Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η αποτύπωση του ΕΚΠΑ στην Ιδρυματική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης: Κύρια Σημεία και Συμπεράσματα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η αποτύπωση του ΕΚΠΑ στην Ιδρυματική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης: Κύρια Σημεία και Συμπεράσματα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η αποτύπωση του ΕΚΠΑ στην Ιδρυματική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης: Κύρια Σημεία και Συμπεράσματα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής Κώστας Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ Εκδήλωση παρουσίασης Έκθεσης Ιδρυματικής Αυτοαξιολόγησης ΕΚΠΑ (19. 10. 15)

2 Ιστορικά Στοιχεία Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας, αφού ιδρύθηκε με το β.δ. της 22ας Απριλίου 1837 με την επωνυμία «Πανεπιστήμιον του Όθωνος», η οποία, με το από 20 Οκτωβρίου 1862 θέσπισμα της από 10 Οκτωβρίου – 27 Νοεμβρίου 1862 Προσωρινής Κυβερνήσεως, αντικαταστάθηκε από την επωνυμία «Εθνικόν Πανεπιστήμιον». Με τον νόμο ΓΩΚΕ΄ της 17ης Ιουλίου 1911 ιδρύθηκε, σύμφωνα με την από 4 Φεβρουαρίου 1849 διαθήκη του μεγάλου ευεργέτη Ιωάννη Δομπόλη, το «Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον», το οποίο είχε κοινή Σύγκλητο και Πρύτανη με το «Εθνικόν Πανεπιστήμιον» και στο οποίο εντάχθηκαν οι θεωρητικές σχολές του τελευταίου. Από το 1932 το «Εθνικόν Πανεπιστήμιον» και το «Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον» αποτελούν από κοινού, δυνάμει του άρθρου 1 του ν. 5343/1932, το «Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών», Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κατά τον νόμο πλήρως αυτοδιοικούμενο. Ως τις αρχές του 20ού αιώνα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο παρείχε στην ελληνική κοινωνία διπλωματούχους επιστήμονες στην ιατρική, στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, στη νομική και τα οικονομικά, στη φιλολογία, στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στη θεολογία, στην εκπαίδευση γενικότερα καθώς και στον κλήρο. Στις μέρες μας εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του συχνά στελεχώνει εθνικές και διεθνείς επιτροπές, επιτελεί εκπαιδευτικά και άλλα ερευνητικά έργα, οργανώνει και συμμετέχει σε ποικίλες δραστηριότητες (μαθήματα, συνέδρια κ.ό.) κοινωνικής προσφοράς, πολλές φορές παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.

3 Διαδικασίες Αξιολόγησης στο ΕΚΠΑ Εφαρμογή Νομοθετικού Πλαισίου (Ν.3374/2005 & Ν.4009/2011) Υλοποίηση Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης Τμημάτων του Πανεπιστημίου έως τον Φεβρουάριο του 2013 Πραγματοποίηση και Ολοκλήρωση Εξωτερικών Αξιολογήσεων Τμημάτων έως τον Μάρτιο του 2014 Ολοκλήρωση Έσωτερικής Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος – Σύνταξη και Υποβολή Ιδρυματικής Έκθεσης τον Δεκέμβριο του 2014 Επικαιροποίηση και Επανυποβολή Ιδρυματικής Έκθεσης τον Ιούνιο 2015 Προετοιμασία και Σύνταξη Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Ιδρύματος Σχεδιασμός - Πραγματοποίηση Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του Ιδρύματος έως τα τέλη του 2015

4 Ακαδημαϊκό έτος2012-20132009-2010 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ1.9533.000 Συνολικός αριθμός λοιπών διδασκόντων σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 49153 Συνολικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων 1.3121.362 Συνολικός αριθμός εργαστηριακού και λοιπού τεχνικού προσωπικού 253329 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν+2) 38.56640.972 Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις στις πανελλαδικές (συνολικός αριθμός) 5.4205.860 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων στο Ίδρυμα φοιτητών (όλων των κατηγοριών) 7.3968.016 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών100.69498.837 Συνολικός αριθμός αποφοίτων του Ιδρύματος6.4826.870 Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις σε ΠΜΣ (συνολικός αριθμός) 2.9032.969 Συνολικός αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ8.1358.400 Συνολικός Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών9.7789.233 Συνολικός αριθμός διδακτορικών φοιτητών14.70816.438 Συνολικό ύψος προϋπολογισμού (€)29.942.375,0051.949.235,00 Συνολικό ύψος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (€)7.570.214,816.026.340,73 Συνολικό ύψος προϋπολογισμού ΕΛΚΕ (€)67.499.624,9147.958.820,69 Σύνολο Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Κονδυλίων55.762.594,23 39.393.112,64

5 Αποτύπωση Στοιχείων Ιδρύματος (2012/3) Συνολικός Αριθμός Ενεργών Προπτυχιακών Φοιτητών: 38.566 Συνολικός Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών: 9.778 Συνολικός Αριθμός Διδακτορικών Φοιτητών: 14.708 Συνολικός Αριθμός Εγγεγραμμένων Προπτυχιακών Φοιτητών: 100.694 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ: 1.953 Συνολικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων: 1.312 Ακαδημαϊκά Τμήματα /Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 33 Ενεργά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 102 Εισερχόμενοι/ Εξερχόμενοι Φοιτητές: 1,22/1 Σύνολο Φοιτητών /Μέλη ΔΕΠ: 33/1 Προπτυχιακοί Φοιτητές /Διοικητικό Προσωπικό: 50/1 Ερευνητικά Εργαστήρια:169 Πανεπιστημιακές Κλινικές: 71 Συνολικός Αριθμός Ερευνητικών Έργων 2007-2012: 2799 Θέσεις Απασχόλησης στα Ερευνητικά Έργα Ετησίως: 10.000 Μουσεία: 16 - Αστεροσκοπείο: 1 - Αρχαιολογικό Πάρκο 1 Κεντρικές Βιβλιοθήκες: 6 – Βιβλιοθήκες και Αναγνωστήρια σε Τμήματα:42 Υπηρεσίες –Λοιπές Πανεπιστημιακές Μονάδες: 26

6 Διάρθρωση σε Σχολές και Τμήματα Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν οκτώ Σχολές: Η Θεολογική Σχολή, η Νομική Σχολή, η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, η Φιλοσοφική Σχολή, η Σχολή Θετικών Επιστημών, η Σχολή Επιστημών Υγείας, η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Στις οκτώ (8) Σχολές του Πανεπιστημίου κατανέμονται τριάντα τρία (33) Ακαδημαϊκά Τμήματα. Κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα διαθέτει, προσφέρει και υλοποιεί ένα (1) πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

7 (1) Η Θεολογική Σχολή περιλαμβάνει δύο Τμήματα: το Τμήμα Θεολογίας και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. (2) Η Νομική Σχολή περιλαμβάνει το Τμήμα Νομικής. (3) Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα: το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. (4) Η Φιλοσοφική Σχολή περιλαμβάνει δώδεκα Τμήματα: το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (πρόσφατα μετονομασθέν σε Τμήμα Ρωσικής Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών). (5) Η Σχολή Θετικών Επιστημών περιλαμβάνει επτά Τμήματα: το Τμήμα Φυσικής, το Τμήμα Χημείας, το Τμήμα Μαθηματικών, το Τμήμα Βιολογίας, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (πρόσφατα μετονομασθέν σε Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών). (6). Η Σχολή Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα: το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Οδοντιατρικής, το Τμήμα Φαρμακευτικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής. (7) Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής περιλαμβάνει δύο Τμήματα: το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. (8) Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού περιλαμβάνει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

8 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (1) Θετικά Σημεία 1. Στα πορίσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων αποτυπώνεται μια εξαιρετικά θετική εικόνα για την αντιστοιχία του επιπέδου σπουδών που παρέχεται στα Τμήματα και στα Προγράμματα Σπουδών τους προς το ακαδημαϊκό επίπεδο-στόχο τους και το απονεμόμενο πτυχίο. Σύμφωνα με την εξωτερική αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε εντός του 2014, πολλά Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι ανώτερα από την μερικές φορές επικρατούσα αντίληψη. 2. Στις περιπτώσεις όπου έχουν γίνει προτάσεις βελτίωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, τα Τμήματα έχουν προβεί ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την υιοθέτηση των εισηγήσεων που συνάδουν με τους στόχους, τις πρακτικές και την ακαδημαϊκή τους πολιτική. 3. Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, οι κλινικές που συνθέτουν τα αντίστοιχα ΠΠΣ, όπως και το περιεχόμενό τους, προσφέρουν μια πολύπλευρη και ουσιαστική επιστημονική κατάρτιση στους φοιτητές. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που διατρέχει τόσο τη θεωρητική πλευρά του επιστημονικού αντικειμένου, όσο και τις εφαρμογές του. Σε πολλές περιπτώσεις τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους είναι απολύτως ισότιμα με εκείνα των κορυφαίων πανεπιστημίων της αλλοδαπής. 4. Σε αρκετές περιπτώσεις τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, βασίζονται σε πραγματικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και οδηγούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων. οι οποίες θα μπορούν να ασκηθούν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ βρεθεί ο απόφοιτος του Προγράμματος Σπουδών. 5. Η αντιστοιχία και η επάρκεια των Προγραμμάτων Σπουδών να προετοιμάζουν επαγγελματίες ικανούς να δουλέψουν στο εξωτερικό επιβεβαιώνεται και από τις εκτιμήσεις και σχόλια της Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων. 6. Σωστός σχεδιασμός, δομή και υλοποίηση του προγράμματος σπουδών στο σύνολό του. 7. Εδραιωμένη θετική αντίληψη της κοινωνίας για την θετική ιστορικότητα και το υψηλό επίπεδο του προγράμματος σπουδών. 8. Το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των ΠΠΣ των Τμημάτων αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι τους διαπρέπουν στις μεταπτυχιακές τους σπουδές, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με τους εξωτερικούς αξιολογητές στην πλειοψηφία των Προγραμμάτων Σπουδών, αναφέρονται τα ακόλουθα: τα μαθησιακά αποτελέσματα συνδέονται με τους στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών τα μαθησιακά αποτελέσματα εναρμονίζονται με το είδος και το επίπεδο προσόντων του αντίστοιχου τίτλου σπουδών όπως αυτά καθορίζονται από το ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οι στόχοι των Προγραμμάτων Σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων βασίζονται σε ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις, στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας Οι τίτλοι των Προγραμμάτων Σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο είναι συμβατά μεταξύ τους.

9 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (2) Αρνητικά Σημεία Δραματικά πλέον περιορισμένη χρηματοδότηση και περιορισμένες υποδομές σε σχέση με τον πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών. Πολύ υψηλός ο ετήσιος αριθμός εισερχομένων φοιτητών σε σχέση με τις υποδομές και τις δυνατότητες ορισμένων Τμημάτων. Η διδασκαλία μαθημάτων σε αρκετά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών γίνεται σε πολυπληθή ακροατήρια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απαιτούν τον χωρισμό των φοιτητών σε μικρές τάξεις Σοβαρές δυσλειτουργίες, που απορρέουν κυρίως από τα τεράστια φοιτητικά ακροατήρια, την προβληματική αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων λόγω του υψηλού αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών. Το απογοητευτικά χαμηλό παιδευτικό επίπεδο μέρους των φοιτητών, ιδιαίτερα εκείνων που δεν είχαν θέσει τις σπουδές στα συγκεκριμένα Τμήματα μεταξύ των κύριων επιλογών τους, αλλά εισήχθησαν σε αυτά λόγω του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ ή μετεγγράφηκαν από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας Υπερβολικός φόρτος εργασίας για τους φοιτητές ο οποίος αποτυπώνεται σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου και πολύωρες παρακολουθήσεις κατά μάθημα. To χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας σε ένα μέρος του φοιτητικού σώματος που εισάγεται στα ξενόγλωσσα Τμήματα αποδίδεται στις προδιαγραφές των Πανελληνίων Εξετάσεων Εισαγωγής στα ΑΕΙ και στην ανεπάρκεια διδακτικού προσωπικού για υποστηρικτικά γλωσσικά μαθήματα εντός μερικών ξενόγλωσσων Τμημάτων. Μεγάλος αριθμός ανενεργών φοιτητών

10 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (3) Ευκαιρίες από τα Θετικά Σημεία Η εφαρμογή του συστήματος προαπαιτούμενων μαθημάτων. Ενθάρρυνση των φοιτητών να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εμπλουτισμός του διαδραστικού υλικού που χρησιμοποιείται στις παραδόσεις. Περαιτέρω βελτίωση της χρήσης του e-class, καθώς και πληρέστερη περιγραφή των μαθημάτων τόσο εκεί όσο και στην ιστοσελίδα ορισμένων Τμημάτων. Εξορθολογισμός Προγραμμάτων Σπουδών Ορισμένα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών είναι είτε μοναδικά στην Ελλάδα (Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) είτε έχουν στρατηγική σημασία γιατί συνδέουν τη χώρα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά με μια ευρύτερη περιοχή (Σλαβικών Σπουδών) και συνεπώς πρέπει και μπορεί να ενισχυθούν.

11 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (4) Κίνδυνοι από τα Αρνητικά Σημεία Ο όλο και μειούμενος προϋπολογισμός, ο οποίος είναι και μη προβλέψιμος, δημιουργεί προβλήματα στον προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων. Η ανεπάρκεια των υποδομών δυσχεραίνει όλο και περισσότερο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου με πιθανό ενδεχόμενο την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή τις εγκαταλείπουν. Τελικό αποτέλεσμα η αύξηση των ανενεργών φοιτητών. Το εργασιακό περιβάλλον για τα μέλη ΔΕΠ φαίνεται να χειροτερεύει και δεν είναι ευχάριστο, οι αμοιβές συνεχώς μειώνονται, οι ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες περιορίζονται λόγω της υποχρηματοδότησης. Συνεπώς ελλοχεύει ο κίνδυνος σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ να επιλέξει την αποχώρησή του από τα Τμήματα (αποδοχή θέσης σε άλλα Πανεπιστήμια, επίσπευση διαδικασιών συνταξιοδότησης) δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στην υλοποίηση του διδακτικού έργου λόγω των κενών που θα δημιουργηθούν. Επισημαίνεται ότι το χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας κατά την εισαγωγή των φοιτητών ξενόγλωσσων Τμημάτων στο Α΄ έτος, καθώς και η χαμηλή – για τα πανεπιστημιακά δεδομένα – βάση εισαγωγής που έχει προσδιοριστεί για το ειδικό μάθημα της γλώσσας τους δυσκολεύει στην άνετη παρακολούθηση των μαθημάτων και δικαιολογεί τη χαμηλή βαθμολογία ή και αποτυχία στις εξετάσεις ενός ποσοστού των φοιτητών, επιτείνοντας το φαινόμενο των «ανενεργών φοιτητών». Ο σημαντικός φόρτος εργασίας των φοιτητών οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του αριθμού αυτών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους ή επιμηκύνει τον χρόνο φοίτησής τους. Η έλλειψη της έγκαιρης ανανέωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού που αφυπηρετεί ή αποχωρεί και η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού προκαλεί δυσκολίες στην παροχή του ακαδημαϊκού έργου του Τμήματος. Σοβαρά διοικητικά εμπόδια δημιουργεί η γραφειοκρατία που υφίστανται διαδικασίες όπως π.χ. οι προσλήψεις και η κατανομή του προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση της συμμετοχής σε συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια εκτός Ελλάδας και εντός Ελλάδας είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (1) Θετικά Σημεία Στην πλειονότητα τους τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι εναρμονισμένα ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα με αντίστοιχα Μ.Δ.Ε. του εξωτερικού αλλά επιπλέον δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία, στην κατανόηση και συνεργασία επιστημόνων με διαφορετικές αφετηρίες για το κοινό καλό της ομάδας και στην προετοιμασία των αποφοίτων για να δραστηριοποιηθούν και παραπέρα στην έρευνα εφόσον το επιθυμούν. Το ενδιαφέρον της κοινωνίας για ΠΜΣ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ είναι εξαιρετικά υψηλό και οι αιτήσεις καλύπτουν τις προσφερόμενες θέσεις. Η διδασκαλία των μαθημάτων στηρίζεται στη δυναμική εμπλοκή των φοιτητών σε αυτά καθώς απαιτείται η παρουσίαση εργασιών που εκπονούνται στη διάρκεια κάθε εξαμήνου. Γίνεται χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων (projector, wi-fi κ.α) H ποικιλομορφία της σύνθεσης των μεταπτυχιακών που συμμετέχουν από διαφορετικές αλλά πολύ κοντινές ειδικότητες και με μεγάλη διακύμανση της ηλικίας, δηλαδή τελειόφοιτων του πανεπιστημίου και εν ενεργεία καθηγητών της μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης, Ελλήνων και ξένων (κυρίως ερασμιακών) φοιτητών H στοχευμένη διδασκαλία εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την επαγγελματική κατεύθυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών Ο μικρός αριθμός εισακτέων, η υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων Η συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκπαιδευτούν στη συγγραφή κειμένων υψηλής ποιότητας και τα οποία δημοσιεύονται συχνά σε Ελληνικά ή διεθνή περιοδικά και παρουσιάζονται σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια. Η συνεκτικότητα της διδακτικής ύλης και των στόχων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Το αναλυτικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών είναι σε αρμονία με άλλα αντίστοιχα τμήματα του εσωτερικού ή αλλοδαπής Οι εργαστηριακές οδηγίες είναι άρτια δομημένες σε συνάρτηση με τα θεωρητικά μαθήματα. Η ποιότητα των διαλέξεων είναι υψηλή. Τα περισσότερα μαθήματα περιέχουν αναθεωρημένη και ενημερωμένη ύλη Καλή αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πολλαπλές μέθοδοι εξέτασης μαθημάτων. Επικαιροποιημένη βιβλιογραφία. Σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας. Έντονη εργαστηριακή, επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα.

13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (2) Αρνητικά Σημεία Ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα Τμημάτων αντιμετωπίζουν θέμα βιωσιμότητας, διότι δεδομένης της οικονομικής κρίσης και της υποχρηματοδότησης των Τμημάτων δεν μπορούν να καλύψουν τα κόστη που παράγουν. Η τεχνολογική υποδομή σε ορισμένα Τμήματα είναι υποτυπώδης με αποτέλεσμα την ελλιπή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πολλές βιβλιοθήκες υποχρηματοδοτούνται ενώ σε ορισμένες εκκρεμούν ή δεν ανανεώνονται οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, η συνδρομή σε ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ, που είναι απολύτως αναγκαίες για το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ και για τις βιβλιογραφικές ανάγκες των ΠΜΣ, με βαρύτατες συνέπειες για την επιστημονική ανάπτυξή του. Η πολύ χαμηλή χρηματοδότηση έχει ως συνέπεια υποβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή για εργαστήρια τεχνολογιών αιχμής, Η περιορισμένη νομοθετική ευελιξία και περισσή γραφειοκρατία σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης, Η αδυναμία οικονομικής ενίσχυσης των αρίστων και η απουσία πλαισίου αξιοποίησής τους στην πανεπιστημιακή διδασκαλία Σε ορισμένα ΠΜΣ επισημαίνονται αλληλεπικαλύψεις ύλης μεταξύ προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ΠΜΣ. Έλλειψη χρηματοδότησης για την υποστήριξη των φοιτητών με υποτροφίες, με αποτέλεσμα την ανάγκη να εργάζονται παράλληλα και ως εκ τούτου να μην μπορούν να αφιερωθούν πλήρως στις σπουδές τους.

14 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (3) Ευκαιρίες Αξιοποίησης των Θετικών Σημείων Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμμετέχουν ξένοι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο σπουδών. Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και διερεύνηση της δυνατότητας οργάνωσης και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Περαιτέρω αξιοποίηση και προβολή των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών των ΠΜΣ Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων των μεταπτυχιακών φοιτητών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στο εξωτερικό. Βελτίωση της σύνδεσης και της επικοινωνίας αποφοιτησάντων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που συνέχισαν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (επίπεδο διδακτορικού) με τους εγγεγραμμένους φοιτητές των τρεχόντων ακαδημαϊκών μεταπτυχιακών εξαμήνων.

15 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (4) Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα Αρνητικά Σημεία Η μείωση αιτήσεων και εγγραφών ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία βιωσιμότητας ορισμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Οι αποφάσεις αναγκαστικής μετακίνησης, διαθεσιμότητας και απολύσεων του διοικητικού προσωπικού δημιούργησε βαρύτατα προβλήματα και στην υλοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τα αρνητικά σημεία, είναι ότι η πολύ χαμηλή χρηματοδότηση και η επιμένουσα γραφειοκρατία θα προκαλέσουν ασφυξία στην υλικοτεχνική υποδομή, έλλειψη πόρων για βιβλιογραφική-εργαστηριακή ανανέωση, αδυναμία πρόσκλησης διεθνούς φήμης ερευνητών για ομιλίες σε μεταπτυχιακά σεμινάρια, αλλά και υποστήριξης και ενίσχυσης αριστούχων φοιτητών και αξιοποίησής τους στην πανεπιστημιακή διδασκαλία.

16 Κοινά Σημεία Προπτυχιακών –Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Αρκετά προγράμματα σπουδών βασίζονται στην αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων μιας Σχολής με την αμοιβαία παροχή μαθημάτων. Ένα Τμήμα μπορεί να υποστηρίζει μαθήματα σε Τμήματα που οδηγούν στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (π.χ Παιδαγωγική Επάρκεια). Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών δομούνται σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά, επιλογής και θεματικών κύκλων, κατ επιλογήν υποχρεωτικά, εργαστηριακά, σεμιναριακά, υπαίθρου, κλινικές κ.ά. Είναι κατά κανόνα ορθολογικά δομημένα, ώστε οι φοιτητές να επιλέγουν αυτό που ταιριάζει στις κλίσεις και στα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα. Η διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών στο Ίδρυμα ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος παρέχουν πτυχία ή/και μεταπτυχιακά διπλώματα, τα οποία αντιστοιχούν στο 6ο, 7ο και 8ο επίπεδο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, είναι δε αναγνωρισμένα διεθνώς και κάνουν τους αποφοίτους τους αποδεκτούς σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ύπαρξη στο Ίδρυμα σημαντικού αριθμού θεσμοθετημένων Εργαστηρίων, Κλινικών, και Μουσείων, αλλά και άλλων δομών (π.χ Πειραματικό Σχολείο, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, Αστεροσκοπείο κ.α), με ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή και στελεχωμένα με προσωπικό υψηλού επιπέδου κατάρτισης, θεωρείται από τα σημαντικά στοιχεία, στην επίτευξη υψηλού επιπέδου σπουδών, καθώς αυτά συνεισφέρουν τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην έρευνα και τη σύνδεση με την κοινωνία. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ο σημαντικός αριθμός διατμηματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που υλοποιούνται στην κατεύθυνση της συνεργασίας, της διεπιστημονικότητας, και του στόχου βάσει του οποίου τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από δύο ή περισσότερα Τμήματα και Ιδρύματα θεωρούνται συνολικά αντίστοιχα του ακαδημαϊκού επιπέδου και του τίτλου σπουδών που απονέμουν.

17 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (1) Θετικά σημεία Το ΠΔΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ερευνητική δραστηριότητα των Τμημάτων. Στα Τμήματα πραγματοποιείται έρευνα αιχμής σε ένα ευρύ πεδίο θεωρητικής, εργαστηριακής, πρακτικής και πειραματικής εφαρμογής. Το υψηλό επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές, των αριθμό των αναφορών, τις προσκεκλημένες ομιλίες σε συνέδρια και σεμινάρια, την ικανότητα προσέλκυσης ερευνητικών προγραμμάτων και τις συνεργασίες με επιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Οι διδάκτορες των Τμημάτων του ΕΚΠΑ, έχοντας αποδεδειγμένα συμμετάσχει στο ερευνητικό γίγνεσθαι, τυγχάνουν διεθνών διακρίσεων και σημαντικής αναγνώρισης, όπως φαίνεται από την μετέπειτα πορεία τους: καταλαμβάνουν θέσεις ερευνητών ή μελών ΔΕΠ σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού, ή θέσεις ευθύνης στην αγορά εργασίας.

18 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (2) Αρνητικά Σημεία Πολύ μεγάλος αριθμός ανενεργών υποψηφίων διδακτόρων, γεγονός που δημιουργεί αρνητική εικόνα για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών σε ορισμένα Τμήματα. Παρατηρείται μείωση του αριθμού των υποψηφίων διδακτόρων τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της μη ύπαρξης ολοκληρωμένων εργαλείων υποστήριξης και χρηματοδότησης με τη μορφή υποτροφιών του διδακτορικού προγράμματος σπουδών. Η εξαιρετικά ανεπαρκής γραμματειακή, τεχνική ή άλλη υποστήριξη, σε ορισμένα Τμήματα, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι διδάκτορες να δαπανούν χρόνο σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εκτελεστούν από υποστηρικτικό προσωπικό. Υψηλός μέσος όρος χρόνου ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής. Χαμηλός ρυθμός αποφοίτησης. Χαμηλή συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στις εκδηλώσεις ορισμένων Τμημάτων (διαλέξεις, συνέδρια κ.λπ.).

19 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (3) Ευκαιρίες Αξιοποίησης των θετικών σημείων Ενίσχυση της «διεθνοποίησης» των Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών είτε μέσω ανάπτυξης κοινών Προγραμμάτων Σπουδών με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, είτε με τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον μέλους ΔΕΠ στις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές των υποψηφίων Διδακτόρων. Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας των διδακτορικών διατριβών, που αφορά τόσο την εσωτερική δομή τους, αλλά και την «έξωθεν καλή μαρτυρία και αναγνώριση», μέσω της συστηματικής παρουσίασης των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων των διατριβών σε διεθνή συνέδρια με κριτές. Εξέταση της θέσπισης, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, της προηγούμενης αποδοχής τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (peer-reviewed procedure). Ενδεχόμενη αξιοποίηση των Υποψηφίων Διδακτόρων στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των Τμημάτων. (Διδασκαλία μαθημάτων, συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες κ.ά.). Δημιουργία πλαισίου υποχρεωτικών και υποβοηθητικών μαθημάτων συνδεδεμένων με την έρευνα έτσι ώστε να ενισχύονται οι υποψήφιοι διδάκτορες και να εξοικειώνονται με ερευνητικές μεθόδους και εργαλεία. Ενίσχυση πρωτοβουλιών για διεκδίκηση διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε συνάφεια με τα θέματα διδακτορικών. Στήριξη και ενίσχυση των πρωτοβουλιών των Τμημάτων για σύνδεση με την αγορά εργασίας, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες απορρόφησης των διδακτόρων αποφοίτων.

20 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (4) Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία Οι «λιμνάζοντες» υποψήφιοι διδάκτορες, κρατούν θέσεις και εμποδίζουν νέους υποψήφιους διδάκτορες να ξεκινήσουν έρευνα, δεδομένου ότι κάθε μέλος ΔΕΠ σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο μπορεί να επιβλέπει έως πέντε υποψήφιους. Η τεχνολογική υποδομή σε ορισμένα Τμήματα είναι υποτυπώδης με αποτέλεσμα την ελλιπή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην ερευνητική διαδικασία. Οι βιβλιοθήκες υποχρηματοδοτούνται ενώ ή εκκρεμούν ή δεν ανανεώνονται οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, η συνδρομή σε ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ. που είναι απολύτως αναγκαίες για το ερευνητικό έργο. Η γενικότερη υποχρηματοδότηση της έρευνας στο ΕΚΠΑ επίσης καθιστά δύσκολη τη συμμετοχή των Υποψηφίων Διδακτόρων σε επιστημονικά συνέδρια του εξωτερικού με αποτέλεσμα να στερείται διεθνούς προβολής η έρευνα που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο μας, η οποία είναι πολύ συχνά ισότιμη με την παραγόμενη σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Η μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος θα μειώσει μεσομακροπρόθεσμα τις ευκαιρίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Η μη ύπαρξη Προγραμμάτων ενίσχυσης των Υποψηφίων Διδακτόρων (π.χ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ), αποθαρρύνει νέους φοιτητές από το να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή ενώ η παρατεταμένη οικονομική κρίση ωθεί όλο και μεγαλύτερο τμήμα των ήδη υποψηφίων διδακτόρων στο να εγκαταλείψουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής.

21 Διεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες Η δραστηριοποίηση στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ Η συμμετοχή στα άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας Η σύναψη διεθνών διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συμμετοχή σε διεθνή ανεξάρτητα προγράμματα Η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων Η ανάπτυξη διεθνών κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων καθώς και συνεπιβλέψεων διδακτορικών διατριβών

22 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το ERASMUS τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την Ε.Ε. για το ακαδ. έτος 2012-13, το Ε.Κ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στα «100 κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα που στέλνουν σπουδαστές Erasmus» (κατέχει την 48η θέση) μεταξύ 2.673 Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

23 Η Έρευνα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η έρευνα που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χαρακτηρίζεται πλούσια, πολυεπίπεδη, συχνά πρωτοποριακή και διεθνώς αναγνωρισμένη. Το ερευνητικό έργο που διεξάγεται καλύπτει τους τομείς της βασικής, της εφαρμοσμένης και της τεχνολογικής έρευνας και διέπεται από την αρχή, ότι ο ρόλος της έρευνας στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο η παραγωγή νέας γνώσης αλλά και η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος από τον ευρύτερο χώρο της αγοράς και της κοινωνίας. Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα δεν αποσκοπεί μόνο στην εξάσκησή τους και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην ενημέρωση και εξοικείωσή τους με μέσα και μεθόδους της σύγχρονης επιστήμης. Βασικό μέλημα της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι η ένταξη και η ενεργός συμμετοχή των μελών της σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος αυτής της εμπλοκής είναι αφενός η προσέλκυση νέων υψηλού επιπέδου κατάρτισης

24 Στρατηγική για την Έρευνα (α) Την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μαθήματα που απαιτούν την παρουσία τους σε εργαστήρια και κλινικές (για την Ιατρική Σχολή). Και οι φοιτητές των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, θα αναλάβουν και θα υλοποιήσουν μικρές ερευνητικές εργασίες, ιδίως στα πλαίσια των σεμιναριακών μαθημάτων. (β) Την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο από επιστημονικές ομάδες και ερευνητές του ιδρύματος, η/και σε συνεργασία με ερευνητές άλλων ιδρυμάτων εντός και εκτός Ελλάδος. (γ) Την προαγωγή και ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων, η οποία αποτυπώνεται μεταξύ των άλλων στις εργασίες και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών σε συνέδρια, βιβλία και μονογραφίες, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών σεμιναρίων, βιβλιοκρισίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.α (δ) Τον εντοπισμό, την χαρτογράφηση, την προώθηση και την οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών και την ίδρυση Spin Off Εταιριών.

25 Δομές που Προάγουν την Έρευνα στο ΕΚΠΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημιακά Εργαστήρια/Βιβλιοθήκες Πανεπιστημιακές Κλινικές

26 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Συστηματική περιοδική αναμόρφωση των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών. Επίλυση προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση της διοικητικής υποστήριξης. Βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος. Μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Παραγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης άρθρων και βιβλίων σε διεθνή επιστημονικά πλαίσια. Ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Δημιουργία νέων - διακλαδικών ή και διιδρυματικών - Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των τμημάτων των Σχολών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίλυση κτηριακών προβλημάτων και προβλημάτων υποδομής. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Σχολών και των Τμημάτων. Προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου. Προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των τριών επιπέδων στις εξελίξεις της επιστήμης και της κοινωνίας. Ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, διάχυση και ενίσχυση ερευνητικών έργων και συνεργιών, καθώς επίσης και βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου. Ανάπτυξη των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών με στόχο τη στενότερη ερευνητική συνεργασία με αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού και την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, την Ανατολική Ασία και την Εγγύς/Μέση Ανατολή. Ανάπτυξη και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές). Ανάπτυξη προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Εφαρμογή μέτρων μείωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί το Πανεπιστήμιο λόγω της λειτουργίας του.

27 Αξιοποίηση Πορισμάτων Αξιολόγησης Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων των αξιολογητών αναφέρεται στην αναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και τη βελτίωση τους σε επίπεδο αριθμού και διάρθρωσης μαθημάτων, εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προσανατολισμού και στόχευσης κ.α Συνεπώς σε αυτό το σημείο την κύρια ευθύνη για την πραγματοποίηση των αλλαγών, σε αυτά τα σημεία έχουν οι διοικήσεις και τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων. Η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο, κυρίως μέσα από την δραστηριοποίηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π). Τα στελέχη της Μονάδας σε συνεργασία με τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων συντάσσουν εκθέσεις ευρημάτων για κάθε Τμήμα στις οποίες αποτυπώνονται τα κύρια σημεία και οι προτάσεις βελτιώσεις των πορισμάτων των εξωτερικών αξιολογητών. Κάθε έξι μήνες οργανώνονται συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και των ΟΜΕΑ των Τμημάτων ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός υλοποίησης των προτεινόμενων αλλαγών. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος, το βάθος και την υφή των αλλαγών (ριζικές ή βελτιωτικές) αλλά και το ύψος των απαιτούμενων πόρων για την πραγματοποίηση τους. Δεν είναι δυνατόν να δοθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για κάθε Τμήμα θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των αλλαγών θεωρείται η έναρξη της επόμενης διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

28 Προβλήματα και Εμπόδια Η Διοίκηση του Ιδρύματος μελετά ιδιαίτερα τις συστάσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που αφορούν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλύσουν οι διοικήσεις των Τμημάτων και αναφέρονται σε θέματα για τα οποία υπεύθυνη είναι η Πολιτεία. Τέτοια θέματα είναι: Η υποχρηματοδότηση των Τμημάτων και του Ιδρύματος η οποία αντανακλά στην απαξίωση των υποδομών, στην μη ανανέωση του εξοπλισμού, και στην πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η υποστελέχωση του Ιδρύματος σε διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό με κύριους άξονες τέως μεν τη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού, τώρα όμως τα συνεχώς εντεινόμενα προβλήματα με την αδυναμία πλήρωσης των κενών θέσεων των αφυπηρετούντων μελών ΔΕΠ αλλά και προκήρυξης νέων θέσεων. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στα Τμήματα του ΕΚΠΑ ο οποίος μεγαλώνει δυσανάλογα όταν προστίθενται και οι μετεγγραφές, και για τον οποίο δεν έχει συνήθως παρά ελάχιστο ή καθόλου λόγο το Ίδρυμα. Η Διοίκηση του Ιδρύματος εργάζεται στην κατεύθυνση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, το ασφυκτικό όμως πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η Ελληνική οικονομία δεν επιτρέπει τον σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.


Κατέβασμα ppt "«Η αποτύπωση του ΕΚΠΑ στην Ιδρυματική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης: Κύρια Σημεία και Συμπεράσματα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google