Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στάδια διαπίστευσης Καρκαλούσου Πέτρου. Τι προσφέρει η διαπίστευση σε ένα εργαστήριο Διευκολύνει την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στάδια διαπίστευσης Καρκαλούσου Πέτρου. Τι προσφέρει η διαπίστευση σε ένα εργαστήριο Διευκολύνει την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στάδια διαπίστευσης Καρκαλούσου Πέτρου

2 Τι προσφέρει η διαπίστευση σε ένα εργαστήριο Διευκολύνει την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας Προσδίδει αυτοπεποίθηση στους χρήστες σητν διεξαγωγή της εργασίας τους Προσδίδει εθνική και διεθνή αναγνώριση για το επίπεδο της παρεχόμενης εργασίας Βοηθάει το εργαστήριο να υποστηρίξει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων Μειώνει το κόστος της παρεχόμενης εργασίας εφόσον δεν χρειάζεται επανάληψη των μετρήσεων λόγω αμφιβολιών Αυξάνει την πελατεία του εργαστηρίου, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα Εναρμονίζει το εργαστήριο με νομοθετικές απαιτήσεις

3 Προετοιμασία του εργαστηρίου 1.Το εργαστήριο προσλαμβάνει ένα τεχνικό σύμβουλο για να τον βοηθήσει στη προετοιμασία (προαιρετικά). 2.Διακριβώνονται όλα τα απαιτούμενα όργανα και λαμβάνονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 3.Ετοιμάζεται το εγχειρίδιο ποιότητας. 4.Γίνεται γραπτή αίτηση στο ΕΣΥΔ. 5.Η αρμόδια Τεχνική επιτροπή ελέγχει αν το εργαστήριο τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις. 6.Το ΕΣΥΔ ειδοποιεί το εργαστήριο για την ημερομηνία. προαξιολόγησης ή αξιολόγησης και τα ονόματα των αξιολογητών. 7.Γίνεται η προαξιολόγηση (προαιρετικά). 8.Γίνεται η πρώτη αξιολόγηση.

4 Ο σύμβουλος Εάν δεν υπάρχει στο εργαστήριο εμπειρία από την διαπίστευση τότε το εργαστήριο μπορεί να προσλάβει ένα τεχνικό σύμβουλο. Πρόκειται για ιδιώτη (ιδιωτική εταιρεία συμβούλων) η οποία: 1.Εξηγεί στο εργαστήριο τις απαιτήσεις του προτύπου. 2.Ετοιμάζει το εγχειρίδιο ποιότητας. 3.Επιμελείται τις τυχόν διακριβώσεις. 4.Εκτελεί την πρώτη εσωτερική επιθεώρηση. 5.Παρίσταται στη προαξιολόγηση, επιτήρηση και επεκτάσεις.

5

6 Επιλέγονται οι αξιολογητές σε συνεργασία με το εργαστήριο.

7 Ο υπεύθυνος ποιότητας Πρόκειται συνήθως για τον διευθυντή του εργαστηρίου αν και μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο που θέλει και μπορεί να αναλάβει το συγκεκριμένο καθήκον. Είναι υπεύθυνος για το Εγχειρίδιο Ποιότητας καθώς και για ολόκληρη την διαδικασία ποιότητας π.χ. αίτηση προς το ΕΣΥΔ.

8 Ο τεχνικός ποιότητας Πρόκειται για επιστήμονα του εργαστηρίου (όχι διοικητικό) που καταγράφει κυρίως όλες τις μετρήσεις που αφορούν την διαπίστευση. Μπορεί να υπάρχουν δύο τεχνικοί ποιότητας ανάλογα με τα τμήματα του εργαστηρίου π.χ. μικροβιολογικό και χημικό τμήμα. Βοηθά, συνεργάζεται και αντικαθιστά τον υπεύθυνο ποιότητας όπου χρειάζεται. Ενημερώνει το Εγχειρίδιο Ποιότητας και παρίσταται κατά την διάρκεια εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων. Υπογράφει το Εγχειρίδιο ποιότητας και όλα τα σχετικά έγγραφα.

9 Προαξιολόγηση Γίνεται προαιρετικά μεν αλλά βοηθά σημαντικά το εργαστήριο. Γίνεται αποκλειστικά από επικεφαλής αξιολογητή και διαρκεί μερικές ημέρες. Ελέγχεται το εγχειρίδιο ποιότητας για: Τυχόν ατέλειες Τυχόν λάθη Τυχόν ασυμφωνία σε σχέση με τη πρακτική του εργαστηρίου.

10 Είδη επιθεωρήσεων και πότε γίνονται Η προαξιολόγηση γίνεται προαιρετικά κατόπιν ιδιαίτερου αιτήματος του εργαστηρίου και μόνο μία φορά. Η πρώτη αξιολόγηση ακολουθεί την προαξιολόγηση και γίνεται μία μόνο φορά κατόπιν συνεννοήσεως. Οι επιτηρήσεις (3 στον αριθμό) γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως σε χρονική απόσταση περίπου ένα χρόνο. Οι επαναξιολογήσεις γίνονται κάθε 4 χρόνια. Οι επεκτάσεις γίνονται μετά από ειδικό αίτημα του εργαστηρίου συνήθως μαζί με την ετήσια αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση.

11 Συνήθη ομάδα διαπίστευσης Επικεφαλής αξιολογητής - Συνομιλεί με τον υπεύθυνο ποιότητας Αξιολογητής – ένα άτομο ανά τομέα εργαστηρίου - Συνομιλεί με τον(τους) τεχνικούς ποιότητας - Με το προσωπικό που κάνει τις αναλύσεις

12 Επιτήρηση Γίνεται από επικεφαλής αξιολογητή, αξιολογητή και πιθανόν και εμπειρογνώμονες. Διαρκεί συνήθως μία ημέρα, δύο ημέρες το πολύ. Πρακτικά ο επικεφαλής αξιολογητής ελέγχει: Τo εγχειρίδιο ποιότητας Ο αξιολογητής ελέγχει: Tην ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου σε ότι αφορά τις διενεργούμενες δοκιμές.

13 Επαναξιολόγηση Γίνεται από επικεφαλής αξιολογητή, αξιολογητή και πιθανόν και εμπειρογνώμονες. Διαρκεί συνήθως μία ημέρα, δύο ημέρες το πολύ. Πρακτικά ο επικεφαλής αξιολογητής ελέγχει: Σημαντικότατο μέρος από το εγχειρίδιο ποιότητας Ο αξιολογητής ελέγχει: Tην ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου σε ότι αφορά τις διενεργούμενες δοκιμές.

14 Επέκταση Γίνεται από επικεφαλής αξιολογητή, αξιολογητή και πιθανόν και εμπειρογνώμονες. Διαρκεί συνήθως μία ημέρα και συνδυάζεται με την ετήσια αξιολόγηση. Πρακτικά ο επικεφαλής αξιολογητής ελέγχει: Τουλάχιστον το τμήμα της επέκτασης στο εγχειρίδιο ποιότητας Ο αξιολογητής ελέγχει: Αναλυτικά τις απαιτήσεις του προτύπου σε ότι αφορά τις δοκιμές που περιλαμβάνονται στην επέκταση.

15 Μετά το τέλος της επιθεώρησης (1 από 2) Οι επιθεωρητές συσκέπτονται και συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης. Σε αυτά κάθε εύρημα αξιολογείται ως: 1.Παρατήρηση. Μη σημαντικό εύρημα που δεν επηρεάζει την ποιότητα των δοκιμών που δεν απαιτεί διορθωτική ενέργεια. 2.Μη συμμόρφωση τύπου ΙΙΙ. Εύρημα που εν δυνάμει μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των δοκιμών. Απαιτείται διορθωτική ενέργεια. 3.Μη συμμόρφωση τύπου ΙΙ. Εύρημα που επηρεάζει επηρεάσει την ποιότητα των δοκιμών. Απαιτείται άμεση διορθωτική ενέργεια. 4.Μη συμμόρφωση τύπου Ι. Πολύ σοβαρό εύρημα που οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη δοκιμή δεν μπορεί πλέον να θεωρείται διαπιστευμένη.

16 Μετά το τέλος της επιθεώρησης (2 από 2) Ο υπεύθυνος ποιότητας υπογράφει όλα τα έντυπα των αξιολογητών. Δίπλα σε κάθε παρατήρηση γράφεται και υπογράφεται η διορθωτική ενέργεια. Τα έντυπα με τις παρατηρήσεις αποστέλλονται στη Τεχνική Επιτροπή. Ο επικεφαλής αξιολογητής περιμένει από το εργαστήριο να ολοκληρώσει με επιτυχία τις διορθωτικές ενέργειες που έχει υποσχεθεί να κάνει. Για κάθε διορθωτική ενέργεια που προέρχεται από έλεγχο του αξιολογητή, αυτός είναι που λέει στον επικεφαλής αξιολογητή ότι το εργαστήριο είναι εντάξει.

17

18

19 Αναστολή διαπίστευσης …

20 Ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "Στάδια διαπίστευσης Καρκαλούσου Πέτρου. Τι προσφέρει η διαπίστευση σε ένα εργαστήριο Διευκολύνει την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google