Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

I I Page 1 Παρουσίαση προγράμματος URBACT III Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ματθίλδη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "I I Page 1 Παρουσίαση προγράμματος URBACT III Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ματθίλδη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 I I Page 1 Παρουσίαση προγράμματος URBACT III Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Εθνική Εκπρόσωπος Επιτροπής Παρακολούθησης URBACT

2 I I Page 2 › Βελτίωση των ικανοτήτων των πόλεων στη διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο › Βελτίωση του σχεδιασμού ολοκληρωμένων κ βιώσιμων αστικών πολιτικών κ τοπικών σχεδίων δράσης › Βελτίωση της εφαρμογής ολοκληρωμένων κ βιώσιμων αστικών πολιτικών κ τοπικών σχεδίων δράσης (ΤΣΔ) › Αξιοποίηση ιδεών και κατάκτηση γνώσεων αστικής ανάπτυξης από φορείς πολιτικής, αιρετούς και οργανισμούς άμεσα εμπλεκόμενους με την αειφόρο αστική ανάπτυξη URBACT III – 4 κύριοι στόχοι

3 I I Page 3 Θεματικές προτεραιότητες 70% του προϋπολογισμού strengthening research, technological development and innovation (έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία) – ΘΣ 1 supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors (χαμηλών ρύπων οικονομία) – ΘΣ 4 protecting the environment and promoting resource efficiency (προστασία περιβάλλοντος και έξυπνη χρήση φυσικών πόρων) – ΘΣ 6 promoting social inclusion and combating poverty (κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση φτώχειας)–ΘΣ 8 promoting employment and supporting labour mobility (προώθηση απασχόλησης) – ΘΣ 9

4 I I Page 4 URBACT III – ΔΙΚΤΥΑ 3 τύποι δικτύων  Δίκτυα σχεδιασμού δράσης (Action Planning)  Δίκτυα εφαρμογής δράσεων (Implementation)  Δίκτυα μεταφοράς πρακτικών (Transfer) Δικαιούχοι: πόλεις, δήμοι ανεξαρτήτως μεγέθους, δημοτικές κοινότητες, μητροπολιτικές περιοχές (1 η φάση) Τοπικοί οργανισμοί/φορείς, Περιφερειακές και εθνικές αρχές, Πανεπιστήμια & ερευνητικά κέντρα (2η φάση) δημόσιοι φορείς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

5 I I Page 5 Action planning networks ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιώσιμων αστικών πολιτικώνεκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης Αρωγή στις πόλεις για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιώσιμων αστικών πολιτικών/ εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης Πόλεις με κοινές αστικές προκλήσεις Αναμενόμενα αποτελέσματα Αναμενόμενα αποτελέσματα  Ολοκληρωμένες στρατηγικές για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη  Ολοκληρωμένα σχέδια δράσης σε ένα ή περισσότερους τομείς  Αποκόμιση γνώσεων, εμπειριών και παροχή συστάσεων σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις

6 I I Page 6 Implementation networks ΣΤΟΧΟΣ εφαρμογή ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών/ σχεδίων δράσης Στήριξη των πόλεων στην εφαρμογή ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών/ σχεδίων δράσης Πόλεις που εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές και σχέδια δράσης, αφού έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση, ή είναι πόλεις που εφαρμόζουν ολοκληρωμένα σχέδια δράσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΕΤΠΑ (ITI, CLLD) Αναμενόμενα αποτελέσματα  Βέλτιστη εφαρμογή ολοκληρωμένων αστικών στρατηγικών/ σχεδίων δράσης (παρακολούθηση έργων στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, κτλ.)  Συστάσεις σε Ευρωπαϊκές πόλεις

7 I I Page 7 Τransfer networks ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ μεταφορά καλών πρακτικών Στήριξη των πόλεων στη μεταφορά καλών πρακτικών για τη βέλτιστη εφαρμογή ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων δράσης Πόλεις που θέλουν να μεταφέρουν σε τοπικό επίπεδο ολοκληρωμένες πρακτικές και λύσεις από άλλες πόλεις της ΕΕ με αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα Πόλεις που θέλουν να μεταφέρουν σε τοπικό επίπεδο ολοκληρωμένες πρακτικές και λύσεις από άλλες πόλεις της ΕΕ με αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα Αναμενόμενα αποτελέσματα Αναμενόμενα αποτελέσματα Μεταφορά καλών πρακτικών στις πόλεις του δικτύου Εμπλουτισμένες καλές πρακτικές διαμορφωμένες στο πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες/χαρακτηριστικά της κάθε πόλης Συστάσεις σε Ευρωπαϊκές πόλεις

8 I I Page 8 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Μία επικεφαλής πόλη (Lead Partner) Συγκεκριμένος αριθμός εταίρων (Partners) 8-12 εταίροι στα δίκτυα σχεδιασμού δράσεων κ εφαρμογής 6-8 εταίροι στα δίκτυα μεταφοράς (transfer) ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ – μέγιστος αριθμός λοιπών εταίρων έως τρείς (που δεν είναι πόλεις) σε κάθε δίκτυο Ισοζύγιο ανάμεσα στους εταίρους λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και στους εταίρους πιο ανεπτυγμένων περιφερειών

9 I I Page 9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ URBACT: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ URBACT: 96.3 εκ. € (ΕΤΠΑ: 74.3 εκ. € + Εθνική Συμμετοχή 22 εκ. €) Προϋπολογισμός δικτύου: 600,000 – 750,000 € Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες : 85% Μμεταβατικές περιφέρειες: 85% Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 70% (Lead Expert & Thematic Experts: 127,000 €/ δίκτυο) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…

10 I I Page 10 1.Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αξιολόγηση από εξωτερική ανεξάρτητη αρχή Αποδοχή & χρηματοδότηση Αξιολόγηση από εξωτερική ανεξάρτητη αρχή Αποδοχή & χρηματοδότηση 6 μήνες για τη φάση ανάπτυξης κ το σχεδιασμό της τελικής αίτησης 2. Υποβολή της τελικής αίτησης 24 μήνες για τη φάση υλοποίησης (τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και παραδοτέα) Πρόσκληση προτάσεων Αξιολόγηση απο εξωτερική ανεξάρτητη αρχή Αποδοχή & χρηματοδότηση Αξιολόγηση απο εξωτερική ανεξάρτητη αρχή Αποδοχή & χρηματοδότηση !!! αρχική ομάδα εταίρων (5 πόλεις) με μία κοινή αστική πρόκληση τελική oμάδα εταίρων (10 πόλεις) πρόγραμμα εργασίας- παραδοτέα

11 I I Page 11 ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (1 Η προκήρυξη) Φεβρουάριος 2015: Δημοσίευση πρόσκλησης Φεβρουάριος -Ιούνιος 2015: προετοιμασία πρότασης Ιούνιος 2015: υποβολή των προτάσεων Ιούλιος-Aύγουστος 2015: αξιολόγηση προτάσεων 11 Σεπτεμβρίου 2015: Έγκριση 21 δικτύων από Επ.Πα 11 Σεπτ. 2015- 11 Mαρτίου 2016: β’ φάση ανάπτυξης της πρότασης (6 μήνες με χρηματοδότηση) 11 Mαρτίου 2016: υποβολή Τελικών Αιτήσεων Mάρτιος-Aπρίλιος 2016: αξιολόγηση αιτήσεων Aπρίλιος 2016: Έγκριση δικτύων από Επ.Πα Aπρίλιος 2016-Aπρίλιος 2018: 24 μήνες για τη φάση υλοποίησης των δικτύων σχεδιασμού δράσεων

12 I I Page 12 21 ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔίκτυοΕταιρικό ΣχήμαΣύντομη Περιγραφή AGRI-URBAN Baena (ES), Cesena (IT), Fundao (PT), Marchin (BE), Pyli (EL), Södertälje (SE) Επαναπροσδιορισμός της Αγροδιατροφικής παραγωγής σε μικρές και μεσαίες πόλεις σύμφωνα με τις νέες τάσεις που δημιουργούν διαφορετικές ευκαιρίες για την αγορά εργασίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαναπροσδιορίζουν τη διασύνδεση αστικού και αγροτικού χώρου Arrival Cities Amadora (PT), Messina (IT), Riga (LV), Roquetas de Mar (ES), Thessaloniki (EL), Vantaa (FI) Διαχείριση της ραγδαία μεταβαλλόμενης πληθυσμιακής δομής στον αστικό χώρο και των αλληλεπιδράσεων των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων σε σχέση με το αυξανόμενο μεταναστευτικό κύμα. BSInno Gdansk (PL), Braga (PT), Torino (IT), Milano (IT), Paris (FR) Βελτίωση της δυναμικότητας της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των κοινωνικών καινοτόμων οικοσυστημάτων, της ανοιχτής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας Change! Eindhoven (NL), Dun Laoghaire (EI), Forli (IT), Gdansk (PL), Nagykanizsa (HU) Θεμελίωση ενός συνεργατικού σχήματος δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προσδοκιών, των κοινωνικών προκλήσεων και της έλλειψης πόρων

13 I I Page 13 ΔίκτυοΕταιρικό ΣχήμαΣύντομη Περιγραφή CLEO Preston(UK), Almelo (NL), Albacete (ES), Lublin (PL), Koszalin (PL) Εξερεύνηση των ευκαιριών αξιοποίησης των δαπανών προμηθειών προς όφελος των επιχειρήσεων και των ιδιωτών και με στόχο το θετικό αντίκτυπο διαχείρισή τους στις πόλεις και την τοπική οικονομία. TechTown Barnsley (UK), Cesis (LV), Gävle (SE), Nyiregyhaza (HU), San Sebastian (ES), Siracusa (IT) Διερεύνηση των δυνατοτήτων των μικρών και μεσαίων πόλεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ψηφιακή οικονομία και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε ψηφιακά εργαλεία με σκοπό την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Urban Green Labs Budapest 18th district (HU), Galati (RO), Heerlen (NL), Maribor (SI), Padova (IT) Δημιουργία αξιόπιστων οικονομιών στο πλαίσιο της κοινότητας με την αλλαγή των υποδομών και των συστημάτων εξυπηρέτησης και τη δημιουργία τοπικών μορφών διακυβέρνησης αλλάζοντας τη συμπεριφορά των πολιτών URBAN3S Bilbao (ES), Bucharest 3rd district (RO), Torino M.A. (IT), Plasencia (ES), Porto (PT) Ανάπτυξη καλλίτερων και αποδοτικότερων αστικών πολιτικών με στόχο την αναγνώριση και δέσμευση νέων αναπτυσσόμενων τομεακών ευκαιριών και τη δημιουργία στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης 21 ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

14 I I Page 14 ΔίκτυοΕταιρικό ΣχήμαΣύντομη Περιγραφή CSCD Manchester (UK), Eindhoven (NL), Dublin (EI), Porto (PT), Stockholm (SE), Smolyan (BG) Αξιοποίηση τεχνολογιών και λύσεων της έξυπνης πόλης σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής ως μηχανισμού εξασφάλισης ευκαιριών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας DISARMED CITIES Piacenza (IT), Cartagena (ES), Szombathely (HU), Varazdin (HR) Ανακατασκευή και βιώσιμη διαχείριση εγκαταλελειμμένων στρατιωτικών περιοχών στον αστικό χώρο για την ενίσχυση της συνοχής και της κοινωνικής ένταξης στην τοπική κοινωνία Freight TAILS Westminster (UK), Maastricht (NL), Parma (IT), Plasencia (ES), Suceava (RO) Αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις αυξανόμενες μεταφορές φορτίων στο πλαίσιο της διαχείρισης τους μέσα στην πόλη για τη διασφάλιση χαμηλών εκπομπών ρύπων στον κλάδο Gen-Y City Poznan (PL), Daugavpils (LV), Genoa (IT), Grenada (ES), Klaipeda (LT), Wolverhampton (UK) Υποστήριξη δημιουργικών και καινοτόμων επιχειρηματιών νέας γενιάς με την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιστήμης, τοπικής διακυβέρνησης και επιχειρήσεων βάσει των αναγκών και της ζήτησης 21 ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

15 I I Page 15 ΔίκτυοΕταιρικό ΣχήμαΣύντομη Περιγραφή INTERACTIVE CITIES Genoa (IT), Alba Iulia (RO), Lausanne (CH), Liverpool (UK), Murcia (ES), Tartu (EE) Διερεύνηση του τρόπου με τον οποία τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν αν βελτιώσουν τη σύγχρονη αστική διαχείριση και διακυβέρνηση REFILL Ghent (BE), Amersfoort (NL ), Athens (EL), Bremen (DE), Poznan (PL), Riga (LV) Διερεύνηση της πρακτικής προσωρινής χρήσης των κενών χώρων για την εκτίμηση των μακροχρόνιων αποτελεσμάτων και των τρόπων που οι χρήσεις αυτές επηρεάζουν τις τοπικές κυβερνήσεις στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. RESILIENT EUROPE Rotterdam (NL), Burgas (BG), Glasgow (UK), Thessaloniki (EL), Vejle (DK) Αύξηση της ανθεκτικότητας των πόλεων με την αξιοποίηση του δυναμικού της χρησιμοποιώντας μεταβατικές προσεγγίσεις διαχείρισης RetaiLink Igualada (ES), Basingstoke and Deane (UK), Bistrita (RO), Fermo (IT), Hengelo (NL), Sibenik (HR) Ενίσχυση της αναγέννησης του κλάδου του λιανικού εμπορίου στις μεσαίες πόλεις με καινοτόμες στρατηγικής λιανεμπορίου που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των μικρών και ανεξάρτητων επιχειρήσεων του κλάδου SUMP Network Bielefeld (DE), Agii Anargyroi & Kamateron (EL), Burgos (ES), Slatina (RO), Szekesfehervar (HU) Αντιμετώπιση προβλημάτων αστικής κινητικότητας με την παρότρυνση των πόλεων στην ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας με κατανοητό και συνεργατικό τρόπο σε ορίζοντα δεκαετίας, δεκαπενταετίας 21 ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

16 I I Page 16 21 ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔίκτυοΕταιρικό ΣχήμαΣύντομη Περιγραφή CityCentre Doctor Sopron (HU), Kildare (EI), Medina del Campo (ES), Radlin (PL), San Dona di Piave (IT) Εισαγωγή της καινοτομίας στο κέντρο μικρών πόλεων για την προσέλκυση επιχειρήσεων, διατήρηση των τοπικών παραδόσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Growth by reconvers ion Antwerp (AT), Barcelona M.A. (ES), Casoria (IT), Dusseldorf (DE), Solin (HR), Vienna (AT) Αύξηση της πυκνότητας εντός των ορίων της πόλης αντί της επέκτασης της αστικής επικράτειας με το σχεδιασμό νέων πρακτικών, διαδικασιών, εργαλείων και συνεργασιών 2C Naples (IT), Maribor (SI), Liverpool (UK), Lublin (PL) Αναδιαμόρφωση κτιρίων και αστικών χώρων σε αχρηστία και αξιοποίησή τους για άλλες χρήσεις με βάσει τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας Vital Cities Loulé (PT), Birmingham (UK), Burgas (BG), Krakow (PL) Χρήση καινοτόμων αστικών σχεδιασμών και εργαλείων για τον επαναπροσδιορισμό των δημοσίων χώρων αναψυχής και την άρση των εμποδίων στη συμμετοχή των λιγότερο δραστήριων και προνομιούχων πληθυσμιακών ομάδων στις υπηρεσίες αυτές.

17 I I Page 17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! http://www.espa.gr/el/Pages/urbact2.aspx http://urbact.eu/ urbact.eyssa@mnec.gr πληροφορίες: urbact.eyssa@mnec.gr τηλ. 210 3726031, 210 3726000


Κατέβασμα ppt "I I Page 1 Παρουσίαση προγράμματος URBACT III Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ματθίλδη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google