Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 54 I2: Διερεύνηση και καταγραφή χρήσης Internet.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 54 I2: Διερεύνηση και καταγραφή χρήσης Internet."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους I2: Διερεύνηση και καταγραφή χρήσης Internet

2 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Internet χρησιμοποιεί το 100 % των επιχειρήσεων Βάση: 503

3 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.12: Πόσο διάστημα έχετε σύνδεση στο Internet; Βάση: 498

4 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.12: Πόσο διάστημα έχετε σύνδεση στο Internet; Βάση: 498

5 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.12: Πόσο διάστημα έχετε σύνδεση στο Internet; Βάση: 498

6 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.13: Η σύνδεση που έχετε για το Internet είναι: Βάση: 503

7 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους ISDN γραμμή Μισθωμένη γραμμή xDSLCable modem Wireless broadband Δορυφορική PSTN γραμμή ISDN γραμμή Μισθωμένη γραμμή xDSL Cable modem Wireless broadband Δορυφορική Συνδυασμός Συνδέσεων στο Internet (πλήθος επ/σεων)

8 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.13: Η σύνδεση που έχετε για το Internet είναι: Βάση: 503

9 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.13: Η σύνδεση που έχετε για το Internet είναι: Βάση: 503

10 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet;

11 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 303

12 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 303

13 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 127

14 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 127

15 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 5

16 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet Βάση: 5

17 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 15

18 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 15

19 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 6

20 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 6

21 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ενδιαφέρον για μεγαλύτερες ταχύτητες (%) Ερ.15α: Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε σύνδεση σε μεγαλύτερες ταχύτητες; Βάση: 503 Ερ.15β: Σε ποιες μεγαλύτερες ταχύτητες; Βάση: 237

22 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.15β: Σε ποιες μεγαλύτερες ταχύτητες ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε σύνδεση; Βάση: 237

23 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.15β: Σε ποιες μεγαλύτερες ταχύτητες ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε σύνδεση; Βάση: 237

24 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 16: Ποιο είναι το % των εργαζομένων της επ/σης που χρησιμοποιεί το Internet κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του; Βάση: 494 Ερ. 17: Τι % του προσωπικού σας χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά, συχνά, περιστασιακά και πιο αραιά; Βάση: 499 Ερ. 18: Τι % του προσωπικού σας που χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά κάνει χρήση έως και 3h, μεταξύ 3-5h, περισσότερο από 5h;Βάση: 492

25 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 16: Ποιο είναι το % των εργαζομένων της επ/σης που χρησιμοποιεί το Internet κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του; Βάση: 494

26 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 16: Ποιο είναι το % των εργαζομένων της επ/σης που χρησιμοποιεί το Internet κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του; Βάση: 494

27 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 17: Τι % του προσωπικού σας χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά, συχνά, περιστασιακά και πιο αραιά; Βάση: 499

28 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 17: Τι % του προσωπικού σας χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά, συχνά, περιστασιακά και πιο αραιά; Βάση: 499

29 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 18: Τι % του προσωπικού σας που χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά κάνει χρήση έως και 3h, μεταξύ 3-5h, περισσότερο από 5h; Βάση: 492

30 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 18: Τι % του προσωπικού σας που χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά κάνει χρήση έως και 3h, μεταξύ 3-5h, περισσότερο από 5h; Βάση: 492

31 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 19: Πόσες, περίπου, είναι οι διακριτές διευθύνσεις στην επιχείρησή σας; Βάση: 493

32 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ. 19: Πόσες, περίπου, είναι οι διακριτές διευθύνσεις στην επιχείρησή σας; Βάση: 493

33 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.20, 22: Τι % των εργαζομένων στην επιχείρηση κάνει χρήση του για επικοινωνία ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ επιχείρησης; Βάση: 483 Ερ. 21, 23: Τι % της καθημερινής επικοινωνίας ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ επ/σης θα λέγατε ότι πραγματοποιείται μέσω ; Βάση: 459

34 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.20, 22: Τι % των εργαζομένων στην επιχείρηση κάνει χρήση του για επικοινωνία ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ επιχείρησης; Βάση: 483 Ερ. 21, 23: Τι % της καθημερινής επικοινωνίας ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ επ/σης θα λέγατε ότι πραγματοποιείται μέσω ; Βάση: 459

35 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 397

36 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 4

37 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 129

38 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 14

39 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 145

40 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 105

41 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 3

42 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 43

43 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 190

44 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 161

45 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.29: Εφαρμόζετε κάποια συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 503 Εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής ασφαλείας (%)

46 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.30: Σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 61

47 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.30: Σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 61

48 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.30: Σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 61

49 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.31: Πότε σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 31

50 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.31: Πότε σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 31

51 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.31: Πότε σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 31

52 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.32: Γιατί δεν σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 29

53 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.32: Γιατί δεν σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 29

54 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.32: Γιατί δεν σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 29

55 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.33: Ποια από τις ακόλουθες πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 456

56 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.33: Ποια από τις ακόλουθες πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 456

57 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.33: Ποια από τις ακόλουθες πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 456

58 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.33: Ποια άλλη πολιτική ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 111

59 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.33: Ποια άλλη πολιτική ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 111

60 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Ερ.33: Ποια άλλη πολιτική ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 111

61 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους Κύρια Συμπεράσματα Το Ιντερνετ χρησιμοποιείται από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος. Η Μισθωμένη γραμμή, η ISDN και xDSL η αποτελούν τους βασικούς τρόπους σύνδεσης. 5 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ενδιαφέρον για μεγαλύτερες ταχύτητες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το Ιντερνετ σε καθημερινή βάση. Η αναζήτηση πληροφοριών/ ενημέρωση και οι συναλλαγές με Τράπεζες και το Δημόσιο αποτελούν τους βασικούς λόγους χρήσης του Ιντερνετ. 5 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν πολιτική ασφάλειας SSL και 2 στις 10 επιχειρήσεις S-HTTP.


Κατέβασμα ppt "Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 54 I2: Διερεύνηση και καταγραφή χρήσης Internet."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google