Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (connectivism) E ργαλεία Web 2.0.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (connectivism) E ργαλεία Web 2.0."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (connectivism) E ργαλεία Web 2.0

2  Connectivism: a new theory for the digital age, by George Siemens http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm Video: the networked student (YouTube) Μάθημα 4

3 Επιστημολογικό παράδειγμα Θεωρία μάθησης Προσέγγιση ε/τ

4 Θεωρία μάθησης

5 Προβληματική : Ανεπαρκείς μαθησιακές θεωρίες ; O συμπεριφορισμός, η γνωσιακή θεωρία, και ο εποικοδομητισμός είναι οι τρεις κύριες θεωρίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα, κατά τη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων. Ωστόσο, οι θεωρίες αυτές αναπτύχθηκαν σε μία εποχή κατά την οποία η μάθηση δεν επηρεαζόταν από την τεχνολογία.

6 συμπεριφορισμός ( behaviorism ) 1957

7 γνωσιακή θεωρία ( cognitivism ) 1967

8 εποικοδομισμός ( constructivism )

9 Μεταφορές... Διαφορετικές προοπτικές απέναντι στη μάθηση και η επίδρασή τους στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

10 Επιστημολογικό παράδειγμα Έγκυρες π ηγές γνώσης : κατακτάμε τη γνώση μέσω της εμ π ειρίας ; είναι κάτι εγγενές (π αρόν α π ό τη στιγμή της γέννησης ); την α π οκτάμε μέσω της σκέψης και της λογικής ; Έγκυρες π ηγές γνώσης : κατακτάμε τη γνώση μέσω της εμ π ειρίας ; είναι κάτι εγγενές (π αρόν α π ό τη στιγμή της γέννησης ); την α π οκτάμε μέσω της σκέψης και της λογικής ; Περιεχόμενο της γνώσης : μ π ορούμε π ραγματικά να « γνωρίσουμε » το π ώς μαθαίνουμε, δηλαδή να α π οκωδικο π οιήσουμε ένα τόσο σύνθετο μηχανισμό, ό π ως το γνωστικό ; Είναι αυτό δυνατό μέσω της ανθρώ π ινης εμ π ειρίας ; Περιεχόμενο της γνώσης : μ π ορούμε π ραγματικά να « γνωρίσουμε » το π ώς μαθαίνουμε, δηλαδή να α π οκωδικο π οιήσουμε ένα τόσο σύνθετο μηχανισμό, ό π ως το γνωστικό ; Είναι αυτό δυνατό μέσω της ανθρώ π ινης εμ π ειρίας ;

11 Λογικός θετικισμός ( Objectivism )

12 Πραγματισμός ( pragmatism )

13 Ερμηνευτικό παράδειγμα ( interpretivism )

14 Λογικός θετικισμός ( Objectivism ) συμπεριφορισμός ( behaviorism ) Πραγματισμός ( pragmatism ) γνωσιακή θεωρία ( cognitivism ) Ερμηνευτικό παράδειγμα ( interpretivism ) εποικοδομισμός ( constructivism ) Driscoll, 2000 ΕΠ ΘΜ Π

15 συμπεριφορισμός ( behaviorism ) γνωσιακή θεωρία ( cognitivism ) εποικοδομισμός ( constructivism ) Koschmann, 1996 Logo as Latin CSCL CAI (Computer Assisted Instruction) AI (Artificial Intelligence) ΕΠ ΘΜ Π

16 Η « ανεπίσημη » πτυχή της μάθησης Η « ανεπίσημη μάθηση » (Informal learning) είναι μία σημαντική πτυχή της μαθησιακής μας εμπειρίας. Η επίσημη εκπαίδευση δεν περικλείει πλέον τον κύριο όγκο της μάθησής μας. Αυτή λαμβάνει χώρα με ποικίλους τρόπους – μέσω κοινοτήτων δράσης, προσωπικά ή επαγγελματικά δίκτυα, και μέσω περαίωσης εργασιών μέσα από τον πραγματικό κόσμο της εργασίας.

17 Αρχές της θεωρίας της « διασυνδεσιμότητας » (connectivism) (1) Connectivism  H μάθηση και η γνώση υπάρχουν μέσα στη διάσταση των απόψεων.  Η μάθηση είναι μία διαδικασία σύνδεσης εξειδικευμένων « κόμβων » (nodes) πληροφοριακών πηγών  Η δεξιότητα εμπλουτισμού της γνώσης είναι πιο σημαντική από την ( κατακτηθείσα ) υπάρχουσα γνώση.

18 Αρχές της θεωρίας της « διασυνδεσιμότητας » (connectivism) (2)  Η καλλιέργεια και η διατήρηση επαφών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της συνέχειας της μάθησης.  Η ικανότητα διάκρισης συνδέσεων μεταξύ πεδίων, ιδεών και εννοιών αποτελεί κεντρική δεξιότητα.  Η ακριβής, επίκαιρη γνώση (Currency) είναι ο στόχος όλων των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

19 Αρχές της θεωρίας της « διασυνδεσιμότητας » (connectivism) (3) Η λήψη αποφάσεων είναι από μόνη της μία μαθησιακή διαδικασία. Η επιλογή του τι θα μάθει κανείς και η σημασία της επιλεγόμενης γνώσης θεάται μέσα από το πρίσμα μίας ρευστής και μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. Παρόλο που υπάρχει μία σωστή απάντηση σήμερα, ίσως αύριο να είναι λανθασμένη, λόγω των μεταβολών στο πληροφοριακό « κλίμα » (information climate) που επηρεάζει την απόφαση.


Κατέβασμα ppt "H θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (connectivism) E ργαλεία Web 2.0."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google