Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας : Διοίκηση Προϊόντων Υ/Τ Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας : Διοίκηση Προϊόντων Υ/Τ Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας : Διοίκηση Προϊόντων Υ/Τ Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 2 Έννοια Ολοκληρωμένου Προϊόντος Βασικό προϊόν (generic product) Αναμενόμενο Προϊόν (Expected Product) Επαυξημένο Προϊόν (Augmented Product) Δυνητικό Προϊόν (Potential Product)

3 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 3 Μοντέλο Ολοκληρωμένου Προϊόντος Βασικό Αναμενόμενο Δυνητικό Επαυξημένο

4 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 4 Παράδειγμα Ολοκληρωμένου Προϊόντος: Δρομολογητής Cisco Βασικό Προϊόν Πρόσθετο Λογισμικό Λύσεις καλωδίωσης Υποστήριξη Πρόσθετο Υλικό Ολοκλήρωση Συστήματος Εγκατάσταση

5 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 5 Πώληση Προϊόντος Υ/Τ 1. Πώληση ή Συνδρομητική Παροχή Τεχνογνωσίας 2. Πώληση «Απόδειξης Λειτουργίας της Τεχνολογίας» 3. Πώληση Δομημένων τμημάτων και υποσυστημάτων σε ολοκληρωτές κατασκευαστές OEM. 4. Πώληση τελικών προϊόντων ή συστημάτων, έτοιμων για χρήση 5. Πώληση ολοκληρωμένης από άκρη σε άκρη τεχνολογικής λύσης

6 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 6 Πρακτικές Πωλήσεων και Διάθεσης Υ/Τ ΚανόναςΕπιλογές Πώλησης Τεχνογνωσία«Απόδειξη Λειτουργίας Τεχνολογίας» Υποσυστήματα και Δομημένα Τμήματα Τελικά Προϊόντα Ολοκληρωμένα Προϊόντα Αναντιστοιχία Τεχνολογίας- Επιχειρηματικού Σκοπού Πώληση Αδυναμία Κερδοφορίας από την Προώθηση στην Αγορά Πώληση Μεγάλο Εύρος Ανταγωνιστικών Πώληση Η αγορά χαρακτηρίζεται από την επικαρπία φαινομένων δικτύου Αδειοδότηση Χρήσης Ασυμβατότητα Τεχνολογικής Λύσης με Βιομηχανικά Πρότυπα Εμπορική Διάθεση Ολοκληρωμένη Λύση Η αδειοδότηση της τεχνολογίας προκρίνει την ανάδειξή της σε βιομηχανικό πρότυπο Αδειοδότηση Χρήσης και Εμπορική Διάθεση Περιορισμένα πεδία δράσης και ικανότητες επιχείρησης Αδειοδότηση Χρήσης και Εμπορική Διάθεση Απαίτηση εναλλακτικών από τους μεγάλους πελάτες Αδειοδότη-ση Χρήσης και Εμπορική Διάθεση Αδειοδότηση Χρήσης και Εμπορική Διάθεση

7 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 7 Τεχνολογικοί Χάρτες Εντοπισμός Τεχνολογίας Λήψη Αποφάσεων για Τεχνολογικές Προσθήκες Λήψη Αποφάσεων για την Εμπορικοποίηση και την Παροχή Αδειών Τεχνολογικές Προσθήκες Συνεχιζόμενη Διοίκηση

8 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 8 Αλλαγές στις Προϊοντικές Προσφορές

9 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 9 Πηγές Καινοτομίας Υψηλό Χαμηλό Ανάπτυξη Οδηγούμενη από την Τεχνολογική Εξέλιξη Ανάπτυξη με βάση το Χρήστη Βελτιώσεις Οδηγούμενες από το Χρήστη Ταυτόχρονη Ανάπτυξη Τεχνολογίας/ Αγοράς Νέες Εφαρμογές και Συνδυασμοί Τεχνολογιών

10 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 10 Πλαίσιο Ορισμού Νέας Καμπύλης Αξίας Η δοκιμασία των προϊοντικών κατηγοριών Η αλλαγή στον ορισμό του καταναλωτή Η επανεξέταση του σκοπού και της έκτασης της λύσης Η διαδικασία αρωγής του πειραματισμού

11 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 11 Το Μοντέλο Νέας Καμπύλης Αξίας Νέα Καμπύλη Αξίας Αύξηση ΔημιουργίαΚαταστροφή Ελάττωση Ποια νέα στοιχεία πρέπει να δημιουργηθούν τα οποία δεν προσφέρονταν πριν από τη βιομηχανία Ποια στοιχεία πρέπει να καταστραφούν τα οποία η βιομηχανία τα θεωρούσε δεδομένα Ποια στοιχεία πρέπει να προσφερθούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με όλη την υπόλοιπη βιομηχανία Ποια στοιχεία πρέπει να προσφερθούν σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με όλη την υπόλοιπη βιομηχανία

12 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 12 Διαδικασία σχεδιασμού αφορά τη δημιουργία & ανάπτυξη της κεντρικής ιδέας, της φυσικής μορφής, των τεχνικών και των τεχνολογικών προδιαγραφών των διάφορων πιθανών υποσυστημάτων  Το βιομηχανικό σχέδιο  Το τεχνικό-τεχνολογικό σχέδιο

13 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 13 Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Προϊοντικού Σχεδιασμού η εργονομία (ergonomic), η λειτουργικότητα (functional), η δυνατότητα επιδιόρθωσης (serviceable) και η δυνατότητα εύκολης μαζικής παραγωγής (manufacturable).

14 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 14 Αρχιτεκτονική Διάταξη Προϊόντος η κυκλικότητα (iterative) (Design- build-test cycles) η ολοκληρωσιμότητα (integrative) και η επικέντρωση στο χρήστη (user centered)

15 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 15 Κύκλος DBT Προϊοντικός Στόχος Παρούσα Κατάσταση Εντοπισμός προβλήματος Εναλλακτική 1 Εναλλακτική ν 1 ν Εκτίμηση Αποτελεσμάτων ΣχεδιασμόςΥλοποίησηΈλεγχος Κενό Εντοπισμός Σχεδιαστικού Προβλήματος Σύλληψη ΕναλλακτικώνΥλοποίηση Πρωτοτύπων Δοκιμαστικές Χρήσεις Αποτυχία Επιτυχία

16 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 16 Πρωτότυπα Πρωτότυπο ορίζεται το πρώτο εξαγόμενο προϊόν το οποίο η επιχείρηση θεωρεί ότι προσεγγίζει εμφανισιακά και λειτουργικά το επιθυμητό τελικό προϊόν. Εργαλεία Ολοκλήρωσης, Ανάδρασης, Επικοινωνίας, Εκμάθησης

17 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 17 Κατηγορίες Πρωτοτύπων Επίπεδα μοντέλα δυο διαστάσεων. Μη λειτουργούντα τρισδιάστατα μοντέλα Λειτουργούντα πρωτότυπα. Δοκιμαστικές εκδόσεις. Πιλότοι ή μοντέλα παραγωγής

18 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 18 Δομημένες vs. Ολοκληρωμένες Αρχιτεκτονικές Δομημένη ΑρχιτεκτονικήΟλοκληρωμένη Αρχιτεκτονική Φορητοί Υπολογιστές Προσωπικοί ΥπολογιστέςΥπολογιστές Παλάμης Απλή αντιστοίχηση μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων. Υψηλή σχεδιαστική ευελιξία. Εικονική ολοκλήρωση. Το κύριο πρόβλημα είναι ο έλεγχος της λειτουργικότητας πυρήνα του συστήματος, δηλαδή του αποτελέσματος της σύζευξης των διαφορετικών υποσυστημάτων. Πολύπλοκη αντιστοίχηση μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων. Ολοκληρωσιμότητα και σχεδιαστική ακεραιότητα. Ανύπαρκτη ή εξαιρετικά χαμηλή σχεδιαστική ευελιξία. Κάθετη ολοκλήρωση. Το ζητούμενο είναι η μείωση του ρίσκου μέσω της σχεδιαστικής ανελαστικότητας.

19 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 19 Τέλος 8ης Συνάντησης


Κατέβασμα ppt "1 Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας : Διοίκηση Προϊόντων Υ/Τ Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google