Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΗ ΖΩΝΗ 1. Διασυμβολική Παρεμβολή (1/2) Intersymbol Interference - ISI 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΗ ΖΩΝΗ 1. Διασυμβολική Παρεμβολή (1/2) Intersymbol Interference - ISI 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΗ ΖΩΝΗ 1

2 Διασυμβολική Παρεμβολή (1/2) Intersymbol Interference - ISI 2

3 Διασυμβολική Παρεμβολή (2/2) Επικάλυψη τμήματος ενέργειας συμβόλου από γειτονικά Αύξηση σφαλμάτων Μείωση ISI με κανάλια όπου η συνάρτηση μεταφοράς έχει απόκριση συχνότητας κατά Nyquist Αναγκαίο φιλτράρισμα σε πομπό και δέκτη Υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων Nyquist FIR όπου η τάξη φίλτρου εξαρτάται από τον παράγοντα κλίσης, α Συνάρτηση μεταφοράς Ρίζας υψωμένου συνημιτόνου 3

4 Φίλτρα RRC- Root Raised Cosine Φίλτρα υψωμένου συνημιτόνου – B = B min (1+α) όπου Β min =0.5*1/T s και α ο παράγοντας κλίσης του φίλτρου – Μικρός παράγοντας κλίσης Ιδανικό φιλτράρισμα – Κρουστική απόκριση φίλτρου υψωμένου συνημιτόνου, δείχνει την διασυμβολική παρεμβολή – Αύξηση κυμάτωσης Μικρό α 4

5 Οφέλη όταν το α είναι μικρό: μέγιστη φασματική απόδοση. Οφέλη όταν το α είναι μεγάλο: – Απλούστερα φίλτρα, με λιγότερες βαθμίδες επομένως ευκολότερη υλοποίηση και μικρότερη καθυστέρηση επεξεργασίας. – Μικρότερες διακυμάνσεις του λόγου σήματος κορυφής προς μέση τιμή. – Μικρότερη ευαισθησία στην ακρίβεια χρονισμού συμβόλων, μεγαλύτερο άνοιγμα οφθαλμού. 5

6 Eye diagram Διάγραμμα οφθαλμού διάγνωση παραμόρφωσης και θορύβου Θερμικός θόρυβος: Ν μέση =kTB όπου k=1.38*10 -23 w/Hz/Κ 6

7 Προσαρμοσμένα Φίλτρα O δέκτης του baseband σήματος αποφασίζει στο διάστημα ενός συμβόλου, ποίο σύμβολο έχει σταλεί, με δεδομένο το λόγο της ισχύς σήματος προς την ισχύ θορύβου (SNR) Δυαδική μορφή, ο δέκτης καλείται να αποφασίσει αν έχει σταλεί το ψηφίο 0 ή το 1 Τετραγωνικός παλμός φίλτρο ολοκλήρωσης - απόρριψης Στρογγυλεμένος παλμός ? Τριγωνικός παλμός ? – Προσαρμοσμένα φίλτρα 7

8 8

9 Ρυθμός εμφάνισης εσφαλμένων bit - BER Μονοπολική κυματομορφή {0,1}↔{0,V} με κατώφλι απόφασης τη μέση τιμή V×T/2 Κανόνας : – Αν S0(T)+No(T)>V*T/2 τότε αποφασίζουμε ‘1' – Αν S0(T)+No(T) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/42/11579450/slides/slide_9.jpg", "name": "Ρυθμός εμφάνισης εσφαλμένων bit - BER Μονοπολική κυματομορφή {0,1}↔{0,V} με κατώφλι απόφασης τη μέση τιμή V×T/2 Κανόνας : – Αν S0(T)+No(T)>V*T/2 τότε αποφασίζουμε ‘1 – Αν S0(T)+No(T)V*T/2 τότε αποφασίζουμε ‘1 – Αν S0(T)+No(T)

10 Σε δυαδικό σύστημα: τα σφάλματα bit και συμβόλων ταυτίζονται Αυτό δεν ισχύει για συστήματα με Μ>2 Κωδικοποίηση Gray : Πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων bit= Πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων συμβόλων / n – Κωδικοποίηση Gray τα διαδοχικά σύμβολα διαφέρουν μεταξύ τους μόνο κατά ένα bit – n ο αριθμός των bit που κωδικοποιούνται σε κάθε σύμβολο 10

11 ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια ακολουθία δεδομένων τεσσάρων επιπέδων βασικής ζώνης έχει περίοδο συμβόλων 100 μsec. Α)Ποιο είναι το ελάχιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για εκπομπή, θεωρώντας ότι χρησιμοποιείται ένα φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου με α=0.3; Β) Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη μετάδοση 1000000 bits; Γ)Εάν απαιτείται η μετάδοση της πληροφορίας στο μισό χρόνο, πόσες καταστάσεις συμβόλων απαιτούνται ώστε να διατηρηθεί ταυτόχρονα το ίδιο εύρος ζώνης; 11

12 ΑΣΚΗΣΗ 2 Μία επικοινωνιακή ζεύξη δεδομένων τεσσάρων επιπέδων βασικής ζώνης υποστηρίζει ρυθμό πληροφορίας ίσο με 4.8 kbps, όταν χρησιμοποιείται φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου με α=0.6. Πόσο θα γίνει ο ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας αν αλλάξουμε τον παράγοντα κλίσης του φίλτρου σε 0.2 ; 12

13 ΑΣΚΗΣΗ 3 Μία τεχνική διαμόρφωσης βασικής ζώνης 16 καταστάσεων χρειάζεται φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου με α=1. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής δεδομένων αν το κανάλι έχει εύρος ζώνης 3.2 KHz; 13

14 ΑΣΚΗΣΗ 4 Έστω ραδιοφωνικός δέκτης που έχει σχεδιαστεί με λόγο S/N= 10 dB, του οποίου το σήμα εξασθενεί λόγω θερμικού θορύβου στον δέκτη Το εύρος ζώνης του καναλιού είναι 25KHz. Αν θεωρήσουμε ότι ο δέκτης έχει θερμοκρασία 280 ο Κ βρείτε το ελάχιστο επίπεδο λαμβανόμενου σήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 14

15 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μία τηλεφωνική εταιρεία αυξάνει την σηματοδοσία της από δυαδική σε 8 επιπέδων και επιτρέπει το πολύ 1 εσφαλμένο σύμβολο για 10000 εκπεμπόμενα σύμβολα. Κάνοντας χρήση της γραφικής παράστασης που συνδέει ρυθμό εσφαλμένων συμβόλων και Eb/No να προσδιορίσετε τη μείωση στην ανοχή θορύβου. Πόσο είναι το Eb/No min αν C/B = 6bps/Hz. Δίνεται η γραφική παράσταση 15

16 ΑΣΚΗΣΗ 6 Ένα modem βασικής ζώνης μπορεί να επιτυγχάνει ρυθμό εσφαλμένων συμβόλων ίσο με 1 προς 100000 όταν έχει Μ=2. Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα προσδιορίστε προσεγγιστικά το BER για το ίδιο Eb/No αν χρησιμοποιήσουμε διαμόρφωση τεσσάρων επιπέδων και διαμόρφωση οκτώ επιπέδων. 16

17 ΑΣΚΗΣΗ 7 Έχουμε μια διαμόρφωση των 64 επιπέδων με πιθανότητα εσφαλμένων συμβόλων ίση με 2 προς 100000 όταν Eb/No είναι 23 dB. Ποιος είναι κατά προσέγγιση ο ρυθμός εμφάνισης εσφαλμένων bit αν στο σύστημα χρησιμοποιείται κωδικοποίηση Gray; 17


Κατέβασμα ppt "2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΗ ΖΩΝΗ 1. Διασυμβολική Παρεμβολή (1/2) Intersymbol Interference - ISI 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google