Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Απόδοσης Εργασίας Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Απόδοσης Εργασίας Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Απόδοσης Εργασίας Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Ορισμός Αξιολόγησης Απόδοσης Εργασίας Πρόκειται για τη διαδικασία εκτίμησης – μέτρησης της συνολικής απόδοσης του εργαζομένου (σε ετήσια βάση) στα πλαίσια της επιτέλεσης των καθημερινών έργων – υποχρεώσεων του η ευθύνη των οποίων του έχει ανατεθεί και την οποία έχει συνειδητά αναλάβει

3 Βασικά Στοιχεία Αποτελεσματικής Αξιολόγησης Προσδιορισμός των στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων του οργανισμού Προσδιορισμός στις ιδιαιτερότητες του οργανισμού Στόχοι της θέσης εργασίας στα πλαίσια του οργανισμού και των στόχων του, της διεύθυνσης και των ευθυνών που έχει αναλάβει και της ομάδας με τις υποχρεώσεις της

4 Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης με σαφήνεια και αντικειμενικότητα και εστίαση στην βελτίωση της απόδοσης Ανατροφοδότηση – επαναπληροφόρηση εργαζομένων Αποδοχή του συστήματος αξιολόγησης από τους εργαζομένους - αξιλογούμενους

5 Ρόλος της Αξιολόγησης της Απόδοσης Εργασίας Να προωθεί την ανάπτυξη των εργαζομένων Να προσδιορίζει και να προγραμματίζει την καριέρα των εργαζομένων Να παρακινεί και να ενδυναμώνει τον εργαζόμενο Να διαμορφώνει κλίμα εργασιακής δικαιοσύνης

6 Να διαμορφώνει αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες ανταμοιβών Να καθορίζει και να βοηθά στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών αναγκών Να βελτιώνει το επίπεδο της προσέλκυσης και της επιλογής των εργαζομένων Να βοηθά στην αντικειμενική αξιολόγηση της ενδοεπιχειρησιακής πραγματικότητας

7 Αποτελεσματική ή μη Αξιολόγηση Απόδοσης Εργασίας Εστίαση του αξιολογητή στην κριτική και όχι στα πλαίσια ανάπτυξης του αξιολογούμενου Εστίαση του αξιολογητή στη διάσταση των λαθών και των παραλείψεων και όχι στη βελτίωση του αξιολογούμενου Εστίαση του αξιολογητή σε μια μηχανιστική διάσταση των αμοιβών – τιμωριών και όχι στην αυτό-μάθηση την παρακίνηση και την ενδυνάμωση του αξιολογούμενου

8 Εγκλωβισμός του αξιολογητή στην αυστηρότητα και την αδιαλλαξία και όχι στην προσήλωση του στην ελαστικότητα και την κατανόηση Εγκλωβισμός του αξιολογούμενου σε παθητικές – αμυντικές και αντιδραστικές συμπεριφορές αντί να προωθεί ενεργητικές συμπεριφορές που αναπτύσσουν την υπευθυνότητα

9 Εγκλωβισμός του αξιολογούμενου στην αδικαιολόγητη υποστήριξη του επιπέδου των γνώσεών του αντί να ευνοεί την συνεχή (δια βίου) μάθηση Εγκλωβισμός του αξιολογούμενου στην υποτίμηση του συστήματος αξιολόγησης και του αξιολογητή αντί να ευνοεί την συστηματική ανάπτυξή του μέσα από την αφοσίωσή του στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητάς του

10 Προϋποθέσεις για την Αποτελεσματικότητα της Αξιολόγησης Απόδοσης Ύπαρξη κουλτούρας που ευνοεί – αποδέχεται και υποστηρίζει τη λογική της αξιολόγησης της απόδοσης: Πίστη ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη Αποδοχή των κριτηρίων της αξιολόγησης Η ύπαρξη εργασιακής δικαιοσύνης Η αποδοχή της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης Ύπαρξη θετικού επιχειρησιακού κλίματος

11 Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης Διαμόρφωση στόχων και αρχών αξιολόγησης (για ποιο λόγο υπάρχει η αξιολόγηση;) Προσδιορισμός των επιδόσεων που θα αξιολογούνται (τι είναι αυτό που αξιολογείται;) Προσδιορισμός των μεθόδων και των κριτηρίων αξιολόγησης (πως γίνεται η αξιολόγηση;) Σχεδιασμός των αρμοδιοτήτων της αξιολόγησης (ποια είναι η λογική της αξιολόγησης;)

12 Μέτρηση Στόχων (Αποτελεσμάτων) -Ικανοτήτων Στόχοι Συγκρίσιμοι, χρονικά προσδιορισμένοι (ειδικοί) και μετρήσιμοι Στόχοι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι Στόχοι κοινώς αποδεκτοί Στόχοι εναρμονισμένοι μεταξύ τους Προσδιορισμός των ικανοτήτων που αξιολογούνται, και Της κλίμακας μέτρησής τους

13 Μέθοδοι Μέτρησης της Αξιολόγησης της Απόδοσης Αντικειμενικές Μέθοδοι: Μέτρηση σε αριθμούς (όγκος παραγωγής, πωλήσεις σε χρηματικές μονάδες) Αρίθμηση των συμπεριφορών και ενεργειών – δράσεων αξιολογούμενου (πόσες φορές απουσιάζει, καθυστερεί, έχει δεχτεί επιπλήξεις, ποινές) Μέτρηση Αποτελεσματικότητας (σε αριθμούς, ποσότητα)

14 Υποκειμενικές Μέθοδοι: Στηρίζονται στην ανθρώπινη κρίση και ανιχνεύουν την ποιοτική διάσταση Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από όσους (προϊσταμένους, υφισταμένους, πελάτες) έχουν άμεση επαφή με τον αξιολογούμενο Μετρούν κυρίως την συμπεριφορά και τα μη ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα

15 Δύο Διαστάσεις των Υποκειμενικών μεθόδων Συγκριτικές Μέθοδοι: –Κατάταξη –Κατάταξη σε ζεύγη – Μέθοδος της επιβεβλημένης επιλογής Μέθοδοι Απόλυτων Προτύπων Απόδοσης –Γραφικές κλίμακες κατάταξης –Σταθμισμένος κατάλογος –Κρίσιμα περιστατικά –Κλίμακες αξιολόγησης συμπεριφοράς

16 Σύγχρονες Μεθοδεύσεις Αξιολόγησης της Απόδοσης Αυτοαξιολόγηση Αξιολόγηση από συναδέλφους Αξιολόγηση από υφισταμένους Αξιολόγηση από πελάτες Αξιολόγηση 360 Μοιρών

17 Προβλήματα κατά την Αξιολόγηση Δυσκολίες Αξιολόγησης Λάθη Αξιολόγησης Παρεμβολή της Επιείκειας Παρεμβολή της Αυστηρότητας Παρεμβολή του Μέσου Όρου Γενικευμένη Κρίσης Προσωπικές Προκαταλήψεις

18 Τύποι Συνεντεύξεων Αξιολόγησης Μίλησε και πείσε Μίλησε και άκουσε Επίλυση προβλημάτων


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Απόδοσης Εργασίας Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google