Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ OIKONOΜΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑ.ΣΕ.Π.-2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ OIKONOΜΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑ.ΣΕ.Π.-2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ OIKONOΜΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑ.ΣΕ.Π.-2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας Τι είναι επιχειρηματικότητα Η επιχειρηματικότητα δύναται να ορισθεί ως «η ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων, καθώς και την ικανότητα κατάρτισης και διαχείρισης σχεδίων για την επίτευξη στόχων. Στηρίζει όλους στην καθημερινή ζωή, τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, και ειδικότερα ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους ως προς το πλαίσιο της εργασίας τους και τους βοηθά να μπορούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες, ενώ προσφέρει την απαραίτητη βάση για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε κοινωνική ή εμπορική δραστηριότητα» (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβόνας: προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης, COM (2006) 33 τελικό, Βρυξέλλες 13.2.2006). Κατά έναν άλλο ορισμό, ως επιχειρηματικότητα ορίζεται η ανάληψη κάθε οικονομικής δραστηριότητας από ένα άτομο ή μια συνεργαζόμενη ομάδα ατόμων με στόχο την εξασφάλιση ιδιωτικού κέρδους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της κάθε χώρας, στην αύξηση της απασχόλησης και στην συνολικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η σημασία της επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση Στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, οι επιχειρήσεις αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Παράγοντες όπως ο εθνικός και διεθνής ανταγωνισμός και η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη μεταβάλλουν διαρκώς το απόθεμα αλλά και τη διάρθρωση των επιχειρήσεων. Χώρες που αυξάνουν το απόθεμα των επιχειρήσεών τους ή/και αποκτούν νέες επιχειρήσεις σε δυναμικούς ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, οι επιχειρήσεις αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Παράγοντες όπως ο εθνικός και διεθνής ανταγωνισμός και η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη μεταβάλλουν διαρκώς το απόθεμα αλλά και τη διάρθρωση των επιχειρήσεων. Χώρες που αυξάνουν το απόθεμα των επιχειρήσεών τους ή/και αποκτούν νέες επιχειρήσεις σε δυναμικούς ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα, η επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού έχει αναγορευτεί σε καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Σήμερα, η επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού έχει αναγορευτεί σε καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας εξαρτάται από ένα πλέγμα πολλών παραγόντων όπως είναι π.χ. το μακροοικονομικό περιβάλλον, η εύρυθμη λειτουργία των αγορών (ελευθερία εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων), ο βαθμός ελευθερίας του ανταγωνισμού, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι προσδοκίες για το σύνολο της οικονομίας ή για ορισμένους κλάδους, το σύστημα κινήτρων (π.χ. οικονομικών ενισχύσεων), οι επιχειρηματικές και παραγωγικές υποδομές, η τεχνολογική εξέλιξη κ.α. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας εξαρτάται από ένα πλέγμα πολλών παραγόντων όπως είναι π.χ. το μακροοικονομικό περιβάλλον, η εύρυθμη λειτουργία των αγορών (ελευθερία εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων), ο βαθμός ελευθερίας του ανταγωνισμού, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι προσδοκίες για το σύνολο της οικονομίας ή για ορισμένους κλάδους, το σύστημα κινήτρων (π.χ. οικονομικών ενισχύσεων), οι επιχειρηματικές και παραγωγικές υποδομές, η τεχνολογική εξέλιξη κ.α. Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σαφές ότι, παράλληλα με τους παραπάνω παράγοντες, μεγάλη είναι και η σημασία του πολιτισμικού περιβάλλοντος της επιχειρηματικότητας, δηλαδή της νοοτροπίας και της κοινωνικής αντίληψης για την αξία της επιχειρηματικότητας, καθώς και η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Όσο πιο ανοικτή είναι μια κοινωνία, όσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική κινητικότητα, όσο πιο μεγάλη είναι η κοινωνική αποδοχή των επιχειρηματιών, όσο πιο διαδεδομένη και ποιοτική είναι η σχετική με τις επιχειρήσεις εκπαίδευση, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η «ποσότητα» και ποιότητα επιχειρηματικότητας της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σαφές ότι, παράλληλα με τους παραπάνω παράγοντες, μεγάλη είναι και η σημασία του πολιτισμικού περιβάλλοντος της επιχειρηματικότητας, δηλαδή της νοοτροπίας και της κοινωνικής αντίληψης για την αξία της επιχειρηματικότητας, καθώς και η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Όσο πιο ανοικτή είναι μια κοινωνία, όσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική κινητικότητα, όσο πιο μεγάλη είναι η κοινωνική αποδοχή των επιχειρηματιών, όσο πιο διαδεδομένη και ποιοτική είναι η σχετική με τις επιχειρήσεις εκπαίδευση, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η «ποσότητα» και ποιότητα επιχειρηματικότητας της κοινωνίας.

5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν στην εκδήλωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας; Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα GEM υπάρχουν δύο κύρια ελατήρια που ωθούν στην επιχειρηματικότητα: η ανάγκη και η ευκαιρία. Η επιχειρηματικότητα ανάγκης λοιπόν, έγκειται στην επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω βιοποριστικής εξασφάλισης, ενώ η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας είναι η δραστηριότητα λόγω της ανακάλυψης μιας ευκαιρίας στην αγορά

6 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Μέσω της παροχής ειδικής γνώσης και εμπειριών, αλλά και της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων επιδιώκονται: Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον κόσμο των επιχειρήσεων και η μεγαλύτερη αποδοχή τους ως σημαντικών κυττάρων της οικονομικής δραστηριότητας. Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον κόσμο των επιχειρήσεων και η μεγαλύτερη αποδοχή τους ως σημαντικών κυττάρων της οικονομικής δραστηριότητας. Η έμφαση στην έννοια των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών βοηθά ώστε η επιχειρηματική σταδιοδρομία να γίνει ελκυστικότερη επιλογή. Η έμφαση στην έννοια των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών βοηθά ώστε η επιχειρηματική σταδιοδρομία να γίνει ελκυστικότερη επιλογή. Ο πολλαπλασιασμός των νέων που επιλέγουν της επιχειρηματική δραστηριότητα, η αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας νεοσύστατων επιχειρήσεων και η αύξηση της αυτοαπασχόλησης. Ο πολλαπλασιασμός των νέων που επιλέγουν της επιχειρηματική δραστηριότητα, η αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας νεοσύστατων επιχειρήσεων και η αύξηση της αυτοαπασχόλησης. Η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, της οικονομικής ανταμοιβής και την ικανοποίηση των ατόμων. Η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, της οικονομικής ανταμοιβής και την ικανοποίηση των ατόμων..

7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Η αύξηση των ωφελειών για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, από τη στελέχωση με νέους που διαθέτουν επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες.Η αύξηση των ωφελειών για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, από τη στελέχωση με νέους που διαθέτουν επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νέων και η αύξηση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής υπευθυνότητάς τους.Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νέων και η αύξηση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής υπευθυνότητάς τους. Η βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής ένταξης για ειδικές ομάδες πληθυσμού με προβλήματα πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας.Η βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής ένταξης για ειδικές ομάδες πληθυσμού με προβλήματα πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας. Η δημιουργία ευκαιριών ίδρυσης επιχειρήσεων στον ύπαιθρο χώρο και σε απομακρυσμένες περιοχές, κ.αΗ δημιουργία ευκαιριών ίδρυσης επιχειρήσεων στον ύπαιθρο χώρο και σε απομακρυσμένες περιοχές, κ.α

8 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η επιχειρηματικότητα στα σχολικά προγράμματα-πλαίσια Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, μαθήματα ή άλλες δράσεις για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αποτελούν μάθημα επιλογής ή δραστηριότητες εκτός σχολικού προγράμματος. Ορισμένες χώρες όμως έχουν εντάξει τη σχετική εκπαίδευση στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, στην Πολωνία το μάθημα «Βασικές έννοιες για τη λειτουργία επιχειρήσεων» είναι υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μεταξύ των στόχων συγκαταλέγονται η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και η εκμάθηση του τρόπου σύστασης μιας επιχείρησης. Στην Αυστρία, η επιχειρηματικότητα αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών της τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης π.χ. με τη μορφή ίδρυσης και λειτουργίας μιας εικονικής επιχείρησης. Ειδικά στα αυστριακά επαγγελματικά οικονομικά σχολεία της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, η συμμετοχή στα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι υποχρεωτική. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, μαθήματα ή άλλες δράσεις για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αποτελούν μάθημα επιλογής ή δραστηριότητες εκτός σχολικού προγράμματος. Ορισμένες χώρες όμως έχουν εντάξει τη σχετική εκπαίδευση στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, στην Πολωνία το μάθημα «Βασικές έννοιες για τη λειτουργία επιχειρήσεων» είναι υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μεταξύ των στόχων συγκαταλέγονται η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και η εκμάθηση του τρόπου σύστασης μιας επιχείρησης. Στην Αυστρία, η επιχειρηματικότητα αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών της τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης π.χ. με τη μορφή ίδρυσης και λειτουργίας μιας εικονικής επιχείρησης. Ειδικά στα αυστριακά επαγγελματικά οικονομικά σχολεία της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, η συμμετοχή στα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι υποχρεωτική.

9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα στοχεύουν στην ενίσχυση προσωπικών χαρακτηριστικών όπως δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών και αυτοδυναμία, στοιχεία τα οποία δύναται να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας θετικής στάσης έναντι των επιχειρήσεων, γεγονός που δύναται να αποδειχθεί χρήσιμο για το υπόλοιπο του βίου του μαθητή και με όποια δραστηριότητα και αν ασχοληθεί. Σε αυτήν τη φάση οφείλουν να αναπτυχθούν αυτόνομες και ενεργητικές μορφές μάθησης. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο του μαθήματος, οι μαθητές αποκτούν μια πρόωρη γνώση για την οικονομική ζωή και κατανόηση για το ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία.

10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση O κύκλος μαθημάτων μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδια ρόλων, παρουσίαση απλών παραδειγμάτων, συμμετοχή σε ένα σχέδιο, επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις κ.α. Ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα προγράμματα επιχειρηματικότητας μπορούν να συνδυάσουν με επιτυχία δημιουργικότητα, καινοτομία και την έννοια της επιχείρησης, π.χ. μέσω της πώλησης διαφόρων προϊόντων σε σχολικές αγορές. Σε ορισμένες χώρες εφαρμόζονται προγράμματα σπουδών στα σχολεία τα οποία καθοδηγούν τα παιδιά προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών. Σε γενικές γραμμές όμως, προγράμματα σπουδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεωρούνται ως σπάνια. Εν τούτοις, υπάρχουν ορισμένες καλές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να διαδοθούν. Για παράδειγμα, «ο διαγωνισμός για νεαρούς εφευρέτες» είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας, σε χώρες όπως η Φιλανδία, το Η.Β., η Ισλανδία και η Νορβηγία και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών και την ανάπτυξη των ιδεών. Στο Λουξεμβούργο, η εκπαίδευση περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη στη δημιουργία επιχείρησης βασισμένη σε ταινία κινουμένων σχεδίων

11 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα προγράμματα που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα στοχεύουν αφενός στην απόκτηση περισσότερων γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις επιχειρήσεις αλλά και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με την αυτό- απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, ως επιλογές της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας. Οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι εκτός από την εξαρτημένη εργασία υπάρχει και ο δρόμος του επιχειρηματία. Η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος εξοικείωσης με την επιχειρηματικότητα στην β-βάθμια εκπαίδευση είναι η μέθοδος learning-by-doing, π.χ. μέσω της ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων προσομοίωσης. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης εφαρμόζονται προγράμματα σπουδών στην επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών μαθημάτων. Σε ορισμένα κράτη η πρακτική εμπειρία της επιχειρηματικότητας έχει ενσωματωθεί στα παραδοσιακά μαθήματα. Το πιο διαδεδομένο όμως μέσο διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας, είναι η ίδρυση και διαχείριση από τους μαθητές μικρο-επιχειρήσεων. Στόχος των μαθητικών μικρο-επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη μιας πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας σε μικρή κλίμακα ή η εξομοίωση προς τον τρόπο εργασίας των επιχειρήσεων με ρεαλιστικό τρόπο. Οι μαθητές διδάσκονται πώς να εργάζονται σε ομάδες και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους.

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πρωτοβουλίες και προγράμματα για την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα Στα γ-βάθμια ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα στοχεύει στην παροχή γνώσης και κατάρτισης των φοιτητών όσον αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και στην μεγαλύτερη συνεργασία με τις πραγματικές επιχειρήσεις. Τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, δύνανται στο πλαίσιο υποχρεωτικών μαθημάτων ή μαθημάτων επιλογής να ενσωματώσουν την επιχειρηματικότητα στα προγράμματα σπουδών τους και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των φοιτητών σε αυτά. Επίσης, ορισμένα Πανεπιστήμια δύνανται να συνδυάζουν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας με την πρακτική άσκηση των φοιτητών καθώς και να ιδρύουν έδρες επιχειρηματικότητας. Να σημειωθεί ότι οι έδρες επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη αντιστοιχούν σε λιγότερο από το ¼ των εδρών που υπάρχουν στις έδρες στις ΗΠΑ.

13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πρωτοβουλίες και προγράμματα για την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα Στη χώρα μας η συστηματική εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα επιτεύχθηκε κυρίως στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ μέσω του άξονα προτεραιότητας 3 του ΕΠΕΑΕΚ. Ο άξονας αυτός, που ταυτίζεται με το 4ο πεδίο του ΕΚΤ, στοχεύει: Στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτόμων εφαρμογών. Στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτόμων εφαρμογών. Στην προετοιμασία και εκπαίδευση των νέων για απασχόληση σε μικρές επιχειρήσεις και τη δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων (αυτοαπασχόληση). Στην προετοιμασία και εκπαίδευση των νέων για απασχόληση σε μικρές επιχειρήσεις και τη δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων (αυτοαπασχόληση). Στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλλιεργούν την καινοτόμο επιχειρηματική σκέψη και δράση. Στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλλιεργούν την καινοτόμο επιχειρηματική σκέψη και δράση.

14 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πρωτοβουλίες και προγράμματα για την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα Μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2006) έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται 46 δράσεις από 20 Πανεπιστήμια, 24 δράσεις από 12 ΤΕΙ, 2 δράσεις από τη ΓΓΝΓ και 2 από τη ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τους Leaders των δράσεων και ότι σε ορισμένες δράσεις συμμετέχουν περισσότεροι από έναν εταίρους. Ορισμένες δράσεις είχαν ως επικεφαλή ένα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αλλά απευθύνονταν στη μέση επαγγελματική εκπαίδευση. Ειδικότερα, στις παραπάνω δράσεις περιλαμβάνονται: Ειδικότερα, στις παραπάνω δράσεις περιλαμβάνονται: Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από τα Γραφεία Διασύνδεσης Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από τα Γραφεία Διασύνδεσης Οργάνωση ετήσιου πανελληνίου διαγωνισμού επιχειρηματικότητας Οργάνωση ετήσιου πανελληνίου διαγωνισμού επιχειρηματικότητας Ίδρυση και λειτουργία Θυρίδων-Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνσης και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας Ίδρυση και λειτουργία Θυρίδων-Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνσης και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών σπουδαστών ΙΕΚ και Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Πρόγραμμα Έψιλον Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών σπουδαστών ΙΕΚ και Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Πρόγραμμα Έψιλον Ίδρυση και λειτουργία παρατηρητηρίου – Μηχανισμού παρακολούθησης του επιχειρηματικού τοπίου, αποτίμησης και πολιτικών πρόβλεψης, κ.α Ίδρυση και λειτουργία παρατηρητηρίου – Μηχανισμού παρακολούθησης του επιχειρηματικού τοπίου, αποτίμησης και πολιτικών πρόβλεψης, κ.α

15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Βασικές έννοιες των εικονικών επιχειρήσεων στην εκπαίδευση Τι είναι μια Εικονική Επιχείρηση; Πρόκειται για την ίδρυση εντός του σχολικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης η οποία ιδρύεται και λειτουργεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η επιχείρηση είναι εικονική γιατί παράγει και διαθέτει εικονικά προϊόντα και υπηρεσίες. Δηλαδή δεν υπάρχουν πραγματικές ροές εμπορευμάτων και υπηρεσιών ούτε πραγματικές δαπάνες και εισπράξεις. Όμως, όλες οι άλλες διαδικασίες και εργασίες (π.χ. επιχειρηματικός σχεδιασμός, ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης) λαμβάνουν πραγματικά χώρα εντός των προσομοιωμένων συνθηκών. Η ΕΕ είναι επιχείρηση γιατί είναι δομημένη όπως μια πραγματική επιχείρηση. Οι εργασίες σε μια ΕΕ λαμβάνουν χώρα κυρίως στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω της εφαρμογής του κατάλληλου προγράμματος Η ΕΕ διαφέρει από άλλες μορφές όπως είναι η πρακτική άσκηση και η παραδειγματική αναφορά της πράξης, αλλά και την απλή προσομοίωση. Και αυτό επειδή η ΕΕ αποτελεί εξομοίωση μιας πραγματικής επιχείρησης, ένα ενιαίο οργανικό όλο, ένα συγκεκριμένο τόπο απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων. Η ΕΕ δεν είναι λοιπόν πραγματική, δεν είναι ένα ειδικό σχολικό «θεατρικό σύνολο» αλλά ούτε ένα απλό σεμινάριο επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για ένα βιωματικό δρώμενο, όπου ο μαθητής ως δρών υποκείμενο της ομάδας αναλαμβάνει ρόλους και εργασίες σε ένα συνολικό πλέγμα λήψης αποφάσεων και λειτουργιών

16 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ποιοι στόχοι επιδιώκονται μέσω των ΕΕ Πλεονεκτήματα για σπουδαστές Η ΕΕ δεν συνιστά αυτοσκοπό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ούτε έρχεται να υποκαταστήσει άλλες μεθόδους και τεχνικές απόκτησης πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρόκειται για εκπαιδευτικό εργαλείο που στοχεύει στη δημιουργία πλεονεκτημάτων για τους σπουδαστές, τις επιχειρήσεις και τη συνολική οικονομία (τοπική, περιφερειακή, εθνική). Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης (ατομική ή/και εταιρικής) καθώς και την αξιολόγηση της Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης (ατομική ή/και εταιρικής) καθώς και την αξιολόγηση της Learning by doing Learning by doing Εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων και απόκτηση νέων σε ένα περιβάλλον κοντά στην πραγματικότητα Εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων και απόκτηση νέων σε ένα περιβάλλον κοντά στην πραγματικότητα Εξειδίκευση στην ίδρυση και λειτουργία μιας συγκεκριμένης επιχείρησης πάνω στο γνωστικό αντικείμενο σπουδών Εξειδίκευση στην ίδρυση και λειτουργία μιας συγκεκριμένης επιχείρησης πάνω στο γνωστικό αντικείμενο σπουδών Απόκτηση γνώσεων και εμπειριών και ολοκληρωμένης πληροφόρησης για έναν επαγγελματικό κλάδο αλλά και για το συνολικό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον Απόκτηση γνώσεων και εμπειριών και ολοκληρωμένης πληροφόρησης για έναν επαγγελματικό κλάδο αλλά και για το συνολικό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον Απόκτηση δεξιοτήτων στην επικοινωνία και διαπραγμάτευση Απόκτηση δεξιοτήτων στην επικοινωνία και διαπραγμάτευση Ανάπτυξη προσωπικότητας και ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών Ανάπτυξη προσωπικότητας και ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος Ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Διευκόλυνση των σπουδαστών στην ένταξη τους στον κόσμο των επιχειρήσεων και στην αγορά εργασίας. Διευκόλυνση των σπουδαστών στην ένταξη τους στον κόσμο των επιχειρήσεων και στην αγορά εργασίας.

17 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ποιοι στόχοι επιδιώκονται μέσω των ΕΕ Πλεονεκτήματα για επιχειρήσεις Απόκτηση ποιοτικών και εξειδικευμένων στελεχών Απόκτηση ποιοτικών και εξειδικευμένων στελεχών Μείωση χρόνου στην εύρεση στελεχών Μείωση χρόνου στην εύρεση στελεχών Μείωση δαπανών για κατάρτιση και προσαρμογή στελεχών Μείωση δαπανών για κατάρτιση και προσαρμογή στελεχών Πλεονεκτήματα για τη συνολική οικονομία: Βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων Βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων Κάλυψη αναγκών της οικονομίας σε εξειδικευμένα στελέχη Κάλυψη αναγκών της οικονομίας σε εξειδικευμένα στελέχη Αύξηση παραγωγικότητας Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση της ανεργίας τριβής Μείωση της ανεργίας τριβής Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Οικονομική ανάπτυξη. Οικονομική ανάπτυξη.

18 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ποια τα πεδία εφαρμογής των Εικονικών Επιχειρήσεων Ανάλογα με το είδος και την υφή της εκπαιδευτικής μονάδας οι ΕΕ λειτουργούν ως: Υποκατάστατο μιας πραγματικής επιχείρησης στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επανεκπαίδευση, κυρίως σε επαγγελματικά σχολεία και δομές. Υποκατάστατο μιας πραγματικής επιχείρησης στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επανεκπαίδευση, κυρίως σε επαγγελματικά σχολεία και δομές. Ως εμπειρικό συμπλήρωμα μιας «θεωρητικής» εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως σε ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα και σε Πανεπιστήμια. Ως εμπειρικό συμπλήρωμα μιας «θεωρητικής» εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως σε ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα και σε Πανεπιστήμια. Παρόλο που δύναται να καλύψει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλους τους τομείς και κλάδους της παραγωγής, στην εκπαιδευτική πράξη παρατηρείται διαδομένη εφαρμογή του σε επιχειρηματικές κατηγορίες του τομέα των υπηρεσιών όπως π.χ. εμπόριο, τουρισμός, αναψυχή, εστίαση, υγεία, αισθητική-καλλωπισμός, οικονομολογικές υπηρεσίες, μεταφορές, πληροφορική, εγκαταστάσεις, συνεργεία, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις – επισκευές, εκπαίδευση, ενέργεια. Όσον αφορά στους φορείς, το μοντέλο δύναται να εφαρμοσθεί σε επαγγελματικά σχολεία (π.χ. ΤΕΕ), σε ΙΕΚ και ΚΕΚ, κέντρα ελευθέρων σπουδών) σε ΤΕΙ και ΑΕΙ. Επιπλέον, δύναται να εφαρμοσθεί στο πλαίσιο ίδιων δομών εκπαίδευσης από επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς (π.χ. επιμελητήρια, συνδικάτα), αλλά και από εκπαιδευτικούς θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η σημασία των «μεντόρων επιχειρήσεων» και του δικτύου εικονικών επιχειρήσεων Η αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου δύναται να ενισχυθεί από την ύπαρξη: Μιας επιχείρησης «μέντορα» Μιας επιχείρησης «μέντορα» Ενός εθνικού και διεθνούς δικτύου ΕΕ Ενός εθνικού και διεθνούς δικτύου ΕΕ Ως «μέντορας», ορίζεται εκείνη η πραγματική επιχείρηση της τοπικής οικονομίας, η οποία αποτελεί το πρωτότυπο της εικονικής. Η χρησιμότητα του «μέντορα» έγκειται στα εξής: Αποτελεί το πραγματικό κάτοπτρο της εικονικής, τη βάση σχεδιασμού της. Αποτελεί το πραγματικό κάτοπτρο της εικονικής, τη βάση σχεδιασμού της. Προσφέρει δείγματα των προϊόντων που παράγει, φυλλάδια κ.α. Προσφέρει δείγματα των προϊόντων που παράγει, φυλλάδια κ.α. Συμβουλεύει σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΕ. Συμβουλεύει σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΕ. Αποτελεί τόπο επισκέψεων των μελών της ΕΕ. Αποτελεί τόπο επισκέψεων των μελών της ΕΕ. Συνιστά το πραγματικό μέγεθος αναφοράς της ΕΕ για συγκρίσεις, αξιολόγηση κ.α. Συνιστά το πραγματικό μέγεθος αναφοράς της ΕΕ για συγκρίσεις, αξιολόγηση κ.α. Στηρίζει την ΕΕ κατά τη συμμετοχή της σε εκθέσεις εικονικών επιχειρήσεων Στηρίζει την ΕΕ κατά τη συμμετοχή της σε εκθέσεις εικονικών επιχειρήσεων Τα οφέλη της επιχείρησης «μέντορα» είναι η προβολή των προϊόντων της μέσω του διαδικτύου και των εκθέσεων, αλλά και η πιθανή εξεύρεση ικανών στελεχών

20 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η σημασία των «μεντόρων επιχειρήσεων» και του δικτύου εικονικών επιχειρήσεων Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την επιτυχή λειτουργία των ΕΕ έχει η δημιουργία ενός δικτύου γύρω από μια κεντρική μονάδα. Ο ρόλος αυτών είναι: Η παροχή συμβουλών, εγχειριδίων εφαρμογής, υλικού πληροφόρησης για εκπαιδευτικούς και μαθητευομένους, καθώς κάθε άλλου είδους πληροφόρησης. Η παροχή συμβουλών, εγχειριδίων εφαρμογής, υλικού πληροφόρησης για εκπαιδευτικούς και μαθητευομένους, καθώς κάθε άλλου είδους πληροφόρησης. Δημιουργία μιας κοινής αγοράς εικονικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη ενός ευρύτατου πλέγματος εικονικών συναλλαγών και ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Δημιουργία μιας κοινής αγοράς εικονικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη ενός ευρύτατου πλέγματος εικονικών συναλλαγών και ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η διοργάνωση ετήσιων εκθέσεων εικονικών επιχειρήσεων και η διάδοση καλών πρακτικών. Η διοργάνωση ετήσιων εκθέσεων εικονικών επιχειρήσεων και η διάδοση καλών πρακτικών. Η ενθάρρυνση της ποιοτικής αναβάθμισης μέσω της θέσπισης πιστοποιητικών αριστείας, διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βραβείων καινοτομίας κ.α. Η ενθάρρυνση της ποιοτικής αναβάθμισης μέσω της θέσπισης πιστοποιητικών αριστείας, διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βραβείων καινοτομίας κ.α. Παροχή ορισμένων βασικών δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών (π.χ. έγκριση καταστατικών, άδειες λειτουργίας ή έναρξης επαγγέλματος, έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών, αποδείξεων, φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία, δικαστήριο για επίλυση διαφορών, ασφαλιστικό ταμείο, χορήγηση επιδοτήσεων και επιδομάτων, τραπεζικές εργασίες κ.α.) Παροχή ορισμένων βασικών δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών (π.χ. έγκριση καταστατικών, άδειες λειτουργίας ή έναρξης επαγγέλματος, έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών, αποδείξεων, φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία, δικαστήριο για επίλυση διαφορών, ασφαλιστικό ταμείο, χορήγηση επιδοτήσεων και επιδομάτων, τραπεζικές εργασίες κ.α.) Προώθηση διεθνών συνεργασιών και επαφών, διεθνής δικτύωση, δημοσιότητα, διάδοση καλών πρακτικών, κ.α. Προώθηση διεθνών συνεργασιών και επαφών, διεθνής δικτύωση, δημοσιότητα, διάδοση καλών πρακτικών, κ.α. Παροχή οικονομικών ενισχύσεων. Παροχή οικονομικών ενισχύσεων. Εύρεση χορηγών, κ.α. Εύρεση χορηγών, κ.α.

21 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η σημασία της εικονικής επιχείρησης ως μοντέλου εκπαίδευσης Η εικονική επιχείρηση συνιστά μια ειδική παιδαγωγική μέθοδο. Το ερώτημα που προκύπτει, είναι ποιες μαθησιακές διαδικασίες στο πλαίσιο αυτής της διδακτικής μεθόδου και κάτω από ποιες συνθήκες λαμβάνουν χώρα. Η ΕΕ αποτελεί ένα τρόπο μάθησης που στηρίζεται στο δρώντα διδασκόμενο υποκείμενο. Είναι σαφές ότι στις ΕΕ η διδασκαλία και η μάθηση εξελίσσονται κάτω από διαφορετικούς όρους και σύμφωνα με άλλους κανόνες από ότι η παραδοσιακή μάθηση. Η εκπαίδευση μέσω των ΕΕ κινείται σε άλλη σφαίρα από ότι το θεωρητικό μάθημα, παρόλα αυτά συνδέεται άμεσα μαζί του και αποτελεί μια ενότητα. Η ΕΕ είναι, συνεπώς, ένας σχηματοποιημένος διαρκής θεσμός, ένας μαθησιακός τόπος εντός του συνολικού. Δεν συνιστά ανεξάρτητη, αποκομμένη διαδικασία. Η εικονική επιχείρηση συνιστά μια ειδική παιδαγωγική μέθοδο. Το ερώτημα που προκύπτει, είναι ποιες μαθησιακές διαδικασίες στο πλαίσιο αυτής της διδακτικής μεθόδου και κάτω από ποιες συνθήκες λαμβάνουν χώρα. Η ΕΕ αποτελεί ένα τρόπο μάθησης που στηρίζεται στο δρώντα διδασκόμενο υποκείμενο. Είναι σαφές ότι στις ΕΕ η διδασκαλία και η μάθηση εξελίσσονται κάτω από διαφορετικούς όρους και σύμφωνα με άλλους κανόνες από ότι η παραδοσιακή μάθηση. Η εκπαίδευση μέσω των ΕΕ κινείται σε άλλη σφαίρα από ότι το θεωρητικό μάθημα, παρόλα αυτά συνδέεται άμεσα μαζί του και αποτελεί μια ενότητα. Η ΕΕ είναι, συνεπώς, ένας σχηματοποιημένος διαρκής θεσμός, ένας μαθησιακός τόπος εντός του συνολικού. Δεν συνιστά ανεξάρτητη, αποκομμένη διαδικασία. Στο πλαίσιο της ΕΕ λαμβάνει χώρα «μάθηση εντός του μοντέλου» μέσω εργασίας και εκπαίδευσης. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι εμφανίζονται ως δρώντα, συνεργαζόμενα υποκείμενα στο μοντέλο. Στο πλαίσιο της ΕΕ λαμβάνει χώρα «μάθηση εντός του μοντέλου» μέσω εργασίας και εκπαίδευσης. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι εμφανίζονται ως δρώντα, συνεργαζόμενα υποκείμενα στο μοντέλο. Εντός του σύνθετου περιβάλλοντος μάθησης της ΕΕ αναδεικνύονται εκείνα τα στατικά και δυναμικά στοιχεία και σχέσεις, υλικής και ιδεατής φύσεως, μέσω αντικειμενικής καθώς και συμβολικής αντιπροσώπευσης. Οι σπουδαστές νοούνται ως δρώντα στοιχεία εντός του συστήματος. Μέσω της ανάληψης εργασιακών ρόλων και την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο αυτού του μοντελοποιημένου περιβάλλοντος και μέσω της άμεση βίωσης των συνεπειών αυτής της δράσης τους, τους προσφέρεται η ευκαιρία δόμησης και διεύρυνσης εσωτερικών εμπειρικών διαδικασιών και λειτουργικών αρμοδιοτήτων Εντός του σύνθετου περιβάλλοντος μάθησης της ΕΕ αναδεικνύονται εκείνα τα στατικά και δυναμικά στοιχεία και σχέσεις, υλικής και ιδεατής φύσεως, μέσω αντικειμενικής καθώς και συμβολικής αντιπροσώπευσης. Οι σπουδαστές νοούνται ως δρώντα στοιχεία εντός του συστήματος. Μέσω της ανάληψης εργασιακών ρόλων και την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο αυτού του μοντελοποιημένου περιβάλλοντος και μέσω της άμεση βίωσης των συνεπειών αυτής της δράσης τους, τους προσφέρεται η ευκαιρία δόμησης και διεύρυνσης εσωτερικών εμπειρικών διαδικασιών και λειτουργικών αρμοδιοτήτων

22 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φάσεις και ενέργειες για την εφαρμογή του μοντέλου Α. Φάση προετοιμασίας και σχεδιασμού Η φάση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την ίδρυση και λειτουργία μιας ΕΕ σε μια εκπαιδευτική μονάδα, δεδομένου ότι θα πρέπει να απαντηθούν θεμελιώδη ερωτήματα όπως: Η φάση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την ίδρυση και λειτουργία μιας ΕΕ σε μια εκπαιδευτική μονάδα, δεδομένου ότι θα πρέπει να απαντηθούν θεμελιώδη ερωτήματα όπως: Επιθυμεί η εκπαιδευτική κοινότητα την ίδρυση μιας ΕΕ; Επιθυμεί η εκπαιδευτική κοινότητα την ίδρυση μιας ΕΕ; Διαθέτει τις στελεχιακές και υλικοτεχνικές υποδομές για το εν λόγω εγχείρημα; Διαθέτει τις στελεχιακές και υλικοτεχνικές υποδομές για το εν λόγω εγχείρημα; Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να επιθυμούν και να δύνανται να ανταποκριθούν στην νέα πρόκληση; Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να επιθυμούν και να δύνανται να ανταποκριθούν στην νέα πρόκληση; Δεδομένου ότι η εκπαιδευτική μονάδα διαθέτει περισσότερες κατευθύνσεις σπουδών, σε ποιον τομέα και με βάση ποια επιχειρήματα θα επιλεγεί η ΕΕ; Θα επιλεγούν στην ίδια μονάδα περισσότερες ΕΕ; Δεδομένου ότι η εκπαιδευτική μονάδα διαθέτει περισσότερες κατευθύνσεις σπουδών, σε ποιον τομέα και με βάση ποια επιχειρήματα θα επιλεγεί η ΕΕ; Θα επιλεγούν στην ίδια μονάδα περισσότερες ΕΕ; Ποιος ή ποιοι θα αναλάβουν την ενημέρωση και ενεργοποίηση των μαθητών; κ.α. Ποιος ή ποιοι θα αναλάβουν την ενημέρωση και ενεργοποίηση των μαθητών; κ.α.

23 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φάσεις και ενέργειες για την εφαρμογή του μοντέλου Οι βασικές ενέργειες της φάσης αυτής συμπεριλαμβάνουν: Συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών και εκπροσώπων των μαθητών για τη σκοπιμότητα ίδρυσης μιας ή περισσοτέρων ΕΕ. Συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών και εκπροσώπων των μαθητών για τη σκοπιμότητα ίδρυσης μιας ή περισσοτέρων ΕΕ. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για την ίδρυση ΕΕ μετά από ενδελεχή έρευνα για τις επιχειρήσεις των ειδικοτήτων του σχολείου που υπάρχουν στην πραγματική οικονομία. Συζήτηση και με τους μαθητές για αναζήτηση καινοτόμων ιδεών. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για την ίδρυση ΕΕ μετά από ενδελεχή έρευνα για τις επιχειρήσεις των ειδικοτήτων του σχολείου που υπάρχουν στην πραγματική οικονομία. Συζήτηση και με τους μαθητές για αναζήτηση καινοτόμων ιδεών. Εξέταση της πιθανότητας από κοινού συνεργασίας ειδικοτήτων μέσα στη σχολική μονάδα. Εξέταση της πιθανότητας από κοινού συνεργασίας ειδικοτήτων μέσα στη σχολική μονάδα. Επιλογή ενός σεναρίου και λήψη απόφασης. Επιλογή ενός σεναρίου και λήψη απόφασης. Ανάθεση σε έναν εκπαιδευτικό ή σε ομάδα εκπαιδευτικών της ευθύνης υλοποίησης του σχεδίου εντός ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών. Ανάθεση σε έναν εκπαιδευτικό ή σε ομάδα εκπαιδευτικών της ευθύνης υλοποίησης του σχεδίου εντός ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών. Ενημέρωση εκπαιδευτικού/ών για το νομοθετικό πλαίσιο των επιχειρήσεων ειδικότητας και για το συνολικό κλάδο. Ενημέρωση εκπαιδευτικού/ών για το νομοθετικό πλαίσιο των επιχειρήσεων ειδικότητας και για το συνολικό κλάδο. Εντοπισμός και επικοινωνία με επιχείρηση «μέντορα». Εντοπισμός και επικοινωνία με επιχείρηση «μέντορα». Καταγραφή αναγκών εκπαιδευτικής μονάδας (π.χ. χώροι, έπιπλα, υπολογιστές, τηλεφωνικό κέντρο, φαξ, άλλοι εξοπλισμοί). Καταγραφή αναγκών εκπαιδευτικής μονάδας (π.χ. χώροι, έπιπλα, υπολογιστές, τηλεφωνικό κέντρο, φαξ, άλλοι εξοπλισμοί). Προϋπολογισμός δαπανών και εξεύρεση πόρων. Προϋπολογισμός δαπανών και εξεύρεση πόρων. Ενημέρωση της Διαχειριστικής αρχής ή της κεντρικής μονάδας του δικτύου. Ενημέρωση της Διαχειριστικής αρχής ή της κεντρικής μονάδας του δικτύου. Εκπόνηση ωρολογίου προγράμματος (π.χ. συνολικές ώρες του προγράμματος, ώρες και ημέρες/εβδομάδα). Εκπόνηση ωρολογίου προγράμματος (π.χ. συνολικές ώρες του προγράμματος, ώρες και ημέρες/εβδομάδα). Εντοπισμός κινήτρων για ενεργοποίηση συμμετεχόντων μαθητών. Εντοπισμός κινήτρων για ενεργοποίηση συμμετεχόντων μαθητών. Ενημέρωση των μαθητών για την έναρξη του προγράμματος. Ενημέρωση των μαθητών για την έναρξη του προγράμματος. Επιλογή της ομάδας μαθητών (π.χ. 15-20 άτομα). Επιλογή της ομάδας μαθητών (π.χ. 15-20 άτομα). Απόκτηση και εγκατάσταση λογισμικού. Απόκτηση και εγκατάσταση λογισμικού.

24 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φάσεις και ενέργειες για την εφαρμογή του μοντέλου Β. Υλοποίηση – λειτουργία της Εικονικής Επιχείρισης Ξενάγηση και εγκατάσταση των μαθητών στους χώρους της ΕΕ. Ξενάγηση και εγκατάσταση των μαθητών στους χώρους της ΕΕ. Ορισμός ωρών λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. 6-8 ώρες την εβδομάδα, 2 την ημέρα, εκτός λοιπών ωρών προγράμματος της μονάδας). Ορισμός ωρών λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. 6-8 ώρες την εβδομάδα, 2 την ημέρα, εκτός λοιπών ωρών προγράμματος της μονάδας). Εκπαίδευση των μαθητών σε έννοιες και διαδικασίες της οικονομικής των επιχειρήσεων και στο λογισμικό. Εκπαίδευση των μαθητών σε έννοιες και διαδικασίες της οικονομικής των επιχειρήσεων και στο λογισμικό. Επιλογή μετά από διάλογο των υπέρ και κατά της νομικής μορφής της ΕΕ. Επιλογή μετά από διάλογο των υπέρ και κατά της νομικής μορφής της ΕΕ. Εκπόνηση καταστατικού ίδρυσης της ΕΕ και εγγράφων για λήψη άδειας λειτουργίας. Επιλογή επωνυμίας και λογότυπου. Το καταστατικό και η λήψη άδειας λειτουργίας μεταβιβάζονται στη κεντρική μονάδα του δικτύου. Εκπόνηση καταστατικού ίδρυσης της ΕΕ και εγγράφων για λήψη άδειας λειτουργίας. Επιλογή επωνυμίας και λογότυπου. Το καταστατικό και η λήψη άδειας λειτουργίας μεταβιβάζονται στη κεντρική μονάδα του δικτύου. Εκπόνηση οργανογράμματος και εσωτερικού κανονισμού της ΕΕ. Εκπόνηση οργανογράμματος και εσωτερικού κανονισμού της ΕΕ. Ανάθεση ρόλων στους συμμετέχοντες. Οι μαθητές υποδύονται τον ίδιο ρόλο εναλλάξ στην ίδια ΕΕ, ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες από όλα τα τμήματα της ΕΕ και να ελέγξουν τις ικανότητές τους. Ανάθεση ρόλων στους συμμετέχοντες. Οι μαθητές υποδύονται τον ίδιο ρόλο εναλλάξ στην ίδια ΕΕ, ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες από όλα τα τμήματα της ΕΕ και να ελέγξουν τις ικανότητές τους. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλογή οράματος και στόχων (οικονομικών και κοινωνικών) της επιχείρησης. Επιλογή οράματος και στόχων (οικονομικών και κοινωνικών) της επιχείρησης. Επίσκεψη στην επιχείρηση «μέντορας» και διάλογος με τη διοίκηση και τα στελέχη της. Επίσκεψη στην επιχείρηση «μέντορας» και διάλογος με τη διοίκηση και τα στελέχη της. Εγκαίνια της επιχείρησης. Εγκαίνια της επιχείρησης.

25 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φάσεις και ενέργειες για την εφαρμογή του μοντέλου Έναρξη καθημερινής δραστηριότητας (π.χ. αγορές, παραγγελίες, διαφήμιση, επιθετικό μάρκετινγκ, λογιστικές εγγραφές, επιστροφές προϊόντων, προσλήψεις προσωπικού, εισαγωγές-εξαγωγές κ.α.). Στο σημείο αυτό τονίζεται η μεγάλη σημασία του δικτύου ΕΕ (εθνικού και διεθνούς), δεδομένου ότι οι προμηθευτές και πελάτες μιας ΕΕ είναι μέλη του δικτύου και συναλλάσσονται κυρίως μέσω του Διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου και Φαξ. Έκδοση μηνιαίων ισολογισμών. Έκδοση μηνιαίων ισολογισμών. Ισολογισμός περιόδου, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης. Ισολογισμός περιόδου, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης. Αξιολόγηση επίδοσης ΕΕ, συζήτηση για βελτιώσεις, νέους στόχους κλπ. Αξιολόγηση επίδοσης ΕΕ, συζήτηση για βελτιώσεις, νέους στόχους κλπ. Λύση της ΕΕ Λύση της ΕΕ Γ. Ολοκλήρωση και αποτίμηση του προγράμματος Γ. Ολοκλήρωση και αποτίμηση του προγράμματος Σύνταξη έκθεσης υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Σύνταξη έκθεσης υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από συμμετέχοντες μαθητές για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του προγράμματος. Συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από συμμετέχοντες μαθητές για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του προγράμματος. Ανοικτή συζήτηση με τα παιδιά και συμμετοχή του «μέντορα». Ανοικτή συζήτηση με τα παιδιά και συμμετοχή του «μέντορα». Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας. Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής ή κεντρικής μονάδας δικτύου. Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής ή κεντρικής μονάδας δικτύου.

26 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋποθέσεις επιτυχίας του μοντέλου Προκειμένου το πρόγραμμα να εκπληρώσει την αποστολή του που είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων και η εξοικείωσή τους με τον κόσμο των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις όπως: Η ύπαρξη εκπαιδευτικών με θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις γύρω από τις πραγματικές επιχειρήσεις της ειδικότητας. Η ύπαρξη εκπαιδευτικών με θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις γύρω από τις πραγματικές επιχειρήσεις της ειδικότητας. Η ύπαρξη μαθητών με θετική στάση έναντι της επιχειρηματικής κουλτούρας και θετική στάση έναντι νέων μεθόδων διδασκαλίας. Η ύπαρξη μαθητών με θετική στάση έναντι της επιχειρηματικής κουλτούρας και θετική στάση έναντι νέων μεθόδων διδασκαλίας. Ύπαρξη ή δυνατότητα απόκτησης υλικοτεχνικής υποδομής από τη σχολική μονάδα. Ύπαρξη ή δυνατότητα απόκτησης υλικοτεχνικής υποδομής από τη σχολική μονάδα. Ενθάρρυνση και υποστήριξη από τις αρμόδιες αρχές. Ενθάρρυνση και υποστήριξη από τις αρμόδιες αρχές. Προθυμία συνεργασίας από τις επιχειρήσεις της τοπικής οικονομίας. Προθυμία συνεργασίας από τις επιχειρήσεις της τοπικής οικονομίας. Η ύπαρξη ενός εθνικού δικτύου ΕΕ και η σύνδεση αυτού με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα. Η ύπαρξη ενός εθνικού δικτύου ΕΕ και η σύνδεση αυτού με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα. Η ύπαρξη μιας κεντρικής μονάδας για την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο σημείο 2.4 Η ύπαρξη μιας κεντρικής μονάδας για την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο σημείο 2.4 Η στενή προσέγγιση της δομής της ΕΕ με τις πραγματικές επιχειρήσεις με δυνατότητα όμως ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. Η στενή προσέγγιση της δομής της ΕΕ με τις πραγματικές επιχειρήσεις με δυνατότητα όμως ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. Η στενή σύνδεση του μοντέλου της ΕΕ με το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας. Η στενή σύνδεση του μοντέλου της ΕΕ με το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας. Η συνεχής διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών Η συνεχής διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών

27 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φάσεις και ενέργειες για την εφαρμογή του μοντέλου Έναρξη καθημερινής δραστηριότητας (π.χ. αγορές, παραγγελίες, διαφήμιση, επιθετικό μάρκετινγκ, λογιστικές εγγραφές, επιστροφές προϊόντων, προσλήψεις προσωπικού, εισαγωγές-εξαγωγές κ.α.). Στο σημείο αυτό τονίζεται η μεγάλη σημασία του δικτύου ΕΕ (εθνικού και διεθνούς), δεδομένου ότι οι προμηθευτές και πελάτες μιας ΕΕ είναι μέλη του δικτύου και συναλλάσσονται κυρίως μέσω του Διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου και Φαξ. Έκδοση μηνιαίων ισολογισμών. Έκδοση μηνιαίων ισολογισμών. Ισολογισμός περιόδου, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης. Ισολογισμός περιόδου, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης. Αξιολόγηση επίδοσης ΕΕ, συζήτηση για βελτιώσεις, νέους στόχους κλπ. Αξιολόγηση επίδοσης ΕΕ, συζήτηση για βελτιώσεις, νέους στόχους κλπ. Λύση της ΕΕ Λύση της ΕΕ Γ. Ολοκλήρωση και αποτίμηση του προγράμματος Γ. Ολοκλήρωση και αποτίμηση του προγράμματος Σύνταξη έκθεσης υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Σύνταξη έκθεσης υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από συμμετέχοντες μαθητές για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του προγράμματος. Συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από συμμετέχοντες μαθητές για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του προγράμματος. Ανοικτή συζήτηση με τα παιδιά και συμμετοχή του «μέντορα». Ανοικτή συζήτηση με τα παιδιά και συμμετοχή του «μέντορα». Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας. Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής ή κεντρικής μονάδας δικτύου. Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής ή κεντρικής μονάδας δικτύου.


Κατέβασμα ppt "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ OIKONOΜΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑ.ΣΕ.Π.-2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google