Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Δημοτικό Σχολείο Καλαμωτής Συντελεστές: Σούτης Κορνήλιος και οι μαθητές της Ε’ και Στ’ Τάξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Δημοτικό Σχολείο Καλαμωτής Συντελεστές: Σούτης Κορνήλιος και οι μαθητές της Ε’ και Στ’ Τάξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Δημοτικό Σχολείο Καλαμωτής Συντελεστές: Σούτης Κορνήλιος και οι μαθητές της Ε’ και Στ’ Τάξης

2 Η Ευέλικτη Ζώνη στη Σχολική Ζωή Η εισαγωγή της Ευέλικτης Ζώνης στο σχολικό πρόγραμμα αποτελεί από μόνη της μια καινοτομία, έχοντας έναν διττό σκοπό: Α)Ενίσχυση της σχολικής γνώσης και εμπλουτισμός της με θέματα που τα σχολικά εγχειρίδια ακροθιγώς αναφέρουν. Β)Ευκαιρίες για γεφύρωση του σχολικού περιβάλλοντος με την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μέσα από τις πρακτικές της βιωματικής μάθησης.

3 Σκοπός του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης Το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είχε τίτλο: «Σαν σήμερα, τα περασμένα χρόνια». Απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με γεγονότα, γνωστά ή μη σε αυτούς, παίρνοντας αφορμή από τα σχολικά εγχειρίδια και δίνοντας το έναυσμα: 1)Για περαιτέρω εμβάθυνση, 2)ανακάλυψη της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ ενός θέματος με άλλα γνωστικά αντικείμενα και 3)διατύπωση συμπερασμάτων με δημιουργικές και διαθεματικές δραστηριότητες, εντός κι εκτός σχολείου.

4 Στόχοι του Προγράμματος o Γνωστικοί στόχοι: Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις σχετικά με γεγονότα σημαντικά που συνέβησαν σε παλαιότερες εποχές καθώς και με προσωπικότητες ανθρώπων, που άφησαν το στίγμα τους στην ανθρώπινη κοινωνία. o Επιστημονικοί στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές τη χρήση σύγχρονων μέσων και εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στην πρόσβαση στη γνώση. Να αναπτύξουν τη γλωσσική ικανότητα και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από τη μελέτη και επεξεργασία πηγών και κειμένων.

5 Στόχοι του Προγράμματος o Ψυχοκινητικοί και συναισθηματικοί στόχοι: Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από την προσφορά τους στην ομάδα, να αναπτύξουν την ικανότητα να εκφράζονται δημόσια και να παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσω της ομαδικής εργασίας και να αναπτύξουν κριτική ικανότητα. Να περνούν ευχάριστα μέσω του παιχνιδιού (ατομικού, ομαδικού) και γενικά μέσω της ψυχαγωγίας, κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και της συμμετοχής σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα.

6 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης  Με τα συγκεκριμένα προγράμματα, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του δασκάλου και λαμβάνονται υπόψη και οι δικές του ανάγκες για έκφραση, δημιουργία, επικοινωνία, αλλαγή, δίνοντας νέα ώθηση στην εργασία του και τη συνεργασία του με μαθητές, συναδέρφους, γονείς.  Ο εκπαιδευτικός γίνεται βοηθός, συνδιερευνητής, καθοδηγητής. Επιτρέπει ελευθερίες στους μαθητές, καλλιεργεί την αντιληπτική τους εγρήγορση, ενισχύει την ικανότητά τους να ερευνούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να λύνουν προβλήματα, να παίρνουν αποφάσεις, να στοχάζονται κριτικά, να συνεργάζονται, να δημιουργούν. Αισθάνεται τον παλμό της ομάδας και μοιράζεται με το μαθητή το επικοινωνιακό παιχνίδι της μάθησης.

7 Ο ρόλος των μαθητών σε ένα πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης o Ο μαθητής αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο πρόγραμμα ενώ παράλληλα δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, σχολική επίδοση. o Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράση, οργανώνει την εργασία του, θέτει στόχους, καθορίζει δραστηριότητες, διαδικασίες και μέσα υλοποίησης των στόχων, θέτει κριτήρια αξιολόγησης και αυτό- αξιολογείται. o Συνεργάζεται με άλλα άτομα στο πλαίσιο της ομάδας και επικοινωνεί ουσιαστικά, αναπτύσσοντας επιχειρήματα με διάλογο και αντιπαράθεση.

8 Ο ρόλος τρίτων προσώπων στο πρόγραμμα o Βοηθητικό ρόλο για την επίτευξη καινοτόμων προγραμμάτων κατέχουν και οι γονείς των μαθητών, καθώς καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να προσφέρουν αρωγή, κυρίως σε δράσεις εκτός σχολικού χώρου (π.χ. βοήθεια για τη μεταφορά μαθητών σε χώρους δράσεων, συμμετοχή σε δράσεις του σχολείου). o Πολύτιμη κρίνεται και η βοήθεια των ανθρώπων στους χώρους δράσεων εκτός σχολείου, αφού με τη στάση και την συμπεριφορά τους δημιουργούν ένα θετικό κλίμα και παρέχουν τις γνώσεις τους στα παιδιά.

9 Εμπόδια που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος o Σαν εμπόδιο μπορούμε να αναφέρουμε την έλλειψη χρόνου που δεν μας επέτρεπε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και να ικανοποιηθούν οι απορίες των μαθητών που συνεχώς προέκυπταν κατά την επεξεργασία ενός θέματος. o Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες αποτέλεσαν εμπόδιο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αφού έγιναν η αιτία να ακυρωθούν ή να αναβληθούν κάποιες δράσεις, καθώς και επισκέψεις μαθητών σε χώρους όπου είχαν προγραμματιστεί κάποιες δραστηριότητες, σχετικά με το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης.

10 1/1/2002 και 1/3/2002 Ευρώ και Δραχμή  Οι στόχοι της δραστηριότητας ήταν γνωστικοί και ψυχοκινητικοί.  Αφορμή δόθηκε από κάποιες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων της Γεωγραφίας Ε’ τάξης και Κ.Π.Αγωγής Στ’ τάξης.  Η διερευνητική ερώτηση που τέθηκε ήταν σχετική με το αν τα παιδιά γνώριζαν ότι πριν το 2002 υπήρχε άλλο νόμισμα στην Ελλάδα και το αν είχε περιέλθει στην κατοχή τους κάποιο κέρμα/χαρτονόμισμα της δραχμής.  Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές αλβανικής καταγωγής να μιλήσουν και για το νόμισμα που κυκλοφορεί στην πατρίδα τους και να το παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους.  Αξίζει να αναφερθεί, ότι λόγω της επικαιρότητας που αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, πολύ συχνά τα παιδιά διατύπωναν απορίες σχετικά με τη λέξη χρεωκοπία που αναφέρεται τακτικά στις ειδήσεις και για το αν θα επιστρέψουμε τελικά στο προηγούμενο νόμισμα.

11 1/1/2002 και 1/3/2002 Ευρώ και Δραχμή Δραστηριότητες:  Αρχικά, τα παιδιά έφεραν στην τάξη νομίσματα της δραχμής που ήταν φυλαγμένα κυρίως από τους παππούδες τους και ξεκινήσαμε να καταγράφουμε την ισοτιμία ευρώ-δραχμής.  Έπειτα τα παιδιά κατασκεύασαν κολάζ, αντιπαραβάλλοντας κέρματα και χαρτονομίσματα ευρώ-δραχμής.  Τέλος, μια μαθήτρια έφερε το επιτραπέζιο παιχνίδι «Ευρωδρομίες» και τα παιδιά χωρισμένα σε 2 ομάδες διασκέδασαν, αποκομίζοντας παράλληλα επιπρόσθετες γνώσεις σχετικά με κάποιες από τις χώρες που έχουν ευρώ.

12 Ευρώ-Δραχμή

13 Ευρωδρομίες

14 29/3/1896 Σπύρος Λούης  Γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι.  Αφορμή: Ενότητες από τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Στ’ τάξης και Γλώσσας Ε’ τάξης.  Διερευνητικές ερωτήσεις: Ερωτήσεις αναφορικά με τον Σπύρο Λούη, το αγώνισμα του Μαραθωνίου, τον χρόνο διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων, τις χρονολογίες που η χώρα μας φιλοξένησε το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός, τα αγωνίσματα που διεξάγονται, καθώς και για τους Έλληνες και Ελληνίδες Ολυμπιονίκες.

15 29/3/1896 Σπύρος Λούης Δραστηριότητες:  Αναζήτηση κειμένων στο διαδίκτυο, φωτογραφιών και βίντεο από τους σύγχρονους ολυμπιονίκες  Παρουσίαση ομαδικών εργασιών και ατομικών ζωγραφιών σχετικών με το θέμα  Συμμετοχή των μαθητών της Ε’-Στ’ Τάξης σε ομαδικά κι ατομικά αθλήματα σχολικών αγώνων.

16 Δημιουργία Ομαδικών Εργασιών

17 Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

18 Συμμετοχή στους σχολικούς αγώνες στίβου

19

20 22/4/1970 «Γέννηση» της Ημέρας της Γης  Στόχοι: Γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί.  Αφορμή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δόθηκε από ερώτηση μαθητή, ο οποίος εξέφρασε την απορία του για το τι είναι η ημέρα της Γης, η οποία φέτος έλαβε χώρα το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου (28/3).  Διερευνητικές ερωτήσεις: Ερωτήσεις αναφορικά με το περιβάλλον και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, την κατάσταση του πλανήτη και το τι μπορούμε να κάνουμε.

21 22/4/1970 «Γέννηση» της Ημέρας της Γης Δραστηριότητες:  Αναζήτηση κειμένων στο διαδίκτυο και παρακολούθηση βίντεο σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το λιώσιμο των πάγων και την αποψίλωση των δασών.  Δενδροφύτευση σε περιοχή του χωριού, σε κοντινή απόσταση από το χώρο του σχολείου, σε συνεργασία με το Δασαρχείου Χίου. Στη δενδροφύτευση συμμετείχαν όλες οι τάξεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, καθώς και γονείς των παιδιών και υπάλληλοι του Δήμου.

22 Δενδροφύτευση

23

24 Αποτίμηση του προγράμματος Δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη. Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσα από τις ομάδες εργασίας. Ευκαιρία για τους μαθητές να δουν τη γνώση με διαφορετική οπτική. Συμμετοχή του σχολείου και κατ’ επέκταση των μαθητών σε δράσεις κι εκδηλώσεις. Στενότερη συνεργασία με τοπικούς φορείς και με το σύλλογο γονέων.

25 Πηγές-Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι http://www.sansimera.gr/almanac http://www.pi-schools.gr/ http://paroutsas.jmc.gr/project/innovat/index.htm http://www.elliepek.gr http://neospaidagogos.gr

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!!


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Δημοτικό Σχολείο Καλαμωτής Συντελεστές: Σούτης Κορνήλιος και οι μαθητές της Ε’ και Στ’ Τάξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google