Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 11 Ιουνίου 2016 Ηλίας Τσουτσοπλίδης Σύμβουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 11 Ιουνίου 2016 Ηλίας Τσουτσοπλίδης Σύμβουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 11 Ιουνίου 2016 Ηλίας Τσουτσοπλίδης Σύμβουλος Κοινωνικού Μάρκετινγκ

2 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: «Χρηματοδοτικά Εργαλεία» που δεν περιλαμβάνουν: - Κρατικές επιδοτήσεις - Ευρωπαϊκά προγράμματα - Το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας - Μορφές δανεισμού και μικροπιστώσεων Τα ονομάζουμε «Εναλλακτικά», καθώς πλαισιώνουν τα πιο «παραδοσιακά» εργαλεία, αλλά και γιατί χρειάζονται εξέλιξη ως προς την εφαρμογή τους.

3 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: Γιατί επικεντρωνόμαστε στην Ευρώπη: - Είναι ο φυσικός χώρος δράσης των Ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων - Εχει το οικονομικό μοντέλο που είναι παρεμφερές με το ελληνικό - Εχουμε κοντινή κουλτούρα συνεργατισμού και κοινωνικών δεσμών Εχουμε κοινή αντίληψη για το αποδεκτό επίπεδο ζωής και προσδοκιών (κάτι που επηρεάζει τις δυναμικές εντός των κοινωνικών επιχειρήσεων) Εχουμε κοινή αντίληψη για το αποδεκτό επίπεδο ζωής και προσδοκιών (κάτι που επηρεάζει τις δυναμικές εντός των κοινωνικών επιχειρήσεων) - Μας ευνοεί η τάση νομικής εναρμόνισης μεταξύ των κρατών – μελών, για την ανάπτυξη των εργαλείων χρηματοδότησης - Εχουμε κοινό πλαίσιο εμπορικής λειτουργίας - Εχουμε ευθεία γραμμή επιρροής σε ζητήματα τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και πιστοποιήσεων.

4 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ -Αμεση ρευστότητα -Διευκόλυνση παραγωγικού προγραμματισμού -Δημιουργία πιστών καταναλωτών σε μακροχρόνια βάση - Γρήγορη ανάπτυξη, εντός ενός επιχειρηματικού ‘οικοσυστήματος’ επενδυτών, κοινωνίας, μεντόρων και καταναλωτών - Γρήγορη ανάπτυξη, εντός ενός επιχειρηματικού ‘οικοσυστήματος’ επενδυτών, κοινωνίας, μεντόρων και καταναλωτών - Ευελιξία στη διαμόρφωση προϊόντων / υπηρεσιών στην πορεία του χρόνου, έχοντας σύμμαχο ένα ευέλικτο σύστημα υποστηρικτών (σε αντίθεση με πιο παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης που απαιτούν ισχυρότερες συμφωνίες)

5 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Ο «κοινωνικός» χαρακτήρας της επιχείρησης δεν σημαίνει μειωμένη συνέπεια στην επιστρεφόμενη αξία. Τα Εναλλακτικά Χρηματοδοτικά Εργαλεία, πραγματώνουν μια «κοινωνική συμφωνία» μιας ανταποδοτικής σχέσης της κοινωνίας με την επιχείρηση και όλοι μαζί, πραγματώνουν μια πιο ανθρώπινη οικονομία. Απαιτείται σχέση εμπιστοσύνης με ανταποδοτικό χαρακτήρα προς τους χρηματοδότες:

6 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ: -Επιστροφή ποσοστού επί των κερδών (σε εγχρήματη ή αχρήματη μορφή). -Επιστροφή αξίας με βάσει το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει η κοινωνική επιχείρηση, όταν ο επενδυτής το/την χρειαστεί ή όποτε αυτό έχει συμφωνηθεί. -Ηθική ανταμοιβή του κοινωνικού αποτυπώματος της συνεργασίας προς όλο το Οικοσύστημα που περιβάλει την κοινωνική επιχείρηση (πχ: ΚΟΙΝΣΕΠ – πολίτες / χρηματοδότες – ΟΤΑ). - Επιστροφή αξίας βάσει των αποτελεσμάτων παρά βάσει μιας αυστηρής δέσμευσης με επιπτώσεις.

7 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ενδεικτικά των σχέσεων μιας κοινωνικής επιχείρησης με τους χρηματοδότες της: - Πολυμετοχικό σχήμα - Κοινωνικό Ομόλογο (Social Impact Bond) - Κοινωνικό Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Social Venture Capital) - Επιχειρηματικοί Αγγελοι - Χορηγοί - Υβριδική χρηματοδότηση - Crowdfunding

8 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Η έννοια της εμπιστοσύνης είναι η βάση του εμπορίου. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να πιστοποιούν το έργο τους. Η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), θέτει ως πρωταρχικό σκοπό για τις κοινωνικές επιχειρήσεις τον Μετρήσιμο Κοινωνικό Αντίκτυπο του έργου τους.

9 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - Νομικές ελευθερίες στις επενδύσεις, τη διακίνηση χρήματος και στις ευέλικτες μορφές εταιρικής ιδιοκτησίας (μετοχικά σχήματα), από όλες και προς όλες τις μεριές - Ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση των κοινωνικών επιχειρήσεων και των κοινωνικών επενδυτών - Νομικές και πολιτικές ελευθερίες στους Δημόσιους φορείς για συνεργασία

10 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα (από το 1,5 στο 10% του ΑΕΠ), αρκεί να υπάρξουν: Α) Νομικές ελευθερίες στις μορφές επενδύσεων και συνεργασιών. Β) Από τη μεριά των κοινωνικών επιχειρήσεων: - Επαγγελματισμός - Δημιουργικότητα (και) στη χρηματοδότηση - Μεγάλη αίσθηση της ευθύνης έναντι της κοινότητας / κοινωνίας - Μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου τους με αναγνωρισμένες μεθόδους

11 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση: ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και καλή – αλληλέγγυα - οικονομία


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 11 Ιουνίου 2016 Ηλίας Τσουτσοπλίδης Σύμβουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google