Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΙΙ ΤΕΙ Λάρισας Παρουσίαση, Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΙΙ ΤΕΙ Λάρισας Παρουσίαση, Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΙΙ ΤΕΙ Λάρισας Παρουσίαση, Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης.

2 Η κλίμακα αξίας και η οργανωσή σας. Όταν είστε αρκετά ικανοποιημένος με την κλίμακα αξίας σας, χρησιμοποιήστε την για να ελέγξετε το οργανόγραμμα. Αντιστοιχούν οι λειτουργικοί τομείς στις βασικές βαθμίδες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας. Μια απλή λειτουργική δομή που συναντάται αρκετά συχνά. Υπάρχουν τέσσερα λειτουργικά τμήματα με αρμοδιότητες γραμμής παραγωγής. Τα άλλα δύο τμήματα, η ποιότητα και η διοίκηση, είναι ιδιαίτερα. Επηρεάζουν το σύνολο της επιχείρησης αλλά συνήθως δεν έχουν άμεση εξουσία. Η διεύθυνση ποιότητας υπάρχει απ' τη μια πλευρά για να δώσουμε έμφαση στην δέσμευση της εταιρείας για υψηλές προδιαγραφές. Καθώς μεγαλώνουν, κάθε τμήμα αποκτά αρμοδιότητες για επιπλέον προιόντα και τοποθεσίες. Μερικές φορές οι μεγάλες εταιρείες το αναποδογυρίζουν ώστε το πρώτο επίπεδο κάτω από τον γενικό διευθυντή να είναι οι περιοχές ή οι τομείς της επιχείρησης. Μέσα στα τμήματα υπάρχει συνήθως λειτουργική οργάνωση.

3 Τα μικρά είναι εύχρηστα. Αφού εξετάσετε την οργανωτική δομή, σκεφτείτε τους σημαντικότερους τομείς της επιχείρηση σας από την πλευρά των ανθρώπων που θα δούν το επιχειρηματικό σχέδιο. Επιλέξτε δύο ή τρείς σημαντικές δραστηριότητες και προβάλετε τα έσοδα και τις δαπάνες. Μια εταιρεία που κατασκευάζει υπολογιστές μπορεί να παρουσιάσει δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη, την παραγωγή, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών θα συμπεριλάβει την υποστήριξη πελατών ή την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, να αυτές είναι σημαντικές δραστηριότητες, ενώ μια εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό κατά παραγγελία μπορεί να ξεχωρίσει τις δαπάνες ανάπτυξης, εφαρμογής, εκπαίδευσης και υποστήριξης.

4 Η σημαντικότατη ομάδα διεύθυνσης. Πρέπει να καταστήστε σαφές Ότι η επιχείρηση είναι οργανωμένη με τέτοιον τρόπο που τους κάνει όλους να λειτουργούν με επιτυχία. Ότι υπάρχει καλή εταιρική ηγεσία. Ότι η ομάδα διεύθυνσης έχει τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες και Οτι διαθέτει την απαραίτητη υποστηρικτική δομή. Η έλλειψη προσωπικού μπορεί να καλυφθεί αλλά πρέπει να ξέρετε που θα δώσετε εργολαβίες και που θα τοποθετήσετε νέους ανθρώπους, και πότε. Όλη αυτή η διαδικασία είναι μέρος του εκτελεστικού σχεδίου. Προς το παρόν, προσθέστε τις όποιες ελλείψεις στον κατάλογο των αδύνατων σημείων στην ανάλυση της SWOT. Μήν ξεχάσετε βεβαίως να προσθέσετε τα όποια δυνατά σημεία στο ενεργητικό της ανάλυσης SWOT.

5 Οργάνωση επιχείρησης. Πρέπει να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η επιχείρηση σας και να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η επιχείρηση σας και να προσδιορίσετε την ομάδα γενικής διεύθυνσης. Το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου σας βοηθάει ώστε να δώσετε μια πιο συγκεκριμένη περιγραφή της οργανωτικής δομής σας. Π.χ. Ο διορισμός ενός επικεφαλής της Ποιότητας που να αναφέρει απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταδεικνύει τη σημασία που δίνουμε στην εφαρμογή των προτύπων ποιότητας ISO 9000.....

6 Μέλη διοικητικού συμβουλίου. Η έκθεση σας έχει σκοπό την εξωτερική χρηματοδότηση, παρουσιάστε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διευκρινίζοντας αν πρόκειται για εκτελεστικά ή όχι. Ανάλογα με τον σκοπό του σχεδίου, προσθέστε βιογραφικά σημειώματα. Για τους διευθυντές αναφέρετε δύο παραγράφους για τους διευθυντές προσδιορίζοντας ακριβώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους. Φροντίστε να καταξείξετε την αξία που έχει η ομάδα διεύθυνσης για την επιχείρηση.

7 Παράδειγμα. Μέτοχοι. Οι μέτοχοι κατέχουν την εταιρεία και διορίζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Διοικητικό Συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον καθορισμό ( ή τουλάχιστον την έγκριση) της στρατηγικής, την παρακολούθηση της προόδου, τον διορισμό των ανώτατων διευθυντών, τη διασφάλιση ότι η εταιρεία πληροί τις νομικές και ηθικές απαιτήσεις και την επικοινωνία με τους μετόχους. Μεγάλα κεφάλαια. Γενικός διευθυντής, συχνά επηρεάζει τη σύνθεση του συμβουλίου σε βαθμό που να μην υπάρχουν άλλα εκτελεστικά στελέχη, μπορεί όμως να φέρει στο συμβούλιο το δικό του ανώτατο διευθυντικό στέλεχος. Πρόεδρος. Παλαιότερο, εναλλακτικό όνομα για το μεγαλύτερο των μεγάλων (συνήθως στον ιδρυτή), πιο συνηθισμένο σε μικρές εταιρείες, ή θυγατρικές, στις οποίες οι πρόεδροι αναφέρουν στον επικεφαλής του ομίλου, γνωστό και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Γενική διεύθυνση, είναι το ανώτερο επίπεδο διεύθυνσης, χωρίς συνεχή εποπτεία. Στο παραδοσιακό αμερικάνικο μοντέλο, οι επικεφαλής των τμημάτων ή διευθύνσεων ονομάζονταν, αντιπρόεδροι. Η ανάπτυξη των εταιρειών και η δίψα για τίτλους έχουν οδηγήσει σε διάφορα αμαλγάματα όπως ανώτατος εκτελεστικός αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μάλλον ο αναπληρωτής του γενικού διευθυντή.

8 Λοιποί υπάλληλοι της γραμμής παραγωγής. Διοικητική υποστήριξη. Πρέπει να δείξετε ότι διαθέτετε επαρκείς οικονομικούς ελέγχους και διαδικασίες και ότι υπάρχει και άλλη διοικητική υποστήριξη, όπως πληροφοριακά συστήματα, νομικές υποθέσεις, ανθρώπινο δυναμικό, συντήρηση κλπ. Γράψτε μια μικρή παράγραφος περιγράφοντας την εσωτερική δομή και τις υπηρεσίες που έχετε αναθέσει σε επαγγελματίες συμβούλους. Εξέλιξη καρρίερας, εκπαίδευση κλπ. Καταγράψτε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα του συνόλου της ομάδας, όπως είναι η εξέλιξη της καρίερας και τα προγράμματα εκπαίδευσης, τα συνδικάτα, οι σύμβουλοι εργασίας, περιοριστικές πρακτικές, έλλειψη προσόντων.

9 Υποδομή της επιχείρησης. Περιγράψετε την υποδομή: εγκαταστάσεις, εργοστάσιο, μηχανήματα, υπολογιστές και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η μειωμένη λογιστική αξία των στοιχείων που φαίνονται στον ισολογισμό μπορεί να διαφέρει κατά πολύ από την αγοραία αξία και αυτή με την σειρά της από το κόστος αντικατάστασης. Πρέπει να επισημάνετε τα σημαντικότερα θετικά και αρνητικά σημεία. Γράψτε λίγα λόγια για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις σας και για τα ενδεχόμενα προβλήματα, όπως μια συνεχιζόμενη μίσθωση εγκαταστάσεων που δεν χρειάζεστε πλέον.

10 Προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι βέβαιο ότι έχετε περισσότερα από ένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μάλιστα αυτό είναι απαραίτητο αν ψάχνετε χρηματοδότηση για τη νέα σας επιχείρηση. Πολλοί επενδυτές μπορεί να κλωτσήσουν αν δούν επιχείρηση με μόνο μια σειρά προϊόντων. Έχουν αυτή την περιέργη εντύπωση ότι η επιχείρηση θα αποτύχει και ότι θα πρέπει να αποχαιρετήσουν τα λεφτάκια τους αν στερέψει η ζήτηση γι αυτό το ένα προιόν ή υπηρεσία. Ξέρετε βέβαια ότι μπορείτε να επεκτείνετε ή να τροποποιήσετε της σειρές σας και ότι, τέλος πάντων, μπορείτε να “δημιουργήσετε” πολλά και διαφορετικά προϊόντα με τμηματοποίηση της αγοράς. Η μέση λύση είναι να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας συνετά.

11 Ιδιαίτερες Ικανότητες. Προσδιορίστε τις ιδιαίτερες ικανότητες σας, τους τομείς εκείνους στους οποίους η επιχείρηση σας έχει ιδιαίτερες επιδόσεις. Αυτές οι ικανότητες αντικατοπτρίζουν το σύνολο των εμπειριών που έχετε αποκτήσει και τα προσόντα που έχετε αναπτύξει κατά τον χειρισμό ιδιαίτερων προκλήσεων και ευκαιριών. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε ξεχωριστή λίστα των ικανοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων. Στο σημείο αυτό καλό είναι να επισημάνετε τους μοναδικούς αυτούς παράγοντες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ακολουθούν παραδείγματα Αν είστε κατασκευαστής εξηγήστε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Αν είστε στην ευτυχή θέση να έχετε πνευματική ιδιοκτησία. Κατέχουμε την παγκόσμια πατέντα για.... Αν αγοράζετε από κάποιον προμηθευτή, προσπαθήστε να δείξετε ότι έχετε αποκλειστικά δικαιώματα ή ειδική σχέση μαζί του. Με δεδομένη την αποκλειστική μας άδεια μεταπώλησης αυτής της τεχνολογίας στην Ιταλία, ο προμηθευτής δεν μπορεί να διορίσει επιπλέον μεταπωλητές χωρίς.. Αν έχετε σήμα κατατεθέν για προϊόν ή υπηρεσία, εξηγήστε τα οφέλη. Ήμαστε οι πρώτοι στην αγορά αυτή και καταφέραμε να κατοχυρώσουμε την εμπορική επωνυμία Fast' n Easy που αναγνωρίζεται πλέον ως ηγετική εμπορική επωνυμία.. Προστατεύσαμε περαιτέρω τα δικαιώματα μας κατοχυρώνοντας την εμπορική επωνυμία στις κατωτέρω χώρες....

12 Ικανότητες της Επιχείρησης. Οι ικανότητες μιας επιχείρησης είναι αυτές που προσδίδουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Οι ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ διακρίνονται σε ΟΡΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Core competencies). ΟΡΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Είναι αυτές που είναι ορατές από τους ανταγωνιστές Παράδειγμα: το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πωλήσεων, η ποιότητα της συσκευασίας του προϊόντος, κλπ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Core competencies): Είναι οι μη αντιληπτές ικανότητες από τους ανταγωνιστές. Οι ικανότητες αυτές πρέπει να είναι απόρρητες. Τέτοιες ικανότητες είναι: ο συνδυασμός των τεχνολογικών ικανοτήτων, ο εξοπλισμός, η οργάνωση, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, η οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης, τα προσόντα των στελεχών, οι διοικητικές ικανότητες και οι αξίες.

13 Ικανότητες. Προσδιορίστε τις ικανότητες σας με ειλικρίνεια. Έρευνα και ανάπτυξη. Ανάπτυξη προϊόντος. Διαχείριση προμηθειών/προμηθευτών. Παραγωγή. Διαχείριση ποσότητας παραγωγής. Έλεγχος αποθεμάτων. Εμπορική επωνυμία. Διαχείριση διαύλων στην αγορά. Έρευνα/κατανόηση αγοράς. Διαχείριση τεχνικών/λογαριασμού πωλήσεων. Διαχείριση πληροφοριών. Διαπραγματεύσεις. Εταιρικές αποκτήσεις. Διεθνείς λειτουργίες. Συγκεκριμένοι τομείς διαχειριστικών ικανοτήτων.

14 Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Εξωτερικό Περιβάλλον. Υπάρχοντες ανταγωνιστές σας Οι πελάτες σας Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες σας και ένα ευρύ φάσμα άλλων επιρροών. Παγκόσμιες, εθνικές, τοπικές, οικονομικές και πολιτικές επιρροές εργατικά συνδικάτα, πράσινο λόμπι, ΜΜΕ. Σημασία έχει να καταλάβετε πως λειτουργούν οι εξωτερικές αυτές επιρροές. Μπορείτε να επηρεάσετε περισσότερο τα πράγματα που είναι πιο κοντά σας, το μικρο-περιβάλλον σας: την ίδια την εταιρεία σας, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες (προμηθευτές και μεταπωλητές), τους ανταγωνιστές και τις ομάδες πίεσης, όπως εργατικά ή εμπορικά συνδικάτα και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

15 Ο σύντομος δρόμος για την εξωτερική ανάλυση. Συλλέξτε πληροφορίες από τα αρχεία των πελατών σας, τους ανταγωνιστές σας, από δημόσιες πηγές, έρευνα αγοράς κλπ. Σκεφτείτε γεγονότα που συμβαίνουν στον έξω κόσμο και πως αυτά επηρεάζουν η θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχείρηση σας. Αναλύστε τη βάση των πελατών σας, κατανοήσετε την αγορά σας και σκεφτείτε πως μπορείτε να την επεκτείνετε. Προσδιορίστε και αναλύστε τους υπάρχοντες και δυνητικούς ανταγωνιστές σας. Συντάξτε σύντομη περιγραφή της υπάρχουσας αγορά σας. Συντάξτε σύντομη περιγραφή του ανταγωνισμού σας. Προσδιορίστε τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα.

16 Σύντομος δρόμος για την εξωτερική ανάλυση. Για την διαδικασία σχεδιασμού πρέπει να οικοδομήσετε μια καλή γνώση του εξωτερικού σας περιβάλλοντος, του βαθμού στον οποίο μπορείτε να ελέγξετε, του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει και την προέλευση πιθανών εκπλήξεων. Να αποδείξετε ότι κατανοεί τε τον κλάδο και την αγορά μέσα στην οποία λειτουργείτε, να καταδείξτε τους τομείς στους οποίους έχετε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να δείξετε ότι έχετε εντοπίσει μαι εξειδικευμένη περιοχή αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Οι επενδυτές θέλουν να δούν ότι έχετε ανακαλύψει μια καινούργια οπτική, μια νέα προσέγγιση, μια μοναδική εξειδικευμένη περιοχή. Συνήθως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν είναι αρκετό από μόνο του.

17 Σύντομος δρόμος για την εξωτερική ανάλυση. Η αποτίμηση του μεγάλου και απειλητικού κόσμου απαιτεί πληροφόρηση, άρα είναι σκόπιμο να συνεχίσουμε αυτή την ανάλυση με μια σύντομη παρένθεση, για να δούμε τις μεθόδους συλλογής στοιχείων. Θέλω να αναφερθώ στους επιχειρηματικούς σας συνεργάτες που σας βοηθούν να επιτύχετε τους στόχους σας, πριν ασχοληθούν με την αγορά και τον κλάδο σας. Θέλω να αναφερθώ στους επιχειρηματικούς σας συνεργάτες που σας βοηθούν να επιτύχετε τους στόχους σας, πριν ασχοληθούμε με την αγορά και τον κλάδο σας.

18 Συλλογή Πληροφοριών. Ψάξτε τα αρχεία σας. Ξεκινήστε ρίχνοντας μια ματιά στα δικά σας αρχεία και θα δείτε ότι ήδη έχετε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες σας, άρα για την υπάρχουσα αγορά. Έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά. Η συγκέντρωση πληροφοριών από τους πελάτες δεν τελειώνει στα σχετικά αρχεία. Μπορείτε να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές σας απλά ρωτώντας τους πελάτες. Τι πιστεύουν για τους ανταγωνιστές σας Σε τι υπερέχουν Που οφείλεται η επιτυχία η αποτυχία τους Ποίες πολιτικές τιμολόγησης και εκπτώσεων ακολουθούν.

19 Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Μπορείτε να διαβάσετε ακόμα τα φυλλάδια και τις εκθέσεις των ανταγωνιστών σας, που συχνά περιέχουν πολλές πληροφορίες. Επισκεφτείτε ιστοσελίδες ανταγωνιστών που πολλές φορές περιέχουν απίστευτες λεπτομέρειες. Δείτε τις τιμές στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης και στις εμπορικές εκθέσεις. Μπορείτε να αγοράσετε ανταγωνιστικά προϊόντα. Μπορείτε να αγοράσετε πληροφορίες από ειδικούς προμηθευτές εταιρικών πληροφοριών και ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις αγοράς,.

20 Κράτος και πολιτική. Φορολογία. Δημόσιες Δαπάνες. Βιομηχανικά Κίνητρα. Νομισματική Πολιτική. Διαχείριση τιμών συναλλάγματος Δασμοί και ποσοστά στο εμπόριο. Άδικος ανταγωνισμός και μονοπωλιακοί/αντιμονοπωλιακοί νόμοι. Απελευθέρωση της αγοράς και ιδιωτικοποιήσεις. Άλλες κανονιστικές δραστηριότητες. Πολιτική, διπλωματία και διαφθορά.

21 Τεχνολογία-Ίντερνετ. Οι τεχνολογικές εξελίξεις- σε επικοινωνίες, υπολογιστές και βιοτεχνολογία- επιφέρουν τις ταχύτερες και θεαματικότερες αλλαγές που έχουν ζήσει ποτέ οι επιχειρήσεις, γεγονός που ασκεί εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν επαρκή τεχνολογία πληροφόρησης δεν μπορούν να επεξεργαστούν παραγγελίες ή να καταλάβουν επαρκώς και αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους ώστε να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές. Σας κρατάει η εκπαίδευση του προσωπικού μπροστά από τις εξελίξεις?

22 Συνεργάτες. Προμηθευτές. Παρέχουν πρώτες ύλες, συστατικά, ημιέτοιμα και έτοιμα αγαθά. Πρέπει να παρακολουθείτε τις ανταγωνιστικές πιέσεις μεταξύ των προμηθευτών για να διασφαλίσετε ότι αγοράζετε από τις καλύτερες πηγές και ότι τα προϊόντα τους δεν είναι ξεπερασμένα π.χ. Λόγω τεχνολογικών εξελίξεων σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη. Κανάλια στην αγορά περιλαμβάνουν απλούς μεταπωλητές όπως οι έμποροι χονδρικής και λιανικής, μεταπωλητές προστιθέμενης αξίας που ενισχύουν το προϊόν σας καθώς περνάει από τα χέρια τους και ανεξάρτητους πωλητές υπηρεσιών που χρησιμοποιούν το προϊόν σας για την υποστήριξη η την επιδίωξη πωλήσεων των δικών τους υπηρεσιών.

23 Συνεργάτες. Ενδιάμεσοι. Εταιρείες αποθήκευσης, μεταφοράς και φόρτωσης Υπηρεσίες Μάρκετινγκ, περιλαμβάνουν έρευνα αγοράς, διαφήμιση και συμβούλους μάρκετινγκ/ΜΜΕ. Χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι, μεταξύ άλλων τράπεζες που μπορεί να είναι αναγνώστες του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι που μπορεί να είναι λογιστές, ελεγκτές και δικηγόροι. Αναζητήστε τρόπους να μοιραστείτε το φορτίο σας με τους συνεργάτες σας. Ξαναρίξτε μια ματία στην κλίμακα αξίας σας και σκεφτείτε ποίες ενότητες θα μπορούσατε να αναθέσετε σε τρίτους. Προσδιορίστε τους κατάλληλους για εσάς επιχειρηματικούς συνεργάτες και ενδιάμεσους.

24 Κανάλια στην αγορά. Προσδιορίστε τους κατάλληλους για εσάς επιχειρηματικούς συνεργάτες και ενδιάμεσους. Στη συνέχεια εκτιμήστε τις σχετικές ευκαιρίες και απειλές, όπως: Πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει ο “δανεισμός” προσόντων, εμπειρίας, γνωριμιών και οικονομικής δύναμης. Τον βαθμό στον οποίο γίνεστε ευάλωτοι (αν, για παράδειγμα, ένας συνεργάτης πέσει έξω ή αν απεργήσουν οι εργαζόμενοι).

25 Αλυσίδα αξίας. Κάθε επιχείρηση μπορεί να μελετηθεί σαν μια σειρά από δραστηριότητες αξίας που εκτελούνται για το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή και την υποστήριξη του προϊόντος. (Παπαδάκης, 2002). Η αλυσίδα αξίας περιλαμβάνει κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες. ( Porter, M.) ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων. Διοίκηση παραγωγής. Μάρκετινγκ. Πωλήσεις και υπηρεσίες μετά την πώληση. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προμήθειες, Έρευνα και ανάπτυξη. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Στρατηγικός σχεδιασμός.


Κατέβασμα ppt "Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΙΙ ΤΕΙ Λάρισας Παρουσίαση, Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google