Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο όρος Νομοθεσία προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας είτε τυπικό κριτήριο είτε ουσιαστικό κριτήριο. Νομοθεσία με βάση το τυπικό κριτήριο είναι το σύνολο των γραπτών Θεσπισμάτων με τα οποία εκδηλώνεται η επίσημη βούληση του Κράτους. Νομοθεσία με βάση το ουσιαστικό κριτήριο είναι το σύνολο των γραπτών κρατικών Θεσπισμάτων που περιέχουν κανόνες δικαίου. Η νομοθεσία με βάση το ουσιαστικό κριτήριο είναι η κατά κυριολεξία νομοθεσία. 4 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η σχέση της νομοθεσία υπό τυπική έννοια με το Δίκαιο είναι η εξής: Μερικά νομοθετήματα δεν περιέχουν κανόνες δικαίου λ.χ. ο τυπικός νόμος του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού της χώρας τα ρυθμιστικά προεδρικά διατάγματα. 5 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η σχέση της νομοθεσίας υπό ουσιαστική έννοια με το Δίκαιο έχει ως εξής: Οι περισσότεροι κανόνες δικαίου περιέχονται σε νομοθετήματα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι κανόνες δικαίου που δεν περιέχονται σε νομοθετήματα λ.χ. οι άγραφοι κανόνες οι κανόνες δικαίου, που θεσπίζονται από διαπραγματεύσεις καταστατικά σωματείων κλπ. 6 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

7 ΣΧΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Το Δίκαιο και η Νομοθεσία θα μπορούσαν να παρασταθούν γραφικά ως δύο κύκλοι διάλληλοι, οι οποίοι τέμνονται και μερικώς (κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους) αλληλοκαλύπτονται. 7 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

8 ΕΙΔΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ Τα νομοθετήματα που Θεσπίζονται σε μια πολιτεία διαφοροποιούνται ανάλογα με το κρατικό όργανο που τα Θεσπίζει.Δεν είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν διαφορετική τυπική ισχύ. Θα μπορούσαμε να παραστήσουμε τη Νομοθεσία μιας χώρας, και βέβαια τη Νομοθεσία της Ελλάδας σαν μια πυραμίδα. Στην πυραμίδα αυτή οι υψηλότερες βαθμίδες έχουν ανώτερη τυπική ισχύ (είναι ισχυρότερες) από τις χαμηλότερες βαθμίδες. 8 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

9 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκεται το Σύνταγμα, το οποίο είναι ο Θεμελιώδης νόμος της χώρας και έχει την ανώτατη τυπική ισχύ. Κανένα νομοθέτημα δεν είναι υπέρτερο από το Σύνταγμα. Στην Ελλάδα ισχύον Σύνταγμα είναι αυτό που Θεσπίσθηκε από τον Ε' Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση το 1975 (τέθηκε σε ισχύ την 11/6/1975) και τροποποιήθηκε ενμέρει από την ΣΤ' Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση το 1986 και την Ζ' Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση το 2001.Το Σύνταγμα της Ελλάδας αποτελείται από 123 άρθρα. 9 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

10 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Παράλληλα με το Σύνταγμα ισχύουν Συντακτικές Πράξεις,που θεσπίσθηκαν από την Κυβέρνηση, και Ψηφίσματα, που θεσπίσθηκαν από τη Βουλή, σε συνταγματικά μεταβατικές περιόδους, όταν το Σύνταγμα έχει πάψει πια να ισχύει ή σε περιόδους που ένα καινούριο Σύνταγμα δημιουργείται. Οι Συντακτικές Πράξεις και τα Ψηφίσματα ισχύουν μόνο στο βαθμό που δεν αντιτίθενται στο Σύνταγμα και εφόσον βέβαια το ίδιο το Σύνταγμα επιτρέπει την παράλληλη ισχύ τους, μη καταργώντας τα. 10 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στη δεύτερη βαθμίδα της πυραμίδας βρίσκονται οι διεθνείς συνθήκες, τις οποίες έχει συνάψει η χώρα μας ή στις οποίες αυτή έχει προσχωρήσει, καθώς επίσης οι γενικά αναγνωρισμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Για την έγκυρη σύναψη διεθνών συνθηκών ή την προσχώρηση σε αυτές απαιτείται νόμος ψηφισμένος από αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής. Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.), Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ε.Κ.Α.Ε.),Ευρωπαίχή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). 11 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

12 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Διακρίνουμε την πρωτογενή ευρωπαϊκή νομοθεσία και την παράγωγη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρωτογενής ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι η νομοθεσία που θέσπισαν τα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από κοινού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

13 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Παράγωγη ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι η νομοθεσία που Θέσπισαν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τέτοια νομοθετήματα είναι: οι κανονισμοί, οι αποφάσεις, οι οδηγίες και οι συστάσεις και οι γνώμες. 13 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

14 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο κανονισμός έχει ισχύ γενική,δεσμευτική ως προς όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και των Κοινοτήτων και άμεση. Η απόφαση έχει ισχύ ειδική,άμεση και δεσμεύει το κράτος- μέλος ή τα κράτη-μέλη στα οποία απευθύνεται. Η οδηγία δεσμεύει το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων για την υλοποίηση του αποτελέσματος στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Οι συστάσεις και οι γνώμες δεν έχουν άμεση και δεσμευτική ισχύ, παρά μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. 14 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

15 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Από τα παραπάνω μπορούμε να συνάγουμε ότι στη δεύτερη βαθμίδα ιεράρχησης της ελληνικής νομοθεσίας ίστανται, μαζί με τις άλλες διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει συνάψει ή στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας, η πρωτογενής ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ευρωπαϊκά κανονισμοί, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις που απευθύνονται προς τη Χώρα μας και οι ευρωπαϊκές οδηγίες που απευθύνονται προς η Χώρα μας ως προς το επιδιωκόμενο από αυτές αποτέλεσμα. 15 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

16 ΟΙ ΤΥΠΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Στην τρίτη βαθμίδα της ιεράρχησης της ελληνικής Νομοθεσίας βρίσκονται οι τυπικοί νόμοι, δηλαδή τα νομοθετήματα που έχουν θεσπισθεί από τα νομοθετικό όργανο σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη νομοπαραγωγική διαδικασία. 16 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

17 ΟΙ ΤΥΠΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Μετά την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας (1967-1974), την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ανάδειξη Βουλής, στην ελληνική έννομη τάξη τυπικός νόμος είναι το θέσπισμα που ψηφίζεται από τη Βουλή και στη συνέχεια εκδίδεται και δημοσιεύεται (στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.) από τον Αρχηγό του Κράτους (δηλαδή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας). Όλοι αι τυπικοί νόμοι αριθμούνται λαμβάνουν έναν αύξοντα αριθμό, με βάση τη χρονολογία της ψηφίσεώς τους, ακολουθεί το έτος της ψηφίσεώς τους και η επικεφαλίδα τους λ.χ. ν.1418/1984. 17 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

18 ΟΙ ΤΥΠΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Πριν από τη θέσπιση του Συντάγματος του 1975, σε ανώμαλες πολιτικά περιόδους παρατηρήθηκε το φαινόμενο να θεσπίζονται νομοθετήματα με ισχύ τυπικού νόμου, αλλά τα οποία δεν παράγονταν σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη συνταγματικώς νομοπαραγωγική διαδικασία. 18 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

19 Βιβλιογραφία ΝΟΜΟΣ 3316/2005 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9- 8-05) Α' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΜΕΟ/α/ο/2361) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ν.3369/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν.3316/2005 (Δ17γ/157/Φ.Ν. 4393) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν.3316/2005) (ΔΜΕΟ/α/ΟΙΚ/1161) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 541/1978) ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - Π.Δ. 138/2009 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6,7,8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.3316/2005 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΚΕΝΑΚ (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι)ΚΕΝΑΚ (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι) Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

20 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.. Έκδοση: 1.0, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG120/ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

21 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Μυριούνης Χρήστος Άρτα, 2015 21 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google