Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑ.Λ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Β΄. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑ.Λ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Β΄. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑ.Λ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Β΄

2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3 Οι υποψήφιοι διεκδικούν το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου Εξετάζονται σε (6) μαθήματα, τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου εξετάζονται: σε επτά (7) μαθήματα π έ ν τ ε (5) γ ε ν ι κ ή ς π α ι δ ε ί α ς και δ ύ ο (2) ε ι δ ι κ ό τ η τ α ς.

4 Κ ο ι ν ή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου Στην ί δ ι α ε ξ ε τ α σ τ έ α ύ λ η, και σε κ ο ι ν ά θ έ μ α τ α που ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και διέπεται από τη νομοθεσία των πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της Β΄ των ΕΠΑ.Λ. θα εξετάζονται σε κ ο ι ν ά θ έ μ α τ α για όλους τους υποψηφίους και των δύο ομάδων. Η εξέταση των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων της ομάδας Β΄ και των μαθημάτων επιλογής είναι:

5 Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα σε πέντε (5)επιστημονικά πεδία όπως για το Γενικό Λύκειο Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλαδικό επίπεδο σε έξι (6) ή επτά (7) μαθήματα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β ( η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά II και η Φυσική II ) ένα (1) μάθημα που επιλέγει ο μαθητής από τα πέντε (5) μαθήματα επιλογής δύο (2) μαθήματα ειδικότητας που αντιστοιχούν στον κύκλο, τον τομέα και την ειδικότητα που ακολουθεί στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά

6 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ο ΠΕΔΙΟ2ο ΠΕΔΙΟ3ο ΠΕΔΙΟ4ο ΠΕΔΙΟ5ο ΠΕΔΙΟ Μαθηματικά ΙΙ ( Χ 130 ) Μαθηματικά ΙΙ ( Χ 130 ) Μαθηματικά ΙΙ Φυσική ΙΙ ( Χ 70 ) Φυσική ΙΙ ( Χ 70 ) Φυσική ΙΙ Νεοελ.Γλώσσα ( Χ 90 ) Νεοελ.Γλώσσα ( Χ 40 ) Νεοελ.Γλώσσα Μάθημα Ειδικότητας Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου Μάθημα Επιλογής ( Χ 40 ) Μάθημα Επιλογής Βιολογία Ι Μάθημα Επιλογής ( Χ 90 ) ή Μάθημα Επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Μάθ. Επιλογής ( Χ 130 ) Βιολογία ΙΙ Μάθημα Επιλογής ( Χ 130 ) Μαθηματικά & Στ.Στατιστικής* ( Χ 70 )

7 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1ο ΠΕΔΙΟ 2ο ΠΕΔΙΟ 3ο ΠΕΔΙΟ 4ο ΠΕΔΙΟ 5ο ΠΕΔΙΟ Μαθηματικά ΙΙ ( Χ 130 ) ( Χ 130 ) Βιολογία ΙΙ ( κατεύθυνσης ) ( Χ 130 ) η Μαθηματικά ΙΙ ( Χ 130 ) Φυσική ΙΙ ( Χ 70 ) ή Φυσική ΙΙ ( Χ 70 ) Νεοελληνική Γλώσσα ( Χ 90 ) Βιολογία Ι (γεν. παιδείας ) ( Χ 90 ) Αρχές Οικ. Θεωρίας ( Χ 130 ) Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου ( Χ 40 ) Νεοελληνική Γλώσσα ( Χ 40 ) Μαθηματικά & Στ.Στατιστικής ( Χ 70 )

8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (1 ο πεδίο) 2. Βιολογία Ι (3 ο πεδίο) 3. Βιολογία ΙΙ (3 ο πεδίο) 4. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (5 ο πεδίο) 5. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (5 ο πεδίο) Στο 2 ο και 4 ο η επιλογή ενός από τα 5 μαθήματα επιλογής είναι ελεύθερη. Στο 2 ο και 4 ο η επιλογή ενός από τα 5 μαθήματα επιλογής είναι ελεύθερη.

9 ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Γ.Β.Π) Πως προκύπτει; Ο β α θ μ ό ς π ρ ό σ β α σ η ς (Β.Π) κάθε μαθήματος που εξετάζεται πανελλαδικά προκύπτει από το: 30% του προφορικού και το 70% του γραπτού βαθμού ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προφορικός βαθμός: 18 Γραπτός βαθμός : 16,5 Βαθμός πρόσβασης (Β.Π.) :(18 Χ 30%) +(16,5 Χ 70%) =16,95 Ο γενικός βαθμός πρόσβασης (Γ.Β.Π.) είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης (Β.Π.) των 6 ή 7 μαθημάτων

10 ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ Αν υπάρχει δ ι α φ ο ρ ά γ ρ α π τ ο ύ και π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ β α θ μ ο ύ είναι περισσότερο από 2 μονάδες τότε ο προφορικός π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ε ι τον γραπτό στις 2 μ ο ν ά δ ε ς. Αν υπάρχει δ ι α φ ο ρ ά γ ρ α π τ ο ύ και π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ β α θ μ ο ύ είναι περισσότερο από 2 μονάδες τότε ο προφορικός π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ε ι τον γραπτό στις 2 μ ο ν ά δ ε ς. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μ.Ο. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ: 16,5 Μ.Ο. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ: 16,5 ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: 12,5 ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: 12,5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ: 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ: 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ: 14,5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ: 14,5

11 Πόσο σημαντικός είναι ο προφορικός βαθμός!!! Π.χ. σε ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής βαρύτητας 130) Προφορικός 18 Γραπτός βαθμός 14 14 Χ 70%=9,8 14 Χ 70%=9,8 Προσαρμ. προφορ.16 Προσαρμ. προφορ.16 16 Χ 30%=4.8 16 Χ 30%=4.8 Β.Π:9,8+4,8=14,6 Β.Π:9,8+4,8=14,6 Μόρια μαθήματος:14,6 Χ 130=1898 Π.χ. σε ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής βαρύτητας 130) Προφορικός 10 Γραπτός βαθμός 14 14 Χ 70%=9,8 Προσαρμ. προφορ.12 12 Χ 30%=3,6 Β.Π:9,8+3,8=13,4 Μόρια μαθήματος:13,4 Χ 130=1742 Η διαφορά στις 2 περιπτώσεις είναι 156 μόρια!! Φυσικά επηρεάζει λιγότερο όταν δεν πρόκειται για μάθημα αυξημένης βαρύτητας αλλά πάντα είναι σημαντικός!!!

12 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Ο υποψήφιος της ομάδας Β΄ στο μηχανογραφικό δελτίο (1-20 Ιουλίου) μπορεί να επιλέξει μέχρι δ ύ ο (2) επιστημονικά πεδία με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. ο υποψήφιος που επιλέγει το 5ο πεδίο πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα επιλογής: ο υποψήφιος που επιλέγει το 5ο πεδίο πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα επιλογής: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής». «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής». Τα μόριά του θα υπολογιστούν ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές των μαθημάτων.βαρύτητας. Τα μόριά του θα υπολογιστούν ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές των μαθημάτων.βαρύτητας. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

13 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ Γενικός βαθμός πρόσβασης (Γ.Β.Π.) Χ 800 20 Χ 800 = 16000 1 Ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας Χ 130 20 Χ 130 = 2600 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας Χ 70 20 Χ 70 = 1400 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ = 20000 Ειδικό μάθημα 20 Χ 200= 4000 Ειδικό μάθημα 20 Χ 100= 2000 Τα μόρια στα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο γενικό σύνολο όπου απαιτείται ειδικό μάθημα

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Με μάθημα επιλογής την Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από τα εξής επιστημονικά πεδία: 1 ο π ε δ ί ο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Χ90) και της Ιστορίας του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Χ40). 2 ο π ε δ ί ο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητα στα μαθήματα Μαθηματικά II (Χ130) και Φυσική II (Χ70). 4 ο π ε δ ί ο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα Μαθηματικά II (Χ130) και Φυσική II (Χ70). Ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει το 3ο και το 5ο πεδίο, αφού δεν εξετάστηκε πανελλαδικά στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. Οι υποψήφιοι της ομάδας Β΄ μπορούν να επιλέξουν το 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, ανεξαρτήτως του μαθήματος επιλογής που εξετάστηκαν πανελλαδικά,

15 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΠεδίαΜάθημα ΕπιλογήςΜέγιστος Αριθμός Μορίων (άριστα) 1 ο Ανθρωπιστικών Νομικών & Κοινωνικών Επιστήμων Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου 18600 2 ο Θετικών Επιστημών Μάθημα Επιλογής οποιοδήποτε 20000 3 ο Επιστημών Υγείας Βιολογία Ι (Παιδείας) 18600 3 ο Επιστημών Υγείας Βιολογία ΙΙ (κατεύθυνσης) 19400 4 ο Τεχνολογικών Επιστημών Μάθημα Επιλογής οποιοδήποτε 20000 5 ο Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 20000

16 ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Οι μαθητές που έχουν επιλέξει την ομάδα Β΄ των μαθημάτων υποβάλλουν σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία αίτηση – δήλωση στο σχολείο τους. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Οι μαθητές που έχουν επιλέξει την ομάδα Β΄ των μαθημάτων υποβάλλουν σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία αίτηση – δήλωση στο σχολείο τους. οι μαθητές δηλώνουν  τον κύκλο ΕΠΑ.Λ., τον οποίο ακολουθούν  ποιο από τα 5 μαθήματα επιλογής θα δώσουν πανελλαδικά  αν θα εξεταστούν και στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» πανελλαδικά  αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)  αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή, Αστυνομικές Σχολές ή και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού  αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

17 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ Του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή : Του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή :  σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ),  των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ),  της ΑΣΠΑΙΤΕ,  των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),  των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,  των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού  και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

18 εάν πάρει μέρος Κάτοχος απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄) εάν πάρει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) μετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξετασθεί σε μαθήματα διαφορετικής ειδικότητας, τομέα και κύκλου από αυτά που εξετάσθηκε κατά την πρώτη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.

19 Καλή επιτυχία!!!! Υπεύθυνες καθηγήτριες ΓΡΑ.ΣΥ. Παρασκάκη Γεωργία Σκεπεταράκη Αιμιλία ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Email: grasy.elven@gmail.com Τηλ.2821093155 ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Email: grasy.elven@gmail.com Τηλ.2821093155grasy.elven@gmail.com


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑ.Λ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Β΄. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google