Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 54 I2: Διερεύνηση και καταγραφή χρήσης Internet.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 54 I2: Διερεύνηση και καταγραφή χρήσης Internet."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 54 I2: Διερεύνηση και καταγραφή χρήσης Internet

2 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 55 Internet χρησιμοποιεί το 100 % των επιχειρήσεων Βάση: 503

3 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 56 Ερ.12: Πόσο διάστημα έχετε σύνδεση στο Internet; Βάση: 498

4 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 57 Ερ.12: Πόσο διάστημα έχετε σύνδεση στο Internet; Βάση: 498

5 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 58 Ερ.12: Πόσο διάστημα έχετε σύνδεση στο Internet; Βάση: 498

6 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 59 Ερ.13: Η σύνδεση που έχετε για το Internet είναι: Βάση: 503

7 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 60 ISDN γραμμή Μισθωμένη γραμμή xDSLCable modem Wireless broadband Δορυφορική PSTN γραμμή 342516334 ISDN γραμμή 1285027464 Μισθωμένη γραμμή 5030327476 xDSL 27 127362 Cable modem 443521 Wireless broadband 6762152 Δορυφορική 462126 Συνδυασμός Συνδέσεων στο Internet (πλήθος επ/σεων)

8 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 61 Ερ.13: Η σύνδεση που έχετε για το Internet είναι: Βάση: 503

9 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 62 Ερ.13: Η σύνδεση που έχετε για το Internet είναι: Βάση: 503

10 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 63 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet;

11 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 64 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 303

12 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 65 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 303

13 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 66 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 127

14 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 67 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 127

15 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 68 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 5

16 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 69 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet Βάση: 5

17 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 70 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 15

18 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 71 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 15

19 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 72 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 6

20 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 73 Ερ.14: Τι ταχύτητες σύνδεσης έχετε στο Internet; Βάση: 6

21 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 74 Ενδιαφέρον για μεγαλύτερες ταχύτητες (%) Ερ.15α: Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε σύνδεση σε μεγαλύτερες ταχύτητες; Βάση: 503 Ερ.15β: Σε ποιες μεγαλύτερες ταχύτητες; Βάση: 237

22 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 75 Ερ.15β: Σε ποιες μεγαλύτερες ταχύτητες ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε σύνδεση; Βάση: 237

23 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 76 Ερ.15β: Σε ποιες μεγαλύτερες ταχύτητες ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε σύνδεση; Βάση: 237

24 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 77 Ερ. 16: Ποιο είναι το % των εργαζομένων της επ/σης που χρησιμοποιεί το Internet κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του; Βάση: 494 Ερ. 17: Τι % του προσωπικού σας χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά, συχνά, περιστασιακά και πιο αραιά; Βάση: 499 Ερ. 18: Τι % του προσωπικού σας που χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά κάνει χρήση έως και 3h, μεταξύ 3-5h, περισσότερο από 5h;Βάση: 492

25 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 78 Ερ. 16: Ποιο είναι το % των εργαζομένων της επ/σης που χρησιμοποιεί το Internet κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του; Βάση: 494

26 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 79 Ερ. 16: Ποιο είναι το % των εργαζομένων της επ/σης που χρησιμοποιεί το Internet κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του; Βάση: 494

27 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 80 Ερ. 17: Τι % του προσωπικού σας χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά, συχνά, περιστασιακά και πιο αραιά; Βάση: 499

28 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 81 Ερ. 17: Τι % του προσωπικού σας χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά, συχνά, περιστασιακά και πιο αραιά; Βάση: 499

29 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 82 Ερ. 18: Τι % του προσωπικού σας που χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά κάνει χρήση έως και 3h, μεταξύ 3-5h, περισσότερο από 5h; Βάση: 492

30 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 83 Ερ. 18: Τι % του προσωπικού σας που χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά κάνει χρήση έως και 3h, μεταξύ 3-5h, περισσότερο από 5h; Βάση: 492

31 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 84 Ερ. 19: Πόσες, περίπου, είναι οι διακριτές διευθύνσεις e-mail στην επιχείρησή σας; Βάση: 493

32 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 85 Ερ. 19: Πόσες, περίπου, είναι οι διακριτές διευθύνσεις e-mail στην επιχείρησή σας; Βάση: 493

33 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 86 Ερ.20, 22: Τι % των εργαζομένων στην επιχείρηση κάνει χρήση του email για επικοινωνία ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ επιχείρησης; Βάση: 483 Ερ. 21, 23: Τι % της καθημερινής επικοινωνίας ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ επ/σης θα λέγατε ότι πραγματοποιείται μέσω email; Βάση: 459

34 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 87 Ερ.20, 22: Τι % των εργαζομένων στην επιχείρηση κάνει χρήση του email για επικοινωνία ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ επιχείρησης; Βάση: 483 Ερ. 21, 23: Τι % της καθημερινής επικοινωνίας ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ επ/σης θα λέγατε ότι πραγματοποιείται μέσω email; Βάση: 459

35 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 88 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 397

36 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 89 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 4

37 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 90 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 129

38 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 91 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 14

39 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 92 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 145

40 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 93 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 105

41 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 94 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 3

42 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 95 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 43

43 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 96 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 190

44 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 97 Ερ.26: Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας το Internet; Βάση: 161

45 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 98 Ερ.29: Εφαρμόζετε κάποια συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 503 Εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής ασφαλείας (%)

46 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 99 Ερ.30: Σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 61

47 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 100 Ερ.30: Σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 61

48 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 101 Ερ.30: Σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 61

49 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 102 Ερ.31: Πότε σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 31

50 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 103 Ερ.31: Πότε σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 31

51 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 104 Ερ.31: Πότε σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 31

52 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 105 Ερ.32: Γιατί δεν σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 29

53 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 106 Ερ.32: Γιατί δεν σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 29

54 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 107 Ερ.32: Γιατί δεν σκοπεύετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας; Βάση: 29

55 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 108 Ερ.33: Ποια από τις ακόλουθες πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 456

56 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 109 Ερ.33: Ποια από τις ακόλουθες πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 456

57 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 110 Ερ.33: Ποια από τις ακόλουθες πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 456

58 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 111 Ερ.33: Ποια άλλη πολιτική ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 111

59 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 112 Ερ.33: Ποια άλλη πολιτική ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 111

60 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 113 Ερ.33: Ποια άλλη πολιτική ασφάλειας χρησιμοποιείτε; Βάση: 111

61 Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 114 Κύρια Συμπεράσματα Το Ιντερνετ χρησιμοποιείται από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος. Η Μισθωμένη γραμμή, η ISDN και xDSL η αποτελούν τους βασικούς τρόπους σύνδεσης. 5 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ενδιαφέρον για μεγαλύτερες ταχύτητες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το Ιντερνετ σε καθημερινή βάση. Η αναζήτηση πληροφοριών/ ενημέρωση και οι συναλλαγές με Τράπεζες και το Δημόσιο αποτελούν τους βασικούς λόγους χρήσης του Ιντερνετ. 5 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν πολιτική ασφάλειας SSL και 2 στις 10 επιχειρήσεις S-HTTP.


Κατέβασμα ppt "Ι2: Διερεύνηση και Καταγραφή Χρήσης Ιnternet Έρευνα έτους 2005 54 I2: Διερεύνηση και καταγραφή χρήσης Internet."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google