Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Ποιότητας Ενότητα 2: Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι gurus της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. Διδάσκων: Τσέλιος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Ποιότητας Ενότητα 2: Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι gurus της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. Διδάσκων: Τσέλιος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Ποιότητας Ενότητα 2: Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι gurus της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. Διδάσκων: Τσέλιος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2 Άδειες χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας 1. TO DO 2. TO DO 3. TO DO 4. TO DO Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας 1. Ελληνικές εταιρείες και Ποιότητα 2. Οι ειδικοί «gurus» της Ποιότητας 3. Ποιότητα και Παραγωγικότητα Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 5

6 Ελληνικές εταιρείες και Ποιότητα (1/4) ●Οι πρώτες προσπάθειες για τυποποίηση και ποιοτικό έλεγχο γίνεται τη δεκαετία του 1970 από το Υπουργείο Άμυνας. ●Ο ΕΛΟΤ δημιουργείται το 1978 και είναι ο μοναδικός οργανισμός που αναγνωρίζεται από τον EFQM ως φορέας πιστοποίησης του ISO 9000. ●Η πρώτη έρευνα για την κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την ποιότητα γίνεται το 1991. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 6

7 Ελληνικές εταιρείες και Ποιότητα (2/4) Η ποιότητα των επιχειρήσεων δεν είναι ανάλογη της οικονομικής ευρωστίας τους. Το 65% των επιχειρήσεων δεν είχε υπεύθυνο ποιότητας. Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με αντίστοιχες του εξωτερικού είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε θέματα ποιότητας. Δεν υπάρχει εθνική πολιτική και στρατηγική ποιότητας. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο έτοιμες να δεχθούν συστήματα ποιότητας. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 7

8 Ελληνικές εταιρείες και Ποιότητα (3/4) Ενώ οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης συστήματος ποιότητας, στην πράξη λίγες προχωρούν στην υιοθέτηση του. Η βασική πολιτική που ακολουθούν για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι η πρόληψη λαθών. Το καταναλωτικό κοινό δεν είναι οργανωμένο και ενημερωμένο σε θέματα ποιότητας. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εξοπλισμό και υλικά παρά στην εκπαίδευση του προσωπικού. Ελάχιστες επιχειρήσεις μετρούν το κόστος της ποιότητας. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 8

9 Ελληνικές εταιρείες και Ποιότητα (4/4) Οι περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας για λόγους που έχουν σχέση με την εικόνα της επιχείρησης. Η απόδοση των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση αυξήθηκε. Οι επιχειρήσεις εστιάζουν την προσοχή τους σε σκληρά στοιχεία όπως οι Διαδικασίες και όχι σε μαλακά όπως η Διαχείριση πόρων. Γενικά υπάρχει ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε συστήματα ΔΟΠ. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 9

10 Οι ειδικοί «gurus» της Ποιότητας Άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο που προήγαγαν την ποιότητα στις επιχειρήσεις. Οι πιο γνωστοί είναι οι: – Edwards Deming – Joseph Juran – Phillip Crosby – Armand Feigenbaum – Kaoro Ishikawa – Genichi Taguchi Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 10

11 Η εργασία του Deming Αμερικάνος καθηγητής Πανεπιστημίου που εργάστηκε κυρίως στην Ιαπωνία. Βραβείο Deming. Σημαντικά στοιχεία της εργασίας του είναι: – Οι 14 αρχές του Deming – Τα 7 σημεία του Deming – Ο κύκλος του Deming Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 11

12 Κάποιες από τις 14 αρχές του Deming (1/2) Συνεχής και συνεπής προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας. Υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας από τη Διοίκηση. Μείωση του πλήθους των προμηθευτών. Εισαγωγή νέων μεθόδων εκπαίδευσης με βάση τη στατιστική. Ελαχιστοποίηση του φόβου των εργαζομένων. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 12

13 Κάποιες από τις 14 αρχές του Deming (2/2) Κατάργηση των διατμηματικών στεγανών και ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας. Χρήση στατιστικών μεθόδων για τη συνεχή βελτίωση. Συνεχή και σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης. Συμμετοχή όλων των στελεχών και υπαλλήλων στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 13

14 Τα 7 σημεία του σχεδίου του Deming 1. Αυστηρή εφαρμογή των 14 αρχών. 2. Θετική αλλαγή της Διοίκησης και μεταφοράς πνεύματος αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης σε όλους τους εργαζόμενους. 3. Αποσαφήνιση από τη Διοίκηση των λόγων για τους οποίους η αλλαγή είναι απαραίτητη. 4. Διαχωρισμός όλων των δραστηριοτήτων σε φάσεις και καθορισμός των πελατών και προμηθευτών. 5. Εφαρμογή του κύκλου του Deming. 6. Ομαδική εργασία σε όλα τα επίπεδα. 7. Πλήρως προσανατολισμένη στην ποιότητα οργανωτική δομή. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 14

15 Ο κύκλος του Deming Υλοποίηση ACT Σχεδιασμός PLAN Έλεγχος CHECK Συλλογή στοιχείων DO Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 15

16 Η εργασία του Joseph Juran (1/2) Εργάστηκε κυρίως στην Ιαπωνία. «Η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία». Τριλογία της ποιότητας του Juran: – Σχεδιασμός ποιότητας – Έλεγχος ποιότητας – Βελτίωση ποιότητας Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 16

17 Η εργασία του Joseph Juran (2/2) Το πρόγραμμα βελτίωσης Καθορισμός των πελατών. Πλήρη καταγραφή και αποσαφήνιση των αναγκών των πελατών. Μετάφραση των αναγκών των πελατών στη γλώσσα της εταιρείας. Σχεδιασμός σύμφωνα με τα παραπάνω του προϊόντος. Εισαγωγή και εγκαθίδρυση της συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής. Βελτιώσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας. Πραγματική εφαρμογή της διαδικασίας. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 17

18 Η εργασία του Phillip Crosby Εισαγωγή της ιδέας «μηδέν λάθη» (zero defects). «Κάνε το σωστά με την πρώτη φορά». Κύρια σημεία του προγράμματος του Crosby – Δέσμευση και συμμετοχή της Διοίκησης. – Ομάδες βελτίωσης. – Συνεχής επιμόρφωση. – Μέτρηση του κόστους ποιότητας. – Προώθηση και προβολή της «ημέρας των μηδέν λαθών». Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 18

19 Η εργασία του Armand Feigenbaum «Έλεγχος της Ολικής Ποιότητας». Άριστος συνδυασμός ποιότητας και παραγωγικότητας. «Ποιότητα από την πηγή». Όλοι οι εργαζόμενοι από τους απλούς εργάτες και τους χειριστές μέχρι και τα στελέχη πρέπει να εργάζονται για την ποιότητα. Η ποιότητα είναι πιο σημαντική από τον ρυθμό παραγωγής. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 19

20 Η εργασία του Kaoro Ishikawa Πρώτη εφαρμογή των κύκλων ποιότητας. Διαγράμματα «ψαροκόκαλο» (fishbone). Πρώτα εκπαιδεύεις τους εργοδότες και τους προϊσταμένους και αυτοί με τη σειρά τους άλλους. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 20

21 Η εργασία του Genichi Taguchi Ποιότητα είναι η πρόκληση ελάχιστων απωλειών στο κοινωνικό σύνολο από τη στιγμή που το προϊόν διατίθεται στην κατανάλωση. L= C(X-T)2 +K όπου – L = ΑΠΩΛΕΙΕΣ – C = ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – X = ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ – T = Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ – Κ = Η ΑΝΕΚΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Έλεγχος εκτός γραμμής παραγωγής. – Σχεδιασμός συστήματος – Σχηματισμός παραμέτρων – Προσδιορισμός αναγκών Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 21

22 Ποιότητα και Παραγωγικότητα (1/2) Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι κερδοφόρα όση μεγάλη παραγωγικότητα και αν έχει, αν δεν παράγει ποιοτικά προϊόντα. Ταυτόχρονος σχεδιασμός της παραγωγικότητας και του συστήματος ποιότητας. Η ποιότητα και η παραγωγικότητα δεν είναι πλέον παράγοντες ανταγωνιστικοί. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 22

23 Ποιότητα και Παραγωγικότητα (2/2) Πως η ποιότητα αυξάνει την παραγωγικότητα Μειώνονται οι επανα-κατεργασίες και οι επικαλύψεις. Βελτιώνεται η επικοινωνία και κατά συνέπεια την συνεννόηση από την πρώτη φορά. Αποσαφηνίζονται οι ανάγκες των εσωτερικών πελατών. Μειώνονται οι νεκροί χρόνοι των μηχανημάτων. Υπάρχει ταχύτερη ανταπόκριση στα παράπονα και τις απαιτήσεις των εξωτερικών πελατών. Ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι του προϊόντος και της παραγωγής. Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι «gurus» της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. 23

24 Τέλος ενότητας Επεξεργασία: «Χρήστος Μέγας»


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Ποιότητας Ενότητα 2: Η Ελληνική πραγματικότητα- Οι gurus της Ποιότητας- Ποιότητα και Παραγωγικότητα. Διδάσκων: Τσέλιος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google