Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γαλαζούλας Χρήστος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ

2

3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

4 ΤΙΤΛΟΣ Το μήκος του τίτλου μειώθηκε πρόσφατα
ΝΑΙ! ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΑΚΟΜΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ!!!

5 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1) σκοπός ανασκόπησης, 2) να παρουσιάσει το πρόβλημα, 3) ανάγκη μελέτης, 4)παλαιότερες έρευνες που σε βοηθούν να αναπτύξεις τις υποθέσεις και τη μέθοδο και 5) προσπάθεια προσέλκυσης ενδιαφέροντος του αναγνώστη τονίζοντας τα σημαντικότερα σημεία ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: σημαντικότερα θέματα, οργάνωση και σύγκριση σχετικών ερευνών και παρουσίασή τους με ξεκάθαρο και ενδιαφέροντα τρόπο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: περίληψη - σημαντικές επισημάνσεις και κατευθύνσεις - προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ: ΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

7 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αποφύγετε τις μη σημαντικές λεπτομέρειες κατά την περιγραφή των ερευνών. Δώστε έμφαση στα σχετικά μεθοδολογικά θέματα και στα σημαντικότερα αποτελέσματα. Ακολουθήστε μια λογική συνέχεια ανάμεσα στις παλαιότερες και τις νεότερες έρευνες και ανάμεσα σε έρευνες με διαφορετική θεωρητική και εννοιολογική βάση. Αναπτύξτε το πρόβλημα ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό από το ευρύ κοινό και όχι μόνο από τους πολύ ειδικούς. Κρατήστε μια κριτική στάση απέναντι στις έρευνες, αλλά αντιμετωπίστε και με δίκαιο τρόπο τα αμφιλεγόμενα συμπεράσματα.

8 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Επικέντρωσε το ενδιαφέρον: Πρόβλημα και υποθέσεις. Χαρακτηριστικά υποκειμένων. Όργανα και τεστ (εγκυρότητα-αξιοπιστία). Διαδικασία μέτρησης. Εξαρτημένες - ανεξάρτητες μεταβλητές. Πειραματικός σχεδιασμός (αν υπάρχει). Σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση. Αποτελέσματα. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

9 Π Ε Ι Ρ Α Μ Τ Κ Η Υ Ν

10 ΤΙΤΛΟΣ Το μήκος του τίτλου μειώθηκε πρόσφατα
ΝΑΙ! ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΑΚΟΜΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ!!!

11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ
Σύντομη, ακριβής και περιεκτική, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός και το περιεχόμενο. Αυτόνομη: να περιγράφει όλα τα σημαντικότερα τμήματα της εργασίας (σκοπός - μεθοδολογία - αποτελέσματα -συμπεράσματα). Η περίληψη να είναι τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να παρουσιάσει το πρόβλημα.
Να αναφερθεί σε παλαιότερες μελέτες. Αν υπάρχει ανάγκη να γίνει η μελέτη. Να γίνει προσπάθεια να ενδιαφερθεί ο αναγνώστης, με το να τονιστούν τα σημαντικότερα σημεία. Σκοπός να μας εισαγάγει στο θέμα.

13 Σκοπός. Υποθέσεις. Διευκρινήσεις (ορισμοί). Προϋποθέσεις. Περιορισμοί.
…ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός. Υποθέσεις. Διευκρινήσεις (ορισμοί). Προϋποθέσεις. Περιορισμοί.

14 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Από τα γενικά στα πιο εξειδικευμένα όσον αφορά τα υποκεφάλαια.

15 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ) ΔΕΙΓΜΑ (συμμετέχοντες, χαρακτηριστικά, διαδικασία επιλογής). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (σειρά δοκιμών, επαναλήψεις, διάρκεια, τρόπος αξιολόγησης). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ανεξάρτητες- εξαρτημένες μεταβλητές, είδος ανάλυσης).

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Να γίνουν πίνακες ή διαγράμματα.
Να γραφούν οι υπότιτλοι σε κάθε πίνακα ή διάγραμμα Να γραφούν κείμενα που να αναλύουν τους πίνακες ή τα διαγράμματα

17 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ: Εξέταση, ερμηνεία, ταξινόμηση των αποτελεσμάτων.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ: Ξεκινήσετε με μια ξεκάθαρη δήλωση εάν τα αποτελέσματα στηρίζουν ή όχι τις αρχικές υποθέσεις. Συσχετίσετε τα αποτελέσματα με την εισαγωγή και την ανασκόπηση. Εξηγήσετε τον τρόπο που τα αποτελέσματα ταιριάζουν με τη θεωρία. Αναφέρετε κάποιες αδυναμίες (μεθοδολογικά προβλήματα), αλλά μην επεκταθείτε περισσότερο σε αυτές.

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένα συμπέρασμα για κάθε υπόθεση
Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (στο τέλος της εργασίας)
Πρώτα η ξενόγλωσση με αλφαβητική σειρά. Μετά η Ελληνική με αλφαβητική σειρά. (Με τη σειρά γράφουμε: Επώνυμο και όνομα του συγγραφέα, έτος που εκδόθηκε η εργασία ή το βιβλίο, ο τίτλος της εργασίας ή του βιβλίου, το περιοδικό που δημοσιεύτηκε η εργασία ή ο εκδοτικός οίκος που δημοσίευσε το βιβλίο).

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (μέσα στο κείμενο της εργασίας)
Ο συγγραφέας και σε παρένθεση το έτος που δημοσιεύτηκε η εργασία ή το βιβλίο. Αν οι συγγραφείς είναι μέχρι 4 και τους γράφουμε για πρώτη φορά, τους γράφουμε όλους, αν για δεύτερη φορά γράφουμε μόνο τον πρώτο. Αν είναι πιο πολλοί, γράφουμε μόνο τον πρώτο. Αν είναι μέχρι 2 τους γράφουμε πάντα όλους.

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ οτιδήποτε θεωρείτε χρήσιμο να περιγραφεί ή να αναφερθεί π
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ οτιδήποτε θεωρείτε χρήσιμο να περιγραφεί ή να αναφερθεί π.χ. το πρωτόκολλο μέτρησης, επιπρόσθετοι πίνακες, εικόνες κ.τ.λ.

22 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google