Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Βιομάζα Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Βιομάζα Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Βιομάζα Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας

2 Άδειες Χρήσεις Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Σκοποί ενότητας Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αντιληφθεί ο αναγνώστης:  τις δυνατότητες, που έχει η βιομάζα, για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών και  τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει η βιομάζα.

5 Περιεχόμενα ενότητας  Τι είναι βιομάζα  Τρόποι εκμετάλλευσης  Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

6 Κεφάλαιο 13: Βιομάζα

7 Τι είναι η βιομάζα Περιλαμβάνει όλα τα υλικά (όπως η κυτταρίνη, τα σάκχαρα και άλλες οργανικές ενώσεις), που παράγονται από τη βιολογική σύνθεση των φυτών από το νερό του εδάφους και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας. Με την ευρύτερη έννοια ο όρος "βιομάζα" χρησιμοποιείται για όλα τα φυτικά υλικά, που προέρχονται είτε από καλλιέργειες είτε μετά από επεξεργασία, όπως είναι τα γεωργικά απορρίμματα, τα καυσόξυλα, τα ξυλοκάρβουνα, αλλά και κτηνοτροφικά απορρίμματα, όπως η κοπριά των ζώων. Είναι από τις ενεργειακές πηγές, που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο από πολύ παλιά και συνεχίζουν να καλύπτουν και σήμερα τις ανάγκες σε σημαντικό ποσοστό, ιδιαίτερα σε χώρες της Ασίας, Αφρικής και Ν. Αμερικής.

8 «Ενεργειακά» φυτά 1/2 ζαχαρότευτλα ζαχαροκάλαμο καλαμπόκι πατάτα Εικόνα 1 (https://pixabay.com/en/sugarcane-cane-field- raw-sugar-crop-439880/) Εικόνα 2 (https://www.flickr.com/photos/23155134@N0 6/6286609891)

9 Καουτσούκ (ελαστικό κόμμι) λεύκα φύκος υάκινθος «Ενεργειακά» φυτά 1/2 Εικόνα 3 (https://en.wikipedia.org/wiki/Algae_fuel) Εικόνα 4 (https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_rubber)

10 Η αξιοποίηση της βιομάζας μπορεί να γίνει με τρεις κατηγορίες μεθόδων:  Καύση: απλή μέθοδος, αλλά με χαμηλή απόδοση, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης θερμότητας διαφεύγει στο περιβάλλον.  Πυρόλυση: με θέρμανση απουσία οξυγόνου παράγονται αέρια, υγρά και στερεά καύσιμα προϊόντα.  Ζύμωση: παράγονται αλκοόλες, που μπορούν να υποκαταστήσουν τα υγρά καύσιμα σε σημαντικό ποσοστό. Αξιοποίηση βιομάζας

11 Πλεονεκτήματα: o Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, έμμεση εκδήλωση της ηλιακής. o Μικρές μόνο εκπομπές αερίων, που προέρχονται από την ενέργεια που καταναλώνεται για συλλογή και μετατροπή της βιομάζας. Μειονεκτήματα: o Απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις για καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, που αποστερούνται από την καλλιέργεια τροφίμων με συνέπεια την αύξηση των τιμών βασικών ειδών διατροφής. o Μονοκαλλιέργεια σε μεγάλες εκτάσεις οδηγεί σε αυξημένη χρήση λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων κ.ά. με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πλεονεκτήματα -Μειονεκτήματα

12 Βιομάζα Εικόνα 5 (https://www.flickr.com/photos/123675224@N 06/13948864022) Εικόνα 6 (https://www.flickr.com/photos/garryknight/47 20722316) ή

13 Σημειώματα

14 Σημείωμα Αναφοράς Copyright: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Κίμων Χρηστάνης. «Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. https://eclass.upatras.gr/courses/GEO357/

15 Συνιστώμενη βιβλιογραφία Demirbas, A. (2010). Biorefineries: For Biomass Upgrading Facilities. London, Springer London. Hall, D.O. (1994). Biomass for energy and industry. Bochum, Ponte Press. Sørensen, B. (2004). Renewable energy: its physics, engineering, use, environmental impacts, economy, and planning aspects. Boston, Elsevier Academic Press. Χαρώνης, Π.Γ. (1989). Βιοαέρια και ενέργεια από βιόμαζα. Αθήνα, Ίων. Χρηστάνης, Κ. (1998). Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.

16 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Εικόνα 1: https://pixabay.com/en/sugarcane-cane-field- raw-sugar-crop-439880/ Εικόνα 2: Εικόνα 3: ttps://en.wikipedia.org/wiki/Algae_fuel#/media/File:Algae_fuel_in_a_beak er.jpg Εικόνα 4: Εικόνα 5: Εικόνα 6:

17 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Βιομάζα Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google