Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

à Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20031 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20031 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20031 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20032 Εμπορική Αξιοποίηση του Ίντερνετ Ίντερνετ Hardware (Διαδίκτυο) Software (σύνολο από πρωτόκολλα επικοινωνίας) αγορά ανθρώπων.

3 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20033 Εμπορική Αξιοποίηση του Ίντερνετ Εργαλεία του Ίντερνετ Ε-mail FTP Newsgroups Bulletin Boards WWW Telnet

4 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20034 Εμπορική Αξιοποίηση του Ίντερνετ Χαρακτηριστικά Συνδεσιμότητας Συμβατό με όλα τα περιβάλλοντα Λογισμικού ή εξοπλισμού σε Hardware (Interoperable) : Δεν απαιτεί επένδυση σε ειδικό εξοπλισμό για τις συναλλαγές (Νοn Specific Asset). Είδος Δημόσιου Αγαθού (Quasi Public). Δεν συνεπάγεται switching costs για τους συναλλασσόμενους.

5 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20035 Εμπορική Αξιοποίηση του Ίντερνετ Χαρακτηριστικά Επικοινωνίας Διάδραση (Interactivity) Έμφαση στην προσωπική επικοινωνία (demassification-απομαζικοποίηση) Ασύχρονη (asychronous)

6 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20036 Εμπορική Αξιοποίηση του Ίντερνετ Σε σχέση με άλλες μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (πχ. EDI, Intranet,κλπ.) Δεν απαιτεί μεγάλες εξειδικευμένες επενδύσεις. Δημιουργεί network externalities (όσο περισσότεροι μπαίνουν στο σύστημα τόσο αυξάνεται η χρησιμότητά του για το σύνολο των χρηστών. Κατά συνέπεια...

7 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20037 Εμπορική Αξιοποίηση του Ίντερνετ Σε σχέση με άλλες μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (πχ. EDI, Intranet,κλπ.)... δεν υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα από τη χρήση του λόγω : Εμποδίων εισόδου ή Πρώιμης υιοθέτησης της χρήσης του (early adoption). Aλλά μπορεί να δημιουργηθεί από την : Εφαρμογή καινοτομικών ιδεών κατά την αξιοποίηση των εργαλείων του Ίντερνετ εκ μέρους της επιχείρησης έναντι των υπολοίπων χρηστών.

8 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20038 Εμπορική Αξιοποίηση του Ίντερνετ Κατα συνέπεια η αξιοποίηση του Ίντερνετ προκειμένου να δημιουργήσει στρατηγικό πλεονέκτημα απαιτεί: Γνώση των δυνατοτήτων όλων των εργαλείων του Ίντερνετ Γνώση των σύγχρονων τάσεων και προτιμήσεων της αγοράς Γνώση των σύγχρονων τάσεων και θεωριών του Μάρκετινγκ.

9 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20039 Στρατηγικό Πλεονέκτημα μέσω: Αύξησης της αποδοτικότητας (μείωσης κόστους πωλήσεων και παγίων εξόδων) Μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά (νέα τμήματα της αγοράς, απομακρυσμένες αγορές, μικροί πελάτες, κλπ.) Ικανοποίησης νέων αναγκών πελατών (π.χ. αγορές εκτός ωραρίου, μείωση μετακινήσεων, εκμετάλλευση χρόνου, κλπ.) Εμπoρική Χρήση του Ίντερνετ

10 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200310 Εμπoρική Χρήση του Ίντερνετ Στρατηγικό Πλεονέκτημα μέσω: Αύξησης περιθωρίου μικτού κέρδους ανά προϊόν Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού Νέες δυνατότητες ανάλυσης της αγοράς μέσω : αξιοποίησης βάσεων δεδομένων πελατών σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης πωλήσεων σύγχρονων μεθόδων έρευνας αγοράς

11 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200311 Στρατηγική Τοποθέτησης Ηγεσία Κόστους Διαφοροποίηση Εστίαση σε τμήματα της αγοράς (Microsegmentation) Ίντερνετ Στρατηγικές Μάρκετινγκ

12 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200312 Στρατηγική Προϊόντος Eίδος Προϊόντων (τυποποιημένα, χαμηλής πολυπλοκότητας, κλπ.) Βαθμός Προσαρμογής Προϊόντος ανάλογα με τις ανάγκες του Πελάτη (Mass Product Customisation) : Σχεδιασμός του προϊόντος μαζί με τον πελάτη Ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (χρώμα, μέγεθος, κλπ.) Από το στάδιο σχεδιασμού και παραγωγής (tailored) Ίντερνετ Στρατηγικές Μάρκετινγκ

13 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200313 Στρατηγική Διαφήμισης ΄Εμφαση στην πληροφόρηση Προσαρμόσιμη ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός πελάτη ξεχωριστά : Στροφή από την Mass Communication στην Οne-to-one communication επικοινωνιακή στρατηγική. Μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην πληροφόρηση. Ίντερνετ Στρατηγικές Μάρκετινγκ

14 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200314 Στρατηγική Tιμών Προσφορά μειωμένων τιμών σε σχέση με τα παραδοσιακά δίκτυα διανομής. Τάση προβολής της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών και όχι των τιμών. Εξάπλωση νέων μορφών πληρωμής (π.χ. ηλεκτρονικό χρήμα). Ίντερνετ Στρατηγικές Μάρκετινγκ

15 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200315 Στρατηγική Πωλήσεων Έμφαση στην εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση Cross selling μορφές Έμφαση της Pull-Strategy Αξιοποίηση βάσεων δεδομένων πελατών (database marketing), και πληροφοριών από την αγορά (intelligence marketing). Ίντερνετ Στρατηγικές Μάρκετινγκ

16 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200316 Επιδράσεις στο Δίκτυο Διανομής Ενδυνάμωση του πελάτη Αύξηση της πληροφόρησης του πελάτη Συρρίκνωση του δικτύου διανομής. Αύξηση του ανταγωνισμού και της ανάγκης για προσφορά value-adding υπηρεσιών. Ίντερνετ Στρατηγικές Μάρκετινγκ

17 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200317 Επιδράσεις στο Δίκτυο Διανομής Νέες δυνατότητες επέκτασης στη διεθνή αγορά Πολιτική προσαρμογής σύμφωνα με τις επιμέρους πολιτιστικές, κλπ. συνθήκες Συμμαχικές μορφές εταιριών (network organisations), νέες δυνατότητες άσκησης πολιτικής δημοσίων σχέσεων. Nέα τμήματα της αγοράς και νέες αγορές (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές). Ίντερνετ Στρατηγικές Μάρκετινγκ

18 ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 200318 Συμπεράσματα Ένα νέο αποτελεσματικό δίκτυο μάρκετινγκ, μία νέα αγορά) με πολύ θετικές προοπτικές ανάπτυξης. Η αξιοποίησή του συνοδεύεται από νέες δυνατότητες στην οργάνωση των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή των αρχών του μάρκετινγκ. Το Ιντερνετ αποτελεί ένα νέο μέσο αποτελεσματικής επικοινωνίας και, παράλληλα, Ίντερνετ Στρατηγικές Μάρκετινγκ


Κατέβασμα ppt "Ã Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, 20031 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google