Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 7 & 8: Επιχείρηση & Περιβάλλον - SWOT, PEST & Porter Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 7 & 8: Επιχείρηση & Περιβάλλον - SWOT, PEST & Porter Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 7 & 8: Επιχείρηση & Περιβάλλον - SWOT, PEST & Porter Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Α΄ εξάμηνο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ATEI Ιονίων Νήσων – Αργοστόλι Διδάσκων: Α. Κουμπαρέλης Σημειώσεις: Σ. Μακρίδης, Α. Κουμπαρέλης

3 Βιβλιογραφία  Robbins P. S., Decenzo A. D., Coulter M., (2012), Διοίκηση Επιχειρήσεων- Αρχές και Εφαρνογές, Εκδ. Κριτική.  Williamson K., Johnson B. (2005), Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εκδ. Κριτική.  Κέφης Β., (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ – Βασικές Αρχές για τις σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Εκδ. Κριτική.  Roger Bennet, (2001), Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μανατζμεντ), εκδ. Κλειδάριθμος.  Φλώρος Χρ., (1993), Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

4 To περιβάλλον της επιχείρησης Μία επιχείρηση λειτουργεί συχνά υπό συνθήκες αβεβαιότητας που δημιουργούν παράγοντες όπως.. Μία επιχείρηση λειτουργεί συχνά υπό συνθήκες αβεβαιότητας που δημιουργούν παράγοντες όπως..  Η απότομη αύξηση ή μείωση των επιτοκίων δανεισμού,  Η μεταβολή του φορολογικού συστήματος,  Η αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών,  Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών,  Η εμφάνιση νέων ανταγωνιστών,  Η αλλαγές στην τεχνολογία. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρηματικών μονάδων για τα οποία η διοίκηση της επιχείρησης καλείται να πάρει αποφάσεις. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρηματικών μονάδων για τα οποία η διοίκηση της επιχείρησης καλείται να πάρει αποφάσεις. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

5 Στο περιβάλλον της επιχείρησης όλες αυτές οι δυνάμεις δημιουργούν αποτελέσματα (θετικά ή αρνητικά) Στο περιβάλλον της επιχείρησης όλες αυτές οι δυνάμεις δημιουργούν αποτελέσματα (θετικά ή αρνητικά)  είτε προέρχονται από τον εσωτερικό της χώρο της επιχείρησης  είτε από τον εξωτερικό. Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το περιβάλλον είναι συνάρτηση.. Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το περιβάλλον είναι συνάρτηση..  της ελλιπούς πληροφόρησης (lack of information)  της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψης ορθών αποφάσεων. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

6 Εσωτερικό και Εξωτερικό περιβάλλον Το περιβάλλον της επιχείρησης διακρίνεται.. Το περιβάλλον της επιχείρησης διακρίνεται..  σε εσωτερικό και..  εξωτερικό. Τη διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος θα τη συναντήσουμε στην SWOT, με τα S και W να αντιπροσωπεύουν το εωτερικό περιβάλλον και τα O και T να αντιπροσωπεύουν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Τη διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος θα τη συναντήσουμε στην SWOT, με τα S και W να αντιπροσωπεύουν το εωτερικό περιβάλλον και τα O και T να αντιπροσωπεύουν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

7 Εσωτερικό περιβάλλον Εσωτερικό περιβάλλον είναι οι παράγοντες της επιχείρησης (οργανισμού) οι οποίοι την επηρεάζουν και βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση μεταξύ τους (αλληλεπίδραση). Εσωτερικό περιβάλλον είναι οι παράγοντες της επιχείρησης (οργανισμού) οι οποίοι την επηρεάζουν και βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση μεταξύ τους (αλληλεπίδραση). Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι.. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι..  οι ανθρώπινοι πόροι (εργατικό και στελεχιακό δυναμικό),  οι φυσικοί πόροι (εγκαταστάσεις, πάγιος εξοπλισμός, αποθέματα),  και οικονομικοί παράγοντες (κεφαλαιακή βάση, οικονομικοί πόροι, δάνεια, μετοχικό κεφάλαιο). Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

8 Εξωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον είναι παράγοντες οι οποίοι δρουν έξω από μία επιχείρηση, την επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σε αυτό ανήκουν.. Εξωτερικό περιβάλλον είναι παράγοντες οι οποίοι δρουν έξω από μία επιχείρηση, την επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σε αυτό ανήκουν..  οι πελάτες,  οι προμηθευτές,  οι ανταγωνιστές,  οι κρατικοί φορείς,  οι εργατικές ενώσεις,  τα επιμελητήρια. Αυτοί οι παράγοντες αλλάζουν ανάλογα με το μέγεθος και είδος μιας επιχείρησης – η διαφορετικότητα των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλάζει το χαρακτήρα της διοίκησης και τον τρόπο λήψης αποφάσεων – για παράδειγμα άλλη ένταση διοίκησης έχει ένα Super Market και άλλη Mini Market της γειτονιάς Αυτοί οι παράγοντες αλλάζουν ανάλογα με το μέγεθος και είδος μιας επιχείρησης – η διαφορετικότητα των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλάζει το χαρακτήρα της διοίκησης και τον τρόπο λήψης αποφάσεων – για παράδειγμα άλλη ένταση διοίκησης έχει ένα Super Market και άλλη Mini Market της γειτονιάς Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

9 SWOT Analysis Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι Το ακρωνύμιο SWOT προκύπτει από τις λέξεις: Strengths – Δυνατά σημεία Strengths – Δυνατά σημεία Weakness – Αδυναμίες Weakness – Αδυναμίες Opportunities - Ευκαιρίες Opportunities - Ευκαιρίες Threats - Απειλές Threats - Απειλές Αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

10 Παράδειγμα SWOT ανάλυσης μιας επιχείρησης Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

11 PEST Analysis Η προσαρμογή της σύγχρονης επιχειρηματικής μονάδας στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος προϋποθέτει τη μελέτη, ανάλυση και αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων. Η προσαρμογή της σύγχρονης επιχειρηματικής μονάδας στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος προϋποθέτει τη μελέτη, ανάλυση και αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων. Η προσέγγιση αυτών των στρατηγικών παραγόντων αφορούν το μάκρο-περιβάλλον της επιχείρησης είναι εφικτή με την εκπόνηση της PEST Analysis. Η προσέγγιση αυτών των στρατηγικών παραγόντων αφορούν το μάκρο-περιβάλλον της επιχείρησης είναι εφικτή με την εκπόνηση της PEST Analysis. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

12 P-olitical = Πολιτικοί παράγοντες P-olitical = Πολιτικοί παράγοντες E-conomical = Οικονομικοί παράγοντες E-conomical = Οικονομικοί παράγοντες S-ocial = Κοινωνικοί παράγοντες S-ocial = Κοινωνικοί παράγοντες T-echnological = Τεχνολογικοί παράγοντες T-echnological = Τεχνολογικοί παράγοντες Πολλές φορές στο παραπάνω παράγοντες προστίθενται και οι εξής παράγοντες Πολλές φορές στο παραπάνω παράγοντες προστίθενται και οι εξής παράγοντες Law (Noμοθετικοί παράγοντες) Law (Noμοθετικοί παράγοντες) Environment (Περιβαλλοντικοί παράγοντες) Environment (Περιβαλλοντικοί παράγοντες) Οπότε μπορεί να το συναντήσετε σε ορισμένα βιβλία μάνατζμεντ και ως PESTLE analysis, όπου προστέθηκαν τα αρχικά L και Ε. Οπότε μπορεί να το συναντήσετε σε ορισμένα βιβλία μάνατζμεντ και ως PESTLE analysis, όπου προστέθηκαν τα αρχικά L και Ε. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

13

14

15 To υπόδειγμα των Πέντε Δυνάμεων του Porter Ο Porter υποστηρίζει ότι οι κίνδυνοι που απειλούν μία επιχείρηση και προέρχονται από το εξωτερικό της περιβάλλον, ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες (δυνάμεις) οι οποίες είναι: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

16 Εμπειρικό παράδειγμα - Άσκηση

17 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

18 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

19 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

20 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 7 & 8: Επιχείρηση & Περιβάλλον - SWOT, PEST & Porter Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google