Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η φυσιογνωμία της πόλης … δεν είναι απλά ο χαρακτήρας της πόλης είναι η ταυτότητα της οντότητας της πόλης δεν εμφανίζει μόνο τα φυσικά και πολιτιστικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η φυσιογνωμία της πόλης … δεν είναι απλά ο χαρακτήρας της πόλης είναι η ταυτότητα της οντότητας της πόλης δεν εμφανίζει μόνο τα φυσικά και πολιτιστικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η φυσιογνωμία της πόλης … δεν είναι απλά ο χαρακτήρας της πόλης είναι η ταυτότητα της οντότητας της πόλης δεν εμφανίζει μόνο τα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά εμφανίζει το λόγο και το μύθο της πόλης

2 Η φυσιογνωμία της πόλης… διαμορφώνεται μέσα από μία πολύ μεγάλη ποικιλία στοιχείων Κάποια από αυτά είναι το φυσικό ανάγλυφο και η τοπογραφία του εδάφους η παρουσία του φυσικού στοιχείουτο κλίμαη ηλιοφάνεια η πολιτιστική και ιδιαίτερα αρχιτεκτονική κληρονομιάο λόγος και ο μύθος της πόλης ως έκφραση της συλλογικής συνείδησης των πολιτών, δηλαδή ο ίδιος ο πολιτισμός Επηρεάζεται επίσης και από τα πολιτικά συστήματατα κοινωνικά συστήματα τα οικονομικά συστήματα το θεσμικό πλαίσιο αλλά και από τους ανθρώπους και τη γενικότερη ψυχοσύνθεσή τους

3 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ θέση και η ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ κατάσταση διαφοροποιεί τις πόλεις…ανάλογη αστική χλωρίδα …ανάλογη αστική πανίδα …ανάλογες φαιές επιφάνειες (βουνά, βράχοι, έδαφος κ.ά.) …ανάλογες κυανές επιφάνειες (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια…) -Χρήση ντόπιων οικοδομικών υλικών -Τοπικές ασχολίες των κατοίκων και τρόπος ζωής -Οικονομική και κοινωνική ζωή (βιομηχανία, γεωργία, τουρισμός κ.ά.)

4 Η προστασία της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ η διατήρηση των στοιχείωνσυμβάλλει στη ο άνθρωπος διαμορφώνει του παρελθόντος, όπως διατήρηση της το περιβάλλον του σύμφωνα μνημείων, παραδοσιακών φυσιογνωμίας με τις ανάγκες του, και ιστορικών περιοχώντης πόλης, γιατί… τις αντιλήψεις του, κ.λ.π. και κέντρων και το δομημένο περιβάλλον κάθε εποχής δίνει πολύτιμες πληροφορίες γι’αυτή και αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Είναι φορέας μηνυμάτων Της ιστορικής πορείας Μιας πόλης ή ενός λαούεκφράζει σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα της πόλης και του λαού …δηλαδή τη ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ

5 Η παγκοσμιότητα προστατεύει την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά Σε περίπτωση πολέμου 1815 - Συνέδριο της Βιέννης 1907 – Σύμβαση της Χάγης 1936 – Διεθνές Γραφείο Μουσείων 1949 – 4 η σύμβαση Γενεύης 1954 - Χάγη Σε ειρηνικές περιόδους 1931 – Συνέδριο των Αθηνών 1945 – Ίδρυση της Ουνέσκο 1972 – Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 1987 – Γενική Συνέλευση του ICOMOS 1993 – Σρι Λάνκα (εκπαίδευση…)

6 Η Ευρώπη προστατεύει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό πλούτο 1954 – «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση» από το Συμβούλιο της Ευρώπης 1969 – «Προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς» 1975 – «Συνέδριο του Άμστερνταμ» 1992 – «Η αρχαιολογία στις πόλεις του σήμερα» Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό πλούτο 1992 – «Συνθήκη του Μάαστριχτ» Πρόγραμμα Calture

7 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Εργαλείο για την προστασία της φυσιογνωμίας της πόλης Δράσεις της ανάπλασης  κελύφη  χρήσεις  χρήστες  φυσικοί τόποι  ασχολίες, επαγγέλματα κ.ά. Η Ευρώπη αναπλάθει τις πόλεις της………..Docklants Urbino (ιστορικό κέντρο) Βερολίνο, κλπ., κλπ., κλπ. Η Ελλάδα αναπλάθει τους τόπους της………ΒάθειαΦορείς ΟίαΕΟΤ, ΠΕΧΩΔΕ ΠλάκαΟΤΑ, Ιδιώτες κλπ.Ε.Ε.

8 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ και η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Παγκοσμιοποίηση στην οικονομίαΑναπλάσεις παραδοσιακών κτιρίων Παγκοσμιοποίηση στην αρχιτεκτονικήΑναπλάσεις ιστορικών κέντρων Παγκοσμιοποίηση στον τρόπο ζωήςΠροστασία παραδοσιακών τόπων (Διασκέδαση, φαγητό, ντύσιμο…) Ανάδειξη της τοπικότητας ΔικτύωσηΔιαφήμιση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των πόλεων

9 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ προστατεύει πλέον τη φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης 1828 – 1923 1923 – 1975 1975 - σήμερα περίοδος φτωχή ο πρώτος πολεοδομικός Σύνταγμα ’75 (άρθρο 24) σε γενικές νόμος της χώρας «περί προστασία περιβάλλοντος (φυσικού πολεοδομικές Σχεδίων Πόλεων, Κωμών οικιστικού, πολιτιστικού), 2 στάδια διατάξεις & Συνοικισμών του κράτους σχεδιασμών (χωροταξικός, πολεοδο- & οικοδομής αυτών μικός), υπό αναμόρφωση περιοχές - ανάπτυξη της βιομηχανίας- Ν.1650/86 «για την προστασία Μεμονωμένα Σχέδια - εισροή στα αστικά κέντρα του περιβάλλοντος Πόλεων - εμπορευματοποίηση γης- Ν.1032/80- Ίδτυση του Υπ.Χωροταξίας - αυθαίρετη δόμηση Οικισμού & Περιβάλλοντος. Αθήνα (1930) - Ν.3741 «Περί οριζοντίου Μεταγενέστερα ενσωματώνεται και Πάτρα (1828) ιδιοκτησίας (αντιπαροχή) το Υπ. Δημοσίων Έργων Ναύπλιο (1834) - ΓΟΚ/22 (θέση κτιρίου εντός- Ν.947/79 «περί οικιστικών περιοχών» κ.ά οικοπέδου, όροι δόμησης,- Ν.1337/83, νέος οικισρικός νόμος. ύψος κτιρίου, όροφοι κ.ά.) Εισάγονται διατάξεις που προστατεύ- - 1935- νομιμοποιούνται τα ουν την αισθητική της πόλης αυθαίρετα κτίσματα- ΓΟΚ/85 (καθιερώνει κάποιες μορφές - ΓΟΚ/55 (ποσοτική παραγωγή ανάπλασης) του χώρου)- Ν.1515/85, 1561/85, Ρυθμιστικό - ΓΟΚ/73 (αύξηση συντελεστού Σχέδιο & Πρόγραμμα Προστασίας δόμησης) Περιβάλλοντος (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) - Ν.2508/97 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και Οικισμών της χώρας

10 Ανάθεση Εργασιών Μαθήματος Τίτλος: Η φυσιογνωμία ………………….. 1.Εισαγωγή 2.Γεωγραφικός Προσδιορισμός της πόλης ………… 3.Γεωφυσικός Προσδιορισμός της πόλης ………… 4.Η ιστορία της πόλης ………… (το όνομα της πόλης) 5.Ο πολιτισμός της πόλης ………... (πολιτιστικά ιδρύματα, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, λογοτεχνία, τραγούδια, χοροί, φαγητά κλπ.) 6.Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης …………. (αρχαία και νεότερη, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία) 7.Προσωπικότητες της πόλης …………….. 8.Πυκνωτές φυσιογνωμίας της πόλης…………. 9.Περιβάλλοντας χώρος της πόλης …………...

11 10. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πόλης …………… 11.Η οικονομία της πόλης ……………. (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας παραγωγής) 12. Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. στην πόλη ………… 13. Επιτόπια Έρευνα (50 άτομα) (περιγραφική στατιστική)

12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΔΕΙΓΜΑ: ΗΛΙΚΙΑ: 18-30 ATOMA:10 31-40 10 41-50 10 51-60 10 61- … 10

13 2. ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤE ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ …………………; Κλειστή ερώτηση

14 3. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ …………..; Κλειστή ερώτηση

15 4. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ …………..; Κλειστή ερώτηση

16 5. ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ …………..; Κλειστή ερώτηση

17 6. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΠΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ …………..; Κλειστή ερώτηση

18 7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ……………..; Κλειστή ερώτηση

19 8. ΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ……………… ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Ε. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ; Κλειστή ερώτηση

20 9. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ……………..; Ανοιχτή ερώτηση

21 10. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ …………..; Ανοιχτή ερώτηση


Κατέβασμα ppt "Η φυσιογνωμία της πόλης … δεν είναι απλά ο χαρακτήρας της πόλης είναι η ταυτότητα της οντότητας της πόλης δεν εμφανίζει μόνο τα φυσικά και πολιτιστικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google