Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» 6 Νοεμβρίου 2007 Κρίσεις & Πολιτική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» 6 Νοεμβρίου 2007 Κρίσεις & Πολιτική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» 6 Νοεμβρίου 2007 Κρίσεις & Πολιτική προστασία Διακλαδική προσέγγιση & Ευρωπαϊκή διάσταση Οι απόψεις του ομιλητή είναι προσωπικές και δεν δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3 Περιεχόμενα Το σύστημα Δυό λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιτιολόγηση της δράσης στο επίπεδο της ΕΕ Κοινοτικό κεκτημένο σε επιμέρους τομείς –Ατυχήματα –Μείζονα περιστατικά και καταστροφές –Ανθρωπιστική βοήθεια Μείζον έργο για την Ιατρική Καταστροφών Συζήτηση

4 Σύστημα προστασίας των πολιτών από ατυχήματα και καταστροφές Φάσεις και εμπλεκόμενοι κλάδοι

5 Ορισμοί Απειλή (hazard): Π (ζημιογόνο φαινόμενο) –  είδος κινδύνου (φυσικός, τεχνολογικός, κοινωνικός) Τρωτότητα (vulnerability): % απωλειών Επικινδυνότητα (risk): αναμενόμενες απώλειες –  απειλή x τρωτότητα x κόστος Ατύχημα: γεγονός με ζημιές Έκτακτη ανάγκη: σύνθετο γεγονός –Μείζον περιστατικό: ειδικές διευθετήσεις Καταστροφή: διαταραχή με απώλειες > πόρους Κρίση: ΕΑ, ΜΠ, Κ + δημόσια αμφισβήτηση

6 Οι φάσεις Πρόληψη & Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων Ανάλυση Επικινδυνότητας Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Ετοιμότητα & Επέμβαση Ανάλυση μετά την Καταστροφή & Αποκατάσταση Διοίκηση, Έλεγχος, Επικοινωνίες- C³

7 Εμπλεκόμενοι φορείς – Πρόληψη Νομοθετική εξουσία –Οικοδομικοί κανονισμοί, Τεχνικά πρότυπα –Χωροταξία –Υπουργείο Υγείας Εκτελεστική εξουσία (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές) –Εφαρμογή νόμων και κανονισμών –Εκπαίδευση κατασκευαστών, κοινού –Απόθεμα εμβολίων, εκπαίδευση ιατρών Δυνάμεις και φορείς της αγοράς Ερευνητές

8 Έρευνα και Διάσωση (Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, Λιμενικό)* Ιατρική περίθαλψη (ΕΚΑΒ*, Νοσοκομεία) Υπηρεσίες τάξεως (Αστυνομία) Βαρέα μέσα (Στρατός, Ερυθρός Σταυρός*, ΜΚΟ*) ΜΜΕ Δικαστική εξουσία Εμπλεκόμενοι φορείς - Επέμβαση Περίπου 10 εκατ. άτομα ασχολούνται στην Ευρώπη με την Πολιτική Προστασία

9 Εμπλεκόμενοι φορείς - Αποκατάσταση Εκτελεστική εξουσία Δικαστική εξουσία Ιδιωτικός τομέας –Ασφαλιστές –Κατασκευαστές...

10 Αναβάθμιση μέσων Διμερής Βοήθεια Εθνικά Μέσα Πρόσθετα Εθν. Μέσα ΕΕ

11 Δυό λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνθήκες και επιμέρους πολιτικές

12 Κοινότητα δικαίου Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας –Ιθαγένεια –Πολιτικές –Θεσμικά όργανα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση –Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας –Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 4 ελευθερίες διακίνησης –εμπορεύματα, πρόσωπα, υπηρεσίες, κεφάλαια

13 Λήψη αποφάσεων 1 ος Πυλώνας - κοινοτική μέθοδος –Πρόταση της Επιτροπής –Γνώμες (Ευρωκοινοβούλιο, ΟΚΕ, Επιτ. Περιφερειών) –Το Συμβουλίο (συν)αποφασίζει (με το Κοινοβούλιο) –Ομοφωνία ή ενισχυμένη πλειοψηφία 2 ος Πυλώνας - διακυβερνητική μέθοδος –Το Συμβούλιο προτείνει και αποφασίζει (ομοφωνία) 3 ος Πυλώνας – υβριδική μέθοδος –Τα κράτη μέλη ή/και η Επιτροπή προτείνουν και το Συμβούλιο αποφασίζει (ομοφωνία)

14 Οι κοινοτικές πράξεις Η οδηγία –δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών Ο κανονισμός –έχει γενική ισχύ. Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος Η απόφαση –είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της για τους αποδέκτες που ορίζει Οι συστάσεις και οι γνώμες –δεν δεσμεύουν

15 Συναφείς πολιτικές της Ένωσης Εσωτερική αγορά Κοινωνική πολιτική Περιβάλλον Προστασία των καταναλωτών Μεταφορές και Ενέργεια Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Ασφάλεια στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα Αναπτυξιακή συνεργασία και Ανθρωπιστική βοήθεια Προστασία και βελτίωση της ανθρώπινης υγείας Παιδεία, επαγγελµατική κατάρτιση, νεολαία και αθλητισµός Πολιτική προστασία

16 Αιτιολόγηση της δράσης σε επίπεδο ΕΕ Προστασία από ατυχήματα και καταστροφές

17 Αλλά γαρ, φήσομεν, και παρά δόξαν πολλά πολλοίς δη εγένετο Θα ειπούμε όμως ότι σε πολλούς συμβαίνουν και πολλά ανεπάντεχα Πλάτωνος Πολιτεία Ε΄ 467 D

18 Λόγοι της δράσης της ΕΕ Αλληλεγγύη –Μεγάλες καταστροφές (Μηχανισμός, Ταμείο Αλληλεγγύης, Ρήτρα Αλληλεγγύης – νέο άρθρο 188 ιη) Επικουρικότητα και αναλογικότητα –Καλύτερη αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων Υποχρεώσεις από τις Ελευθερίες διακίνησης –Εμπορεύματα (π.χ. εξοπλισμός ασφάλειας / προστασίας, μεταφορά επικίνδυνων ουσιών) –Εργαζόμενοι (π.χ. προστασία στους χώρους εργασίας, ακτινοπροστασία) –Καταναλωτές (π.χ. οδική ασφάλεια, 112) –Περιβάλλον (π.χ. χημικά ατυχήματα, πλυμμήρες, δασικές πυρκαγιές, θαλάσσια ρύπανση)

19 Καταστροφές στην Ευρώπη Πηγή: MunichRe

20 Φυσικές καταστροφές Οικονομικές ζημίες - παγκοσμίως Πηγή: MunichRe, Topics Geo Annual review: Natural catastrophes 2004

21 Ατυχήματα & καταστροφές Ετήσιες απώλειες - ΕΕ-15 Πηγές: Eurostat, Επιτροπή, MunichRe,

22 Το παγκόσμιο βάρος των ασθενειών Πηγές: WHO-World Health report 2001, Injury, a leading cause of the global burden of disease, 2000 5% αναπνευστικά 10% καρδιαγγειακά 38% άλλες ασθένειες 23% μολυσματικές, παρασιτικές τραυματισμοί 12% Πόλεμοι 6% Άλλοι 23% Τροχαία 23% Διαπροσωπική βία 9% Αυτοτραυματισμοί 11% Πνιγμοί 7% Πυρκαγιές 5% Πτώσεις 11% Δηλητηριάσεις 5% νευροψυχιατρικες διαταραχές 12 %

23 Σύνολο = 85,7 εκατ. Πηγή Eurobarometer 1997 Ελευθερία διακίνησης + 10 εκατ. για δουλειές Συνοριακές περιοχές ? Τουρίστες/έτος - ΕΕ-15

24 Συνολικά κάθε χρόνο, εκτιμάται ότι πάνω από 100 εκατομμύρια μετακινούμενοι Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί να αντιμετωπίσουν ατύχημα ή καταστροφή ενώ επισκέπτονται κάποιο άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ! Ελευθερία διακίνησης

25 Όμως Προσοχή ! Στην πραγματικότητα δεν διαθέτουμε αξιόπιστες στατιστικές !

26 Τομείς δράσης της ΕΕ Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και προστασία των καταναλωτών Ασφάλεια των μεταφορών Προστασία της Δημόσιας υγείας Πρόληψη και επέμβαση σε Φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθίσεις, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, κλπ.) Πρόληψη και επέμβαση σε Τεχνολογικά ατυχήματα (χημικά, πυρηνικά, θαλάσσια ρύπανση, κλπ.)

27 Κοινοτικό κεκτημένο σε επιμέρους τομείς Ατυχήματα Μείζονα περιστατικά και καταστροφές Ανθρωπιστική βοήθεια

28 112 ΓΔ – Κοινωνία της πληροφορίας Οδηγία καθολικής υπηρεσίας στις τηλεπικοινωνίες ( ἀ ρθρο 26 - Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης) –Δυνατότητα ατελούς κλήσης παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς –Οι κλήσεις απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται, με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο –Διάθεση πληροφορίών για τον εντοπισμό του καλούντος –Ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και τη χρήση του 112 Ατυχήματα

29 Δημόσια υγεία ΓΔ - Υγεία και προστασία του καταναλωτή –Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Δίκτυο παρακολούθησης μεταδοτικών νόσων (απόφαση) –Αίμα, ιστοί, κύτταρα (οδηγίες) –Διαφήμιση τσιγάρων (οδηγία) –Διατροφή, ναρκωτικά, ψυχική υγεία, αλκοολισμός, διατροφή, άσκηση (συστάσεις) Πρόγραμμα δράσης στη δημόσια υγεία (κοινή ευθύνη με τα κράτη μέλη) Ασφάλεια τροφίμων (κανονισμοί, οδηγίες) –Έγκαιρη προειδοποίηση, έκτακτες ανάγκες, διαχείριση κρίσεων Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

30 Χημικά ατυχήματα ΓΔ – Περιβάλλον –Οδηγία 96/82 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες Έκθεση ασφάλειας (με μέτρα πρόληψης) Σχέδια έκτακτης ανάγκης Χωροταξία και χρήση γης Πληροφόρηση (συναγερμός, ασκήσεις, φυλλάδια) Επιθεωρήσεις Ουσίες, ποσότητες, κλάδοι Major Accident Hazards Bureau (MAHB) –Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων (UN/ECE, υιοθέτηση με απόφαση) Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

31 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας ΓΔ – Περιβάλλον –Απόφαση 2001/792 περί κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών κοινό σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης (CECIS) κινητοποίηση / αποστολή ομάδων εμπειρογνωμόνων πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχείο πληροφοριών για ορούς και εμβόλια, συγκέντρωση διδαγμάτων, εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογικών, μεταφορά πόρων –Παρουσία σε όλες τις μεγάλες καταστροφές –Απόφαση 2007/162/ΕΚ,Ευρατόμ για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

32 Ανθρωπιστική βοήθεια ΓΔ – ECHO –1996 - Κανονισμός 1257/96 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια Βοήθεια έκτακτης ανάγκης Επισιτιστική βοήθεια Βοήθεια προς πρόσφυγες και εκτοπισθέντες Συγχρηματοδότηση με εταίρους –Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - 52% –Ηνωμένα Έθνη - 37% –Άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί - 11% –Μαζί με τα Κράτη Μέλη η ΕΕ – πρώτος δότης παγκοσμίως (2006 άνω των 2 δις €) Ανθρωπιστική βοήθεια

33 Όμως δε πόλιν μεγάλην οικούντας και εν ήθεσιν αντιπάλοις αυτή τεθραμμένους χρεών και ξυμφοραίς ταις μεγίσταις εθέλειν υφίστασθαι και την αξίωσιν μη αφανίζειν. Εφόσον όμως κατοικείτε μια μεγάλη πόλη και έχετε λάβει ανατροφή αντάξια του μεγαλείου της, έχετε υποχρέωση να υφίστασθε πρόθυμα και τις μέγιστες συμφορές και να μην αμαυρώνετε την δόξα του ονόματός σας. Θουκιδίδου, Ιστορίαι 2.61.4

34 Μείζον έργο για την Ιατρική καταστροφών Σύντομη περιγραφή

35 Υπουργείο Εσωτερικών Κάτω Χωρών Κεντρική Ομάδα με μέλη από NL, DE, BE, PT, ES, AT, GR, SV, FR 2 φάσεις 1998-2002 με επιμέρους δράσεις –Σεμινάρια, Ασκήσεις, Συνέδρια Στόχος –Οι πολίτες που ζούν ή ταξιδεύουν στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή καταστροφής την ίδια, υψηλής ποιότητας, ιατρική φροντίδα Ιατρική Καταστροφών - Οργάνωση

36 Δικτύωση εμπειρογνωμόνων Διασυνοριακή συνεργασία Ψυχοκοινωνική υποστήριξη – Οδηγίες –Vienna Manifesto Προετοιμασία για Μείζονα Περιστατικά –Εκπαίδευση εκπαιδευτών - Μαθήματα/Ασκήσεις –Νέος Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ιατρική Καταστροφών - Θέματα

37 Οι αρχές πολιτικής προστασίας διαχειρίζονται τις καταστροφές αλλά Οι υπηρεσίες υγείας περιθάλπτουν τα θύματα –Με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό –Με εξειδικευμένο εξοπλισμό και νοσοκομεία –Πολύ χρόνο μετά την ολοκλήρωση της φάσης της διαχείρισης της καταστροφής 22 / 900 / 12.000 επί 4 έτη Ιατρική Καταστροφών - Συμπεράσματα

38 Ένταξη στο Μηχανισμό (βάσεις δεδομένων, διαδικασίες) Απομάκρυνση θυμάτων vs Ενίσχυση μέσων Χρόνος, Triage και Σύνορα Γνώθι τα σχέδια αναβάθμισης του γείτονα σου Ετοιμότητα –Προσωπικό  Εκπαίδευση (βραχυ- & μακρο-πρόθεσμα) –Εξοπλισμός  Παροχή υπηρεσιών vs. Εναρμόνιση –Νοσοκομεία  Ίδιο επίπεδο περίθαλψης - Δίκτυα Ιατρική Καταστροφών – Το μέλλον

39 It is vital that the world switch from a culture of reaction to a culture of prevention Kofi Annan, Πρώην Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ Financial Times, 30/9/1999

40 Μερικά αναγνώσματα Preventing chaos in a crisis (P. Lagadec) Paying the price (H. Kunreuther et al.) Urgentiste (P. Pelloux) The human impact on the natural environment (A. Goudie) Introduction to Emergency Management (G. Haddow, J. Bullock) After disaster (T. Birkland) World disaster reports (published annually by the Red Cross) The culture of fear (B. Glassner) 9/11, 7/7 reports

41 Σας ευχαριστώ … Ερωτήσεις και συζήτηση panagiotis@alevantis.com


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» 6 Νοεμβρίου 2007 Κρίσεις & Πολιτική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google