Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας (Θ) Ενότητα 8: Επιλεγμένα παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών (Ηνωμένων Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία και Γερμανία) Γιώργος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας (Θ) Ενότητα 8: Επιλεγμένα παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών (Ηνωμένων Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία και Γερμανία) Γιώργος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας (Θ) Ενότητα 8: Επιλεγμένα παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών (Ηνωμένων Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία και Γερμανία) Γιώργος Πιερράκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Παροχή συντονισμένης διατομεακής φροντίδας, Παροχή των υπηρεσιών στηρίζεται στη χρήση τρεχόντων δεδομένων της ασθένειας, Στόχος: Η αποδοτικότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, πληροφορίες και κατάλληλα εργαλεία ενδυνάμωσης ασθενούς και διαχείρισης της ασθένειάς του. 2 Εφαρμογή προγραμμάτων μακροχρόνιας φροντίδας Υγείας σε διεθνές επίπεδο

3  Δανία : έμφαση στη μεταφορά από την ιδρυματική υποστήριξη στη φροντίδα στο σπίτι (University of Southern Denmark, Odense 2008)\  Σουηδία: (Wagner et al. 2001)  Φινλανδία: ενοποίηση υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Tynkkynen, Liina-Kaisa 2010)  Ηνωμένο Βασίλειο: NHS and Social Care Model (Health Services Management Centre policy paper 5 University of Birmingham 2009  Ολλανδία: συνεργασία νοσοκομείων και οικογενειακών γιατρών («all care standard must be based on CCM» prof. Cor Spreeuwenberg- Maastricht University 2011) Που εφαρμόζεται;  Γαλλία: CNSA (National Solidarity Fund for Autonomy) 2004  APA/ADPA (Personal Autonomy Allowance)  Ισπανία: Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, or “LAPAD” Act 39/2006 Σύστημα για την Αυτονομία και τη φροντίδα της εξάρτησης

4 Που εφαρμόζεται;  Αυστραλία : Το καθαρό αποτέλεσμα για ένα έτος -  εξοικονόμηση των 25.000 ημερών νοσηλείας στο νοσοκομείο (NSW Ministry of Health 2005)  Καναδάς: Σύνδεση Τοπικών κέντρων Υγείας με δίκτυα Μακροχρόνιας φροντίδας και με την αποτύπωση του δείκτη: Χρόνια χωρίς αναπηρία (DALYs) (Ministry of Health Planning; 2003)  ΗΠΑ: case management- προσωπική διευθέτηση (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2004)

5 Επιλεγμένα παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών (Ηνωμένων Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία και Γερμανία) 5

6 Ηνωμένο Βασίλειο Η κατ’ οίκον φροντίδα παρέχεται από τον Δημόσιο Τομέα (NHS) χωρίς να αποκλείονται ιδιωτικός τομέας, εθελοντικοί φορείς και οι οικογένειες. Παρέχεται σε ηλικιωμένους (seniors), άτομα με χρόνια νοσήματα, με ψυχική νόσο, άτομα με αναπηρίες, σε άτομα με ανάγκη γα μετανοσοκομειακή φροντίδας και σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

7 Ηνωμένο Βασίλειο Α. Νοσηλεία στο σπίτι (home nursing) παρέχεται τοπικό επίπεδο Community matron services NHS) από τους κοινοτικούς νοσηλευτές (district nurse) και περιλαμβάνει σύνθετες νοσηλευτικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με ασθένειες και προβλήματα υγείας. Β. Βοήθεια στο σπίτι (home help) περιλαμβάνει την προσωπική φροντίδα (personal care), όπως η υγιεινή και η βοήθεια στο φαγητό, και την οικιακή φροντίδα (domestic care), όπως η καθαριότητα του σπιτιού, τα ψώνια Κοινωνική Φροντίδα (social services) παρέχεται από κοινωνικούς λειτουργούς (Social Workers) και υποστηρίζεται από τις Τοπικές Αρχές (Local Authorities). Γ. Στην περίπτωση που οι ανάγκες του ατόμου είναι πολύπλευρες, Ο κοινοτικός Νοσηλευτής (District Nurse) ή ο κοινωνικός λειτουργός (social worker) αναλαμβάνουν το ρόλο του διαχειριστή (care manager) για το συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας.

8 Α. Νοσηλεία στο σπίτι (Community matron services NHS) παρέχεται τοπικό επίπεδο από κοινοτικούς νοσηλευτές (District nurses) Β. Κοινωνική Φροντίδα (social services) παρέχεται από κοινωνικούς λειτουργούς (Social Workers) και υποστηρίζεται από τις Τοπικές Αρχές (Local Authorities) Τοπικά άτυπα δίκτυα υποστήριξης ευπαθών ομάδων Kοινοτικός Νοσηλευτής (District Nurse) ή ο Kοινωνικός λειτουργός (Social Worker) Διαχείρισης της φροντίδας (Care management) Ηνωμένο Βασίλειο – Φροντίδα στο σπίτι (Home Care)

9 Κοινωνική Φροντίδα (Social care) 1ο Βήμα: Αξιολόγηση αναγκών των ωφελουμένων. 2ο Βήμα: οι Τοπικές Αρχές προσδιορίζουν το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση γενικές εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, National Service Framework (NSF). Κάθε Τοπική Αρχή θέτει τα δικά της κριτήρια ως προς το τι ανάγκες είναι επιλέξιμες για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των εθνικών κατευθυντήριων γραμμών.

10 Ιρλανδία 1/3 Kατ’ οίκον ώρες βοήθειας (home help hours), (συντροφιά, Υπηρεσίες Φροντίδας στο σπίτι, Σύνθετη Οικιακή Φροντίδα). Πακέτο φροντίδας στο σπίτι (home care support package), αφορά σε ηλικιωμένους που ζουν στην κοινότητα ή σε εξελθόντες ασθενείς από νοσοκομεία με ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα (με τη μορφή κουπονιού -Voucher).

11 Ιρλανδία 2/3 Τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες, όπως η δημόσια βοήθεια νοσηλείας (Public Health Nursing): με άξονα τα κέντρα Υγείας νοσηλευτές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών δωρεάν σε ανθρώπους της Τοπικής Κοινωνίας που περιλαμβάνουν επισκέψεις για την υγεία των παιδιών και των επισκέψεων σε σχολεία, επισκέψεις και φροντίδα για τους ηλικιωμένους, φροντίδα για την έξοδο από το νοσοκομείο. Τα παραπάνω προγράμματα λειτουργούν σε συνδυασμό με το Σχεδίου κατ’ οίκον νοσηλευτικής υποστήριξης (Nursing Homes Support Scheme: ‘A Fair Deal’) ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης για τα άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα γηροκομείο.

12 Kατ’ οίκον ώρες βοήθειας (home help hours) Πακέτο φροντίδας στο σπίτι (home care support package), (με τη μορφή κουπονιού -Voucher) Τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες, όπως η δημόσια βοήθεια νοσηλείας (Public Health Nursing) Σχέδιο υποστήριξης σε Γηροκομεία (Nursing Homes Support Scheme: ‘A Fair Deal’) Σχέδιο υποστήριξης σε Γηροκομεία (Nursing Homes Support Scheme: ‘A Fair Deal’) Ιρλανδία 3/3

13 Σουηδία Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη των παρεχόμενων υπηρεσιών υπό την εποπτεία του Εθνικού συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας το οποίο θέτει κανόνες και παραμέτρους. Το 81,4% των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι δημόσιες με τον πολίτη να μπορεί να επιλέξει μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα από το 2007 (Vardval Reform). To 2010, το συνολικό κόστος για την φροντίδα των ηλικιωμένων ήταν 10.7 δις € με τη δημόσια δαπάνη (funded by taxes) να καλύπτει το 97% (The Swedish Institute (SI)).

14 Παροχή Υπηρεσίων Σημαντικός είναι ο ρόλος των άτυπων φροντιστών (μέλη της οικογένειας, φίλοι κ.λπ.). Υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας παρέχουν επαγγελματίες (home care assistants) που μπορεί να είναι βοηθοί νοσηλευτές ή κοινωνικών υπηρεσιών (nursing and social services assistants) και είναι υπεύθυνοι για την προσωπική φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων και τη βοήθεια σε καθημερινές δραστηριότητες (προετοιμασία γευμάτων, ατομική καθαριότητα, αγορές κ.λπ.).

15 Γερμανία 1/2 Στην Γερμανία οι υπηρεσίες κατ’οίκον φροντίδας παρέχονται από Οι μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ανήκουν στην εκκλησία, σε τοπικές κοινότητες και σε ομάδες εργαζομένων, ενώ οι βασικοί φορείς παροχής φροντίδας διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν: νοσηλευτικές, προσωπικής, οικιακής φροντίδας ή συνδυασμούς αυτών. Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί συνιστούν ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, το οποίο παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι αλλά και βοηθητικές υπηρεσίες.

16 Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Κερδοσκοπικοί οργανισμούς Πάροχοι Υπηρεσιών: νοσηλευτικής, προσωπικής, οικιακής φροντίδας ή συνδυασμούς αυτών). Συμβάσεις χρηματοδότησης Η αξιολόγηση αναγκών του ωφελούμενου και παραπομπή γίνεται από ιατρό ή νοσηλευτή του ασφαλιστικού ταμείου, βάσει ειδικής φόρμας αξιολόγησης Γερμανία 2/2

17 Τέλος Ενότητας

18 Σημειώματα

19 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεώργιος Πιερράκος 2015. Γεώργιος Πιερράκος. «Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας (Θ). Ενότητα 8: Επιλεγμένα παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών (Ηνωμένων Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία και Γερμανία)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.ocp.teiath.gr

20 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

21 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

22 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας (Θ) Ενότητα 8: Επιλεγμένα παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών (Ηνωμένων Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία και Γερμανία) Γιώργος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google