Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο: Λάμπρου Χαράλαμπος Α.Μ: Δ15370 Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζωγραφάκης Σταύρος Χρονικό διάστημα: 1/12/13-31/1/14 Έτος: 2014 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Αντικείμενο της παρούσας Πρακτικής Άσκησης είναι η επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων του Οικονομικού έτους 2011 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση με τους φορολογικούς δείκτες Βασική στατιστική πηγή πληροφόρησης : Γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου οικονομικών 2

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.(ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ φορολογικών δηλώσεων ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 0-300004.792.9028453.210.032.405544.804.424.6357258.976.875.831571.177.476.757541.146.386.12715 30000-50000604.7311123.086.089.994241.092.737.5991623.095.518.17022632.008.690291.904.242.61326 >50000283.433521.648.755.81922789.227.8661221.626.977.55121361.461.822164.286.827.60358 ΣΥΝΟΛΟ5.681.066100,097.944.878.220100,06.686.390.100100,0103.699.371.549100,02.170.947.270100,07.337.456.339100,0 ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων 3

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ φορολογικών δηλώσεων ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 0-300001.712.1167920.545.357.927461.648.531.3966422.248.911.04548495.965.39650577.890.31913 30000-50000286.9111310.974.800.90225490.797.7111910.981.834.78824287.312.842291.000.648.33423 >50000162.383712.949.673.74429435.570.4481712.939.574.87028206.407.002212.711.243.23663 ΣΥΝΟΛΟ2.161.410100,044.469.832.576100,02.574.899.556100,046.170.320.699100,0989.685.239100,04.289.781.887100,0 4

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.(ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ) ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ φορολογικών δηλώσεων ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ 0-300003.080.7868832.664.674.477613.155.893.2407736.727.964.78764681.511.36358568.495.80619 30000-50000317.820912.111.289.09123601.939.8871512.113.683.38021344.695.84629903.594.28030 >50000121.05038.699.082.07316353.657.41488.687.402.68515155.054.821131.575.584.36852 ΣΥΝΟΛΟ3.519.656100,053.475.045.644100,04.111.490.544100,057.529.050.850100,01.181.262.031100,03.047.674.452100,0 5

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ ΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟ Υ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜ ΑΤΟΣ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ % ΤΟΥ ΦΟΡ ΟΥ ΚΛΙΜ ΑΚΑΣ ΕΥΡΩ % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ 0-300005.207.29354.322.796.5074.322.775.67457958.828.865.4613.7272.348.608.6051.249.729.6419.3901.485.954.86155 30000-100000455.38119.829.445.072704.215.5815319.810.891.9451.5983.812.777.354379.107.3491323.432.670.108331 100000- 40000017.9512.658.765.14957.636.075302.653.555.9391.597911.137.34623.272.22234887.942.256569 >40000044126952933920864937,4269325895899,61143000756474525,2113641388379,8 ΣΥΝΟΛΟ5.681.06677.080.536.0705.086.713.8286,681.562.639.240105,87.186.823.3811.652.756.66623,05.920.208.6117,7 ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων 6

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕ ΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓ ΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικ ών δηλώσεων) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 0-300004.792.90253.210.032.4055.935.314.5414.246.311.5954.318.4223.896.998.1501.415.800.37342.069.865.5181.259.090.170317.648.175 30000- 100000849.61538.946.281.91854.650.1243.763.342.7328.522.2883.680.224.415144.473.70129.041.969.2512.255.808.50851.941.024 100000- 40000037.9525.428.590.0002.091.435809.010.7693.596.600962.317.9364.550.3872.595.682.8511.018.085.31635.346.145 >400000597359.973.895477.86157.509.32550.85770.799.579143.631143.018.39972.762.57915.689.526 ΣΥΝΟΛΟ5.681.06697.944.878.2205.992.533.9618.876.174.42316.488.1678.610.340.0801.564.968.09073.850.536.0174.605.746.572420.624.869 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων 7

8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΩΝ σε ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (Φορολογικών δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ <1000-300001.613.0286.843.444.2992.81711.269.697564.4435.225.193.9091.015.3581.544.931.5953.734.10646.031.723.101314.9792.121.376.77240.163339.799.105 30000-10000033.8361.570.251.838633.179.84455.9842.617.218.07647519.563.056585.03925.835.765.06336.8351.826.639.56084838.492.485 100000-5000002.784432.407.206132.038.6294.772732.465.3694473.44113.4321.906.868.4904.120621.695.95216632.224.440 >5000003630.071.083004735.462.726009576.179.3634836.034.2891410.108.843 ΣΥΝΟΛΟ1.649.6848.876.174.4232.89316.488.167625.2468.610.340.0801.015.8371.564.968.0904.332.67273.850.536.017355.9824.605.746.57241.191420.624.869 ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων 8

9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Β) ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ) ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟ Σ σε Ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων) ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Α) Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Β) Τ Ο Υ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ο Υ Γ) Τ Η Σ Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ ΣΕ ΕΥΡΩ 0-300004.783.07458.605.429.4721.069.290.5265.205.96458.760.967.2421.475.024.8362.509.80017.884.602.058425.598.513 30000- 100000859.46539.309.665.9604.422.706.198456.71619.875.084.0113.442.026.38286.8163.756.553.718683.386.594 100000- 40000037.9295.423.564.8431.559.136.08317.9452.657.262.092889.516.0033.224466.528.747158.029.824 >400000598360.711.274148.355.808441269.325.895113.641.3884829.047.78712.265.070 ΣΥΝΟΛΟ5.681.066103.699.371.5497.199.488.6135.681.06681.562.639.2405.920.208.6112.599.88822.136.732.3091.279.280.002 9

10 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (φορολογικές δηλώσεις) (Ευρώ) (ΑΡΙΘΜΟΣ)% (Ευρώ)% % 0-2003.954.5617042.041.536.4024128.964.8670 200-1800857.7261519.537.307.84719708.600.62810 >1800868.7791542.120.527.301416.461.923.11890 Σ Υ Ν Ο Λ Ο5.681.066100,0103.699.371.549100,07.199.488.613100,0 10

11 11 ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙ ΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ- ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ -ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ- ΑΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ.ΔΑΣΩΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝ ΩΝ (φορολ. δηλώσεω ν) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Σε χιλιάδες ευρώ ΑΝ ΜΑΚ. Κ' ΘΡΑΚΗΣ-ΑΤΤ-Β.ΑΙΓ- Δ.ΕΛΛ-Δ.ΜΑΚ3.035.27357.516.725377.7012.612.870341.7227.776.729131.6131.569.9431.108.00323.304.066194.1896.834.099882.04515.419.017 ΗΠΕΙΡ-ΘΕΣΣ-Ι.ΝΗΣΩΝ- ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚ1.615.04624.568.880196.794859.399209.8043.931.874126.6271.306.332494.7538.663.80089.2232.485.071497.8457.322.404 ΚΡΗΤΗΣ-ΝΟΤ.ΑΙΓ-ΠΕΛ/ΣΟ-ΣΤ.ΕΛΛ1.030.74715.859.274100.275415.040143.4932.898.348125.6601.435.176328.4865.490.48745.2951.302.484287.5384.317.739 ΣΥΝΟΛΟ5.681.06697.944.878674.7703.887.309695.01914.606.951383.9004.311.4511.931.24237.458.353328.70710.621.6541.667.42827.059.160

12 12 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Ευρώ Ευρώ 0-300004.792.90253.210.032.40558.976.875.8311.146.386.1271.215.786.987 30000-200000883.24843.265.098.77143.254.580.1375.642.309.7775.741.107.315 >2000004.9161.469.747.0421.467.915.584548.760.439556.758.580 ΣΥΝΟΛΟ5.681.06697.944.878.220103.699.371.5497.337.456.3397.513.652.881

13 13 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ (φορ. δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟ Σ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ- ΑΦΟΡ.ΠΟΣΩΝ (ΕΥΡΩ) ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ (ΕΥΡΩ) ΕΥΡΩ 0-30.00004.792.90253.210.0324.804.42562026.5301.177.4777.513 30.000-100.000849.61538.946.2821.723.1286739.548940.60719.225 >100.00038.5495.788.564158.83749136.66652.86336.781 ΣΥΝΟΛΟ5.681.06697.944.878,226.686.390,106,81.176,962.170.947,27382,13

14 14 ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1144 (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1.2011 ΕΩΣ 31.12.2011) Περιφέρεια ΚΑΕ 1642 Βεβαίωση € ΚΑΕ 1642 Είσπραξη € ΚΑΕ 1642 Διαγραφές € ΑΤΤ-ΑΝ.ΜΑΚ Κ' ΘΡΑΚΗ-ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚ- ΔΥΤ.ΜΑΚ371.830.016,461.303.537,9316.480.223,21 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΘΕΣΣ-Ι.ΝΗΣΩΝ-ΔΥΤ.ΕΛΛ30.351.747,74254.786,9933.131,00 ΣΤ.ΕΛΛ-ΠΕΛ-Β.ΑΙΓ-Ν.ΑΙΓ-ΚΡΗΤΗΣ31.525.526,51433.889,87100.629,00 Γενικό Άθροισμα433.707.290,711.992.214,7916.613.983,21

15 15 ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΕΞΑΕΤΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1.2011 ΕΩΣ 31.12.2011) Περιφέρεια ΚΑΕ 1643 Βεβαίωση € ΚΑΕ 1643 Είσπραξη € ΚΑΕ 1643 Διαγραφή € ΑΤΤ-ΑΝ.ΜΑΚ Κ' ΘΡΑΚΗ-ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚ- ΔΥΤ.ΜΑΚ60.706.767,1013.219.802,98559.346,54 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΘΕΣΣ-Ι.ΝΗΣΩΝ-ΔΥΤ.ΕΛΛ15.323.447,294.096.000,78151.210,84 ΣΤ.ΕΛΛ-ΠΕΛ-Β.ΑΙΓ-Ν.ΑΙΓ-ΚΡΗΤΗ18.292.344,444.935.364,89184.635,98 Γενικό Άθροισμα94.322.558,8322.251.168,65895.193,36

16 16 ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1.2011 ΕΩΣ 31.12.2011) Περιφέρεια ΚΑΕ 1717 Βεβαίωση € ΚΑΕ 1717 Είσπραξη € ΚΑΕ 1717 Διαγραφή € ΑΤΤ-ΑΝ.ΜΑΚ Κ' ΘΡΑΚΗ-ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚ-ΔΥΤ.ΜΑΚ1.424.378.370,0319.911.547,7417.525.181,41 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΘΕΣΣ-Ι.ΝΗΣΩΝ-ΔΥΤ.ΕΛΛ85.195.111,643.990.919,353.916.170,84 ΣΤ.ΕΛΛ-ΠΕΛ-Β.ΑΙΓ-Ν.ΑΙΓ-ΚΡΗΤΗΣ63.039.216,795.152.952,991.486.303,04 Γενικό Άθροισμα1.572.612.698,4629.055.420,0822.927.655,29

17 17 ΠΗΓΗ:γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Περιφέρεια Βεβαιωθείς Φόρος (ΕΥΡΩ) ΚΑΕ 1211+1212 Εισπραχθείς Φόρος (ΕΥΡΩ) ΚΑΕ 1211+1212 Διαγραφείς Φόρος (ΕΥΡΩ) ΚΑΕ 1211+1212 ΑΤΤ-ΑΝ.ΜΑΚ-ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚ- ΔΥΤ.ΜΑΚ253.794.944,53241.756.831,14120.595,80 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΘΕΣΣ-Ι.ΝΗΣΩΝ-ΔΥΤ.ΕΛΛ58.227.663,1457.118.758,7069.042,46 ΣΤ.ΕΛΛ-ΠΕΛ-Β.ΑΙΓ-Ν.ΑΙΓ-ΚΡΗΤΗΣ103.696.529,97100.807.112,24789.519,16 Γενικό άθροισμα415.719.137,64399.682.702,08979.157,42


Κατέβασμα ppt "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google