Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (Connectivism) Διασυνδέοντας θεωρητικά πλαίσια (Connectivity and networking)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (Connectivism) Διασυνδέοντας θεωρητικά πλαίσια (Connectivity and networking)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (Connectivism) Διασυνδέοντας θεωρητικά πλαίσια (Connectivity and networking)

2 Προβληματική: Επαρκούν οι γνωστές θεωρίες μάθησης για να περιγράψουν τη μάθηση που επιτελείται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ; – Οι ‘παραδοσιακές’ θεωρίες μάθησης (ο συμπεριφορισμός, η γνωσιακή θεωρία, και ο εποικοδομητισμός) αναπτύχθηκαν σε μία εποχή κατά την οποία η μάθηση δεν επηρεαζόταν από την τεχνολογία. – Μη –τυπική μάθηση, δια βίου μάθηση, ποσότητα παραγόμενης γνώσης – Μάθηση και δίκτυα: Αλλάζει η γραμμική και ιεραρχική δομή της γνώσης – Know –how, know-what, know-where – O υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο (learning tool) και οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT): Διαδικασίες μάθησης και πρόσβαση στην πληροφορία

3 Θεωρίες μάθησης και επιστημολογία Τι είναι γνώση και πώς κατακτάται; Ποιες είναι οι έγκυρες πηγές γνώσεις; – Η εμπειρία; – Είναι κάτι εγγενές; – Κατακτάται μέσω της σκέψης και της λογικής; Μπορούμε να ‘αποκωδικοποιήσουμε’ τους μηχανισμούς της γνώσης;

4 Λογικός θετικισμός ( Objectivism ) Η πραγματικότητα είναι εξωτερική και αντικειμενική... άρα η γνώση κατακτάται μέσα από τις εμπειρίες

5 Πραγματισμός ( pragmatism ) Η πραγματικότητα είναι ερμηνεύσιμη (επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών)...άρα η γνώση είναι διαπραγματεύσιμη μέσα από τις εμπειρίες και τη σκέψη.

6 Ερμηνευτικό παράδειγμα ( interpretivism - antipositivism ) Η πραγματικότητα είναι εσωτερική...και άρα η γνώση είναι κάτι που κατασκευάζεται.

7 Λογικός θετικισμός ( Objectivism ) συμπεριφορισμός ( behaviorism ) Πραγματισμός ( pragmatism ) γνωσιακή θεωρία ( cognitivism ) Ερμηνευτικό παράδειγμα ( interpretivism ) εποικοδομισμός ( constructivism ) Driscoll, 2000 ΕΠ ΘΜ Π

8 Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Samuel Johnson

9 Η θεωρία της διασυνδεσιμότητας Η γνώση ως αποτελούμενη από συνδέσεις και ‘διασυνδεδεμένες οντότητες’ (Siemens, 2005) H γνώση ως τα υφιστάμενα δίκτυα και η μάθηση ως η διαμόρφωση και η πλοήγηση σε αυτά τα δίκτυα H μάθηση και η γνώση υπάρχουν μέσα στη διάσταση των απόψεων Η μάθηση δεν είναι μια ατομική, προσωπική διαδικασία Η μάθηση είναι μία διαδικασία σύνδεσης εξειδικευμένων «κόμβων» ( nodes), πληροφοριακών πηγών H μάθηση μπορεί να ‘βρίσκεται’ σε μη ανθρώπινα μέσα Η δεξιότητα εμπλουτισμού της γνώσης είναι πιο σημαντική από την (κατακτηθείσα) υπάρχουσα γνώση

10 Η καλλιέργεια και η διατήρηση επαφών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της συνέχειας της μάθησης Η ικανότητα διάκρισης συνδέσεων μεταξύ πεδίων, ιδεών και εννοιών αποτελεί κεντρική δεξιότητα Η ακριβής, επίκαιρη γνώση ( Currency ) είναι ο στόχος όλων των μαθησιακών δραστηριοτήτων Η λήψη αποφάσεων είναι από μόνη της μία μαθησιακή διαδικασία Η ενίσχυση της μάθησης, της κατανόησης και της γνώσης μέσα από την επέκταση των ατομικών δικτύων

11 Η «διασυνδεδεμένη» γνώση είναι: αναδυόμενη διανεμημένη χαοτική κατατεμαχισμένη μη γραμμική τοποθετημένη σε συγκεκριμένα περικείμενα ( contextualized)

12 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (Siemens, 2008) Ως αρχιτεχνίτης (Master Artist) Κοινότητες πρακτικής και μάθησης Ως διαχειριστής δικτύου (Network Administrator) – Βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν δίκτυα μάθησης, να τα αξιολογούν κλπ Ως ‘θυρωρός’ (Concierge) – Κατευθύνει τους μαθητευόμενους σε πηγές και ευκαιρίες μάθησης Ως θεράπων (Curator) – Ως ειδικός κατευθύνει την κατασκευή της γνώσης από τον μαθητή

13 Διασυνδεσιμότητα και δικτύωση (Connectivity and networking, Kynigos, in press) Δικτύωση διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων (Artique, 2009) Διερεύνηση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων TELMA and ReMath Project – Articulation of theories – Networking tools as boundary objects – Cross experimentation – Cross-case analysis

14 Connectivism: a new theory for the digital age, by George Siemens http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm MIT Open Courseware http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/#foreign-languages-and- literatures

15 Επιστημολογία Κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τη φύση και το εύρος της γνώσης Εξετάζει τι είναι γνώση και πώς μπορεί να αποκτηθεί Το διάγραμμα του Euler


Κατέβασμα ppt "Η θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (Connectivism) Διασυνδέοντας θεωρητικά πλαίσια (Connectivity and networking)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google