Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Joomla CMS. Εισαγωγή(1) Το Joomla CMS είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ανοικτού κώδικα. Το Joomla CMS είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Joomla CMS. Εισαγωγή(1) Το Joomla CMS είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ανοικτού κώδικα. Το Joomla CMS είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Joomla CMS

2 Εισαγωγή(1) Το Joomla CMS είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ανοικτού κώδικα. Το Joomla CMS είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ανοικτού κώδικα. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά αυτών συστηµάτων καθώς συνδυάζει χαρακτηριστικά και δυνατότητες που δύσκολα συναντά κάποιος συγκεντρωµένες σε ένα τέτοιο προϊόν. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά αυτών συστηµάτων καθώς συνδυάζει χαρακτηριστικά και δυνατότητες που δύσκολα συναντά κάποιος συγκεντρωµένες σε ένα τέτοιο προϊόν. Τα πολλά πρόσθετα που διαθέτει το Joomla και η ευκολία στη χρήση του, το καθιστούν την ιδανική πλατφόρµα ανάπτυξης. Τα πολλά πρόσθετα που διαθέτει το Joomla και η ευκολία στη χρήση του, το καθιστούν την ιδανική πλατφόρµα ανάπτυξης.

3 Εισαγωγή(2) Σήµερα χάρις στο Joomla, µπορείτε να δηµιουργήσετε ιστότοπους που µέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν αδύνατο να τους αποκτήσει κάθε επιχείρηση, καθώς η ανάπτυξή τους κοστίζε µία µικρή περιουσία. Σήµερα χάρις στο Joomla, µπορείτε να δηµιουργήσετε ιστότοπους που µέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν αδύνατο να τους αποκτήσει κάθε επιχείρηση, καθώς η ανάπτυξή τους κοστίζε µία µικρή περιουσία. Υποστηρίζεται παγκοσµίως από µεγάλες και οργανωµένες κοινότητες χρηστών. Στην Ελλάδα, µπορείτε να αναζητήσετε υποστήριξη στους ακόλουθους ιστότοπους: Υποστηρίζεται παγκοσµίως από µεγάλες και οργανωµένες κοινότητες χρηστών. Στην Ελλάδα, µπορείτε να αναζητήσετε υποστήριξη στους ακόλουθους ιστότοπους: www.Joomla.gr η πιο µεγάλη κοινότητα χρηστών στην Ελλάδα, www.Joomla.gr η πιο µεγάλη κοινότητα χρηστών στην Ελλάδα, www.Joomla.gr www.Joomla.gr Έχει διακριθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, σαν η καλύτερη παγκοσµίως εφαρµογή ανοικτού λογισµικού, αφήνοντας στη δεύτερη θέση πολλά άλλα γνωστά προγράµµατα. Έχει διακριθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, σαν η καλύτερη παγκοσµίως εφαρµογή ανοικτού λογισµικού, αφήνοντας στη δεύτερη θέση πολλά άλλα γνωστά προγράµµατα.

4 Γιατί Joomla? Είναι δωρεάν! Είναι δωρεάν! ευκολία στη χρήση ευκολία στη χρήση ευελιξία ευελιξία εύκολη αλλαγή της εµφάνισης του ιστότοπου εύκολη αλλαγή της εµφάνισης του ιστότοπου Το πλήθος των δωρεάν πρόσθετων που διαθέτει και αυξάνουν τις δυνατότητές του Το πλήθος των δωρεάν πρόσθετων που διαθέτει και αυξάνουν τις δυνατότητές του ∆εν απαιτεί κάποια εξειδικευµένη γνώση για την λειτουργία του ∆εν απαιτεί κάποια εξειδικευµένη γνώση για την λειτουργία του Υποστηρίζει διαχείριση από οµάδες χρηστών Υποστηρίζει διαχείριση από οµάδες χρηστών Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε ενδοεταιρικό περιβάλλον όσο και για τη δηµιουργία ιστότοπων Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε ενδοεταιρικό περιβάλλον όσο και για τη δηµιουργία ιστότοπων Εξελίσσεται διαρκώς Εξελίσσεται διαρκώς Λειτουργεί σε περιβάλλον Linux, Windows και Mac, µπορεί να φιλοξενηθεί σε οικονοµικά πλάνα φιλοξενίας Λειτουργεί σε περιβάλλον Linux, Windows και Mac, µπορεί να φιλοξενηθεί σε οικονοµικά πλάνα φιλοξενίας

5 Λειτουργικότητα CMS 1. ∆ηµιουργία περιεχοµένου 2. ∆ιαχείριση περιεχοµένου 3. Δημοσίευση - Παρουσίαση

6 CMS - ∆ηµιουργία περιεχοµένου Από τη πλευρά της επιχείρησης ένα Σ∆Π είναι ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον δηµιουργίας περιεχοµένου, αντίστοιχο πολλές φορές µε αυτό του Ms Word. Από τη πλευρά της επιχείρησης ένα Σ∆Π είναι ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον δηµιουργίας περιεχοµένου, αντίστοιχο πολλές φορές µε αυτό του Ms Word. Το Σ∆Π επίσης επιτρέπει τη διαχείριση της δοµής του ιστότοπου. Αυτό σηµαίνει το που θα εµφανίζονται οι σελίδες και πως αυτές θα διασυνδέονται µεταξύ τους. Το Σ∆Π επίσης επιτρέπει τη διαχείριση της δοµής του ιστότοπου. Αυτό σηµαίνει το που θα εµφανίζονται οι σελίδες και πως αυτές θα διασυνδέονται µεταξύ τους. Το Σ∆Π παρέχει το περιβάλλον δηµιουργίας περιεχοµένου µέσω του ίδιου του διαδικτύου, κάτι που απλοποιεί επιπλέον το σύστηµα και επιτρέπει την αποµακρυσµένη διαχείριση του ιστότοπου. Το Σ∆Π παρέχει το περιβάλλον δηµιουργίας περιεχοµένου µέσω του ίδιου του διαδικτύου, κάτι που απλοποιεί επιπλέον το σύστηµα και επιτρέπει την αποµακρυσµένη διαχείριση του ιστότοπου. Ταυτόχρονα το καθιστά οικονοµικό γιατί η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται το κόστος των ανανεώσεων. Ταυτόχρονα το καθιστά οικονοµικό γιατί η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται το κόστος των ανανεώσεων. Το περιβάλλον δηµιουργίας περιεχοµένου που παρέχει το Σ∆Π είναι και το σηµείο κλειδί για την επιτυχία του. Παρέχοντας έναν απλό µηχανισµό συντήρησης του ιστότοπου καθιστά την εταιρεία αυτόνοµη και ανεξάρτητη. Το περιβάλλον δηµιουργίας περιεχοµένου που παρέχει το Σ∆Π είναι και το σηµείο κλειδί για την επιτυχία του. Παρέχοντας έναν απλό µηχανισµό συντήρησης του ιστότοπου καθιστά την εταιρεία αυτόνοµη και ανεξάρτητη.

7 CMS -∆ιαχείριση Περιεχοµένου(1) Από τη στιγµή που έχει δηµιουργηθεί µία σελίδα, αποθηκεύεται σε ένα κεντρικό αποθηκευτικό χώρο, µέσα στο ίδιο το Σ∆Π. Συνήθως χρησιµοποιείται µία βάση δεδοµένων. Εκεί αποθηκεύεται όλο το περιεχόµενο του ιστότοπου καθώς και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες. Η δυνατότητα κεντρικής αποθήκευσης επιτρέπει στο Σ∆Π να παρέχει µία σειρά από επιπλέον χαρακτηριστικά: Από τη στιγµή που έχει δηµιουργηθεί µία σελίδα, αποθηκεύεται σε ένα κεντρικό αποθηκευτικό χώρο, µέσα στο ίδιο το Σ∆Π. Συνήθως χρησιµοποιείται µία βάση δεδοµένων. Εκεί αποθηκεύεται όλο το περιεχόµενο του ιστότοπου καθώς και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες. Η δυνατότητα κεντρικής αποθήκευσης επιτρέπει στο Σ∆Π να παρέχει µία σειρά από επιπλέον χαρακτηριστικά: Να κρατά σε λογαριασµό όλες τις εκδόσεις µίας σελίδας, στοιχεία για το ποιος άλλαξε τι και πότε. Να κρατά σε λογαριασµό όλες τις εκδόσεις µίας σελίδας, στοιχεία για το ποιος άλλαξε τι και πότε. Να εξασφαλίζει ότι ο κάθε χρήστης µπορεί να τροποποιήσει το περιεχόµενο µόνο στο τµήµα του ιστότοπου στο οποίο έχει δικαιοδοσία. Να εξασφαλίζει ότι ο κάθε χρήστης µπορεί να τροποποιήσει το περιεχόµενο µόνο στο τµήµα του ιστότοπου στο οποίο έχει δικαιοδοσία. Συνεργασία µε υπάρχοντα συστήµατα πληροφορικής (ισχύει σε εξειδικευµένα Σ∆Π). Συνεργασία µε υπάρχοντα συστήµατα πληροφορικής (ισχύει σε εξειδικευµένα Σ∆Π).

8 CMS - ∆ιαχείριση Περιεχοµένου(2) Επίσης παρέχει δυνατότητες οργάνωσης της ροής της πληροφορίας. Αυτό θα γίνει πιο κατανοητό µε ένα παράδειγµα: Επίσης παρέχει δυνατότητες οργάνωσης της ροής της πληροφορίας. Αυτό θα γίνει πιο κατανοητό µε ένα παράδειγµα: Όταν δηµιουργείται µία νέα σελίδα, στέλνεται αυτόµατα στο προϊστάµενο του τµήµατος για έγκριση και στη συνέχεια στον υπεύθυνο για το περιεχόµενο του ιστότοπου. Μετά την έγκριση των παραπάνω η σελίδα δηµοσιεύεται αυτόµατα. Όταν δηµιουργείται µία νέα σελίδα, στέλνεται αυτόµατα στο προϊστάµενο του τµήµατος για έγκριση και στη συνέχεια στον υπεύθυνο για το περιεχόµενο του ιστότοπου. Μετά την έγκριση των παραπάνω η σελίδα δηµοσιεύεται αυτόµατα. Σε κάθε βήµα της παραπάνω διαδικασίας, το Σ∆Π παρακολουθεί την κατάσταση της σελίδας και ενηµερώνει τους εµπλεκόµενους. Σε κάθε βήµα της παραπάνω διαδικασίας, το Σ∆Π παρακολουθεί την κατάσταση της σελίδας και ενηµερώνει τους εµπλεκόµενους. Με αυτό το τρόπο είναι δυνατή η συµµετοχή πολλών στη διαµόρφωση του περιεχοµένου του ιστότοπου, χωρίς όµως να χάνεται ο έλεγχος, ενώ παράλληλα διατηρεί σταθερή τη ποιότητα, ακρίβεια και έλεγχό του. Με αυτό το τρόπο είναι δυνατή η συµµετοχή πολλών στη διαµόρφωση του περιεχοµένου του ιστότοπου, χωρίς όµως να χάνεται ο έλεγχος, ενώ παράλληλα διατηρεί σταθερή τη ποιότητα, ακρίβεια και έλεγχό του.

9 CMS – Δημοσίευση/Παρουσίαση Το Σ∆Π µπορεί επίσης να παρέχει µία σειρά από χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του ιστότοπού σας. Το Σ∆Π µπορεί επίσης να παρέχει µία σειρά από χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του ιστότοπού σας. Για παράδειγµα το Σ∆Π θα δηµιουργήσει αυτόµατα το µηχανισµό πλοήγησης του ιστότοπου αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στο χώρο κεντρικής αποθήκευσης (Βάση ∆εδοµένων). Για παράδειγµα το Σ∆Π θα δηµιουργήσει αυτόµατα το µηχανισµό πλοήγησης του ιστότοπου αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στο χώρο κεντρικής αποθήκευσης (Βάση ∆εδοµένων). Τα περισσότερα Σ∆Π, διαχωρίζουν πλήρως τη πληροφορία από τον τρόπο που παρουσιάζεται αυτή. Τα περισσότερα Σ∆Π, διαχωρίζουν πλήρως τη πληροφορία από τον τρόπο που παρουσιάζεται αυτή. Επίσης επιτρέπει την υποστήριξη πολλαπλών browsers. Ο ιστότοπος παρουσιάζεται το ίδιο σωστά, ανεξάρτητα από τον browser που ο χρήστης χρησιµοποιεί για να τον δει. Επίσης επιτρέπει την υποστήριξη πολλαπλών browsers. Ο ιστότοπος παρουσιάζεται το ίδιο σωστά, ανεξάρτητα από τον browser που ο χρήστης χρησιµοποιεί για να τον δει.

10

11 Χαρακτηριστικά Joomla(1) Χρήση βάσης δεδοµένων MySQL (προς το παρόν) για την οδήγηση του ιστότοπου Χρήση βάσης δεδοµένων MySQL (προς το παρόν) για την οδήγηση του ιστότοπου Πλήρως διαχειριζόµενες ενότητες περιεχοµένου, προϊόντων, ειδήσεων, υπηρεσιών Πλήρως διαχειριζόµενες ενότητες περιεχοµένου, προϊόντων, ειδήσεων, υπηρεσιών ∆ηµιουργία και συντήρηση του ιστότοπου από ένα ή περισσότερα άτοµα. Με τη χρήση δικαιωµάτων είναι δυνατός ο έλεγχος και η αρµοδιότητες του κάθε ατόµου ∆ηµιουργία και συντήρηση του ιστότοπου από ένα ή περισσότερα άτοµα. Με τη χρήση δικαιωµάτων είναι δυνατός ο έλεγχος και η αρµοδιότητες του κάθε ατόµου Πλήρης έλεγχος της εµφάνισης του ιστότοπου µε τη χρήση templates (πρότυπα εµφάνισης) που διαχωρίζουν πλήρως το περιεχόµενο από τον τρόπο παρουσίασης Πλήρης έλεγχος της εµφάνισης του ιστότοπου µε τη χρήση templates (πρότυπα εµφάνισης) που διαχωρίζουν πλήρως το περιεχόµενο από τον τρόπο παρουσίασης Ανέβασµα εικόνων και αρχείων πολυµέσων µέσα από το ίδιο το Joomla, χωρίς την ανάγκη χρήσης άλλων εφαρµογών Ανέβασµα εικόνων και αρχείων πολυµέσων µέσα από το ίδιο το Joomla, χωρίς την ανάγκη χρήσης άλλων εφαρµογών

12 Χαρακτηριστικά Joomla(2) Υποστήριξη Forum, δηµοσκοπήσεων, συστήµατος αξιολόγησης, ηλεκτρονικού καταστήµατος και δεκάδων άλλων εφαρµογών Υποστήριξη Forum, δηµοσκοπήσεων, συστήµατος αξιολόγησης, ηλεκτρονικού καταστήµατος και δεκάδων άλλων εφαρµογών Υποστηρίζεται σε περιβάλλοντα Linux, Unix, Windows, FreeBSD, MacOSX server, Solaris και AIX Υποστηρίζεται σε περιβάλλοντα Linux, Unix, Windows, FreeBSD, MacOSX server, Solaris και AIX Ενσωµατωµένο σύστηµα SEF (Search Engine Friendly) για καλύτερη κατάταξη στις µηχανές αναζήτησης Ενσωµατωµένο σύστηµα SEF (Search Engine Friendly) για καλύτερη κατάταξη στις µηχανές αναζήτησης Βασισµένο σε συστήµατα Ανοικτού Λογισµικού, χρειάζεται Apache, MySQL και PHP για να λειτουργήσει Βασισµένο σε συστήµατα Ανοικτού Λογισµικού, χρειάζεται Apache, MySQL και PHP για να λειτουργήσει Κανένας περιορισµός στον όγκο του περιεχοµένου. Όσες ενότητες, άρθρα, τµήµατα, και σελίδες χρειάζεστε! Κανένας περιορισµός στον όγκο του περιεχοµένου. Όσες ενότητες, άρθρα, τµήµατα, και σελίδες χρειάζεστε! Βιβλιοθήκη Πολυµέσων. Αποθηκεύστε όλα τα αρχεία PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs και JPEGs που χρησιµοποιείτε και εµφανίστε τα όπου εσείς θέλετε! Βιβλιοθήκη Πολυµέσων. Αποθηκεύστε όλα τα αρχεία PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs και JPEGs που χρησιµοποιείτε και εµφανίστε τα όπου εσείς θέλετε! Αυτόµατη λειτουργία "Είστε Εδώ". ∆είχνει αυτόµατα σε ποιο σηµείο του site είστε Αυτόµατη λειτουργία "Είστε Εδώ". ∆είχνει αυτόµατα σε ποιο σηµείο του site είστε

13 Χαρακτηριστικά Joomla(3) Συµπεριλάβετε ειδήσεις από όλα τα µέρη του κόσµου! Επιλέξτε ανάµεσα από πάνω από 360 πηγές ειδήσεων από όλο το κόσµο και εµφανίστε τις σε πραγµατικό χρόνο στον ιστότοπό σας! Συµπεριλάβετε ειδήσεις από όλα τα µέρη του κόσµου! Επιλέξτε ανάµεσα από πάνω από 360 πηγές ειδήσεων από όλο το κόσµο και εµφανίστε τις σε πραγµατικό χρόνο στον ιστότοπό σας! Αποστολή της τρέχουσας σελίδας µέσω email όπου θέλει ο επισκέπτης σας Αποστολή της τρέχουσας σελίδας µέσω email όπου θέλει ο επισκέπτης σας Εκτύπωση του περιεχοµένου που βλέπει ο επισκέπτης µε το πάτηµα ενός κουµπιού, αυτόµατα! Εκτύπωση του περιεχοµένου που βλέπει ο επισκέπτης µε το πάτηµα ενός κουµπιού, αυτόµατα! Ενσωµατωµένοι WYSIYWG επεξεργαστές κειµένου, παρόµοιοι µε το Ms-Word! Ενσωµατωµένοι WYSIYWG επεξεργαστές κειµένου, παρόµοιοι µε το Ms-Word! Ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει την εµφάνιση του site Ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει την εµφάνιση του site Πλήρης διαχωρισµός του περιεχοµένου από τον τρόπο εµφάνισης Πλήρης διαχωρισµός του περιεχοµένου από τον τρόπο εµφάνισης Υποστήριξη διαφηµίσεων Υποστήριξη διαφηµίσεων Εκατοντάδες components, modules, Joomlats, templates για να ενισχύσετε την εικόνα του ιστοτόπου σας. Τα περισσότερα από αυτά εντελώς δωρεάν! Εκατοντάδες components, modules, Joomlats, templates για να ενισχύσετε την εικόνα του ιστοτόπου σας. Τα περισσότερα από αυτά εντελώς δωρεάν!

14 Πως µπορώ να χρησιµοποιήσω το Joomla; Κύριο χαρακτηριστικό του, είναι η δυνατότητά του να επιτρέπει σε πιστοποιηµένους συντάκτες να µεταβάλουν το περιεχόµενο του ιστότοπου µέσω του διαδικτύου (µε τη χρήση ενός προγράµµατος περιήγησης όπως οι Internet Explorer και FireFox). Κύριο χαρακτηριστικό του, είναι η δυνατότητά του να επιτρέπει σε πιστοποιηµένους συντάκτες να µεταβάλουν το περιεχόµενο του ιστότοπου µέσω του διαδικτύου (µε τη χρήση ενός προγράµµατος περιήγησης όπως οι Internet Explorer και FireFox). Οι διαχειριστές ενός Joomla ιστότοπου, δεν χρειάζεται να γνωρίζουν κάποια γλώσσα προγραµµατισµού, όπως HTML, για να ανανεώσουν τον ιστότοπό τους, καθώς µε τη χρήση ενός «WYSIWYG επεξεργαστή κειµένου» (What you See Is What You Get = Αυτό που βλέπεις, αυτό λαµβάνεις) που περιλαµβάνεται στο Joomla, µπορούν να µορφοποιήσουν το κείµενο κατά βούληση και να προσθέσουν εικόνες. Οι διαχειριστές ενός Joomla ιστότοπου, δεν χρειάζεται να γνωρίζουν κάποια γλώσσα προγραµµατισµού, όπως HTML, για να ανανεώσουν τον ιστότοπό τους, καθώς µε τη χρήση ενός «WYSIWYG επεξεργαστή κειµένου» (What you See Is What You Get = Αυτό που βλέπεις, αυτό λαµβάνεις) που περιλαµβάνεται στο Joomla, µπορούν να µορφοποιήσουν το κείµενο κατά βούληση και να προσθέσουν εικόνες. ∆εν είναι αναγκαίο το «ανέβασµα» των κειµένων σας µε τη χρήση δυσνόητων διαδικασιών όπως τα προγράµµατα FTP ∆εν είναι αναγκαίο το «ανέβασµα» των κειµένων σας µε τη χρήση δυσνόητων διαδικασιών όπως τα προγράµµατα FTP Απλά πατήστε «Αποθήκευση» και δηµοσιεύστε το περιεχόµενο σας το οποίο εµφανίζεται άµεσα στην ιστοσελίδα σας, διαθέσιµο προς όλους τους επισκέπτες σας! Απλά πατήστε «Αποθήκευση» και δηµοσιεύστε το περιεχόµενο σας το οποίο εµφανίζεται άµεσα στην ιστοσελίδα σας, διαθέσιµο προς όλους τους επισκέπτες σας!

15 Για ποιες εφαρµογές µπορώ να χρησιµοποιήσω τo Joomla; (1) Ενηµέρωση των ιστοσελίδων του, µε ειδήσεις, άρθρα και εικόνες. Ενηµέρωση των ιστοσελίδων του, µε ειδήσεις, άρθρα και εικόνες. ∆ηµιουργία του δικού σας δυναµικού µενού περιεχοµένου όπως «Προϊόντα ->Υλικό -> DVD Writers ή Προϊόντα -> Υλικό -> CD Writers». ∆ηµιουργία του δικού σας δυναµικού µενού περιεχοµένου όπως «Προϊόντα ->Υλικό -> DVD Writers ή Προϊόντα -> Υλικό -> CD Writers». Αποστολή (ανέβασµα) αρχείων τύπου MS Word, MS Excel και Acrobat PDF για ανάγνωση µέσα από τον ιστότοπό σας. Αποστολή (ανέβασµα) αρχείων τύπου MS Word, MS Excel και Acrobat PDF για ανάγνωση µέσα από τον ιστότοπό σας. ∆ιαχείριση διαφηµιστικών επιγραφών (banners) στην κεφαλίδα, στο υποσέλιδο καθώς και στα πλάγια του ιστοτόπου σας (για διαφηµιστικούς λόγους κτλ). ∆ιαχείριση διαφηµιστικών επιγραφών (banners) στην κεφαλίδα, στο υποσέλιδο καθώς και στα πλάγια του ιστοτόπου σας (για διαφηµιστικούς λόγους κτλ). ∆ηµιουργία Ψηφοφοριών. ∆ηµιουργία Ψηφοφοριών. ∆ιαχείριση υπερδεσµών προς άλλους ιστοτόπους. ∆ιαχείριση υπερδεσµών προς άλλους ιστοτόπους. ∆ιαχείριση«Συχνών Εµφανιζόµενων Αποριών» (FAQ). ∆ιαχείριση«Συχνών Εµφανιζόµενων Αποριών» (FAQ). ∆ιαχείριση Νέων / Σύντοµων Ειδήσεων. ∆ιαχείριση Νέων / Σύντοµων Ειδήσεων.

16 Για ποιες εφαρµογές µπορώ να χρησιµοποιήσω τo Joomla; (2) ∆ιαχείριση πολυµέσων όπως Flash,.jpg,.gif,.bmp και.png εικόνων. ∆ιαχείριση πολυµέσων όπως Flash,.jpg,.gif,.bmp και.png εικόνων. ∆ιαχείριση ∆ελτίων Τύπου (News Feeds), από διαφορετικές πηγές Ειδήσεων (ιστότοποι). ∆ιαχείριση ∆ελτίων Τύπου (News Feeds), από διαφορετικές πηγές Ειδήσεων (ιστότοποι). ∆ιαχείριση επαφών και σελίδων µε φόρµες για την αποστολή ηλ. µηνυµάτων (emails). ∆ιαχείριση επαφών και σελίδων µε φόρµες για την αποστολή ηλ. µηνυµάτων (emails). ∆ιαχείριση χρηστών µε ειδικά επίπεδα πρόσβασης. ∆ιαχείριση χρηστών µε ειδικά επίπεδα πρόσβασης. ∆ιαχείριση αρχειοθετηµένων σελίδων. ∆ιαχείριση αρχειοθετηµένων σελίδων. ∆ιαχείριση εφαρµογών επιπρόσθετων δυνατοτήτων (components) από τρίτους ∆ιαχείριση εφαρµογών επιπρόσθετων δυνατοτήτων (components) από τρίτους κατασκευαστές, υποµονάδων (modules) καθώς και προτύπων εµφάνισης του ιστοτόπου (templates). Για παράδειγµα: Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Συζητήσεις (forums), Συλλογή Φωτογραφιών, Ηµερολόγιο, Ατζέντα, Help Desk κτλ. κατασκευαστές, υποµονάδων (modules) καθώς και προτύπων εµφάνισης του ιστοτόπου (templates). Για παράδειγµα: Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Συζητήσεις (forums), Συλλογή Φωτογραφιών, Ηµερολόγιο, Ατζέντα, Help Desk κτλ.

17 Το περιβάλλον του Joomla(1) Ένα από τα πλέον δυνατά σηµεία του Joomla είναι η απλότητα και η ευκολία µε την οποία γίνονται οι βασικές εργασίες διαχείρισης ενός ιστότοπου. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που το έχει κατατάξει σαν ένα από τα καλύτερα και πιο διαδεδοµένα Σ∆Π στο κόσµο. Ένα από τα πλέον δυνατά σηµεία του Joomla είναι η απλότητα και η ευκολία µε την οποία γίνονται οι βασικές εργασίες διαχείρισης ενός ιστότοπου. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που το έχει κατατάξει σαν ένα από τα καλύτερα και πιο διαδεδοµένα Σ∆Π στο κόσµο. Το Joomla έχει δύο πλευρές. Τη πλευρά του επισκέπτη του ιστότοπου (www.mysite.com/) και τη πλευρά του διαχειριστή του ιστότοπου (www.mysite.com/administrator/). Το Joomla έχει δύο πλευρές. Τη πλευρά του επισκέπτη του ιστότοπου (www.mysite.com/) και τη πλευρά του διαχειριστή του ιστότοπου (www.mysite.com/administrator/).www.mysite.com/www.mysite.com/administrator/www.mysite.com/www.mysite.com/administrator/ Και οι δύο είναι προσπελάσιµες µέσω του browser που χρησιµοποιείτε, π.χ. Internet Explorer ή FireFox. Χρησιµοποιώντας την πρώτη πλευρά, τη πλευρά του επισκέπτη, αυτό που βλέπουµε δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον ιστότοπο που έχουµε δηµιουργήσει. Από τη δεύτερη πλευρά, τη πλευρά του διαχειριστή, έχουµε πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και τις ρυθµίσεις που δηµιουργούν τον ιστότοπό µας. Και οι δύο είναι προσπελάσιµες µέσω του browser που χρησιµοποιείτε, π.χ. Internet Explorer ή FireFox. Χρησιµοποιώντας την πρώτη πλευρά, τη πλευρά του επισκέπτη, αυτό που βλέπουµε δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον ιστότοπο που έχουµε δηµιουργήσει. Από τη δεύτερη πλευρά, τη πλευρά του διαχειριστή, έχουµε πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και τις ρυθµίσεις που δηµιουργούν τον ιστότοπό µας.

18 Το περιβάλλον του Joomla(2)

19 Το περιβάλλον του Joomla(3)

20 Το περιβάλλον του Joomla(4)


Κατέβασμα ppt "Joomla CMS. Εισαγωγή(1) Το Joomla CMS είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ανοικτού κώδικα. Το Joomla CMS είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google