Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης1 Μάθημα: Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Διδάσκοντες: Α. Κύρτσης, Π. Γεωργιάδης, Δ. Γκούσκος)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης1 Μάθημα: Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Διδάσκοντες: Α. Κύρτσης, Π. Γεωργιάδης, Δ. Γκούσκος)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης1 Μάθημα: Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Διδάσκοντες: Α. Κύρτσης, Π. Γεωργιάδης, Δ. Γκούσκος) Μέρος Πρώτο: Βασικές αρχές της θεωρίας της οργάνωσης και του οργανωσιακού σχεδιασμού Διάλεξη 2: Στοιχεία κοινωνιολογικής θεωρίας της οργάνωσης Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών akyrtsis@econ.uoa.gr

2 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης2 Στοιχεία κοινωνιολογικής θεωρίας της οργάνωσης Κοινωνική οργάνωση και οικονομικές οργανώσεις Τυπικές και άτυπες διαστάσεις της οργάνωσης Αξιακές και θεσμικές δεσμεύσεις των οργανωσιακών αποφάσεων

3 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης3 Κοινωνική οργάνωση και οικονομικές οργανώσεις Οι οργανώσεις είναι κοινωνικά οργανωμένες Οι οργανώσεις δεν είναι μόνο κοινωνικά οργανωμένες Υπέρβαση του αναγωγισμού και υιοθέτηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων Διεπιστημονικότητα, επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση καταστάσεων

4 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης4 Δυο τρόποι σύνδεσης ρητής γνώσης και οργανωσιακού σχεδιασμού Επίλυση προβλημάτων: αναφορά σε αρχές Αντιμετώπιση καταστάσεων: συνδυασμός διαχείρισης σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ δρώντων με την εφαρμογή ρητορικής Ο προσανατολισμός της επίλυσης προβλημάτων βάσει αρχών οδηγεί άνωθεν επιβεβλημένες μορφές κοινωνικής οργάνωσης Η διαχείριση της κοινωνικής αλληλόδρασης οδηγεί σε συμμετοχική ανάδυση και εξέλιξη των μορφών κοινωνικής οργάνωσης

5 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης5 Τι σημαίνει «κοινωνική οργάνωση»; Η κοινωνική συγκρότηση ως απόρροια προσανατολισμού σε κοινωνικές αξίες και κανονισμούς Η κοινωνική συγκρότηση ως απόρροια της αλληλεπίδρασης μεταξύ δρώντων που λαμβάνουν αποφάσεις Κοινωνική οργάνωση: αλληλοσύνδεση διαφοροποιημένων πεδίων κάτω από συνθήκες αξιακών και κανονιστικών προσανατολισμών Η αρμονική διάσταση της κοινωνικής οργάνμωσης Η συγκρουσιακή διάσταση της κοινωνικής οργάνωσης

6 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης6 Κοινωνική οργάνωση και οργανώσεις Η κοινωνική οργάνωση δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ύπαρξη διαφοροποιημένων οργανώσεων Οργανωσιακή διαφοροποίηση Οργανωσιακή διαφοροποίηση και επιχειρήσεις Οργανωσιακή διαφοροποίηση και πολιτικές οργανώσεις Οργανωσιακή διαφοροποίηση και οργάνωση του κράτους ______________

7 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης7 Τυπικές και άτυπες διαστάσεις της οργάνωσης Άτυπες και τυπικές μορφές οργάνωσης Η τυπικότητα της οργανωσιακής συγκρότησης Ρητή γνώση, τυπικότητα και οργανωσιακός σχεδιασμός: τα όρια της σημασίας των οργανογραμμάτων Το τυπικότητα και εντολή: η σημασία της οργανωσιακής νοοτροπίας και του πολιτισμικού υποβάθρου της οργανωσιακής συγκρότησης

8 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης8 Κριτήρια τυπικότητας 1. Βαθμός κατά τον οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συνάρτηση με σταθερούς κανόνες 2. Βαθμός ύπαρξης καθορισμένων ή / και νομιμοπιημένων ιεραρχιών. 3. Βαθμός διάκρισης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ως προς την οργάνωση λειτουργιών, αρμοδιοτήτων και κοινωνικών ρόλων. Ως προς το τρίτο κριτήριο τίθενται ζητήματα των ορίων και της διαφοροποίησης της οργάνωσης από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον.

9 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης9 Διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος Α) Ρητή και διακριτή πολιτισμική διαφοροποίηση. Β) Διαφοροποίηση δικτύων αλληλόδρασης. Γ) Διαφοροποίηση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών προσανατολισμών.

10 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης10 Η λογική των άτυπων διαστάσεων των οργανωσιακών διαδικασιών Η κοινωνική λογική. Η λειρουργική λογική. Λειτουργική ηθική και οργανωσιακή επάρκεια. Η αναφορά στις άτυπες διαστάσεις των οργανωσιακών διαδικασιών ως καθοριστικός παράγοντας του μετασχηματισμού των θεωριών περί διοίκησης επιχειρήσεων __________________

11 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης11 Αξιακές και θεσμικές δεσμεύσεις των οργανωσιακών αποφάσεων Η αξιακή διάσταση των οργανωσιακών προσανατολισμών και των οργανωσιακών στοχοθεσιών. Θεσμικές δεσμεύσεις των οργανωσιακών προσανατολισμών. Το θεσμικό δεν ταυτίζεται με το τυπικό.

12 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης12 Σχέσεις θεσμικότητας-τυπικότητας & μη-θεσμικότητας και άτυπου Θεσμικό Μη θεσμικό Τυπικό Σύγκλιση εντολής και κοινωνικής συγκρότησης Απόκλιση εντολής και κοινωνικής συγκρότησης Άτυπο Κοινωνική συγκρότηση και πράξη χωρίς εντολές Μη νομιμοποιημένες εντολές. Μόνο η καταδυνάστευση από ιεραρχίες εγγυάται την επιβίωση της οργάνωσης

13 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης13 Κεντρικές και λειτουργικές αξίες Κεντρικές Κεντρικές οργανωσιακές κοινωνικές αξίες. | \/ Λειτουργικές οργανωσιακές κοινωνικές αξίες αξίες. ( Α ) ======>> ( Β )

14 Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης14 Μάθημα: Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Διδάσκοντες: Α. Κύρτσης, Π. Γεωργιάδης, Δ. Γκούσκος) Μέρος Πρώτο: Βασικές αρχές της θεωρίας της οργάνωσης και του οργανωσιακού σχεδιασμού Διάλεξη 2: Στοιχεία κοινωνιολογικής θεωρίας της οργάνωσης Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών akyrtsis@econ.uoa.gr


Κατέβασμα ppt "Οργανωσιακός Σχεδιασμός (2) Α. Κύρτσης1 Μάθημα: Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Διδάσκοντες: Α. Κύρτσης, Π. Γεωργιάδης, Δ. Γκούσκος)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google