Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανασυνδυασμένο DNA 1Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 Κεφάλαιο 10 Θεμελιώδεις αρχές της αλληλούχισης στο επίπεδο του γονιδιώματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανασυνδυασμένο DNA 1Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 Κεφάλαιο 10 Θεμελιώδεις αρχές της αλληλούχισης στο επίπεδο του γονιδιώματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανασυνδυασμένο DNA 1Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 Κεφάλαιο 10 Θεμελιώδεις αρχές της αλληλούχισης στο επίπεδο του γονιδιώματος

2 Ανασυνδυασμένο DNA 2Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

3 3

4 Ανασυνδυασμένο DNA 4Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 "Our kitty is happy and playful, and bonding with each of us. We definitely love her. She is sweet and affectionate and is fast becoming the princess of the house. I cannot believe that I can cuddle with her, even rub her fur on my face, and I have no symptoms whatsoever."

5 Ανασυνδυασμένο DNA 5Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.1: ΕΙΚΟΝΑ 10.1: Γραφική παράσταση της αύξησης των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών στις δημόσιες βάσεις δεδομένων (GenBank, EBI, DBJL) από το 1985 ως το 2006.

6 Ανασυνδυασμένο DNA 6Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.2: ΕΙΚΟΝΑ 10.2: Η ολοκληρωμένη αλληλουχία ενός τμήματος DNA προσδιορίζεται μέσω της συναρμολόγησης επικαλυπτόμενων αναγνώσεων αλληλουχίας.

7 Ανασυνδυασμένο DNA 7Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.3: ΕΙΚΟΝΑ 10.3: Αλληλούχιση του γονιδιώματος με βάση ένα χάρτη αλληλεπικαλυπτόμενων κλώνων.

8 Ανασυνδυασμένο DNA 8Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.4: ΕΙΚΟΝΑ 10.4: Η αλληλούχιση συζευγμένων άκρων συμβάλλει στην αποφυγή λαθών κατά τη συναρμολόγηση των αναγνώσεων αλληλουχίας.

9 Ανασυνδυασμένο DNA 9Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.5: ΕΙΚΟΝΑ 10.5: Δημιουργία πλασμιδιακής βιβλιοθήκης υποκλωνοποίησης για αλληλούχιση συζευγμένων άκρων.

10 Ανασυνδυασμένο DNA 10Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.6: ΕΙΚΟΝΑ 10.6: Η αλληλεπικάλυψη των κλώνων διευκολύνει την ταυτοποίηση της αλληλουχίας περιοχών επαναλαμβανόμενου DNA.

11 Ανασυνδυασμένο DNA 11Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 EIKONA 10.7: EIKONA 10.7: Η εισαγωγή ρομποτικών συσκευών αύξησε σημαντικά την παραγωγικότητα των προγραμμάτων αλληλούχισης γονιδιωμάτων.

12 Ανασυνδυασμένο DNA 12Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.8: ΕΙΚΟΝΑ 10.8: Πολυκυψελιδικά πιάτα.

13 Ανασυνδυασμένο DNA 13Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.9: ΕΙΚΟΝΑ 10.9: Ανάγνωση της αλληλουχίας του DNA από ένα πείραμα αλληλούχισης με ραδιενεργή σήμανση.

14 Ανασυνδυασμένο DNA 14Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.10: ΕΙΚΟΝΑ 10.10: Δομές διδεοξυνουκλεοτιδίων (ddNTP) σημασμένων με φθορίζουσες χημικές ομάδες.

15 Ανασυνδυασμένο DNA 15Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.11: ΕΙΚΟΝΑ 10.11: Αυτοματοποιημένη αλληλούχιση.

16 Ανασυνδυασμένο DNA 16Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.12: ΕΙΚΟΝΑ 10.12: Ο υπολογιστικός αλγόριθμος Phred.

17 Ανασυνδυασμένο DNA 17Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.13: ΕΙΚΟΝΑ 10.13: Το αρχείο γραφήματος εκπομπής περιέχει την απεικόνιση των αποτελεσμάτων μιας αντίδρασης αλληλούχισης όπως παράγονται από έναν αυτόματο αναλυτή.

18 Ανασυνδυασμένο DNA 18Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 EIKONA 10.14: EIKONA 10.14: Συναρμολόγηση της αλληλουχίας μιας περιοχής μεγάλου μήκους από πολλές αναγνώσεις αλληλουχίας μικρού μήκους.

19 Ανασυνδυασμένο DNA 19Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.15: ΕΙΚΟΝΑ 10.15: Κατά τη συναρμολόγηση των αλληλουχιών μπορεί να παρουσιαστούν αρκετά προβλήματα.

20 Ανασυνδυασμένο DNA 20Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 ΕΙΚΟΝΑ 10.16: ΕΙΚΟΝΑ 10.16: Χάρτης της αλληλουχίας του γονιδιώματος του Hemophilus influenzae.


Κατέβασμα ppt "Ανασυνδυασμένο DNA 1Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007 Κεφάλαιο 10 Θεμελιώδεις αρχές της αλληλούχισης στο επίπεδο του γονιδιώματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google