Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αννα Μ. Ασημακοπούλου Διευθύντρια-Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημοτική Σύμβουλος-Δήμος Ιωαννιτών 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αννα Μ. Ασημακοπούλου Διευθύντρια-Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημοτική Σύμβουλος-Δήμος Ιωαννιτών 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αννα Μ. Ασημακοπούλου Διευθύντρια-Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημοτική Σύμβουλος-Δήμος Ιωαννιτών 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού Ιωάννινα, 19-22 Ιουνίου 2008 «ΕΣΠΑ – Βασικά Σημεία Αναφοράς»

2 «ΕΣΠΑ-Βασικά Σημεία Αναφοράς»  «Οπτική σκοπιά» της παρούσας παρουσίασης  ΕΣΠΑ «Μια Ματιά»  ΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου-Συνοπτικά  Διαχείριση (Νόμος 3614)  Διαχειριστική Επάρκεια-Πιστοποίηση  Εμπειρίες-Χρήσιμες Πρακτικές

3 ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π. 1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧ/ΤΗΤΑ 4.ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 5.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 7.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 5.ΑΤΤΙΚΗΣ

4 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ – πΓΔΜ ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ MED ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 1. ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2. ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 3. ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ INTERREG IV C ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MED) 2.Ν.Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (SEES)

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013 Ενσωματώνονται τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας & Ηπείρου, με την μορφή ενιαίου κειμένου Υποβλήθηκε στο ΥπΟιΟ - ΕΕ 6 Μαρτίου 2007 Εγκρίθηκε Πρώτη πρόσκληση-Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας-Αναβάθμιση Επαρχιακού και Τοπικού Οδικού Δικτύου

6 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013 Ενότητα 1: Ανάλυση της κατάστασης κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου Ενότητα 2: Αναπτυξιακή στρατηγική της χωρικής ενότητας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου για την περίοδο 2007-2013 Ενότητα 3: Άξονες προτεραιότητας : Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Ενότητα 4: Διατάξεις εφαρμογής Ενότητα 5: Χρηματοδοτικοί πίνακες

7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπειρου 2007-2013 Άξονας 3 «Υποδομές & υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου» Κορμοί Παρέμβασης Ολοκλήρωση των συστημάτων συγκοινωνίας και μεταφορών Ενίσχυση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών – πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές Ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας 2007-2013 Άξονας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής Ηπείρου» Κορμοί Παρέμβασης Παρεμβάσεις πολιτισμού Παρεμβάσεις τουρισμού Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και αγροτικής αναγέννησης

9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2007-2013 Άξονας 9 «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα» Κορμοί Παρέμβασης Βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής με αξιοποίηση των ΤΠΕ Ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της Περιφέρειας για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών Προώθηση της επιχειρηματικότητας – Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 Άξονες Προτεραιότητας Κοινοτική Συνδρομή ΕΤΠΑ Συνολική Δημόσια Δαπάνη Άξονας 3 84.080.000129.456.508 Άξονας 6161.620.000248.843.492 Άξονας 9 63.000.000 97.000.000 Άξονας 12 6.300.000 9.700.000 Σύνολο315.000.000485.000.000

11 Διαχειριστικό Πλαίσιο Νόμος 3614/2007-Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 Περιγράφει τους μηχανισμούς διαχείρισης, υλοποίησης και ελέγχου των έργων και των δράσεων Ψηφίστηκε στις 21 Νοεμβρίου 2007 Βασικές Λειτουργίες και αρμοδιότητες των αρχών διαχείρισης Βασικά σημεία διαδικασίας ένταξης των πράξεων

12 Διαχειριστικό Πλαίσιο Εθνική Αρχή Συντονισμού ΓΔ Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων ΥπΟιΟ Διαχειριστική Αρχή κάθε ΕΠ Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (μέρος αρμοδιοτήτων διαχείρισης) Ειδικές Υπηρεσίες (παλιές και νέες) 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΥΔ Γ’ ΚΠΣ---Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για κάθε περιφέρεια Συντονισμός από την Εθνική Αρχή Συντονισμού

13 Διαχειριστικό Πλαίσιο Επιτάχυνση διαδικασιών ένταξης πράξεων και ενίσχυση της διαφάνειας Κατάργηση συντονισμού ΥπΟιΟ κάτω 5 εκ. ΕΥΡΩ και 2 εκ ΕΥΡΩ για ΕΚΤ Κατώτατο όριο τομεακά για υποδομές 500 κΕΥΡΩ Κατάργηση βέτο προέδρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΓΓ Περιφερειών προεδρεύουν εκ περιτροπής

14 Διαχειριστικό Πλαίσιο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Α.Ε. σε κάθε Περιφέρεια (51% ΜΟΔ, 49% Περιφερειακό Ταμείο) Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Διοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε. (μετονομασία ΚτΠ) ΔΗΜΟΣ Α.Ε.-ΜΚΟ έδρα Αθήνα 9μελές ΔΣ για στήριξη ΟΤΑ α βαθμού, προετοιμασία, ωρίμανση, περιφερειακός σχεδιασμός

15 Εθνική Αρχή Συντονισμού Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων 1 Διαχειριστική Αρχή για τα ΠΕΠ 8 Διαχειριστικές Αρχές για τα Τομεακά ΕΠ Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για τα ΠΕΠ Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπές Παρακολούθησης Αρχή Πιστοποίησης Αρχή Ελέγχου ΑΟΠ Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ Διοικητική Αναδιοργάνωση ΑΕ ΜΟΔ ΑΕ ΔΗΜΟΣ ΑΕ Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες

16 Διαχειριστική Επάρκεια Προσδιορισμός κριτηρίων επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων Ελάχιστες Απαιτήσεις (θεσμικό πλαίσιο, οργανωτική δομή, εγχειρίδιο διαδικασιών, υλικοτεχνική υποδομή) Φορείς προχώρησαν βάσει ISO Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος) Αναμένεται τελικό Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων αρχές 2009-διαβούλευση κειμένου «Καλή πρακτική»

17 Σκέψεις Προγραμματισμός-Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Εσωτερική Αναδιοργάνωση (πιστοποίηση) Χρήση νέων τεχνολογιών Στελέχωση Ωρίμανση Έργων Αξιοποίηση υποστηρικτικών μηχανισμών Άλλες πηγές πόρων-ανταγωνιστικά προγράμματα ΕΕ Ιδιωτική Πρωτοβουλία-Συνεργασία

18 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Αννα Μ. Ασημακοπούλου Διευθύντρια-Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημοτική Σύμβουλος-Δήμος Ιωαννιτών 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google