Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR I. Εισαγωγή στην Οργανωτική Συμπεριφορά (Κεφάλαιο 1) Με τι πιστεύετε ασχολείται το μάθημα της οργανωτικής συμπεριφοράς;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ORGANIZATIONAL BEHAVIOR I. Εισαγωγή στην Οργανωτική Συμπεριφορά (Κεφάλαιο 1) Με τι πιστεύετε ασχολείται το μάθημα της οργανωτικής συμπεριφοράς;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR I

2 Εισαγωγή στην Οργανωτική Συμπεριφορά (Κεφάλαιο 1) Με τι πιστεύετε ασχολείται το μάθημα της οργανωτικής συμπεριφοράς;

3 Εισαγωγή στην Οργανωτική Συμπεριφορά Οι οργανισμοί είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας μας αφού τα περισσότερα άτομα περνούν τον χρόνο τους δουλεύοντας σε αυτούς. Το πεδίο της οργανωτικής συμπεριφοράς θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την συμπεριφορά των ατόμων, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διοικηθούν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα επιζήσουν και θα προσαρμοστούν όταν έρχονται αντιμέτωπες με αλλαγές στο περιβάλλον. Οι οργανισμοί είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας μας αφού τα περισσότερα άτομα περνούν τον χρόνο τους δουλεύοντας σε αυτούς. Το πεδίο της οργανωτικής συμπεριφοράς θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την συμπεριφορά των ατόμων, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διοικηθούν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα επιζήσουν και θα προσαρμοστούν όταν έρχονται αντιμέτωπες με αλλαγές στο περιβάλλον.

4

5 Ορισμός της οργανωτικής συμπεριφοράς Ορισμός της οργανωτικής συμπεριφοράς Η εργασία σε έναν οργανισμό απαιτεί από τα άτομα την υιοθέτηση διαφορετικών ρόλων κάτω από διαφορετικές περιστάσεις. Η εργασία σε έναν οργανισμό απαιτεί από τα άτομα την υιοθέτηση διαφορετικών ρόλων κάτω από διαφορετικές περιστάσεις. Η έννοια της οργανωτική συμπεριφοράς σχετίζεται με το πώς οι άνθρωποι που εργάζονται σε έναν οργανισμό αντιδρούν, ατομικά ή ως μέλη μιας ομάδας, σύμφωνα με τη δομή, τις διαδικασίες και τους στόχους του οργανισμού. Η έννοια της οργανωτική συμπεριφοράς σχετίζεται με το πώς οι άνθρωποι που εργάζονται σε έναν οργανισμό αντιδρούν, ατομικά ή ως μέλη μιας ομάδας, σύμφωνα με τη δομή, τις διαδικασίες και τους στόχους του οργανισμού.

6 Μπορούμε να ορίσουμε ως Οργανωτική Συμπεριφορά την μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων και ομάδων που εργάζονται σε ένα οργανισμό, καθώς και την συμπεριφορά του ίδιου του οργανισμού με σκοπό να πετύχει τα αποτελέσματα που θέλει. Μπορούμε να ορίσουμε ως Οργανωτική Συμπεριφορά την μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων και ομάδων που εργάζονται σε ένα οργανισμό, καθώς και την συμπεριφορά του ίδιου του οργανισμού με σκοπό να πετύχει τα αποτελέσματα που θέλει. Έχουμε 3 επίπεδα ανάλυσης: α) Την συμπεριφορά του ατόμου, β) την συμπεριφορά της ομάδας και γ) την συμπεριφορά του οργανισμού. Βασική μεταβλητή για την ανάλυση σε όλες τις περιπτώσεις: Η ανθρώπινη συμπεριφορά! Έχουμε 3 επίπεδα ανάλυσης: α) Την συμπεριφορά του ατόμου, β) την συμπεριφορά της ομάδας και γ) την συμπεριφορά του οργανισμού. Βασική μεταβλητή για την ανάλυση σε όλες τις περιπτώσεις: Η ανθρώπινη συμπεριφορά!

7 Ο κλάδος της Οργανωτικής Συμπεριφοράς Η οργανωτική συμπεριφορά είναι ένας κλάδος που περιγράφει, αναλύει, εξηγεί και προβλέπει την ανθρώπινη συμπεριφορά που εκδηλώνεται στο περιβάλλον της δομής ενός οργανισμού. Κάθε κλάδος επηρεάζεται από κάποιες επιστήμες. Στον κλάδο της οργανωτικής συμπεριφοράς συνεισφέρουν 3 βασικές επιστήμες της συμπεριφοράς: α) η ψυχολογία πχ. προσωπικότητα, αντίληψη, β) η κοινωνιολογία πχ. Σχέσεις ηγέτη και υφισταμένων και γ) η ανθρωπολογία πχ. Πεποιθήσεις, αξίες κλπ. Η οργανωτική συμπεριφορά είναι ένας κλάδος που περιγράφει, αναλύει, εξηγεί και προβλέπει την ανθρώπινη συμπεριφορά που εκδηλώνεται στο περιβάλλον της δομής ενός οργανισμού. Κάθε κλάδος επηρεάζεται από κάποιες επιστήμες. Στον κλάδο της οργανωτικής συμπεριφοράς συνεισφέρουν 3 βασικές επιστήμες της συμπεριφοράς: α) η ψυχολογία πχ. προσωπικότητα, αντίληψη, β) η κοινωνιολογία πχ. Σχέσεις ηγέτη και υφισταμένων και γ) η ανθρωπολογία πχ. Πεποιθήσεις, αξίες κλπ.

8 Σημαντικό για ένα οργανισμό είναι οι μάνατζερς να γνωρίζουν ότι: α) Η συμπεριφορά προξενείται, β) Είναι σκόπιμη και κατευθύνεται προς κάποιο σκοπο και γ) Είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σημαντικό για ένα οργανισμό είναι οι μάνατζερς να γνωρίζουν ότι: α) Η συμπεριφορά προξενείται, β) Είναι σκόπιμη και κατευθύνεται προς κάποιο σκοπο και γ) Είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, προσωπικές αξίες κλπ. Αλλά! Τα μέλη μιας ομάδας ενός οργανισμού πρέπει να διαπνέονται από κοινές αξίες και να διακρίνονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά! Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, προσωπικές αξίες κλπ. Αλλά! Τα μέλη μιας ομάδας ενός οργανισμού πρέπει να διαπνέονται από κοινές αξίες και να διακρίνονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά!

9 Τι μπορεί να συμβεί αν μία ομάδα ενός οργανισμού αποτελείται από άτομα που έχουν εντελώς διαφορετικές αξίες και χαρακτηριστικα;

10 Η υιοθέτηση από το ανθρώπινο δυναμικό μιας οργανωτικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους ενός οργανισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού: Η υιοθέτηση από το ανθρώπινο δυναμικό μιας οργανωτικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους ενός οργανισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού: Έτσι διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Έτσι διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Διασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία στο εσωτερικό του. Διασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία στο εσωτερικό του. Προετοιμάζεται η εισαγωγή σύγχρονων ιδεών για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας. Προετοιμάζεται η εισαγωγή σύγχρονων ιδεών για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας.

11 Κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στους Οργανισμούς Οι μάνατζερς πρέπει να μπαίνουν στην διαδικασία να γνωρίζουν τους εργαζόμενους τους; Γιατί και τι πρέπει να γνωρίζουν;

12 Οι μάνατζερς πρέπει να καταλάβουν την συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται στον οργανισμό τους αφού κάθε άτομο είναι διαφορετικό και αντιδρά διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Η συμπεριφορά του μπορεί και να καθορίσει τον τομέα ή είδος δουλειά όπου θα είναι ακόμη πιο αποδοτικός. Η συμπεριφορά των ατόμων μίας εταιρίας επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του ατόμου και το περιβάλλον. Άρα γνώσεις στα στοιχεία αυτά επιβάλλονται. Οι μάνατζερς πρέπει να καταλάβουν την συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται στον οργανισμό τους αφού κάθε άτομο είναι διαφορετικό και αντιδρά διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Η συμπεριφορά του μπορεί και να καθορίσει τον τομέα ή είδος δουλειά όπου θα είναι ακόμη πιο αποδοτικός. Η συμπεριφορά των ατόμων μίας εταιρίας επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του ατόμου και το περιβάλλον. Άρα γνώσεις στα στοιχεία αυτά επιβάλλονται.

13 Ποιά πιστεύετε είναι τα 3 σημαντικά επίπεδα ανάλυσης στα οποία αναπτύσει γνώσεις η οργανωτική συμπεριφορα;

14 Η επιστήμη της οργανωτικής συμπεριφοράς αναπτύσσει γνώσεις σε 3 επίπεδα ανάλυσης τα οποία συνδέονται με την συμπεριφορά των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών. Η επιστήμη της οργανωτικής συμπεριφοράς αναπτύσσει γνώσεις σε 3 επίπεδα ανάλυσης τα οποία συνδέονται με την συμπεριφορά των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών.

15 Αναπτύξετε αυτά τα 3 στοιχεία. Γιατί ασχολείται μαζί τους η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς;

16 α) Τα άτομα. Είναι το κεντρικό σημείο μελέτης της οργανωτικής συμπεριφοράς είτε ενεργούν μόνα είτε ως μέλη ομάδων. Το καθήκον του μάνατζερ είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στον οργανισμό που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των ατόμων αλλά και βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης. α) Τα άτομα. Είναι το κεντρικό σημείο μελέτης της οργανωτικής συμπεριφοράς είτε ενεργούν μόνα είτε ως μέλη ομάδων. Το καθήκον του μάνατζερ είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στον οργανισμό που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των ατόμων αλλά και βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης. β) Οι Ομάδες. Αποτελούν μέρος όλων των οργανισμών και γι αυτό είναι απαραίτητη η κατανόηση της δομής και συμπεριφοράς τους, Συμπληρώνει την ατομική συμπεριφορά και προσθέτει μία άλλη διάσταση στην οργανωτική συμπεριφορά. β) Οι Ομάδες. Αποτελούν μέρος όλων των οργανισμών και γι αυτό είναι απαραίτητη η κατανόηση της δομής και συμπεριφοράς τους, Συμπληρώνει την ατομική συμπεριφορά και προσθέτει μία άλλη διάσταση στην οργανωτική συμπεριφορά. γ) Ο Οργανισμός. Τα άτομα και οι ομάδες επηρεάζονται από την οργανωτική δομή, την τεχνολογία, το ηγετικό στυλ και το σύστημα διοίκησης. γ) Ο Οργανισμός. Τα άτομα και οι ομάδες επηρεάζονται από την οργανωτική δομή, την τεχνολογία, το ηγετικό στυλ και το σύστημα διοίκησης.

17 Σε ποιό από τα στοιχεία που αναφέραμε πιστεύετε συνεισφέρουν οι διάφορες επιστήμες και πώς; (επιστήμες: ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, κοινωνιολογία και οικονομικά)

18 Οι γνώσεις από τις διάφορες επιστήμες κτίζουν το οικοδόμημα της οργανωτικής συμπεριφοράς στα τρία προαναφερόμενα επίπεδα. Συγκεκριμένα: Οι γνώσεις από τις διάφορες επιστήμες κτίζουν το οικοδόμημα της οργανωτικής συμπεριφοράς στα τρία προαναφερόμενα επίπεδα. Συγκεκριμένα: Οι γνώσεις από ψυχολογία συνεισφέρουν στο επίπεδο ανάλυσης ατόμων. Οι γνώσεις από ψυχολογία συνεισφέρουν στο επίπεδο ανάλυσης ατόμων. Οι γνώσεις από κοινωνική ψυχολογία συνεισφέρουν στο επίπεδο ανάλυσης ομάδων. Οι γνώσεις από κοινωνική ψυχολογία συνεισφέρουν στο επίπεδο ανάλυσης ομάδων. Οι γνώσεις από κοινωνιολογία συνεισφέρουν στο επίπεδο ανάλυσης οργανισμών. Οι γνώσεις από κοινωνιολογία συνεισφέρουν στο επίπεδο ανάλυσης οργανισμών. Οι γνώσεις από οικονομικά συνεισφέρουν στο επίπεδο ανάλυσης οργανισμών και το ίδιο οι γνώσεις από πολιτικές επιστήμες. Οι γνώσεις από οικονομικά συνεισφέρουν στο επίπεδο ανάλυσης οργανισμών και το ίδιο οι γνώσεις από πολιτικές επιστήμες.

19 Γιατί μελετούμε την Οργανωτική Συμπεριφορά Για ποιούς πιστεύετε είναι σπουδαία η οργανωτική συμπεριφορά και γιατί;

20 Η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς είναι σπουδαία για τους μάνατζερς, υπαλλήλους, συνεργάτες και πελάτες ενός οργανισμού αφού τα ¨ανθρώπινα προβλήματα¨, δηλαδή οι αλλαγές στην συμπεριφορά των ατόμων από διάφορες ενέργειες που συμβαίνουν σε ένα οργανισμό, μπορούν να αποτελέσουν την κύρια αιτία για την επιτυχία ή αποτυχία ενος οργανισμού. Η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς είναι σπουδαία για τους μάνατζερς, υπαλλήλους, συνεργάτες και πελάτες ενός οργανισμού αφού τα ¨ανθρώπινα προβλήματα¨, δηλαδή οι αλλαγές στην συμπεριφορά των ατόμων από διάφορες ενέργειες που συμβαίνουν σε ένα οργανισμό, μπορούν να αποτελέσουν την κύρια αιτία για την επιτυχία ή αποτυχία ενος οργανισμού.

21 Ποιές αλλαγές έχουν παρατηρηθεί στον χώρο εργασίας τα τελευταία χρόνια τις οποίες πιστεύετε πρέπει να λάβει υπόψη η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς;

22 Ποιές αλλαγές έχουν παρατηρηθεί στον χώρο εργασίας τα τελευταία χρόνια τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς; Η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς πρέπει να λάβει υπόψη τις μεγάλες αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα οι κύριες τάσεις στον χώρο εργασίας πλέον είναι: Η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς πρέπει να λάβει υπόψη τις μεγάλες αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα οι κύριες τάσεις στον χώρο εργασίας πλέον είναι: Diversity δηλαδη υπαλλήλοι διαφόρων εθνικοτήτων Diversity δηλαδη υπαλλήλοι διαφόρων εθνικοτήτων Total Quality. Πλέον οι πελάτες ψάχνουν για ποιότητα προιόντων και υπηρεσιών Total Quality. Πλέον οι πελάτες ψάχνουν για ποιότητα προιόντων και υπηρεσιών Η δομή και λειτουργία των οργανισμών έχει αλλάξει Η δομή και λειτουργία των οργανισμών έχει αλλάξει Ο ρόλος των μάνατζερ έχει αλλάξει. Γίνονται συντονιστές ομαδικών εργασιών και υποστηρίζουν το έργο των υπαλλήλων τους. Ο ρόλος των μάνατζερ έχει αλλάξει. Γίνονται συντονιστές ομαδικών εργασιών και υποστηρίζουν το έργο των υπαλλήλων τους.

23 Τι πλεονεκτήματα παρέχει η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς στον Μάνατζερ;

24 Η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα στους μάνατζερ: Η μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα στους μάνατζερ: Συστηματοποιεί την σκέψη του μάνατζερ σχετικά με τη συμπεριφορά των ατόμων στην εργασία. Συστηματοποιεί την σκέψη του μάνατζερ σχετικά με τη συμπεριφορά των ατόμων στην εργασία. Παρέχει στους μάνατζερς την δυνατότητα να αναλύει και να συζητά με άλλους την εμπειρία του από την εργασία. Παρέχει στους μάνατζερς την δυνατότητα να αναλύει και να συζητά με άλλους την εμπειρία του από την εργασία. Παρέχει στους μάνατζερς τεχνικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ευκαριών που συχνά συμβαίνουν στους χώρους εργασίας. Παρέχει στους μάνατζερς τεχνικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ευκαριών που συχνά συμβαίνουν στους χώρους εργασίας.


Κατέβασμα ppt "ORGANIZATIONAL BEHAVIOR I. Εισαγωγή στην Οργανωτική Συμπεριφορά (Κεφάλαιο 1) Με τι πιστεύετε ασχολείται το μάθημα της οργανωτικής συμπεριφοράς;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google