Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ. Η κατεύθυνση και το εύρος και είδος δραστηριοτήτων ενός οργανισμού μακροπρόθεσμα, η οποία του εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ. Η κατεύθυνση και το εύρος και είδος δραστηριοτήτων ενός οργανισμού μακροπρόθεσμα, η οποία του εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

2 Η κατεύθυνση και το εύρος και είδος δραστηριοτήτων ενός οργανισμού μακροπρόθεσμα, η οποία του εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μέσω της εναρμόνισης των πόρων και των ικανοτήτων και με στόχο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders) (Johnson, Whittington, Scholes) Τι είναι Στρατηγική;

3 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο λογικός άνθρωπος προσαρμόζεται στον κόσμο γύρω του. Ο παράλογος επιμένει να προσαρμόσει τον κόσμο στον ευατό του. Για τούτο κάθε πρόοδος εξαρτάται από τον παράλογο George Bernard Shaw (1856-1950)

4 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ● Το ευρύτερο μακρο-περιβάλλον το οποίο επηρεάζει τον οργανισμό αλλά και κάθε άλλο οργανισμό που λειτουργεί στην ίδια χώρα ● Το μίκρο-περιβάλλον δηλαδή το άμεσο κλαδικό περιβάλλον της επιχείρησης-οργανισμού 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Η Θεωρία των Πόρων -Ικανοτήτων της Επιχείρησης (The Resource -Based Theory of Competitive Advantage) 4

5 Διαστάσεις του Ευρύτερου/Μάκρο Περιβάλλοντος (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΑΓΚΟΣΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

6 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Νόμοι: Τοπικοί Εθνικοί Διεθνείς Τεχνολογία Αιχμής Καινοτομίες Μεταφορά Τεχνογνωσίας Οικονομία Πελάτες Ανταγωνιστές Μέτοχοι Τράπεζες Προμηθευτές Πελάτες Σωματεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Δημογραφία - Πολιτιστικές αξίες Εργασιακή Αμοιβή

7 1. Πολιτική/Νομική Διάσταση Αναφέρεται σε Νόμους, Κυβερνητικούς Φορείς και διάφορες ομάδες πίεσης που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισμούς είτε άμεσα, είτε έμμεσα (π.χ: απόφαση της κυβέρνησης για άυξηση του ποσοστού των γενοσήμων, για απαγόρευση ίδρυσης νέων ιδιωτικών μονάδων υγείας το 1983) 2. Οικονομική Διάσταση Αναφέρεται στην κατάσταση που βρίσκονται τα οικονομικά μεγέθη της χώρας ή της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, καθώς και στις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Επιτόκια, Προσφορά Χρήματος, Πληθωριστικές Τάσεις, Επίπεδο Ανεργίας, Διαθέσιμο Εισόδημα 7 Διαστάσεις του Ευρύτερου/Μάκρο Περιβάλλοντος (2/4)

8 Διαστάσεις του Ευρύτερου/Μάκρο Περιβάλλοντος (3/4) 3. Κοινωνική -Πολιτιστική Διάσταση Αναφέρεται σε κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες όπως: – διανομή του εισοδηματος – αλλαγές στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου – καταναλωτισμό – θέση γυναίκας στην εργασία – Επίπεδο εκπαίδευσης των καταναλωτών και η στάση τους απένατνι στην εργασία και στον ελέυθερο χρόνο 8

9 Διαστάσεις του Ευρύτερου/Μάκρο Περιβάλλοντος (4/4) 4. Η Δημογραφική Διάσταση – Το Μέγεθος του πληθυσμού: πληθυσμιακή έκρηξη από χώρες του τρίτου κόσμου vs επιβράδυνση του ρυθμού γεννήσεων στον οικονομικά αναπτυγμένο κόσμο – Η Ηλικιακή δομή – Το Εθνικό Μίγμα – Μετακίνηση από τις μαζικές αγορές στις μικρο-αγορές 5. Η Τεχνολογική Διάσταση (π.χ πληροφορική, νέες απεικονιστικές και ρομποτικές τεχνολογίες στον υγειονομικό τομέα-PET, Da Vinci) 6. H Παγκόσμια Διάσταση 9

10 Υφιστάμενη Σχέση μεταξύ του Ευρύτερου Περιβάλλοντος και της Στρατηγικής μιας Επιχείρησης ● Οι εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον αλλάζουν τα ανταγωνιστικά “πεδία μάχης” ενός κλάδου (π.χ απελευθέρωση της αγοράς των αερομεταφορών στο εσωτερικό των χωρών της ΕΕ) ● Η ίδια περιβαλλοντική τάση είναι πιθανό να έχει διαφορετικές επιδράσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις (π.χ οι διατροφικές κρίσεις, επέδρασαν αρνητικά στον κλάδο του έτοιμου-γρήγορου φαγητού αλλά βοήθησαν στην ανάπτυξη του κλάδου υγιεινής διατροφής, άθλησης, γυμναστικής κλπ) ● Πολλές εξελίξεις του μακρο-περιβάλλοντος της επιχείρησης είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ένα συγκεκριμένο βαθμό ακριβείας, ενώ αντίθετα άλλες, λόγω της φύσης τους είναι άμεσα προβλέψιμες (π.χ διακυμάνσεις επιτοκίων, εξέλιξη πληθωρισμού για μεγάλα χρονικά διαστήματα) ● Οι διαστάσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρεάζουν περισσότερο τις επιχειρήσεις είναι δυνατό να διαφέρουν από χώρα σε χώρα (οι επιχειρήσεις των υπανάπτυκτων χωρών είναι περισσότερο ευάλωτες σε πολιτικές και οικονομικές επιδράσεις σε αντίθεση με εκείνες των ανεπτυγμένων χωρών) 10

11 Μπορεί μια επιχειρήση να επηρεάσει το ευρύτερο περιβάλλον της??? ● Θέματα Διοίκησης: αναγνώριση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών τάσεων και ανάπτυξη των κατάλληλων “άμυνων” για την αντιμετώπισή τους ● Επιχειρησιακή πολιτική δραστηριότητα : αναφέρεται στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επηρεάσουν προς όφελος τους τις κυβερνητικές ρυθμίσεις και κυρίως να απενεργοποιήσουν εκείνες που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντά τους 11

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΙΚΡΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1/) 1) Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων 2) Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών της Επιχείρησης (π.χ φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες υγειονομικών αναλωσίμων, ή άλλων υγειονομικών ειδών) 3) Διαπραγματευτική Δύναμη των Αγοραστών της Επιχείρησης (π.χ Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες ως αγοραστές ιδιωτικώς παραγόμεμων υπηρεσιών υγείας) 4) Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα (π.χ γενόσημα vs πρωτότυπα φάρμακα) 5) Ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου (π.χ εταιρείες κινητής τηλεφωνίας) 12

13 Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Γνώθι σαυτόν Πλάτων Η πεμπτουσία της στρατηγικής βρίσκεται στη δημιουργία των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του αύριο, γρηγορότερα από το ρυθμό που οι ανταγωνιστές μιμούνται τα ανταγωνιστικά πλεονενκτήματα του σήμερα (Hamel και Prahalad) Μόνο οι επιχειρήσεις που είναι ικανές συνεχώς να “κτίζουν” νέα στρατηγικά κεφάλαια (strategic assets) γρηγορότερα και φθηνότερα από τους ανταγωνιστές τους θα επιτύχουν μακροχρόνια ανώτερες αποδόσεις (Μarkides C and Williamson) 13

14 Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

15 ΠΟΡΟΙ (Resources) Υλικοί Άϋλοι ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Capabilities) Ομάδες Πόρων ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Core Competences) Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ (Sustainable Competitive advantage) Είναι Πηγή Είναι Βάση για: Προσαρμογή από: Hitt, M.A, D.R. Ireland and R.E. Hoskisson, “Strategic Management Competitiveness and Globalization”, South-Western Ceogage Learning, 10 th edition, 2013 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

16 Οριακές vs Θεμελιώδεις/Μοναδιαίες Ικανότητες 16 Οριακές Ικανότητες: είναι αυτές που είτε διαθέτουν και οι ανταγωνιστές, είτε μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν Θεμελιώδεις (ή μοναδικές) ικανότητες είναι οι ικανότητες που δε διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. Αυτές οδηγούν σε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (sustainable competitive advantage) ● Δεν έχουν να κάνουν με ένα συγκεκριμένο προϊόν ● Συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα μιας σειράς προϊόντων ή υπηρεσιών ● Είναι περιορισμένες σε αριθμό. Οι περισσότερες εταιρείες στοχεύουν δύο ή τρεις θεμελιώδεις ικανότητες στις οποίες θα μπορέσουν να στηρίξουν την επιτυχία του μέλλοντος

17 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ A. Στρατηγικός Σχεδιασμός Βήμα 1ο Εισαγωγή – Γενικά Στοιχεία Νοσοκομειακής Μονάδας Βήμα 2ο Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος – Αγοράς Υ.Υ.: Εντοπισμός των τάσεων αλλά και πιθανών εξελίξεων που επηρεάζουν ή πρόκειται να επηρεάσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ως εξωτερικό περιβάλλον νοούνται τα ακόλουθα : επιδημιολογικοί παράγοντες νοσηρότητα, δημογραφικά μεγέθη περιοχής ευθύνης θεσμικό κανονιστικό περιβάλλον κοινωνικό πολιτιστικό περιβάλλον, οικολογικές διαστάσεις οικονομικά μεγέθη ανάπτυξη βιοϊατρικής τεχνολογίας περιβάλλον «ανταγωνισμού», Βήμα 3ο Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος : Διάγνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου: Προμήθειες, Διανομή των Υπηρεσιών, Οικονομική και Διοικητική Λειτουργία κλπ.), Πόρους (Ανθρώπινοι, Οικονομικοί, Τεχνολογικοί κλπ.), και Συστήματα (Οργανωτική Δομή, Συστήματα Παρακολούθησης, Συστήματα Εσωτερικής Επικοινωνίας, Ελέγχου Ποιότητας, Συστήματα μέτρησης ικανοποίησης ασθενών κλπ.).

18 Α. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Γεωγραφική Ανάλυση - Προσπελασιμότητα - Οδικά Δίκτυα. Δημογραφικές εξελίξεις Εξελίξεις Κοινωνικοοικονομικού Επιπέδου Πληθυσμού Επιδημιολογικές Εξελίξεις – Επίπεδο Υγείας Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο - Κυβερνητική πολιτική - Περιφερειακή Πολιτική - Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομικό Περιβάλλον Αγορά Εργασίας για Επαγγέλματα Υγείας Τεχνολογικές Εξελίξεις Οικολογικές Περιβαλλοντολογικές διαστάσεις Αναμενόμενη ζήτηση υπηρεσιών υγείας «Αγορά Υπηρεσιών Υγείας» στο χώρο δραστηριοποίησης του νοσοκομείου ή της μονάδας υγείας - «ανταγωνισμός»

19 Β. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 1. Γενικά Στοιχεία Ιστορικό της Εξέλιξης των Τομέων Δραστηριοποίησης Ποιοτική και Ποσοτική παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε Τμήματος στην διάρκεια της τελευταίας τρι-ετίας. Ποιοτική και Ποσοτική Παρουσίαση των Χρηστών των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα) Λειτουργικοί και άλλοι Δείκτες ………………..

20 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

21

22 2. Οργάνωση - Λειτουργίες και Συστήματα Παρουσίαση των Οργάνων Διοίκησης Αποτύπωση της Οργανωτικής Διάρθρωσης Αποκλίσεις από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης Περιγραφή Ανθρωπίνων Πόρων Αποτύπωση Διαδικασιών Κύριων και Υποστηρικτικών Λειτουργιών στη βάση της παροχής των υπηρεσιών Περιγραφή και Αξιολόγηση των Εφαρμοζόμενων Συστημάτων κατά επί μέρους Λειτουργία

23 3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας Παρουσίαση της διακύμανσης βασικών συντελεστών κόστους νοσηλείας τα τελευταία πέντε χρόνια Εφαρμόζοντας το Δημόσιο Λογιστικό Σύστημα. Παρουσίαση και Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων Αποκλίσεις προϋπολογισμού - απολογισμού βασικών συντελεστών κόστους Αιτιολόγηση αποκλίσεων Εφαρμόζοντας τις αρχές Γενικής - Αναλυτικής λογιστικής Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις ανά τμήμα Κόστος λειτουργίας ανά τμήμα Αριθμο-δείκτες (οικονομικοί).

24 Οικονομικοί δείκτες Δείκτες Νοσοκομειακού Κόστους Μέσο κόστος νοσηλείας ασθενή ανά γιατρό, κλινική, τομέα, νοσοκομείο. (1) Μέσο κόστος ανά ημέρα νοσηλείας ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο. (2) Μέσο κόστος φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά γιατρό, κλινική, τομέα, νοσοκομείο Μέσο κόστος φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά ασθενή, κλινική, τομέα, νοσοκομείο.(3) Μέσο κόστος φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά ημέρα νοσηλείας ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο. (4) Μέσο κόστος διαγνωστικών εξετάσεων ανά γιατρό, κλινική, τομέα, νοσοκομείο Μέσο κόστος διαγνωστικών εξετάσεων ανά ημέρα νοσηλείας ασθενούς ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο. Μέσο κόστος εργαστηριακών εξετάσεων ανά ασθενή, κλινική, τομέα, νοσοκομείο Μέσο κόστος εργαστηριακών εξετάσεων ανά ημέρα νοσηλείας ασθενούς ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο. (5) Μέσο κόστος προμηθειών υγειονομικού υλικού ανά γιατρό, νοσηλευτή, κλινική, τομέα, νοσοκομείο. Μέσο κόστος προμηθειών υγειονομικού υλικού εξετάσεων ανά ημέρα νοσηλείας ασθενούς ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο. Μέσο κόστος χειρουργικών επεμβάσεων ανά γιατρό, κλινική, νοσοκομείο.

25 4. Υλικοτεχνική Υποδομή 1. Παρουσίαση Περιουσιακών Στοιχείων του Νοσοκομείου 2. Ποιοτική Αξιολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων βαθμός απαξίωσης βιοϊατρικής τεχνολογίας επάρκεια ιατρικών μηχανημάτων κατάσταση κτιριακού εξοπλισμού ανάγκες απόκτησης εξοπλισμού νέας τεχνολογίας πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας κ.λ.π. 3. Βαθμός Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων 4. Ποιοτική και Ποσοτική Παρουσίαση Επενδύσεων Τελευταίας Πενταετίας 5. Αναφορά στο Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τον Προγραμματισμό και την Υλοποίηση Επενδύσεων, ήτοι Κείμενη Νομοθεσία και Κανονισμός Προμηθειών

26 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει τα στρατηγικά, λειτουργικά και χρηματο- οικονομικά δεδομένα ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Τεκμηριώνει την οργανωτική δομή, τη μελλοντική κατεύθυνση, τη στρατηγική τοποθέτησή της στην αγορά και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα.

27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (1/2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

28 συνέχεια από προηγούμενη διαφάνεια (2/2) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ

29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ 1/2 Εισαγωγή Όνομα οργανισμού, στοιχεία επικοινωνίας, website κτλ. Σύνοψη (executive summary) Εσωτερική ανάλυση οργανισμού Περιγραφή οργανισμού (έτος ίδρυσης, ιστορικό) Όραμα, αποστολή και αξίες (υφιστάμενο), υφιστάμενη στρατηγική Βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται Οργανωτική δομή (τμηματοποίηση, εύρος ελέγχου, συγκεντρωτική – αποκεντρωτική διοίκηση κτλ.) Πόροι και ικανότητες οργανισμού (έμφαση στις θεμελιώδεις ικανότητες και στην πιθανότητα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) κτλ. Εξωτερική ανάλυση Ανάλυση μακρο-περιβάλλοντος (PEST-DG: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό-πολιτιστικό, τεχνολογικό, δημογραφικό, παγκόσμιο) Πως αναμένεται αλλαγές στους παραπάνω παράγοντες να επηρεάσουν τον οργανισμό μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια; Τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός για να προετοιμασθεί καλύτερα για τις αλλαγές αυτές; Ανάλυση κλαδικού περιβάλλοντος (Ανάλυση 5 Δυνάμεων του Porter: 1) απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων, 2) διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών του οργανισμού, διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών του οργανισμού, 4) απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και 5) ένταση ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου)

30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ 2/2 Προσδιορισμός – Αξιολόγηση – Επιλογή Στρατηγικής SWOT Analysis Στρατηγικοί στόχοι Στρατηγικές επιλογές (πχ ανάπτυξης, διάσωσης, σταθερότητας κτλ.) Στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (ανταγωνιστική στρατηγική) Λειτουργικές στρατηγικές Υλοποίηση προτεινόμενης στρατηγικής Τι θα πρέπει να αλλάξει στην οργανωτική δομή του οργανισμού, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις αξίες, στις ικανότητες κτλ. Ποια προγράμματα θα πρέπει να αναπτυχθούν και ποιος θα αναλάβει συντονισμό και επίβλεψη Είναι τα προγράμματα οικονομικά εφικτά Οικονομική ανάλυση – Ανάλυση κινδύνων- Επίλογος Ανάλυση χρηματοροών, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κτλ. Εναλλακτικά σενάρια για την ανάλυση κινδύνων (ποιοι οι βασικοί κίνδυνοι, πως θα επηρεάσουν τον οργανισμό, πως μπορούν να αντιμετωπισθούν Στον επίλογο παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου

31 Ενδεικτικό case study Έστω ότι είστε Διοικητής ενός γενικού νοσοκομείου και ένα εκ των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζετε είναι η μεγάλη διάρκεια νοσηλείας στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου σας. Μετά από συστηματική αναζήτηση των αιτιών διαπιστώσατε ότι το πρόβλημα συνίσταται κυρίως στην αυξημένη παραμονή καρκινοπαθών κυρίως λόγω της έλλειψης άλλων μετανοσοκομειακών δομών (πχ κατ΄ οίκον νοσηλεία, ξενώνων φροντίδας καρκινοπαθών, ημερήσια κέντρα φροντίδας κτλ.). Αναπτύξτε σχηματικά μία λογική διαδικασία ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Πλάνου για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το κάθε ένα βήμα της διαδικασίας θα πρέπει να προσαρμοστεί στο δοθέν σενάριο.

32

33 SWΟT ANALYSIS Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού, όταν ο οργανισμός πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους.

34 SWOT analysis (a) ως ευκαιρίες θεωρούνται οι παράγοντες – στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα πρέπει το νοσοκομείο να εκμεταλλευθεί και να αξιοποιήσει μέσα από την νέα του στρατηγική για την επίτευξη της αποστολής του. ως κίνδυνοι θεωρούνται οι παράγοντες – στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα πρέπει να ανησυχήσουν το νοσοκομείο και που πιθανώς να οδηγήσουν σε απόκλιση από την αποστολή του αν δεν ενεργοποιηθούν μηχανισμοί για την λήψη μέτρων αντιμετώπιση τους.

35 SWOT analysis (b) ως δυνατά σημεία θεωρούνται τα ισχυρά «χαρτιά» του νοσοκομείου τα οποία, ίσως να αποτελούν και το συγκριτικό του πλεονέκτημα και τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να καταβληθεί προσπάθεια διατήρησης τους. ως αδύνατα σημεία θεωρούνται εκείνα για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα βελτίωσης ή περιορισμού τους.

36 SWOT analysis (παράδειγμα)(1) Δυνατά Σημεία – Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες – Μειονεκτήματα (Weaknesses) 1.Κύρος και Φήμη. Αξιοπιστία. 2.Υψηλή Εξειδίκευση Προσωπικού. 3.Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών. 4.Συστημική Προσέγγιση Διοίκησης και Οργάνωσης (Διαδικασίες Ποιότητας) 5.Σύγχρονες Κτιριακές Εγκαταστάσεις 6.Επιχειρησιακό Πλάνο Δράσης 7.Προγράμματα Έρευνας – Εκπαίδευσης 8.Ικανοποίηση Προσωπικού 1.Οικονομικό έλλειμμα 2.Πεπαλαιωμένη Βιοϊατρική Τεχνολογία 3.Αδυναμίες πλήρους αξιοποίησης Παραγωγικών Δυνατοτήτων και Μεγαλυτέρων εσόδων. 4.Υψηλό Κόστος Λειτουργίας 5.Έλλειψη χώρων - Αδυναμία Επέκτασης 6.Κακό Εργασιακό Κλίμα

37 SWOT analysis (παράδειγμα)(2) Ευκαιρίες (Opportunities) Κίνδυνοι (Threats) 1.Συμμετοχή των Μονάδων Υγείας σε Περιφερειακό Σύστημα νοσοκομείων 2.Διεύρυνση Αγοράς 3.Χρηματοδότηση Επενδύσεων 4.Πρόγραμμα Χωροταξικής Ανασυγκρότησης 5.Πρόγραμμα Ποιότητας – Πιστοποίηση 6.Πληροφορική – Τηλεϊατρική 7.Διοίκηση και Οργάνωση ως πρότυπο για τα Δημόσια Νοσοκομεία. 8.Ρύθμιση Ελλειμμάτων 1.Δυσμενής Οικονομική Κατάσταση 2.Υψηλή Διείσδυση - Διεύρυνση Ιδιωτικού τομέα. Λειτουργία νέων Μονάδων 3.Μεταβολές ή Ελλείψεις Προσωπικού 4.Δίκτυο Προμηθευτών (με χρέη) 5.Αλλαγή Τεχνολογίας. 6.Αύξηση της Νοσηρότητας στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης. 7.Αύξηση των Απαιτήσεων των Ασθενών 8.Γραφειοκρατία.

38 38 ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ :SWOT ANALYSIS STRENGTHS-ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας από το 1983 Υψηλού επιπέδου ιατρικό δυναμικό Επαρκής και υψηλής ποιότητας εξοπλισμός (κύρια στον ιδιωτικό τομέα) Ακόμη....καλοί δείκτες υγείας WEAKNESSES-ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Διαφθορά και “Μαύρη Οικονομία”: Το “Έλλειμμα στην Υγεία” Ακατάλληλο μίγμα υπηρεσιών Σύστημα μη φιλικό στο χρήστη Πολύ υψηλές πληρωμές των χρηστών Ελλείψεις συγκρεκριμένων υγειονομικών ειδικοτήτων-κύρια Νοσηλευτών Πρόβληματα με τη Φαρμακευτική Περίθαλψη (υπερ-χρήση) OPPORTUNITIES-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Συνειδητοποίηση των αδυναμιών - αποτυχιών και διάθεση για αλλαγή Ξένη Βοήθεια (μεταφορά-προσαρμογή τεχνογνωσίας για συγκράτηση του κόστους, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, άλλα θέματα διοίκησης) Ευκαιρίες για ξένες επενδύσεις Ιατρικός Τουρισμός THREATS-ΑΠΕΙΛΕΣ Οικονομική κρίση και κρίση αξιών Ιατρικός Πληθωρισμός ( με χαμηλές αμοιβές από το δημόσιο τομέα) Πεπαλαιωμένες κτηριακές υποδομές σε πολλές περιπτώσεις στο δημόσιο τομέα Μεγάλη γραφειοκρατία, ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο Συνδικαλιστικοί φορείς συνήθως ενάντια στην αλλαγή


Κατέβασμα ppt "ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ. Η κατεύθυνση και το εύρος και είδος δραστηριοτήτων ενός οργανισμού μακροπρόθεσμα, η οποία του εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google