Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (KA103) Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (KA103) Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (KA103) Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 Γιώτα Ζαρή

2 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Γενικές Πληροφορίες Θέματα που αφορούν την αίτηση Άλλα θέματα

3 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δικαιούχοι: Φοιτητές όλων των κύκλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, απόφοιτοι στο πρώτο έτος αποφοίτησης, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών με αναπηρίες Διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και προσωπικού με αναπηρίες Η κινητικότητα γίνεται σε άλλη χώρα από αυτή του οργανισμού αποστολής ή της μόνιμης διαμονής

4 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβάλλονται αιτήσεις από: Ιδρύματα (HEI) ανώτερης εκπαίδευσης που διαθέτουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) και είναι σε χώρες του Προγράμματος Κοινοπραξία Κινητικότητας (Consortia), Ιδρύματα και οργανισμοί που έχουν πιστοποίηση - HE Mobility Consortium Certificate. Εάν όχι μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση για το MCC και αίτηση για χρηματοδότηση. Σημειώσεις: Το Ίδρυμα δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση αλλά επίσης δικαιούται να είναι και μέλος ενός Consortium (no double funding) Οι φοιτητές και το προσωπικό ανώτερης εκπαίδευσης δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση

5 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα Φοιτητών (1-2) Για σπουδές (από το δεύτερο έτος) Για κατάρτιση/εργασία (από το πρώτο έτος) Συνδυασμός των δύο σε μια κινητικότητα Πρόσφατοι απόφοιτοι μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε κινητικότητα μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, με μία ή περισσότερες κινητικότητες (παλιές κινητικότητες θα υπολογίζονται) Προηγούμενη πείρα στο LLP Erasmus και του Erasmus Mundus συνυπολογίζεται στους 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών Για φοιτητές ιατρικής ενός κύκλου σπουδών, μέχρι 24 μήνες

6 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα Φοιτητών (2-2) Η κινητικότητα θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή (για κατάρτιση, αν είναι δυνατό) Για σπουδές η διάρκεια είναι από 3-12 μήνες Για κατάρτιση η διάρκεια είναι από 2-12 μήνες Οι φοιτητές ακολουθούν πιστά το Erasmus Student Charter Διαδικτυακή Γλωσσική Προετοιμασία από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης (licenses – language assessments/courses)

7 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Φοιτητές για σπουδές Τα 2 Ιδρύματα να έχουν ECHE Μεταξύ του Ιδρύματος αποστολής και του Ιδρύματος υποδοχής θα πρέπει να υπογραφεί Inter-institutional Agreement πριν την έναρξη της κινητικότητας Οι Συμφωνίες εκμάθησης (Learning Agreement for studies) να υπογράφονται πριν από την κινητικότητα (αναγνώριση) Οι φοιτητές πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση και βοήθεια από τα 2 Ιδρύματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα (γλώσσα, διαμονή)

8 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Φοιτητές για κατάρτιση Αν και τα 2 είναι τριτοβάθμια ιδρύματα, να έχουν ECHE Επιπλέον των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, ινστιτούτα, κέντρα ΕΕΚ και ενηλίκων, κ.α. Οι Συμφωνίες κατάρτισης (Learning Agreement for Traineeships) να υπογράφονται πριν από την κινητικότητα (αναγνώριση) Οι φοιτητές πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση και βοήθεια από το Ίδρυμα υποδοχής και τον οργανισμό αποστολής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα (κανονισμούς εργασίας, γλώσσα, διαμονή)

9 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση (1-2) Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία ή άλλου προσωπικού και καθηγητών για κατάρτιση, ή περίοδο «σκιώδους εργασίας» (job shadowing) ή «παρατήρησης» (observation) στο εξωτερικό Δεν είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε συνέδρια Από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (εκτός του ταξιδίου) για κινητικότητα προς Ευρωπαϊκές χώρες (ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα) Εισερχόμενοι εκπαιδευτές από εταιρείες/επιχειρήσεις. Τα έξοδα θα καλύπτονται από το Ίδρυμα Υποδοχής (κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία)

10 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση (2-2) Για συνεργασία 2 Ιδρυμάτων με στόχο τη διδασκαλία χρειάζεται τα 2 Ιδρύματα να έχουν ECHE και να υπογράψουν Inter-institutional Agreement πριν την έναρξη της κινητικότητας Για εισερχόμενους εκπαιδευτές επιλέξιμοι οργανισμοί αποστολής είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, ινστιτούτα, κέντρα ΕΕΚ και ενηλίκων, κ.α. Η Συμφωνία κινητικότητας (Mobility Agreement) πρέπει να υπογράφεται πριν από την κινητικότητα

11 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Επιχορήγηση προς τα Ιδρύματα Έξοδα ταξιδίου: Μοναδιαίο κόστος (unit cost), κλιμακωτά ανάλογα με την απόσταση (distance bands – European rates) Έξοδα διαβίωσης: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τη διάρκεια (μέρες ή μήνες) και το κόστος ζωής της χώρας προορισμού – National rates: Όσον αφορά την κινητικότητα προσωπικού η Εθνική Υπηρεσία ή/και το Ίδρυμα δικαιούται να μειώσει το Ευρωπαϊκό maximum rate στο ποσοστό που επιθυμεί ανάλογα με τη ζήτηση Οργανωτικά έξοδα: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό κινητικοτήτων (European rates)

12 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Οργανωτική Υποστήριξη (ΟS) Μέχρι 100 συμμετέχοντες 350 ευρώ ανά συμμετέχοντα Πέραν των 100 συμμετεχόντων 200 ευρώ ανά συμμετέχοντα Η Οργανωτική Υποστήριξη καλύπτει όλα τα έξοδα του γραφείου κινητικότητας και γλωσσική προετοιμασία Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι όλοι οι εξερχόμενοι φοιτητές και προσωπικό, εισερχόμενοι εκπαιδευτές και συμμετέχοντες με μηδαμινή επιχορήγηση (zero grant)

13 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Κινητικότητας Φοιτητών (1-2) Χώρες ομάδας 1 (υψηλό κόστος ζωής): Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία Χώρες ομάδας 2 (μέτριο κόστος ζωής): Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία Χώρες ομάδας 3 (χαμηλό κόστος ζωής): Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, FYROM

14 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Κινητικότητας Φοιτητών (2-2) Προς χώρες της ομάδας 1 επιχορήγηση 750 ευρώ το μήνα Προς χώρες της ομάδας 2 επιχορήγηση 700 ευρώ το μήνα Προς χώρες της ομάδας 3 επιχορήγηση 650 ευρώ το μήνα Επιπλέον θα πάρουν στήριξη για τα έξοδα ταξιδίου ως εξής: Απόσταση μεταξύ 100 και 499 χλμ 180 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση μεταξύ 500 και 1999 χλμ 275 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση μεταξύ 2000 και 2999 χλμ 360 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση μεταξύ 3000 και 3999 χλμ 530 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση μεταξύ 4000 και 7999 χλμ 820 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση 8000 χλμ και πάνω, 1100 ευρώ κατά φοιτητή

15 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Κινητικότητας Προσωπικού (1-2) Πίνακας Α1.1. διαμονής, διατροφής ανά άτομο Προς Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Β., από 80 μέχρι 160 ευρώ την ημέρα Προς Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία, από 70 μέχρι 140 ευρώ την ημέρα Προς Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, FYROM, από 60 μέχρι 120 ευρώ την ημέρα Προς Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία, από 50 μέχρι 100 ευρώ την ημέρα

16 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Κινητικότητας Προσωπικού (2-2) Έξοδα διαβίωσης: Unit cost Μέχρι τη 14 ην ημέρα δραστηριοτήτων: μέγιστο ποσό του πίνακα Α1.1. κατά ημέρα κατά άτομο (εκτός ημερών ταξιδίου) Μεταξύ 15 ης και 60 ης ημέρας δραστηριοτήτων: 70% του μέγιστου ποσού που αναγράφεται στον πίνακα Α1.1. κατά ημέρα κατά άτομο (εκτός ημερών ταξιδίου) Σημείωση: Ο πίνακας Α1.1 δείχνει τα min. και τα max. ποσά που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Εθνική Υπηρεσία ή και το ίδρυμα μπορεί να ορίσει το ποσό επιχορήγησης μεταξύ των ποσών αυτών

17 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Γενικές οδηγίες χρηματοδότησης: Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είτε αυτά ανήκουν στους φοιτητές είτε στο προσωπικό επιτρέπεται 100% κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών Τα Ιδρύματα πρέπει να ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες διαχείρισης, επιλογής και χρηματοδότησης των δικαιούχων (οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν πριν την αίτησή τους)

18 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (1-7) Στο URF θα υποβάλετε (upload): Έντυπο νομικής οντότητας - Legal entity form Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων - Financial identification form Πάνω από 60000 euro, έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας financial capacity documents Ως παράρτημα της αίτησης θα υποβάλετε (upload): Το Declaration of Honour (αφού υπογραφεί, σφραγιστεί και σαρωθεί) Mandates (σε περίπτωση consortia)

19 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (2-7) Συνολική Διάρκεια Σχεδίου: 16 ή 24 μήνες Έναρξη δραστηριοτήτων: 1 Ιουνίου 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 2 Φεβρουαρίου 2016, 12:00 ώρα Βρυξελλών

20 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (3-7) B.1. “Applicant Organisation Full Legal Name” Το πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί αργότερα αυτόματα, όταν στο C.1 συμπληρωθούν τα στοιχεία του ιδρύματος (PIC) B.1. “Project Start Date” Η ημερομηνία έναρξης του Σχεδίου συμπληρώνεται αυτόματα και είναι η 1 η Ιουνίου 2016 B.1. “Project End Date” H ημερομηνία λήξης του Σχεδίου εισάγεται αυτόματα, όταν ο αιτητής επιλέξει τη συνολική διάρκεια του Σχεδίου που μπορεί να είναι 16 ή 24 μήνες

21 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (4-7) B.2. “National Agency of the Applicant Organisation” Επιλέγετε: CY01 (ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS) C.1. “Applicant Organisation” Εδώ θα βάλετε το PIC και τα πεδία θα συμπληρωθούν αυτόματα C.1.2. “Consortium” Εάν η απάντηση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι ο αιτητής οργανισμός είναι ο συντονιστής του Consortium. Με την επιλογή του “yes’ εμφανίζονται νέα πεδία, όπου θα πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία των υπόλοιπων ιδρυμάτων που αποτελούν το Consortium. Τα μέλη ενός Consortium πρέπει απαραίτητα να κατονομάζονται εντός της αίτησης

22 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (5-7) C.1.3. “Accreditation” Accreditation Reference: Εισάγεται αυτόματα ο κωδικός του ιδρύματος δηλαδή το Institutional Code. Στην περίπτωση κοινοπραξίας θα πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός του Mobility Consortium Certificate από τον αιτητή C.1.4 – C.1.5 “Legal Representative” – “Contact Person” Δεν απαγορεύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδρύματος και το πρόσωπο επικοινωνίας να είναι το ίδιο άτομο. Το πρόσωπο επικοινωνίας είναι αυτό στο οποίο θα απευθύνεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για διευκρινίσεις σχετικά με την αίτηση ή υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων/εντύπων, κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της αίτησης

23 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (6-7) C.1.6 “OLS Contact Person” Θα δηλωθεί το άτομο που θα χειρίζεται τη στήριξη για γλωσσική προετοιμασία των φοιτητών εάν είναι διαφορετικό από το πρόσωπο επικοινωνίας D. “Main Activities”  D.1. Activities' Details Στην αίτηση θα συμπληρωθούν τα εξής:  O αριθμός κινητικοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού  Η μέση διάρκεια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κινητικότητας ανά συμμετέχοντα  O αριθμός και η μέση διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας που πραγματοποιηθήκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια

24 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (7-7) E. “Erasmus Policy Statement” Θα πρέπει να γράψετε το σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ιδρύματός σας F.“Checklist” Πριν από την υποβολή της αίτησης, πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά το σημείο αυτό, για αποφυγή παραλήψεων

25 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Επιχορήγηση Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται: τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας και τους μήνες/ημέρες που αφορά η υποβληθείσα αίτηση τις προηγούμενες επιδόσεις του ιδρύματος όσον αφορά τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας, την ποιοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την ορθή οικονομική διαχείριση, εφόσον το ίδρυμα έχει λάβει παρόμοια επιχορήγηση στο παρελθόν τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τη δράση κινητικότητας

26 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Διαδικτυακή Γλωσσική Προετοιμασία Υποστήριξη για γλωσσική προετοιμασία μόνο για κινητικότητα διάρκειας πέραν των 2 μηνών Υποστήριξη για τη γλώσσα διδασκαλίας ή κατάρτισης (όχι για την ομιλούμενη γλώσσα της χώρας υποδοχής) Θα γίνεται αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων πριν και μετά την κινητικότητα για να παρακολουθείται η πρόοδος των συμμετεχόντων Για τα οn-line language assessments/courses, θα παραχωρούνται «άδειες» συμμετοχής, τις οποίες η Εθνική Υπηρεσία θα κατανέμει στα ιδρύματα

27 Βασική Δράση 103 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Erasmus+ Master Loan Η Ισπανική τράπεζα Microbank, η πρώτη τράπεζα που έχει εγκριθεί και ακολούθως η Γαλλική τράπεζα BPCE Απόφοιτοι πολίτες χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το μεταπτυχιακό τους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης αποκλειστικά στην Ισπανία/Γαλλία Ισπανοί/Γάλλοι απόφοιτοι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) σε άλλες χώρες του προγράμματος Erasmus+ Περαιτέρω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/τράπεζες θα ανακοινώνονται εφόσον εγκρίνονται

28 Email: pzari@llp.org.cy Tel: 22448891 Website: www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy www.facebook.com/diavioumathisis


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (KA103) Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google