Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύστημα ικανοποίησης χρηστών και εκτίμησης αναγκών: Στόχος να αξιολογήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης του ασθενή και να εντοπίσουμε τις πιθανές μελλοντικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύστημα ικανοποίησης χρηστών και εκτίμησης αναγκών: Στόχος να αξιολογήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης του ασθενή και να εντοπίσουμε τις πιθανές μελλοντικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύστημα ικανοποίησης χρηστών και εκτίμησης αναγκών: Στόχος να αξιολογήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης του ασθενή και να εντοπίσουμε τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες που μπορεί να παρουσιάσει για υπηρεσίες υγείας. Μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών επιδημιολογικές μελέτες. Ασθενείς που θα πάρουν μέρος στην έρευνα. Μεθοδολογία αξιολόγησης των ερωτήσεων – φορέας υλοποίησης. Υπάρχει αντίστοιχη μελέτη στο παρελθόν τι αποτελέσματα είχε. Με ποιόν τρόπο τα δεδομένα θα καταγραφούν και θα αναλυθούν.

2 Τρόποι συλλογής δεδομένων: Η μέθοδος της συνέντευξης μέσω τηλεφώνου. Πρόσωπο με πρόσωπο έχει τα καλύτερα αποτελέσματα περισσότερες απαντήσεις. Αποστολή e-mail η μέθοδος αυτή έχει μικρό κόστος μειονεκτήματα πολλές φορές τις απαντά κάποιος άλλος και όχι ο ίδιος ο αντιπρόσωπος. Συνδυασμός αποστολή e-mail και συλλογή στοιχείων μέσω τηλεφώνου.

3 Μειονεκτήματα: υπάρχουν προβλήματα στην λήψη χρήσιμων απαντήσεων από ηλικιωμένους, βαριά ασθενείς, και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον προφορικό λόγο.

4 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: Για να έχουμε μια σωστή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει: Να καταγράψουμε τις αντιλήψεις τις στάσεις τις γνώμες των εργαζομένων για ζητήματα που, Αφορούν την εργασία τους, την οργάνωση, την λειτουργία, τη διοίκηση και την ικανοποίηση τους από το έργο που παράγουν. Ανίχνευση - εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών.

5 Η σωστή εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε τα σωστά προγράμματα κατάρτισης: Αποτελέσματα εκπαίδευσης προσωπικού: √ Αποδοτική χρήση των πόρων (παραπέμπει σε στελέχη για την διαχείριση των προϋπολογισμών, κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. √ Ιατρική αποτελεσματικότητα. √ Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας – μείωση της θνησιμότητας. √ Σύνδεση της υγείας με την Πρόνοια. √ Ποιότητα και ανταπόκριση των υπηρεσιών, εκπαίδευση και κατάρτιση στην διαχείριση του ασθενούς.

6 Ηλεκτρονική διασύνδεση: Πλεονεκτήματα □ Σε σχέση με τον ασθενή: Διαγνωστική και θεραπευτική βοήθεια σε επείγοντα περιστατικά καθώς επίσης και αποφυγή άσκοπης μετακίνησης προς το κέντρο. □ Σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό: Μείωση του αισθήματος απομόνωσης και αύξηση της εμπιστοσύνης στις τοπικά παρεχόμενες υπηρεσίες. □ Σε σχέση με τους επαγγελματίες υγείας: Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και καθημερινή επαφή με την σύγχρονη και ειδική γνώση.

7 Κοινοτικός Νοσηλευτής Ιατρική Νοσοκομειακή Φροντίδα Ιατρονοσηλευτικός φάκελος Τοπικό Κέντρο Υγείας Διασύνδεση με Βοήθεια στο σπίτι ΚΑΠΗ Επιδημιολογικά δεδομένα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών Χρήστες των υπηρεσιών Παρακολούθηση τηλεϊατρική

8 Βασικές αρχές πολιτικής του συστήματος: 1.Δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών. 2.Απλές διαδικασίες. 3.Ανταποκρισιμότητα στις ανάγκες των χρηστών και διασφάλιση της ποιότητας. Στόχος είναι η ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

9 Σε επίπεδο νοσοκομείων επιταχύνεται: √ Ενίσχυση των διαδικασιών και του διαχειριστικού ελέγχου. √ Αύξηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των στοιχείων ο λογικός έλεγχος κατά την καταχώρηση των στοιχείων περιορίζει την πιθανότητα λαθών. Σε Νοσηλευτικό επίπεδο: √ Αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς όπως α)ενοχλήσεις, β)δυνατότητα κίνησης, γ)λήψη φαγητού, δ)εκδήλωση πόνου, αϋπνίας, ναυτίας. √ Ψυχολογική κατάσταση ασθενούς. √ Κοινωνική κατάσταση του ασθενούς.


Κατέβασμα ppt "Σύστημα ικανοποίησης χρηστών και εκτίμησης αναγκών: Στόχος να αξιολογήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης του ασθενή και να εντοπίσουμε τις πιθανές μελλοντικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google