Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομές Επανάληψης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομές Επανάληψης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομές Επανάληψης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

2 Βρόχοι for – Ορισμός for(x = αρχική τιμή; συνθήκη; προσαύξηση x) επανέλαβε αυτό όσο ισχύει η συνθήκη; for(x = αρχική τιμή; συνθήκη; προσαύξηση x) { επανέλαβε αυτά όσο ισχύει η συνθήκη; } for(x1 = ατ1, x2 = ατ2,...; συνθήκη;προσαύξηση x1, προσαύξηση x2,... ) επανέλαβε αυτό όσο ισχύει η συνθήκη for(;;) { ατέρμονος βρόχος }

3 Βρόχοι For Παραδείγματα for(int i = 1; i <= 3; i++) System.out.println(i); Επιστρέφει σε διαφορετικές γραμμές: 1 2 3 for (int i = 0,int j = 0; i < 3; i++, j+=5) System.out.println("i = " + i + " and j = "+ j); Επιστρέφει: i = 0 and j = 5 i = 1 and j = 10 i = 2 and j = 15

4 Βρόχος While Ορισμός while(συνθήκη) επανέλαβε αυτό όσο ισχύει η συνθήκη; while(συνθήκη) { επανέλαβε αυτά όσο ισχύει η συνθήκη; } Συνήθως είναι λίγο πιo αργό από το for

5 Βρόχοι While Παράδειγμα int x = 0; while (x<=3) { System.out.println(x++); } System.out.println(x); Επιστρέφει: 0 1 2 3, το x = 4

6 Βρόχος do while Ορισμός do επανέλαβε αυτό όσο ισχύει η συνθήκη; while (συνθήκη); do { επανέλαβε αυτά όσο ισχύει η συνθήκη; } while (συνθήκη);

7 Βρόχοι do while Παράδειγμα int x = 0; do { System.out.println(x++); } while (x<=3); Επιστρέφει: 0 1 2 3, το x = 4

8 ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γραφεί πρόγραμμα σε Java (IteratedCalculations.java) στο οποίο να υπολογίζονται και να τυπώνονται οι εξής εκφράσεις: – sum1 = 1+2+3+….+N – sum2=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6….+- 1/N – fact =1*2*3*…N όπου Ν ακέραιος αριθμός πού δίνεται σαν είσοδος

9 ΑΣΚΗΣΗ 2 Γράψετε ένα πρόγραμμα σε java με όνομα FindMaxWithWhile που αναγνωρίζει τον πιο μεγάλο αριθμό σε μια σειρά ακέραιων αριθμών. Η σειρά δίνεται από την είσοδο και τερματίζεται με την τιμή 0. π.χ. Enter series: 2 4 5236 6 31 978 5555 23 0 5555 Να γίνει χρήση της δομής while

10 ΑΣΚΗΣΗ 3 Γράψετε ένα πρόγραμμα σε java με όνομα FindMaxWithDoWhile που αναγνωρίζει τον πιο μεγάλο αριθμό σε μια σειρά ακέραιων αριθμών. Η σειρά δίνεται από την είσοδο και τερματίζεται με την τιμή 0. π.χ. Enter series: 2 4 5236 6 31 978 5555 23 0 5555 Να γίνει χρήση της δομής do while

11 ΑΣΚΗΣΗ 4 Γράψετε ένα πρόγραμμα σε java με όνομα DrawRectangular που θα παίρνει ως είσοδο 2 θετικούς ακεραίους αριθμούς x,y που αναπαριστούν αντίστοιχα το πλάτος και ύψος ενός παραλληλόγραμμου.Να τυπώνεται το παραλληλόγραμμο στην έξοδο χρησιμοποιώντας το σύμβολο «*». Παράδειγμα: Για είσοδο x=10,y=5 αντίστοιχα θα πρέπει να τυπώνεται: ********** * * *

12 ΑΣΚΗΣΗ 5 Σε μια κινηματογραφική αίθουσα υπάρχουν συνολικά 100 θέσεις. Για να κάνουν κρατήσεις θέσεων, οι θεατές επικοινωνούν με την έκδοση εισιτηρίων και ενημερώνονται για το αν υπάρχουν κενές θέσεις στην αίθουσα. Να γραφεί πρόγραμμα σε java με όνομα ΒοοκSeats που να λαμβάνει σαν είσοδο τον αριθμό των θέσεων που θέλει να κλείσει κάθε φορά ένας θεατής και αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις τότε να εμφανίζεται ο αριθμός των θέσεων που παραμένουν κενές μετά την κράτηση, ο συνολικός αριθμός κρατήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή και οι θέσεις της τελευταίας κράτησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων που θέλει κάποιος θεατής είναι μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες θέσεις τότε να εμφανίζεται o μέγιστος αριθμός θέσεων στις οποίες μπορεί να κάνει κράτηση και να τον ρωτά αν συμφωνεί. Αν ο θεατής απαντήσει θετικά τότε να γίνεται η κράτηση και το πρόγραμμα να τερματίζεται εμφανίζοντας το πλήθος κρατήσεων που έγιναν και το μήνυμα ότι η αίθουσα είναι πλήρης. Το πρόγραμμα θα τερματίζεται μόνο όταν η αίθουσα είναι πλήρης.


Κατέβασμα ppt "Δομές Επανάληψης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google