Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 1 Καταστροφικοί έλεγχοι. Διενεργούνται σε σωστά επιλεγμένο δείγμα και καταστρέφουν το δείγμα. Μη καταστροφικοί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 1 Καταστροφικοί έλεγχοι. Διενεργούνται σε σωστά επιλεγμένο δείγμα και καταστρέφουν το δείγμα. Μη καταστροφικοί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 1 Καταστροφικοί έλεγχοι. Διενεργούνται σε σωστά επιλεγμένο δείγμα και καταστρέφουν το δείγμα. Μη καταστροφικοί έλεγχοι. Έλεγχοι κατάστασης ή λειτουργίας. Διενεργούνται στο σύνολο της παραγωγής και απαραίτητα είναι μη καταστροφικοί. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Ποιοτικοί έλεγχοι υλικών

2 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 2 Καταστροφικοί Έλεγχοι Μηχανική αντοχή. –Εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, … Δυσθραυστότητα. Διάβρωση. Κόπωση. Σκληρότητα.

3 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 3 Μηχανικές δοκιμασίες

4 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 4 Δυσθραυστότητα

5 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 5 Κόπωση

6 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 6 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Non Destructive Testing Οπτικοί έλεγχοι. Διεισδυτικά υγρά. Μαγνητοσκοπία. Ηλεκτρικές μέθοδοι. –Δινορρεύματα. –Επαγωγικά ρεύματα. Υπέρηχοι. Ραδιογραφία. Θερμογραφία.

7 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 7 Θερμογραφία

8 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 8 Μαγνητικά σωματίδια

9 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 9 ραδιογραφία

10 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 10 Διεισδυτικά υγρά

11 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 11 Οργανισμοί τυποποίησης

12 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 12 Πως δημιουργείται ένα πρότυπο Με ευθύνη του οργανισμού τυποποίησης συγκεντρώνονται οι ειδικοί με το συγκεκριμένο αντικείμενο για συζήτηση. Μετά από συζήτηση και συμφωνία στις λεπτομέρειες καταλήγουν σένα προσωρινό κείμενο (προσωρινό πρότυπο). Το προσωρινό αυτό κείμενο δημοσιεύεται και γίνεται ευρύτερα γνωστό προκειμένου να διατυπωθούν ενστάσεις, βελτιώσεις και παρατηρήσεις από οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον. Μετά από το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και αφού παρθούν υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις με ευθύνη του οργανισμού τυποποίησης δημοσιεύεται ως Πρότυπο.

13 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 13 Τυποποίηση Τυποποίηση (Standardization) Δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται, για πραγματικά προβλήματα ή προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση που αποσκοπούν στο να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός τάξης σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής.

14 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 14 Πρότυπο Πρότυπο ( Standard ) είναι το έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή για τα αποτελέσματα τους και που αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής.

15 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 15 Προδιαγραφή Προδιαγραφή είναι το έγγραφο εκείνο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν, διεργασία, δραστηριότητα, οργανισμός, σύστημα, πρόσωπο ή συνδυασμός αυτών. Η προδιαγραφή, μπορεί στη συνέχεια να μετατρέπεται σε πρότυπο. Η δυνατότητα αυτή δεν υφίσταται κατά την έκδοσή της: Λόγω ελλιπούς υποστήριξης για την έκδοση προτύπου Λόγω αμφιβολιών για την επίτευξη της απαιτούμενης συναίνεσης Επειδή το τεχνικό αντικείμενό της τελεί υπό τεχνολογική εξέλιξη Για άλλο λόγο που εμποδίζει την ταχεία έκδοση ενός προτύπου

16 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 16

17 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 17 Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου

18 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 18 Κανονισμοί


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών 1 Καταστροφικοί έλεγχοι. Διενεργούνται σε σωστά επιλεγμένο δείγμα και καταστρέφουν το δείγμα. Μη καταστροφικοί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google