Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλο του Porter. Διαμόρφωση στρατηγικής (συνέχεια) Αξιολόγηση των πληροφοριών Συνήθως, με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, γίνεται μια συνολική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλο του Porter. Διαμόρφωση στρατηγικής (συνέχεια) Αξιολόγηση των πληροφοριών Συνήθως, με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, γίνεται μια συνολική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντέλο του Porter

2 Διαμόρφωση στρατηγικής (συνέχεια) Αξιολόγηση των πληροφοριών Συνήθως, με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, γίνεται μια συνολική εκτίμηση της αγοράς, στηριγμένη τις περισσότερες φορές στο μοντέλο του Porter Καραγιάννης Θανάσης, ΜΒΑ

3 Φραγμοί εισόδου Οικονομίες κλίμακας Απαιτήσεις σε κεφάλαια για την είσοδο Διαφοροποίηση προϊόντος (όνομα, εικόνα, ποιότητα, δίκτυο διανομής, σύστημα εξυπηρέτησης, κλπ.) Πρόσβαση σε κανάλια διανομής Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος (καμπύλες εμπειρίας) Κυβερνητική πολιτική Καραγιάννης Θανάσης, ΜΒΑ

4 Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Είναι μεγάλη όταν: Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης Δεν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού των πελατών Έντονα διαφοροποιημένο προϊόν Μικρή συμμετοχή του μεταβλητού κόστους στο συνολικό κόστος παραγωγής Το πωλούμενο προϊόν αποτελεί σημαντική εισροή για τους πελάτες Ύπαρξη υψηλού κόστους μετακίνησης Δυνατότητα του προμηθευτή για ολοκλήρωση προς τα εμπρός (Όμιλος ΚΛΩΝΑΤΕΞ) Η επιχείρηση δεν είναι σημαντικός πελάτης για τον προμηθευτή Καραγιάννης Θανάσης, ΜΒΑ

5 Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Μεγάλη όταν: Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης των αγοραστών Μεγάλος όγκος αγορών Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού Μεγάλη συμμετοχή του μεταβλητού κόστους Δυνατότητα ολοκλήρωσης του αγοραστή προς τα πίσω (private labels) Χαμηλό κόστος μετακίνησης Οι αγοραστές έχουν χαμηλά κέρδη Οι αγοραστές έχουν πλήρη πληροφόρηση Καραγιάννης Θανάσης, ΜΒΑ

6 Παράγοντες καθορισμού της έντασης του ανταγωνισμού Μεγάλη η ένταση του ανταγωνισμού όταν: Μεγάλος ο αριθμός των ανταγωνιστών Ύπαρξη ανταγωνιστών με ισοδύναμο μέγεθος Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς Μεγάλη ποσοστιαία συμμετοχή του σταθερού κόστους ή του κόστους αποθήκευσης Χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης του προϊόντος και έλλειψη κόστους μετακίνησης Εγκατάσταση πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας σε μεγάλα μεγέθη (για οικονομίες κλίμακας) Αργούσα παραγωγική δυναμικότητα Ύπαρξη μεγάλων εμποδίων εξόδου (αποζημίωση προσωπικού, καταστροφή της εταιρικής εικόνας, πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές [Ν.2601/98], κλπ.) Καραγιάννης Θανάσης, ΜΒΑ


Κατέβασμα ppt "Μοντέλο του Porter. Διαμόρφωση στρατηγικής (συνέχεια) Αξιολόγηση των πληροφοριών Συνήθως, με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, γίνεται μια συνολική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google