Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΦΑ 14 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Μάθημα 8 ο : «Εισαγωγή στην Οδύσσεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΦΑ 14 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Μάθημα 8 ο : «Εισαγωγή στην Οδύσσεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΦΑ 14 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Μάθημα 8 ο : «Εισαγωγή στην Οδύσσεια (1)» Σοφία Παπαϊωάννου Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας

2 2 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Ο Επικός Κύκλος Τα έργα Κύπρια Ιλιάδα Αιθιοπίδα (5 βιβλία) Μικρή Ιλιάδα (4 βιβλία) Ιλίου Πέρσις (2 βιβλία) Νόστοι (5 βιβλία) Οδύσσεια Τηλεγόνεια Η πηγή για το περιεχόμενό τους ΠΡΟΚΛΟΣ Eutychius Proclus, διδάσκαλος του Μάρκου Αυρηλίου (2 ος αι. μ.Χ. Περιλήψεις για Κύπρια, Αιθιοπίδα, Μικρή Ιλιάδα, Ιλίου Πέρσι, και Νόστους.

3 3 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Ιλιάδα και «κλέος» Κλέος < κλύω ‘ακούω’ ‘δόξα’ και ‘φήμη’ τα οποία κτώνται μέσα από τη δράση στο πεδίο της μάχης και τον θάνατο στη διάρκεια μάχης ‘μέσο και φορέας’ της δόξας των ηρώων. – Η ίδια η δόξα – Το ποίημα που μιλά για τη δόξα (βλ. τραγούδι του Αχιλλέα) Ιλ. 9.410-7 μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ. εἰ μέν κ᾽ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται· εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν ἔσσεται, οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.

4 4 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Αιθιοπίς και Μικρά Ιλιάς Αιθιοπίς 5 βιβλία Πενθεσίλεια Μέμνων Θάνατος του Αχιλλέα Μάχη για το σώμα του Αχιλλέα Αρχή της ‘όπλων κρίσεως’ Μικρά Ιλιάς 4 βιβλία Όπλων Κρίσις – νίκη του Οδυσσέα και αυτοκτονία του Αίαντα Άφιξη του Φιλοκτήτη Θάνατος του Πάρι Ο Επειός και η κατασκευή του Δούρειου Ίππου. Το σχέδιο άλωσης της Τροίας. Οι Έλληνες εισέρχονται στον Δ.Ι.

5 5 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Εικόνα 1. Το ταξίδι του Οδυσσέα

6 6 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Οδύσσεια 1.1-10 ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.5 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ· αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο, νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ. τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν. 10

7 7 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Θεματικοί Άξονες της Οδύσσειας Μύθος και Κοινωνία Νόστος Ανανοηματοδότηση του ορισμού του Ήρωα- Αυτογνωσία Αξίες / ηθική της ανθρώπινης κοινωνίας (δώρα, βοήθεια, ξενία) Πολιτισμός vs. Βαρβαρότητα Αφήγηση και Αφηγηματολογία Λογοτεχνικότητα / Αυτοαναφορικότητα Ομηρικός ποιητής / Οδυσσέας / Δημόδοκος

8 8 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Ραψωδίες (<ράπτειν) α-δ Η ενηλικίωση του Τηλέμαχου "χα ῖ ρε, ξε ῖ νε, παρ ᾽ ἄ μμι φιλ ή σεαι· α ὐ τ ὰ ρ ἔ πειτα δε ί πνου πασσ ά μενος μυθ ή σεαι ὅ ττε ό σε χρ ή." " ὣ ς ε ἰ π ὼ ν ἡ γε ῖ θ ᾽, ἡ δ ᾽ ἕ σπετο Παλλ ὰ ς Ἀ θ ή νη. 125 ο ἱ δ ᾽ ὅ τε δ ή ῥ᾽ ἔ ντοσθεν ἔ σαν δ ό μου ὑ ψηλο ῖ ο, ἔ γχος μ έ ν ῥ᾽ ἔ στησε φ έ ρων πρ ὸ ς κ ί ονα μακρ ὴ ν δουροδ ό κης ἔ ντοσθεν ἐ υξ ό ου, ἔ νθα περ ἄ λλα ἔ γχε ᾽ Ὀ δυσσ ῆ ος ταλασ ί φρονος ἵ στατο πολλ ά, Οδ. 1.123-9

9 9 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Κι ενώ οι μνηστήρες διασκεδάζουν… α ὐ τ ὰ ρ Τηλ έ μαχος προσ έ φη γλαυκ ῶ πιν Ἀ θ ή νην, ἄ γχι σχ ὼ ν κεφαλ ή ν, ἵ να μ ὴ πευθο ί αθ ᾽ ο ἱ ἄ λλοι· "ξε ῖ νε φ ί λ ᾽, ἦ κα ὶ μοι νεμεσ ή σεαι ὅ ττι κεν ε ἴ πω; το ύ τοισιν μ ὲ ν τα ῦ τα μ έ λει, κ ί θαρις κα ὶ ἀ οιδ ή, ῥ ε ῖ᾽, ἐ πε ὶ ἀ λλ ό τριον β ί οτον ν ή ποινον ἔ δουσιν,160 ἀ ν έ ρος, ο ὗ δ ή που λε ύ κ ᾽ ὀ στ έ α π ύ θεται ὄ μβρ ῳ κε ί μεν ᾽ ἐ π ᾽ ἠ πε ί ρου, ἢ ε ἰ ν ἁ λ ὶ κ ῦ μα κυλ ί νδει. ε ἰ κε ῖ ν ό ν γ ᾽ Ἰ θ ά κηνδε ἰ δο ί ατο νοστ ή σαντα, π ά ντες κ ᾽ ἀ ρησα ί ατ ᾽ ἐ λαφρ ό τεροι π ό δας ε ἶ ναι ἢ ἀ φνει ό τεροι χρυσο ῖό τε ἐ σθ ῆ τ ό ς τε.165 ν ῦ ν δ ᾽ ὁ μ ὲ ν ὣ ς ἀ π ό λωλε κακ ὸ ν μ ό ρον, ο ὐ δ έ τις ἡ μ ῖ ν θαλπωρ ή, ε ἴ π έ ρ τις ἐ πιχθον ί ων ἀ νθρ ώ πων φ ῇ σιν ἐ λε ύ σεσθαι· το ῦ δ ᾽ ὤ λετο ν ό στιμον ἦ μαρ. ἀ λλ ᾽ ἄ γε μοι τ ό δε ε ἰ π ὲ κα ὶ ἀ τρεκ έ ως κατ ά λεξον· τ ί ς π ό θεν ε ἰ ς ἀ νδρ ῶ ν; π ό θι τοι π ό λις ἠ δ ὲ τοκ ῆ ες; 170 Οδ. 1.161-70

10 10 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Είσαι ο γιος του Οδυσσέα;;;; ἀ λλ ᾽ ἄ γε μοι τ ό δε ε ἰ π ὲ κα ὶ ἀ τρεκ έ ως κατ ά λεξον, ε ἰ δ ὴ ἐ ξ α ὐ το ῖ ο τ ό σος π ά ϊς ε ἰ ς Ὀ δυσ ῆ ος. α ἰ ν ῶ ς μ ὲ ν κεφαλ ή ν τε κα ὶ ὄ μματα καλ ὰ ἔ οικας κε ί ν ῳ, ἐ πε ὶ θαμ ὰ το ῖ ον ἐ μισγ ό μεθ ᾽ ἀ λλ ή λοισιν, …. "τοιγ ὰ ρ ἐ γ ώ τοι, ξε ῖ νε, μ ά λ ᾽ ἀ τρεκ έ ως ἀ γορε ύ σω. μ ή τηρ μ έ ν τ έ μ έ φησι το ῦ ἔ μμεναι, α ὐ τ ὰ ρ ἐ γ ώ γε ο ὐ κ ο ἶ δ ᾽ · ο ὐ γ ά ρ π ώ τις ἑὸ ν γ ό νον α ὐ τ ὸ ς ἀ ν έ γνω. ὡ ς δ ὴ ἐ γ ώ γ ᾽ ὄ φελον μ ά καρ ό ς ν ύ τευ ἔ μμεναι υ ἱὸ ς ἀ ν έ ρος, ὃ ν κτε ά τεσσιν ἑ ο ῖ ς ἔ πι γ ῆ ρας ἔ τετμε. ν ῦ ν δ ᾽ ὃ ς ἀ ποτμ ό τατος γ έ νετο θνητ ῶ ν ἀ νθρ ώ πων, το ῦ μ ᾽ ἔ κ φασι γεν έ σθαι,… Οδ. 1.206-9, 214-20

11 11 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Μα τι συμβαίνει εδώ;;;;… ἀ λλ ᾽ ἄ γε μοι τ ό δε ε ἰ π ὲ κα ὶ ἀ τρεκ έ ως κατ ά λεξον· τ ί ς δα ί ς, τ ί ς δ ὲ ὅ μιλος ὅ δ ᾽ ἔ πλετο; τ ί πτε δ έ σε χρε ώ ; ε ἰ λαπ ί νη ἠὲ γ ά μος; ἐ πε ὶ ο ὐ κ ἔ ρανος τ ά δε γ ᾽ ἐ στ ί ν· ὥ ς τ έ μοι ὑ βρ ί ζοντες ὑ περφι ά λως δοκ έ ουσι δα ί νυσθαι κατ ὰ δ ῶ μα. νεμεσσ ή σαιτ ό κεν ἀ ν ὴ ρ α ἴ σχεα π ό λλ ᾽ ὁ ρ ό ων, ὅ ς τις πινυτ ό ς γε μετ έ λθοι." τ ὴ ν δ ᾽ α ὖ Τηλ έ μαχος πεπνυμ έ νος ἀ ντ ί ον η ὔ δα· "ξε ῖ ν ᾽, ἐ πε ὶ ἂ ρ δ ὴ τα ῦ τ ά μ ᾽ ἀ νε ί ρεαι ἠ δ ὲ μεταλλ ᾷ ς, μ έ λλεν μ έ ν ποτε ο ἶ κος ὅ δ ᾽ ἀ φνει ὸ ς κα ὶ ἀ μ ύ μων ἔ μμεναι, ὄ φρ ᾽ ἔ τι κε ῖ νος ἀ ν ὴ ρ ἐ πιδ ή μιος ἦ εν· ν ῦ ν δ ᾽ ἑ τ έ ρως ἐ β ό λοντο θεο ὶ κακ ὰ μητι ό ωντες, ο ἳ κε ῖ νον μ ὲ ν ἄ ιστον ἐ πο ί ησαν περ ὶ π ά ντων ἀ νθρ ώ πων, … Οδ. 1.224-36

12 12 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Οδύσσεια 1.234-8, 250-1 ν ῦ ν δ έ μιν ἀ κλει ῶ ς ἅ ρπυιαι ἀ νηρε ί ψαντο· ο ἴ χετ ᾽ ἄ ιστος ἄ πυστος, ἐ μο ὶ δ ᾽ ὀ δ ύ νας τε γ ό ους τε κ ά λλιπεν. ο ὐ δ έ τι κε ῖ νον ὀ δυρ ό μενος στεναχ ί ζω ο ἶ ον, ἐ πε ί ν ύ μοι ἄ λλα θεο ὶ κακ ὰ κ ή δε ᾽ ἔ τευξαν. …. το ὶ δ ὲ φθιν ύ θουσιν ἔ δοντες ο ἶ κον ἐ μ ό ν· τ ά χα δ ή με διαρρα ί σουσι κα ὶ α ὐ τ ό ν. (1.234-8, 250-1)

13 13 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Οδύσσεια 1.253-5, 267-71 τ ὸ ν δ ᾽ ἐ παλαστ ή σασα προση ύ δα Παλλ ὰ ς Ἀ θ ή νη· " ὢ π ό ποι, ἦ δ ὴ πολλ ὸ ν ἀ ποιχομ έ νου Ὀ δυσ ῆ ος δε ύῃ, ὅ κε μνηστ ῆ ρσιν ἀ ναιδ έ σι χε ῖ ρας ἐ φε ί η. …. ἀ λλ ᾽ ἦ τοι μ ὲ ν τα ῦ τα θε ῶ ν ἐ ν γο ύ νασι κε ῖ ται, ἤ κεν νοστ ή σας ἀ ποτ ί σεται, ἦ ε κα ὶ ο ὐ κ ί, ο ἷ σιν ἐ ν ὶ μεγ ά ροισι· σ ὲ δ ὲ φρ ά ζεσθαι ἄ νωγα, ὅ ππως κε μνηστ ῆ ρας ἀ π ώ σεαι ἐ κ μεγ ά ροιο. ε ἰ δ ᾽ ἄ γε ν ῦ ν ξυν ί ει κα ὶ ἐ μ ῶ ν ἐ μπ ά ζεο μ ύ θων· Οδ. 1.253-5, 267-71

14 14 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Σχέδιο Δράσης Σύγκληση Αγοράς – να φύγουν οι μνηστήρες Να πας στην Πύλο και τη Σπάρτη. Γιατί; Θα πράξεις αναλόγως με αυτά που θα μάθεις Αλλά οπωσδήποτε στο τέλος … (1.294κεξ.) φρ ά ζεσθαι δ ὴ ἔ πειτα κατ ὰ φρ έ να κα ὶ κατ ὰ θυμ ὸ ν ὅ ππως κε μνηστ ῆ ρας ἐ ν ὶ μεγ ά ροισι τεο ῖ σι κτε ί ν ῃ ς ἠὲ δ ό λ ῳ ἢ ἀ μφαδ ό ν· ο ὐ δ έ τ ί σε χρ ὴ νηπι ά ας ὀ χ έ ειν, ἐ πε ὶ ο ὐ κ έ τι τηλ ί κος ἐ σσι. ἢ ο ὐ κ ἀί εις ο ἷ ον κλ έ ος ἔ λλαβε δ ῖ ος Ὀ ρ έ στης π ά ντας ἐ π ᾽ ἀ νθρ ώ πους, ἐ πε ὶ ἔ κτανε πατροφον ῆ α, Α ἴ γισθον δολ ό μητιν, ὅ ο ἱ πατ έ ρα κλυτ ὸ ν ἔ κτα; κα ὶ σ ύ, φ ί λος, μ ά λα γ ά ρ σ ᾽ ὁ ρ ό ω καλ ό ν τε μ έ γαν τε, ἄ λκιμος ἔ σσ ᾽, ἵ να τ ί ς σε κα ὶ ὀ ψιγ ό νων ἐὺ ε ἴ π ῃ.

15 15 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Σχέδιο δράσης (συνέχεια) Εντολές στην Πηνελόπη (359: το ῦ γ ὰ ρ κρ ά τος ἔ στ ᾽ ἐ ν ὶ ο ἴ κ ῳ.) Πρώτη λογομαχία με τους μνηστήρες Αντίνοος vs. Ευρύμαχος Φήμιος – 1 η αυτοπροβολή του αοιδού.

16 16 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Οδύσσεια 425-444 Τηλέμαχος δ᾽, ὅθι οἱ θάλαμος περικαλλέος αὐλῆς425 ὑψηλὸς δέδμητο περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ, ἔνθ᾽ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων. τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα Εὐρύκλει᾽, Ώπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,429 … ἥ οἱ ἅμ᾽ αἰθομένας δαΐδας φέρε, καί ἑ μάλιστα434 δμῳάων φιλέεσκε, καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα. ὤιξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοῖο, ἕζετο δ᾽ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ᾽ ἔκδυνε χιτῶνα· καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν. ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα, πασσάλῳ ἀγκρεμάσασα παρὰ τρητοῖσι λέχεσσι440 βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ᾽ ἐπέρυσσε κορώνῃ ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῖδ᾽ ἐτάνυσσεν ἱμάντι. ἔνθ᾽ ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ, βούλευε φρεσὶν ᾗσιν ὁδὸν τὴν πέφραδ᾽ Ἀθήνη. (425-44)

17 17 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Ραψωδία β Σύγκληση Αγοράς – Σημασία Λόγος / Έκκληση του Τηλέμαχου Αντίδραση του λαού Αντίδραση των μνηστήρων Εμφάνιση του Μέντορα

18 18 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Ραψωδία γ Η άφιξη του Τηλέμαχου στην Πύλο: η πρώτη εντύπωση – ο κόσμος της Πύλου και η μνήμη της Μυκηναϊκής ηρωικής εποχής στα χρόνια του Ομηρικού ποιητή. Η σημασία του αφηγητή Νέστορα Μεταλογοτεχνικότητα / αυτοπροβολή του ομηρικού ποιητή Αφηγηματολογική λειτουργία στο πλαίσιο της ενότητας του Επικού Κύκλου Προφορικότητα – Παράλληλες εκδοχές Πρότυπο ήρωα για τον Τηλέμαχο Το παράδειγμα του Ορέστη (2 η φορά) Περιφερειακή η γνώση του για τον Οδυσσέα

19 19 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Τηλέμαχος και Νέστορας Οδ. 3.51-355 51-101: Ο Τ. παρουσιάζεται στον Νέστορα. 102-147 Η επιστροφή του Ν.: ο τσακωμός των Ατρειδών. 148-200 Η επιστροφή του Ν.: το ταξίδι της επιστροφής του 201-252 Ο Τ. ρωτά για το θάνατο του Αγαμέμ. 253-312 Οι περιπλανήσεις του Μενέλαου και η εκδίκηση του Ορέστη. 313-355 Ο Ν. συμβουλεύει τον Τ. να πάει να βρει τον Μενέλαο.

20 20 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Ραψωδία δ Ο Τηλέμαχος στη Σπάρτη-Συνάντηση με τους πρωταγωνιστές του Τρωικού πολέμου Μεταλογοτεχνική και αφηγηματολογική λειτουργία των αφηγήσεων του Μενελάου και της Ελένης Συμπληρωματικότητα των αφηγήσεων Ο Μενέλαος παράλληλο του Οδυσσέα (της Οδύσσειας ) Η Ελένη ενημερώνει για τον Οδυσσέα (της Μικράς Ιλιάδας) Το παράδειγμα του Ορέστη (3 η φορά)

21 21 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

22 Σημειώματα

23 23 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0

24 24 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Σημείωμα Αναφοράς Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Σοφία Παπαϊωάννου 2014. Σοφία Παπαϊωάννου 2014. Τίτλος μαθήματος: «Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία. Τίτλος ενότητας «Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα)» Μάθημα 8 ο : «Εισαγωγή στην Οδύσσεια (1)» Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: (http://opencourses.uoa.gr/courses/PHIL5/)http://opencourses.uoa.gr/courses/PHIL5/

25 25 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

26 26 Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνα 1. "Odysseus's Travels με παροχή κώδικα ενσωμάτωσης https://www.thinglink.com/scene/69540655447985 3568


Κατέβασμα ppt "ΚΦΑ 14 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία Ενότητα Δ: Ορισμός και Διαμόρφωση του ήρωα (Έπος και Δράμα) Μάθημα 8 ο : «Εισαγωγή στην Οδύσσεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google