Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2 Α. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ [ΕΘΝΙΚΟΥ] ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1. Κεφάλαιο Α : α. Γενικές διατάξεις, β. Σκοπός, γ. Στόχοι, δ. Ορισμοί 2. Κεφάλαιο Β : Κατηγοριοποίηση και κατευθύνσεις α. Κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου β. Στρατηγικές κατευθύνσεις ανά κατηγορία χώρου γ. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στρατηγικές κατευθύνσεις 3. Κεφάλαιο Γ : Ειδικές υποδομές – Συγκρούσεις χρήσεων γης Σημείωση: Παρουσιάζεται κατά βάση το Ειδικό Χωροταξικό του έτους 2013 (ΦΕΚ Β’ 3155/2013), (με κάποιες διαφοροποιήσεις ισχύουν γενικά τα ίδια και για το Ειδικό Χωροταξικό του έτους 2009, ΦΕΚ Β’ 1138/2009)

3 Β. ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1. Αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο 2. Η σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία 3. Νέοι στόχοι τουριστικής πολιτικής (κυρίως διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας στο χώρο και στο χρόνο) 4. Η σημασία του (χωροταξικού) σχεδιασμού για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας

4 Γ. ΑΡΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Μετάβαση από τον μονοθεματικό στον πολυθεματικό τουρισμό 2. Περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης των τουριστικών εγκαταστάσεων 3. Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη (ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών / πολιτισμικών εκφάνσεων του περιβάλλοντος) 4. Ενίσχυση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων τουριστικών περιοχών 5. Προσέλκυση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων (αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών)

5 Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τρία κριτήρια: 1. Ένταση και είδος τουριστικής ανάπτυξης 2. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστική του χώρου 3. Ευαισθησία του χώρου (των εντός αυτού πόρων) Κατηγορίες χώρου: - Α1. Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, Α2. Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, Β1. Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, Β2. Πόλοι εντατικής ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, Γ. Μητροπολιτικές περιοχές (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) - Δ1. Νησιά (Ομάδα 1: Τουριστικά αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα νησιά, Ομάδα 2. Σχετικά μικρά νησιά με προβλήματα ανάπτυξης, 3. Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά, Δ2. Παράκτιος χώρος, Ε. Ορεινές περιοχές, ΣΤ. Πεδινές και ημιορεινές περιοχές - Ζ. Περιοχές του Εθνικού Συστήματος προστατευόμενων Περιοχών, Η. Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, Θ. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, Ι. Περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος Σημείωση : Για τις περιοχές αυτές δίνονται Στρατηγικές Κατευθύνσεις Χωρικής Οργάνωσης (βλ. συνδυαστικά το άρθρο 5 του Ειδικού Χωροταξικού του έτους 2013 και την επόμενη πρώτη διαφάνεια).

6 ΧΑΡΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

7 ΧΑΡΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009


Κατέβασμα ppt "Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google