Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε βραχώδεις σχηματισμούς Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε βραχώδεις σχηματισμούς Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε βραχώδεις σχηματισμούς Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

2 2 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

3 3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 4 Σκοποί ενότητας Η εμβάθυνση των μεθοδολογιών δειγματοληψίας σε βραχώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς

5 5 Διατρητική στήλη

6 6 Κοπτικό άκρο (κορώνα) Αδαμαντοκορώνα (Διαμάντια τύπου bortz) Στερέωση διαμαντιών με μεθόδους συντηγμένων κόνεων – συνδετικό κράμα (καρβίδιο βολφραμίου, Ni, Co) Εικόνα 1. Αδαμαντοκορώνες (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

7 7 Τύποι αδαμαντοκορωνών Κόκκου 10 – 20 spc (τεμάχια/καράτι) Κόνεως 100 – 1000 spc 1 καράτι = 1/5 gr Εικόνα 2. Αδαμαντοκορώνες κόκκκου (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας) Εικόνα 3. Αδαμαντοκορώνες κόνεως (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

8 8 Βιδοκορώνες Σκληρυμένος χάλυβας - κράμα καρβιδίου βολφραμίου & κοβαλτίου Εικόνα 4. Βιδοκορώνες και «κοπίδια» (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

9 9 Τύποι στεφάνης κοπτικού άκρου

10 10 Αδαμαντοκορώνες με στεφάνη πολλών βαθμίδων Εικόνα 5. (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

11 11 Περικοπτήρας και ελατήρια συγκράτησης δείγματος Εικόνα 6. Περικοπτήρες (φρέζες) και βιδοκορώνες (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας) Εικόνα 7. Περικοπτήρας (φρέζα) και ελατήριο συγκράτησης δείγματος (κοροτοπαγίδα) (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

12 12 Δειγματολήπτης μονού σωλήνα Σχήμα 1. Δειγματολήπτης μονού σωλήνα (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

13 13 Δειγματολήπτης διπλού σωλήνα (διπλού τοιχώματος) Σχήμα 2. Δειγματολήπτης διπλού σωλήνα (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

14 14 Δειγματολήπτης διπλού σωλήνα περίστρεπτου τύπου Εικόνα 8. Δειγματολήπτης διπλού σωλήνα (εσωτερικός & εξωτερικός) παράλληλα τοποθετημένοι (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας) Εικόνα 9. Δειγματολήπτης διπλού σωλήνα περίστρεπτου τύπου (με το σύστημα των ενσφαιρων τριβέων) (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

15 15 Δειγματολήπτης Τ6S (α) Εικόνα 10. Δειγματολήπτης διπλού σωλήνα T6S κατά την εξαγωγή του από τη διατρητική στήλη (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

16 16 Δειγματολήπτης Τ6S (β) Εικόνα 11. Δειγματολήπτης διπλού σωλήνα T6S κατά την εξαγωγή του δείγματος (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας) Αδαμαντοκορώνα με βαθμίδες και έξοδο νερού από τη στεφάνη Διαιρετού τύπου – περίστρεπτου τύπου

17 17 Δειγματολήπτης τριπλού τοιχώματος & Πλαστικός σωλήνας PVC Εικόνα 12. Εξαρτήματα δειγματολήπτη τριπλού σωλήνα όπου διακρίνεται ο εσωτερικός πλαστικός (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

18 18 Δειγματοληψία με δειγματολήπτη τριπλού σωλήνα Εικόνα 13. Υψηλής ποιότητας δειγματοληψία με δειγματολήπτη τριπλού σωλήνα (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

19 19 Δείγματα από δειγματοληπτική γεώτρηση σε βράχο Εικόνα 14. Δείγματα βράχου ταξινομημένα κατά βάθος σε ειδικά κιβώτια (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

20 20 Μετρήσεις από τα δείγματα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων L: μήκος δειγματοληψίας

21 21 Δείκτης Ποιότητας Πετρώματος (RQD)

22 22 Παράδειγμα εφαρμογής

23 23 Γεωτεχνική τομή γεώτρησης σε βραχώδεις σχηματισμούς

24 24 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Κούκης και Σαμπατακάκης. Τεχνική Γεωλογία. Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/GEO345/

25 Αναφορές Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται από: Τεχνική Γεωλογία. Γ. Κούκης και Ν. Σαμπατακάκης. Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2002. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

26 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε βραχώδεις σχηματισμούς Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google