματίδων Κοχεσίνη S25

6 Συσπείρωση Χρωμοσωμάτων Κοντεσίνη DNA Τοποϊσομεράση Ι S13

7 Κεντρόσωμα Κέντρα οργάνωσης Μικροσωληνίσκων γ-Τουμπουλίνη Κεντριόλια S14

8 Συγκρότηση Μιτωτικής Ατράκτου Άτρακτος με κεντριόλια και αστέρα Αστρόσφαιρα ή Αστέρας Διαχωρισμός κεντροσωμάτων Απομάκρυνση κεντροσωμάτων προς τους Πόλους Κινεσίνη, Μικροσωληνίσκοι, Υδρόλυση ATP S15

9 Δομές και Οργανίδια (στην πρόφαση) Εξαφάνιση πυρηνίσκου Διακοπή μεταγραφής και πρωτεϊνοσύνθεσης Μειωμένη κυκλοφορία κυστιδίων Σταματά Ενδοκυττάρωση και Εξωκυττάρωση ΕΔ και Golgi διασπόνται σε κυστίδια S17

10 Προμετάφαση Αποδιοργάνωση πυρηνικής μεμβράνης πυρηνικές λαμίνες Πλήρης σχηματισμός μιτωτικής ατράκτου Κίνηση χρωμοσωμάτων προς ισημερινό S18

11 Προμετάφαση Δέσμευση μικροσωληνίσκων σε κινητοχώρο S19

12 Προμετάφαση Αδελφές χρωματίδες προς αντίθετους πόλους Εξισορρόπηση μήκους μικροσωληνίσκων S20

13 Μετάφαση Χρωμοσώματα δεσμευμένα στη μιτωτική άτρακτο Ευθυγραμισμένα στον ισημερινό S22

14 Ανάφαση Κίνηση Χρωματίδων προς τους πόλους S24

15 Μηχανισμός Διαχωρισμού Χρωμοσωμάτων κατά την Ανάφαση Κοχεσίνη Σεπαράση Σεκουράση / Σεκουρίνη S25

16 Τελόφαση Αποσυσπείρωση χρωμοσωμάτων Συγκρότηση πυρηνικής μεμβράνης Επανασχηματισμός ΕΔ και Golgi Εξαφάνιση μιτωτικής ατράκτου S28

17 Κυτταροδιαίρεση Ενδιάμεσο Σωμάτιο Συσταλτός δακτύλιος Περίσφυξη S29

18 ΜΕΙΩΣΗ Ελάττωση αριθμού χρωμοσωμάτων Ασυνδυασμός DNA Σύνθεση ειδικών mRNA και πρωτεϊνών ΔΥΟ διαιρέσεις αλλά ΜΙΑ σύνθεση DNA S30

19 Στάδια Πρόφασης-Ι Λεπτοταινία Ζυγοταινία Παχυταινία Διπλοταινία Διακίνηση S31

20 Στάδια Πρόφασης-Ι Ζυγοταινία Σύναψη ομόλογων χρωμοσωμάτων Συναπτονηματικό Σύμπλεγμα S33

21 Στάδια Πρόφασης-Ι Συναπτονηματικό Σύμπλεγμα S34

22 Στάδια Πρόφασης-Ι Διπλοταινία Σταδιακή εξαφάνιση συναπτονηματικού συμπλέγματος Χιάσματα Μη-αδελφών χρωματίδων Επιχιασμός / Χιασματυπία / Διασκελισμός S36

23 Μετάφαση-Ι Εμφάνιση Ατράκτου Χρωμοσώματα σε Τετράδες Τυχαία διάταξη  Τυχαίος διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων S38

24 Ανάφαση-Ι Κίνηση χρωμοσωμάτων προς τους πόλους ΜΗ-διαχωρισμός αδερφών χρωματίδων S39

25 Τελόφαση-Ι Μη σχηματισμός πυρηνικής μεμβράνης Μικρό μεσοφασικό διάστημα S40

26 Μειωτική διαίρεση ΙΙ Τυπική κυτταρική διαίρεση Μη-αντιγραφή DNA Απλοειδής αριθμός χρωμοσωμάτων S41

27 Μετάφαση-ΙΙ Εμφάνιση Ατράκτου Κινητοχώροι αδερφών χρωματίδων προς τους 2 πόλους Άωρα Ωοκύτταρα S42

28 Ανάφαση-ΙΙ Διαχωρισμός συμπλέγματος κοχεσίνης Κίνηση αδελφών χρωματίδων προς αντίθετους πόλους S43

29 Τελόφαση-ΙΙ Σχηματισμός πυρηνικής μεμβράνης Από ένα διπλοειδές κύτταρο  4 απλοειδή κύτταρα S44

30 Συνέπειες Μείωσης Διατηρείται σταθερός ο αριθμός των χρωμοσωμάτων Τυχαία ανακατανομή γενετικών πληροφοριών σε απογόνους Λόγω χιασματυπίας, ανασυνδυάζονται οι γενετικές πληροφορίες S45

31 Σχηματισμός Γαμετών S46

32 Γενετικός Ανασυνδυασμός & Μείωση Συνδεδεμένα γονίδια διαχωρίζονται με τον Ανασυνδυασμό κατά τη Σύναψη S47

33 Γενετικός Ανασυνδυασμός & Μείωση S48

34 Μονογονική Αναπαραγωγή Πρωτόζωα Εκβλάστηση πολυκύτταρων οργανισμών Αναγέννηση από τμήμα οργανισμού Αναγέννηση από λίγα κύτταρα S49

35 Αμφιγονική Αναπαραγωγή Γαμέτες Γαμετογένεση Ωάρια & Σπερματοζωάρια S50

36 Ωάριο Σφαιρικό ή ωοειδές Λέκιθος Διάφανη Ζώνη (Zona Pelucida) S51

37 Σπερματοζωάριο Πολύ μικρό μέγεθος Κινούμενο Πολλά μιτοχόνδια ΔΕΝ έχει ΕΔ ριβοσώματα υπεροξειδιοσώματα κυστίδια S52

38 Σπερματοζωάριο Κεφαλή Ουρά Ακροσωματικό κυστίδιο S53

39 Στάδια Γονιμοποίησης Αναγνώριση και προσκόλληση σπερματοζωαρίων Αλληλεπίδραση με μικρολάχνες ωαρίου Κεφαλή εγκλωβίζεται και ακινητοποιείται Κεφαλή εισέρχεται στο ωάριο Σύντηξη Ενεργοποίηση ωαρίου Ζυγώτης S54

40 Στάδια Γονιμοποίησης – Ακροσωματική Αντίδραση Διαυγής ζώνη (Zona pellucida) Υποδοχείς ΖΡ3 Υδρολυτικά ένζυμα Διέλευση διαφανούς στιβάδας S55

41 Στάδια Γονιμοποίησης – Ενεργοποίηση Ωαρίου Σύντηξη πλασματικών μεμβρανών γαμετών Αποπόλωση πλασματικής μεμβράνης ωαρίου Αντίδραση φλοιού Μεμβράνη Γονιμοποίησης Ολοκλήρωση Μείωσης 1η κυτταρική διαίρεση 90min μετά τη σύντηξη των γαμετών S56

42 Από τι αποτελείται η μιτωτική άτρακτος; Τι είναι το κεντρομερίδιο, ο κινητοχώρος και το κεντρόσωμα; Ποια η δράση της κοντεσίνης, της κοχεσίνης, της σεπαράσης και της σεκουρίνης; Ποιες διαφορές έχει η μίτωση από τη μείωση; Ποια είναι τα στάδια της γονιμοποίησης; Τι είναι η ακροσωματική αντίδραση, η διαυγής ζώνη και η αντίδραση φλοιού;


Κατέβασμα ppt "ΜΙΤΩΣΗ. Πρόφαση Προμετάφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση Μιτωτικός Δείκτης S10."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google