Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι προβλέπουν οι συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα για την υγεία; Ιστορικό και επόμενα βήματα Kostas Athanasakis BScHS, BScEcon, MSc, PhD.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι προβλέπουν οι συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα για την υγεία; Ιστορικό και επόμενα βήματα Kostas Athanasakis BScHS, BScEcon, MSc, PhD."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι προβλέπουν οι συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα για την υγεία; Ιστορικό και επόμενα βήματα Kostas Athanasakis BScHS, BScEcon, MSc, PhD Health Economist, Research Fellow, NSPH

2 Εισαγωγή: οδεύοντας στο αναπόφευκτο Η παρούσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει περιοριστικές πολιτικές σε όλο το φάσμα της δημόσιας οικονομικής δραστηριότητας Ο τομέας υγείας, το 10% της κοινωνικής παραγωγής δύσκολα θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση Η δημοσιονομική προσαρμογή απαιτεί σημαντική μείωση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών – Δημόσια δαπάνη υγείας <6% του ΑΕΠ – Φαρμακευτική δαπάνη ≈1% του ΑΕΠ  Σε μια χώρα με ήδη χαμηλές δημόσιες δαπάνες υγείας  Με σημαντική αναμενόμενη μείωση στις ιδιωτικές δαπάνες

3 Ελλάδα: Μακροοικονομικά μεγέθη ΑΕΠ (σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (σε €, τρέχουσες τιμές) ΑΕΠ (πραγματικός % ρυθμός μεταβολής)-3,3-3,5-6,9-6,5-3,8 Ιδιωτική Κατανάλωση-1,3-3,6-7,1-7,7-7,7-5,9 Δημόσια Κατανάλωση4,8-7,2-9,1-6,5-7,2 Ακαθάριστες Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου-15,2-15,0-20,7-18,5-3,7 Εξαγωγές αγαθών – υπηρεσιών-19,54,2-0,30,42,5 Εισαγωγές αγαθών – υπηρεσιών-20,2-7,2-8,1-10,1-5,3 Ποσοστό Ανεργίας9,512,617,723,524,7 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή1,34,73,11,20,7 Ισοζύγιο (Έλλειμμα) Γεν. Κυβέρνησης (%ΑΕΠ)-15,6-10,3-9,1-6,6-6,6-4,2 Χρέος Γεν. Κυβέρνησης (%ΑΕΠ)129,4145,0165,3169,5179,3 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, εκτιμήσεις 2012 – 2013 Υπουργείο Οικονομικών

4 Μνημόνιο και υγεία: βασικοί τομείς Που βρισκόμαστε σήμερα και τι προβλέπεται για το μέλλον; – Στην αγορά του φαρμάκου – Στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ – Στα δημόσια νοσοκομεία

5 Αγορά φαρμάκου Βασικός στόχος των προσδοκώμενων περικοπών: Πηγή: ΙΟΒΕ: Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012

6 Βασικές μεταρρυθμίσεις στο φάρμακο: 1. τιμές αναφοράς Κατάρτιση θετικής λίστας. Βασικός στόχος η θέσπιση τιμών αναφοράς (ασφαλιστική τιμή ΕΟΠΥΥ) – Κατηγοριοποίηση κατά ATC 4 – Τιμή αναφοράς υπολογιζόμενη μέσω του ΚΗΘ – Ο ασθενής πληρώνει το σύνολο της διαφοράς του φαρμάκου που επιλέγει με την τιμή αναφοράς + τη συμμετοχή – Εξαιρέσεις με βάση αγορανομικές διατάξεις – Δυνατότητα κατηγοριοποίησης (και τιμολόγησης) ενός φαρμάκου σε ATC5, βάσει Τεκμηρίων κλινικής αποτελεσματικότητας Τεκμηρίων οικονομικής αποδοτικότητας – Προς το παρόν, καμία περίπτωση δεν έχει καταγραφεί

7 Βασικές μεταρρυθμίσεις στο φάρμακο: 2.συνταγογράφηση INN Επέκταση της συνταγογράφησης με δραστική ουσία (απόφαση 18/11 και μετέπειτα ρυθμίσεις) – Για όλα τα προϊόντα στη θετική λίστα – Με επιλογή από τον φαρμακοποιό για το φθηνότερο σκεύασμα με τη συνταγογραφημένη δραστική – Και συμμετοχή του ασθενούς σε περίπτωση επιλογής ακριβότερου σκευάσματος – Με ορισμένες εξαιρέσεις – Και πλέον με ποσόστωση στην αξία των συνταγών ανά γιατρό Αντικρουόμενο μέτρο, υπό την οικονομική οπτική, με την τιμή αναφοράς!

8 Βασικές μεταρρυθμίσεις στο φάρμακο: 3. Κλειστός προϋπολογισμός Για πρώτη φορά στο Ελληνικό σύστημα υγείας τέθηκε άνω όριο σε προϋπολογισμό δαπανών Αφορά τη δαπάνη φαρμάκου, στο ανώτερο (άρα και λιγότερο αποτελεσματικό) επίπεδο Εκτιμάται σε 2,44 δισ.€ για το 2013 και 2,01 δισ.€ για το 2014 Τίθενται μηχανισμοί διασφάλισης της δαπάνης, από την πλευρά των προμηθευτών (claw back, rebate) Το τελικό ύψος είναι υπό διαπραγμάτευση

9 Δεσμεύσεις από το μνημόνιο Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου δαπάνης, σύμφωνα με το μνημόνιο μπορούν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα όπως – Προϋπολογισμός συνταγογραφίας ανά ιατρό – Στόχος για μέσο κόστος ανά συνταγή – Οριζόντιες περικοπές τιμών φαρμάκων/ “εισιτήριο” λίστας – Αναθεώρηση των ποσοστών συμμετοχής – Περαιτέρω κίνηση φαρμάκων προς την αρνητική λίστα Μερίδιο γενοσήμων προβλεπόμενο από το νέο μνημόνιο: 60% στις πωλήσεις των φαρμακείων και 50% στα νοσοκομεία Επανάληψη των παραπάνω δεσμεύσεων στην αναθεώρηση του Ιουνίου

10 ΕΟΠΥΥ Δημιουργήθηκε με βασικό στόχο τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών Τυπικό παράδειγμα «καλής σκέψης – κακής εκτέλεσης» Το σύστημα έχει οδηγήσει σε (αναμενόμενες από τη βιβλιογραφία) στρεβλώσεις: – Πτώση της προσφοράς (τεχνητή ή βάσει οικονομικού κινήτρου) – Πτώση στην ποιότητα των υπηρεσιών – Φαινόμενα μαζικής «απο-ασφάλισης»

11 ΕΟΠΥΥ: από τις αρχικές εκτιμήσεις στη σκληρή πραγματικότητα Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ 2012 (και αρχικές εκτιμήσεις) Σύνοψη έσοδα Προϋπολογισμός 2012 Εκτίμηση 2011 των φορέων οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ Διαφορά (%) Επιχορηγήσεις ,56% Φόροι, τέλη, δικαιώματα ,00% Ασφαλιστικές εισφορές ,97% Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ,13% Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα ,19% Λοιπά έσοδα ,52% Έκτακτα έσοδα ,88% Έσοδα από δάνεια ,00% Σύνολα Οικονομικό αποτέλεσμα: έλλειμμα 2 δισ.€ Πηγή πίνακα: ΕΣΔΥ 2012

12 Δεσμεύσεις από το μνημόνιο ( ) Για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του ΕΟΠΥΥ και την επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού δύναται να γίνουν τα εξής: – Μείωση του πακέτου παροχών – Αύξηση της συμμετοχής των χρηστών στις ιδιωτικές υπηρεσίες – Διαπραγματεύσεις όγκου – τιμών – Μειώσεις στις τιμές των πράξεων σε ιδιωτικούς παρόχους με στόχο την περιστολή κατά 80 εκ € της δαπάνης στο 2013 – Σύστημα τιμών αναφοράς για τις ιδιωτικά διενεργούμενες ιατρικές πράξεις – Περαιτέρω αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΟΓΑ

13 Νέες δεσμεύσεις από το μνημόνιο Ιουλίου 2013 Μείζον ζήτημα συζήτησης: η «τύχη» των δομών του ΕΟΠΥΥ στην επόμενη ημέρα Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις ο ΕΟΠΥΥ παραμένει μόνον «αγοραστής» υπηρεσιών Και όχι πάροχος – Δηλαδή συρρίκνωση της δημόσιας προσφοράς υπηρεσιών – Οικονομικό παράδοξο: το ΥΥΚΑ λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με την ασφάλιση υγείας

14 Δημόσια Νοσοκομεία Βασικές μεταρρυθμίσεις μέχρι σήμερα: – Αλλαγή του συστήματος προμηθειών και αποθηκών – Διπλογραφικό – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση – Συμμετοχή χρηστών στο κόστος («εισιτήριο») – Εισαγωγή του συστήματος ΚΕΝ – Μεταβολές χρήσης ιδρυμάτων - «Συγχωνεύσεις» – Περιορισμός της νοσοκομειακής δαπάνης

15 Δημόσια Νοσοκομεία: Δεσμεύσεις από το μνημόνιο ( ) Προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις: – Εισαγωγή του μισθολογικού κόστους στην τιμή του ΚΕΝ. Αλλαγές, γενικότερα, στο σύστημα των ΚΕΝ – Εισαγωγή προοπτικής αποζημίωσης από τον 1/2013 (στη βάση των ΚΕΝ) – Πραγματικές συγχωνεύσεις (εκκρεμεί το σχέδιο...) και αλλαγή λειτουργίας σε νοσοκομεία Εξειδίκευση στα μικρά νοσοκομεία – Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης για όλα τα νοσοκομεία της χώρας (αναμενόμενη πρώτη: Ιούνιος 2013) ???

16 Νέες δεσμεύσεις από το μνημόνιο Ιουλίου 2013 Το νοσοκομείο αποτελεί τον κατεξοχήν «στόχο» των κειμένων των μνημονίων πλέον Στο κείμενο του Ιουλίου – Επαναλαμβάνονται τα περί αναδιοργάνωσης του τομέα (συγχωνεύσεις, κινητικότητα, αλλαγή χρήσης κλπ) – Ζητούνται προβλέψεις για περίθαλψη ανασφάλιστων – Τίθενται προβλέψεις για ζητήματα λογιστικού ελέγχου Αναλυτική κοστολόγηση, κωδικοποιήσεις κλπ – Προβλέπεται σύστημα αξιολόγησης μέσω δεικτών – Μεγάλο ζήτημα το τι θα γίνει με τα ΚΕΝ-DRG

17 Η επίδραση των μνημονιακών μέτρων στην προσβασιμότητα του φαρμάκου: εμπειρικές παρατηρήσεις και προβλέψεις

18 Μνημόνιο και συμμετοχή στο κόστος Εκ των βασικών στόχων των μνημονιακών ρυθμίσεων ήταν ο περιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης Τμήμα της μείωσης επήλθε μέσω των τιμών (άρα επιβαρύνθηκαν οι προμηθευτές) Ένα άλλο τμήμα, όμως, επήλθε μέσω της αύξησης των ποσοστών συμμετοχής (cost-sharing) (άρα επιβαρύνθηκαν οι ασθενείς)

19 Το cost-sharing ως εργαλείο φαρμακευτικής πολιτικής 1. Πολύ διαδεδομένο 2. Αποτελεσματικό, στη μείωση της φαρμακευτικής (όχι απαραίτητα και της συνολικής) δαπάνης – Μέσο ποσοστό συμμετοχής, πριν το 2009: ≈ 9% – Μέσο ποσοστό συμμετοχής σήμερα: >23% 3. Αλλά και άκρως επικίνδυνο!!! Μετακύλιση της δαπάνης

20 Cost-sharing… side effects

21 Cost-sharing: ποιοι πλήττονται περισσότερο;

22

23 Απολύτως αναμενόμενο...

24 Και πώς επηρεάζει η “ρύθμιση” το κόστος; περίπτωση 1: υπέρταση Κατηγορία Υπέρτασης (mmHg) Μέσο ετήσιο άμεσο κόστος ανά ασθενή (Ευρώ) Στάδιο 1 ( ) 854,19 Στάδιο 2 ( ) 888,14 Στάδιο 3 (>180) 1.046,43 Αθανασάκης Κ, αδημοσίευτα δεδομένα

25 Και πώς επηρεάζει η “ρύθμιση” το κόστος; περίπτωση 2: σακαρώδης διαβήτης Ρυθμισμένοι ασθενείς (€) % Μη ρυθμισμένοι ασθενείς (€) % Κόστος διαγνωστικών εξετάσεων 428,943,6720,245,9 Κόστος επισκέψεων214,621,8408,226,0 Κόστος φαρμακευτικής θεραπείας 339,534,5441,528,1 Συνολικό μέσο ετήσιο κόστος , ,9 100,00 Συνολικό μέσο ετήσιο κόστος κατά ομάδα ασθενών με ΣΔτ2 και κατά κατηγορία δαπάνης >50% υψηλότερο κόστος θεραπείας για τους μη ρυθμισμένους ασθενείς Athanasakis et al. Diabetic Medicine 2010

26 Ορισμένες σκέψεις Η στόχευση της υγειονομικής δαπάνης ήταν μάλλον αναμενόμενος – Έχει ξαναγίνει σε αντίστοιχα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής Ο περιορισμός της δημόσιας παροχής αναμένεται να επιτείνει το unmet demand, ιδίως για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα Εστιάζοντας στο Φάρμακο: αύξηση συμμετοχών των ασφαλισμένων → ανεπαρκής διαχείριση των χρονίων νοσημάτων (άρα και αύξηση της νοσηρότητας)

27 Ανάγκη για μια νέα θεώρηση της πολιτικής υγείας Χρειάζεται μια αλλαγή σκεπτικού: η περικοπή του σήμερα, δεν είναι απαραίτητα και η οικονομία του αύριο

28 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Τι προβλέπουν οι συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα για την υγεία; Ιστορικό και επόμενα βήματα Kostas Athanasakis BScHS, BScEcon, MSc, PhD."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google