Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο: Χριστοδούλου Δημήτριος Α.Μ: Δ18434 Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζωγραφάκης Σταύρος Χρονικό διάστημα: 1/12/13-31/1/14 Έτος: 2014 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Αντικείμενο της παρούσας Πρακτικής Άσκησης είναι η επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων του Οικονομικού έτους 2009 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση με τους φορολογικούς δείκτες Βασική στατιστική πηγή πληροφόρησης : Γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου οικονομικών 2

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ ΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟ Σ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ φορολογικών δηλώσεων ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛ ΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟ ΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟ ΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟ ΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟ ΛΟΥ 0-500005.372.1869576.711.935.760785.477.958.3148677.063.330.33979533.691.746854.633.801.27650 50000-150000272.176518.857.020.26119860.118.4821318.846.619.1911992.173.201153.660.199.47440 >15000010.73802.491.769.362368.544.31312.488.008.45833.913.2241828.307.4399 ΣΥΝΟΛΟ.........5.655.100100,098.060.725.379100,06.406.621.109100,098.397.957.988100,0629.778.174100,09.122.308.187100,0 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ % ΤΟΥ ΦΟΡΟ Υ ΚΛΙΜΑ ΚΑΣ ΕΥΡΩ % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔ ΗΜΑΤΟ Σ 0-300005.180.33355.079.069.5674.015.913.56047555.371.376.2602.5762.869.655.189368.916.3918.7942.641.021.89490 30000-100000457.10019.766.419.206862.529.2656619.756.097.8971.5993.917.472.62195.547.847323.817.004.131355 >10000017.6672.871.422.85678.520.935592.867.649.4592.496952.293.8714.606.8948947.436.261882 ΣΥΝΟΛΟ.........5.655.10077.716.911.6314.956.963.7586,477.995.123.613100,47.739.421.681469.071.1326,17.405.462.2869,5 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 0-300004.779.56354.041.120.578457.753.4194.134.545.1753.008.8484.302.038.8881.502.285.96342.456.462.4101.397.373.620245.405.681 30000-100000839.90238.581.478.25719.514.6473.597.698.7733.838.5303.603.682.335132.238.45829.190.174.8882.018.566.56235.278.705 >10000035.6355.438.126.5482.151.681911.914.419897.262932.157.1284.894.2372.648.829.323899.422.51740.011.664 ΣΥΝΟΛΟ.........5.655.10098.060.725.379479.419.7448.644.158.3657.744.6408.837.878.3481.639.418.65574.295.466.6224.315.362.700320.696.048 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ Σ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔ ΑΠΗ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΩΝ σε ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓ ΟΥ ΜΕΝΩΝ (Φορολογικ ών δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΦΟΡ/Ν ΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΦΟΡ/Ν ΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ <1000-500001.612.7147.420.166.0341.6757.223.037656.0127.043.885.6271.033.7191.634.415.8044.220.38363.035.133.986397.4133.034.124.15631.051274.249.549 50000-20000012.9131.026.432.0196521.60620.2901.589.393.850684.785.212159.49210.731.097.84413.8811.101.230.87925924.510.618 >200000630197.560.31500643204.598.8721217.6381.651529.234.792579180.007.6626121.935.882 ΣΥΝΟΛΟ.........1.626.2578.644.158.3651.6817.744.640676.9458.837.878.3481.033.7881.639.418.6554.381.52674.295.466.622411.8734.315.362.70031.371320.696.048 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Β) ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ) ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σε Ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων) ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Ο ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓ ΟΥ ΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Ο ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Α) Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Β) Τ Ο Υ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ο Υ Γ) Τ Η Σ Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ ΣΕ ΕΥΡΩ 0-300004.778.83554.343.836.8801.985.912.7315.180.00055.338.874.5652.632.761.4482.605.57016.613.034.868797.091.061 30000-100000840.59638.610.259.0655.443.871.614457.41319.781.366.9263.822.636.23978.5563.338.912.963673.221.676 >10000035.6695.443.862.0451.596.522.72817.6872.874.882.121950.064.6022.934450.886.543150.532.049 ΣΥΝΟΛΟ.........5.655.10098.397.957.9889.026.307.0745.655.10077.995.123.6137.405.462.2862.687.06020.402.834.3741.620.844.788 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7

8 ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος) ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩ Ν ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙ ΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ- ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΕΙΣ- ΕΚΜ.ΔΑΣΩΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝ ΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕ ΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Ο ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝ ΩΝ (φορολ. δηλώσεων ) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕ ΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ AN.MAK K ΘΡΑΚ-Β.ΑΙΓ- Δ.ΕΛΛ-Δ.ΜΑΚ3.036.22957.978.936328.4122.571.206343.3177.958.470132.0931.627.0731.176.13024.332.411215.9007.016.853840.37714.472.923 ΗΠ-ΘΕΣΣ-Ι.ΝΗΣΩΝ- Κ.ΜΑΚ1.599.36324.371.116177.253826.555208.2293.935.316128.4871.332.068512.3028.962.810102.7582.603.723470.3346.710.644 ΚΡΗΤΗ-Ν.ΑΙΓ-ΠΕΛ- ΣΤ.ΕΛΛ1.019.50815.710.67488.227385.198141.7232.863.313127.4471.475.517339.1205.703.65152.0961.342.373270.8953.940.621 ΣΥΝΟΛΟ5.655.10098.060.725593.8923.782.958693.26914.757.099388.0274.434.6582.027.55238.998.872370.75410.962.9481.581.60625.124.190 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 8

9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Ο ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 0-300004.779.56354.041.120.57854.400.176.5912.027.668.8962.094.936.238 30000-100000839.90238.581.478.25738.565.212.2185.487.854.7415.568.101.909 >10000035.6355.438.126.5485.432.569.1791.606.784.5521.635.843.370 ΣΥΝΟΛΟ.........5.655.10098.060.725.37998.397.957.9889.122.308.1879.298.881.521 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 9

10 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ- ΑΦΟΡ.ΠΟΣΩΝ (ΕΥΡΩ) ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ (ΕΥΡΩ) 0-300004.779.56354.041.1214.259.91649624.577371.7842.279 30000-100000839.90238.581.4781.963.0647846.256245.0705.155 >10000035.6355.438.127183.64071248.80112.9249.282 ΣΥΝΟΛΟ.........5.655.10098.060.725,386.406.621,116,51.132,89629.778,17111,36 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10

11 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1.2009 ΕΩΣ 31.12.2009) ΚΑΕ Περιφέρεια 1612-1632 Βεβαίωση (€) 1612-1632 Είσπραξη (€) 1612-1632 Διαγραφή (€) ΑΤΤ-ΑΝ.ΜΑΚ Κ ΘΡΑΚΗ-ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚ- ΔΥΤ.ΜΑΚ5.646.749.424,60440.253.291,8430.910.465,24 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΘΕΣΣ-Ι.ΝΗΣΩΝ-ΔΥΤ.ΕΛΛ515.698.460,2243.272.970,285.746.205,55 ΣΤ.ΕΛΛ-ΠΕΛ-Β.ΑΙΓ-Ν.ΑΙΓ-ΚΡΗΤΗΣ417.931.230,6253.115.728,283.854.455,48 Γενικό άθροισμα6.580.379.115,44536.641.990,4040.511.126,27 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 11

12 ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΕΞΑΕΤΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1.2009 ΕΩΣ 31.12.2009) Περιφέρεια ΚΑΕ 1643 Βεβαίωση € ΚΑΕ 1643 Είσπραξη € ΚΑΕ 1643 Διαγραφή € ΑΤΤ-ΑΝ.ΜΑΚ Κ ΘΡΑΚΗ-ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚ- ΔΥΤ.ΜΑΚ65.159.392,7528.979.455,02482.516,26 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΘΕΣΣ-Ι.ΝΗΣΩΝ-ΔΥΤ.ΕΛΛ14.186.726,046.461.201,91147.221,70 ΣΤ.ΕΛΛ-ΠΕΛ-Β.ΑΙΓ-Ν.ΑΙΓ-ΚΡΗΤΗΣ 18.695.092,679.587.515,3668.559,29 Γενικό Άθροισμα98.041.211,4645.028.172,29698.297,25 ΠΗΓΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12


Κατέβασμα ppt "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google