Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

In vitro Διαγνωστικές δοκιμασίες στο σημείο φροντίδας (POCT): Παρούσα κατάσταση και προοπτικές Δρ. Βασίλης Σπυρόπουλος Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "In vitro Διαγνωστικές δοκιμασίες στο σημείο φροντίδας (POCT): Παρούσα κατάσταση και προοπτικές Δρ. Βασίλης Σπυρόπουλος Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 In vitro Διαγνωστικές δοκιμασίες στο σημείο φροντίδας (POCT): Παρούσα κατάσταση και προοπτικές Δρ. Βασίλης Σπυρόπουλος Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕI Αθήνας Email: basile@teiath.gr URL: www.bmtl.bme.teiath.gr

2 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 11 Εισαγωγή n Ως in vitro Διαγνωστική δοκιμασία στο σημείο φροντίδας (POCT) ορίζεται οποιαδήποτε αναλυτική δοκιμασία εκτελείται για έναν ασθενή από έναν επαγγελματία Υγείας, έξω από ένα συμβατικό εργαστηριακό περιβάλλον. n Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ταχεία ανάπτυξη στη χρήση POCT, ως αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό των τεχνολογικών προόδων στη Χημεία στερεάς φάσης και στην θεαματική βελτίωση των μικροεπεξεργαστών, με συνέπεια τη σμίκρυνση του εξοπλισμού. n Οι πιο σύγχρονες συσκευές POCT είναι γενικά πιο αξιόπιστες και λιγότερο επιρρεπείς σε λάθη από τις παλιότερες.

3 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 2 The general trend of POCT (Source: Mayo Clinic) 2

4 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 3 Ο στόχος της παρουσίασης Ο στόχος της παρουσίασης είναι να εντοπισθούν κρίσιμες πλευρές σχετικά με τη διαχείριση και τη χρήση των in vitro Διαγνωστικών δοκιμασιών, αναλωσίμων και συσκευών, στο σημείο φροντίδας, που περιλαμβάνουν: u Τη σημασία εντοπισμού κλινικής ανάγκης πριν την εισαγωγή μιας υπηρεσίας POCT. u Τα ζητήματα κλινικής διαχείρισης μιας υπηρεσίας POCT. u Την ανάγκη για την συμμετοχή των Κεντρικών Κλινικών Εργαστηρίων των Νοσοκομείων σε όλες τις πτυχές μιας υπηρεσίας POCT. u Την ανάγκη για εκπαίδευση και επίβλεψη του προσωπικού που συμμετέχει στην υπηρεσία POCT. u Τις τεχνολογικές και οικονομικές προοπτικές των υπηρεσιών POCT.

5 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 4 Σχεδιασμός μιας υπηρεσίας POCT n Η εφαρμογή POCT πρέπει να είναι η αποτελεσματική απάντηση σε μια έγκυρη και συνεχόμενη Κλινική ανάγκη. n Η έκβαση αξιολόγησης της κλινικής ανάγκης για μια υπηρεσία POCT εξαρτάται από: u Την ομάδα ασθενών που τη χρειάζεται, το είδος και τον τρόπο παροχής της. u Την δυσκολία πρόσβασης στο παραδοσιακό Εργαστήριο για τους ασθενείς. u Το αν η υπηρεσία θα επιτρέψει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική Διάγνωση ή/και Θεραπεία. u Το αν προοιωνίζεται μετρήσιμο κλινικό και οικονομικό όφελος.

6 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 5 Οι πιθανές περιοχές για μια υπηρεσία POCT Στο Νοσοκομείο n Τα Εξωτερικά Ιατρεία, n Τα ΤΕΠ. n Τις ΜΕΘ. n Τα Χειρουργεία. n Ειδικές Μονάδες. Στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα n Τα ιδιωτικά Ιατρεία. n Τα Κέντρα Υγείας. n Τα Βιομηχανικά Ιατρεία. n Τα Φαρμακεία. n Η κατ’ οίκον Νοσηλεία. n Ο αυτοέλεγχος Ασθενών.

7 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 6 Ο ρόλος των Εργαστηρίων των Νοσοκομείων Τα κεντρικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλών για μια σειρά ζητημάτων, όπως: u Αγορές συσκευών. u Αγορές αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. u Εκπαίδευση προσωπικού. u Ερμηνεία των αποτελεσμάτων. u Διασφάλιση ποιότητας. u Ασφάλεια κλπ.

8 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 7 Η επιλογή εξοπλισμού που ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες. n Είναι εύχρηστος και ανθεκτικός. n Καλύπτει τον αναμενόμενο φόρτο εργασίας. n Παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο αναλυτικής ακρίβειας. n Ταιριάζει λειτουργικά στον διατιθέμενο χώρο. n Παρουσιάζει αποτελέσματα συγκρίσιμα με εκείνα του κεντρικού Εργαστηρίου. n Ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος.

9 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 8 Υπάρχουν πολλές μέθοδοι POCT… Όλοι γνωρίζουν τις... n Ταινίες απλών ή πολλαπλών δοκιμασιών, χωρίς συσκευή αποτίμησης π.χ. δοκιμασίες ούρων. n Μικρές συσκευές χειρός π.χ. Μετρητές Γλυκόζης, Γλυκο- ζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης κλπ. n Επιτραπέζιες συσκευές π.χ. Αναλυτές Αερίων Αρτηριακού Αίματος. …όμως: n Η ανάγκη για καλύτερες επείγουσες διαγνωστικές μεθόδους. n Οι εξαιρετικά υψηλές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης. Έχουν αυξήσει τη ζήτηση για προσιτές πλατφόρμες POCT, με υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα και ταχύτητα αποτελεσμάτων, όπως :

10 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 9 Φορητά συστήματα βασισμένα σε ταινίες ελέγχου πλευρικής ροής (lateral-flow test strips) K Faulstich et al., “Handheld and Mobile Point-of-Care Systems, Devices and Applications for Lateral-Flow Immunodiagnostics,” IVD Technology 13, no. 6 (2007): 47–53. Ηλεκτροπτικές μονάδες μέτρησης φθορισμού με δυνατότητες ασύρματης μεταφοράς δεδομένων.

11 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 10 Αποσπάσματα από σχετική Αίτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας US 2009/0061507/05.03.2009

12 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 11 Ένα παράδειγμα από την χρήση συναφούς μεθόδου στην ανάπτυξη ταχείας μεθόδου ανίχνευσης Γρίπης FluID Rapid Influenza Test (type A, type B and the subtypes A, H1, and H3. Πηγή: Nanogen Inc.

13 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 12 Φορητά συστήματα βασισμένα σε πλατφόρμες δοκιμασιών για Πυρηνικά οξέα που χρησιμοποιούν την Ισοθερμική Τεχνική RPA (Recombinase Polymerase Amplification) O Piepenburg et al., “DNA Detection Using Recombination Proteins,” PLoS Biology 4 (2006): 1–7.

14 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 13 Μαγνητικές Ανοσολογικές Δοκιμασίες (Magnetic Immunoassays) Nikitin et al. US 7785902 Βασίζονται στην ανίχνευση μαγνητικών σφαιριδίων-ιχνηθετών, που αξιοποιούν τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξαιρετικά παραμαγνητικών υλικών, που ενσωματώνονται στα σφαιρίδια, και εκτίθενται για την μέτρηση, σε ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο δύο συχνοτήτων.

15 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 14 Μελέτη σκοπιμότητας μιας υπηρεσίας POCT n Στα πλαίσια του σχεδιασμού είναι απαραίτητη μια μελέτη σκοπιμότητας, που να εντοπίζει τα κλινικά και οικονομικά οφέλη, τα οποία αναμένονται σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την οικονομία των υλικών πόρων. n Η κλινική διαχείριση μιας υπηρεσίας POCT απαιτεί σαφήνεια στις διαδικασίες, κατάλληλη εκπαίδευση και τη χρήση συστημάτων Πληροφορικής, για την βελτιστοποίηση της ροής των ασθενών και της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

16 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 15 Τα συνήθη πλεονεκτήματα μιας υπηρεσίας POCT n Βελτιωμένοι χρόνοι εξετάσεων n Καλύτερη επιτήρηση ορισμένων περιστατικών. n Μικρότεροι όγκοι δειγμάτων και αντιδραστηρίων. n Ευκολότερη πρόσβαση στην υπηρεσία π.χ. για τους ηλικιωμένους. n Συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στη φροντίδα της υγείας τους. n Οικονομικά οφέλη, μολονότι η POCT είναι γενικά ακριβότερη από τις παραδοσιακές εργαστηριακός εξετάσεις, όμως η εφαρμογή της μπορεί να μειώσει τον αριθμό επισκέψεων σε μια Υγειονομική μονάδα.

17 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 16 Τα πιθανά μειονεκτήματα μιας υπηρεσίας POCT n Διπλασιασμός του εξοπλισμού. n Εμπλοκή προσωπικού με μη αναλυτικό υπόβαθρο. n Υπερβολική χρήση της διαθεσιμότητας μιας σειράς εξετάσεων. n Περιπλοκότητα και ασυμβατότητα στην αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων (LIS). n Χωρίς την οικονομία κλίμακας του Κεντρικού Εργαστηρίου, η υπηρεσία POCT μπορεί να γίνει πολύ ακριβή.

18 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 17 Οργάνωση και διαχείριση μιας υπηρεσίας POCT n Σε μια υπηρεσία POCT συμμετέχει πλήθος συνεργατών, και απαιτείται σχολαστική τήρηση των οδηγιών των κατασκευαστών των επιμέρους συστημάτων και σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων. n Παρά τις βελτιώσεις στην τεχνολογία, η επιτυχία μιας υπηρεσίας PΟCT εξαρτάται από την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού και τη συστηματική και συνεχή του εκπαίδευση. n Απαιτείται η ύπαρξη γραπτών τυποποιημένων λειτουργικών διαδικασιών (Standard Operating Procedures, SOP), σύμφωνων με ένα αναγνωρισμένο Πρότυπο Ποιότητας (π.χ. ISO).

19 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 18 Μερικές από τις πλέον αξιόπιστες κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση μιας υπηρεσίας POCT 18

20 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 19 Η Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Αssurance, QA) ως ουσιαστικό συστατικό μιας υπηρεσίας POCT n Περιλαμβάνει την ταυτοποίηση του ασθενή, την κατάλληλη επιλογή δοκιμασίας, τη λήψη ικανοποιητικού δείγματος, την εξέταση και την τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών. n Διακρίνουμε και εδώ εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας και η όλη διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κεντρικό Εργαστήριο, ενώ ένα σύνολο παράλληλων εξετάσεων δειγμάτων, μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο ελέγχου ποιότητας. n Τέλος, η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση είναι ουσιαστική για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των συσκευών POCT, και πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τις διαδικασίες, την κατάρτιση του προσωπικού και τη τήρηση ημερολογίου συντήρησης και επισκευών.

21 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 20 Ένα σύνολο παράλληλων εξετάσεων δειγμάτων ως πρόσθετο εργαλείο Ελέγχου Ποιότητας ( POCΤ- INR) (Source: Mayo Clinic) 20 POCΤ INR: Ongoing Monitoring vs. Episodic Testing

22 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 21 Η πιστοποίηση μιας υπηρεσίας POCT n Η πιστοποίηση και ενδεχομένως η διαπίστευση μιας υπηρεσίας POCT είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. n Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν αυτήν την περίοδο συγκεκριμένα πρότυπα για POCT, ακολουθούνται mutatis mutandis οι γενικές αρχές των in vitro Διαγνωστικών Εργαστηρίων. n Όμως, η επιθεώρηση και η αξιολόγηση θα την περιλάβουν στη πιστοποίηση που θα γίνει, στο Νοσοκομείο, στο Τμήμα (π.χ. ΜΕΘ) ή την Μονάδα (π.χ. Κέντρο Υγείας) που ευρίσκεται, επισημαίνοντας και την ιδιαίτερη σύνδεση της με το Κεντρικό Εργαστήριο. n Στην Ελληνική πραγματικότητα, αυτό θα έπρεπε λογικά να γίνεται αντίστροφα και η υπηρεσία POCT να πιστοποιείται μέσω του π.χ. Βιοχημικού Εργαστηρίου, δεδομένου ότι οι πιστοποιήσεις Κλινικών και Μονάδων είναι ακόμα πολύ περιορισμένες.

23 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 22 Μη αναμενόμενα συμβάματα (adverse incidents) n Συνίσταται, οποιαδήποτε περιοχή παρέχει μια υπηρεσία POCT, να ενταχθεί μεσοπρόθεσμα σε μια διαδικασία πιστοποίησης. n Είναι ουσιαστικό να τηρούνται ακριβή αρχεία και στατιστικές για τις συσκευές POCT (π.χ. διαγράμματα Levey- Jennings). n Επίσης, πρέπει να καταγράφονται και να εξετάζονται μαζί με το Κεντρικό Εργαστήριο τα ανώμαλα και οριακά αποτελέσματα. n Τέλος είναι χρήσιμο να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές (όπου αυτές υπάρχουν) τα τυχόν μη αναμενόμενα συμβάματα (adverse incidents). NIAIC, Health Estates, Estate Policy Directorate

24 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 23 Τεχνολογία POCT και Πληροφορική n Υπάρχουν πολλές πτυχές στη σχέση της τεχνολογίας POCT και της τεχνολογίας πληροφοριών, ιδιαίτερα η διασύνδεση των συσκευών με τα εξωτερικά συστήματα δεδομένων, όπως οι διαχειριστικοί τερματικοί σταθμοί, τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (ΕΗR), και τα εργαστηριακά συστήματα πληροφοριών (LIS). n Ένα σημαντικό ανοιχτό σημείο είναι η ένταξη των υπηρεσιών POCT στα πρότυπα διασφάλισης της συνέχεια της φροντίδας Υγείας, σύμφωνα π.χ. με το πρότυπο ANSI E2369 (CCR), το ISO 13606-1, και το prEN 13940, με την υιοθέτηση όλων των κρίσιμων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, και των καινοτόμων λειτουργικών λύσεων, που αναδύονται από απαιτήσεις αυτών των προτύπων.

25 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 24 Διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας

26 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 25 Επιλογή Δραστηριοτήτων κατ’ οίκον Νοσηλείας και υπηρεσιών POCT για ένα συγκεκριμένο ασθενή n Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπαρχόντων συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, απαιτεί στο εγγύς μέλλον την υιοθέτηση πρωτοτύπων οντολογιών, που να βασίζονται στην (Health Level 7, HL7) κλινική αρχιτεκτονική εγγράφων (Clinical Document Architecture, CDA) n Επίσης, απαιτούνται εφαρμογές που να μετατρέπουν τα έγγραφα παραπομπής, σε ένα CDA-συμβατό σχήμα, και το περιεχόμενο των CDA-συμβατών εγγράφων σε περιπτώσεις μιας οντολογίας. B. Spyropoulos et al., Ensuring the Continuity of Care of Cardiorespiratory Diseases at Home: Monitoring Equipment and Medical Data Exchange over Semantically Annotated Web Services, Methods of Information in Medicine, (2010) 49 2: 156-160.

27 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 26 Evolution of POC Informatics Source: Medical Automation Systems (MAS) 26

28 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 27 Συμπεράσματα και προοπτικές n Ενώ ορισμένοι τομείς της in vitro Διαγνωστικής έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια, πολλά πράγματα παραμένουν ίδια. n Πολλές από τις εξωτικές τεχνολογίες που εμφανίστηκαν (π.χ. microarrays, biomarkers, γενετικές εξετάσεις κλπ.), δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα έξω από την Έρευνα, παρά την ύπαρξη ορισμένων αξιοπρόσεχτων εξαιρέσεων.

29 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 28 Η εξέλιξη της αγοράς POCΤ n Η αγορά POCΤ και των Μοριακών παρουσιάζουν συνεχή ανάπτυξη μέσα στην συνολική αγορά της IVD. n Η αγορά POCΤ στρέφεται και στηρίζεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες περιοχές (Διαβήτης, Πηκτικότητα, Εγκυμοσύνη, Αέρια Αίματος, Καρδιακοί δείκτες κλπ.), οι οποίες και παράγουν τον μεγάλο όγκο των πωλήσεων. n Πολλές δεκάδες εμπορικά διαθέσιμων Διαγνωστικών Δοκιμασιών έχουν ήδη εγκριθεί από το FDA, για χρήση χωρίς συνταγή και για κατ’ οίκον εφαρμογή. n Σε πολλές άλλες περιοχές, η χρήση POCΤ είναι ακόμα αρκετά αργή, όμως η συνολική της τάση είναι αυξητική.

30 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 29 486 Alcohol, Breath184 Fructosamine027 Luteinizing Hormone (LH)021 Triglyceride 392 Allergen Specific IgE / Panel 122 Glucose090 Methadone188 Uric Acid 041 Amphetamines116 Glucose Monitoring Devices 92 Methamphetamine /Amphetamine 448 Urinary Protein, Qualitative 103 Barbiturates072 Glucose, Fluid100 Methamphetamines 186 Urine Dipstick Or Tablet Analyte 101 Benzodiazepines422 Glucose, Urine 256 Methylenedioxymethamphetam ine 125 Urine hCG By Visual Color Tests 409 Bilirubin, Urine208 Glycated Hemoglobin, Total003 Microalbumin 264 Urine Qualitative Bilirubin 084 Cannabinoids (THC) 172 Glycosylated Hemoglobin (Hgb A1c) 143 Morphine 265 Urine Qualitative Dipstick Blood 171 Chloride261 hCG, Serum, Qualitative087 Opiates 266 Urine Qualitative Glucose 161 Cholesterol370 hCG, Urine 030 Ovulation Test (LH) Visual Color 001 Urine Qualitative Ketone 086 Cocaine Metabolites121 HDL Cholesterol285 Oxycodone268 Urine Qualitative Nitrite 159 Creatinine016 Hemoglobin408 pH, Urine 269 Urine Qualitative Dipstick pH 494 Estrone-3 Glucuronide460 Hemoglobin A1085 Phencyclidine (PCP)270 Urine Qualitative Protein 274 Fecal Occult Blood124 Ketone, Blood245 Protein, Total (Urine) 271 Urine Qual. Urobilinogen 249 Fern Test, Saliva352 Ketone, Urine364 Semen410 Urobilinogen, Urine 026 Follicle Stimulating Hormone 024 Lactic Acid (Lactate)246 Tricyclic Antidepressants042 Vaginal pH

31 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 30 Η εξέλιξη της αγοράς IVD: Παρατηρούμε αύξηση του ποσοστού της POCT (2005-2010) κατά 50% Πηγή: S. Rosen, 15th Anniversary Essay: Marketplace and Business Issues, IVD Technology, August 2010

32 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 31 Μοριακά Διαγνωστικά: Εξελίξεις του επίσης αναπτυσσόμενου κλάδου σε βασικές εταιρείες Πηγή: S. Rosen, 15th Anniversary Essay: Marketplace and Business Issues, IVD Technology, August 2010

33 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 32 Αναδυόμενες μέθοδοι POCΤ βασισμένες στη Μοριακή Βιολογία n Στα μοριακά POCT δύο σημαντικές επιτυχίες υπήρξαν οι ταχείες δοκιμασίες: u MRSA (Multi-drug Persistent Staphylococcus Aureus). u Clostridium Difficile στα κόπρανα με real-time PCR. n Πολλά φαίνεται να υπόσχονται οι ισοθερμικές μέθοδοι: u SMAP (SMart Amplification Processes). u SMART (Signal Mediated Amplification of RNA Targets). u LAMP (Loop-mediated isothermal AMPlification). u HDA (Helicase-Dependent Amplification).

34 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 33 Μερικές από τις πολλά υποσχόμενες για το εγγύς μέλλον αναδυόμενες μέθοδοι POCΤ…

35 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 34 Lab-on-a-Chip ? n Τα ευρηματικά συστήματα Lab-on-a-Chip (LOC) φαίνεται να μην έχουν επιτύχει ακόμα ικανοποιητικά τον συνδυασμό: u Μικροηλεκτρονικής u Μικρορευστομηχανικής u Βιολογίας και u Χημείας σε χαμηλό κόστος και με αξιοπιστία και επαναληψιμότητα κατάλληλη για μεγάλης κλίμακας παραγωγή. n Παρ’ όλα αυτά, η ανάπτυξη νέων μεθόδων POCT δεν μπορεί παρά να βασίζεται στις πολυσχιδείς υπό ανάπτυξη Νανοτεχνολογίες ενσωματωμένες σε LOC.

36 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 35 Σχηματική δομή ενός τυπικού LOC με ενσωματωμένο Νανο-Βιοαισθητήρα ανίχνευσης Ενσωμάτωση πηγών, αισθητήρων, ανιχνευτών, συστημάτων ροής, ηλεκτρονικών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων σε μια συμπαγή διάταξη. L. M. Lechuga, Advanced LOC Nanobiosensor tools for early Diagnostics in Nanomedicine, EURO- NANOFORUM 2009, Prague, CZ, Session E2-3.3

37 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 36 Αναδυόμενοι Νανο-Βιοαισθητήρες με Οπτικούς και Μηχανικούς Νανο-ανιχνευτές Localized Surface Plasmon Resonance Biosensor (LSPR) Φωτονικοί Κρύσταλλοι ←2 μm→ Δακτυλιόμορφα Αντηχεία Μικροδοκοί Nano-ΜΖΙ (Mach-Zender Integrated Interferometer) Slot and Si wire waveguides

38 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 37 Βιοαισθητήρες Όριο Ανίχνευσης (pg/mm 2 ) Οπτικοί Ανιχνευτές Συντονισμού Πλασμονίων Επιφανείας, Surface Plasmon Resonance (SPR) 0.50-1.00 Ολοκληρωμένο Συμβολόμετρο Mach-Zehnder (ΜΖΙ)0.06 Συμβολόμετρο Young0.70 Συντονιζόμενο Κάτοπτρο0.10 Δακτυλιοειδές Αντηχείο0.50-1.00 Φωτονικοί κρύσταλλοι0.10 Μικροϊσορροπίας Χαλαζία, Quartz Crystal Microbalance (QCM)10.00 Νανομηχανικοί Ανιχνευτές Συντονιζόμενοι Μικροδοκοί0.01-10.00 Ακουστικό Αντηχείο Μικρο-Η/Μ Συστημάτων, Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Acoustic Resonator 100.00 Αναρτημένο Αντηχείο Μικροδιαύλων, Suspended Microchannel Resonator (SMR) 0.10

39 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 38 Βιοαισθητήρες χωρίς Ιχνηθέτηση της ουσίας ενσωματωμένοι σε LOC: Φωτονικοί Αισθητήρες Σχεδιασμός, κατασκευή και επιδόσεις Νανο-συμβολόμετρου Πυριτίου Mach- Zehnder (MZI): Υπερευαίσθητη πραγματικού χρόνου ανίχνευση DNA και σημειακών μεταλλάξεων σε LOC.

40 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 39 Βιοαισθητήρας φωτονικού κρυστάλλου με παραμορφωμένες κοιλότητες US 6990259 B2

41 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 40 Ανίχνευση Φθορισμού μεμονωμένων Μορίων (Singulex Patent Application WO/2009/117033 )

42 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 41 (Οπτο-) Νανομηχανικοί Αισθητήρες Μια νέα κατηγορία Βιοαισθητήρα υψηλής ευαισθησίας, αμέσου και ελεύθερου ιχνηθέτη, που μετατρέπει την μοριακή αναγνώριση Βιομορίων σε Νανομηχανική κίνηση. Trends in Anal. Chem (TRAC), 25(3), 196, 2006 Appl. Phys. Lett. 89 (2006) 094109.

43 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 42 Whispering - Gallery Mode (WGM)

44 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 43 Μέθοδος ανίχνευσης χωρίς επισήμανση με Whispering - Gallery Mode (WGM) Ι Frank Vollmer, Stephen Arnold, Whispering-gallery-mode biosensing: Label- Free detection down to single molecules, Nature Methods 5, 591-596 (2008).

45 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 44 Μέθοδος ανίχνευσης χωρίς επισήμανση με Whispering - Gallery Mode (ΙΙ) F. Vollmer, S. Arnold, D. Keng, Single virus detection from the reactive shift of a whispering-gallery mode, PNAS, December 30, 2008, vol. 105, no. 52 20701–20704

46 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 45 Μέθοδος ανίχνευσης Whispering - Gallery Mode US 2010/0227315 A1

47 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 46 Whispering-Gallery Mode US 2010/0227315 A1

48 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 47 Ανίχνευση μέσω Κβαντικών Κηλίδων (Quantum Dots) Quantum dot (QD) n Maltose Binding Protein (MBP), λευκή και κίτρινη, συνδυασμένη με Cyanine Dye (CD), κόκκινη. n Αυτοσυναρμολογείται προ- καλώντας έτσι συντονισμό Foerster και μεταφορά ενέργειας, από τη χρωστική- δέκτη στο δότη QD. n Με την σύνδεσή της με την Μαλτόζη, η MBP υφίσταται προσαρμοστική αλλαγή (λευκή ⇌ κίτρινη), προκαλώντας αλλαγή της φωτοφωταύγειας εξαρτώμενη από τη συγκέντρωση που ανιχνεύεται. I.L. Medintz et al., A Reagentless Biosensing Assembly Based on Quantum Dot–Donor Förster Resonance Energy Transfer Volume 17, Issue 20, pp. 2450–2455. A. R. Clapp et al. J. AM. CHEM. SOC. 2004, 126, 301-310. r: Η μέση απόσταση ανάμεσα στο κέντρο της QD και τη Θέση του χρωμοφόρου Cy3 Πάνω στη MBP. DHLA: Dithiol-alkyl-COOH. 2119 Έγγραφα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για “quantum dot”

49 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 48 Abstract of CN 101709261 (A) 2010-05-19 Applicant(s): UNIV HONG KONG SHENZHEN The invention discloses a microfluidic microbead array chip and application thereof in virus analysis, and belongs to the field of biological application of a miniaturized total analysis system. The invention discloses a microfluidic microbead array chip and application thereof in virus analysis, and belongs to the field of biological application of a miniaturized total analysis system. The microfluidic microbead array chip consists of a microbead fixed microstructure array, a microbead transport channel, a reagent transport channel and a microstructure array coverage channel. When high- microfluidic microbead array chip consists of a microbead fixed microstructure array, a microbead transport channel, a reagent transport channel and a microstructure array coverage channel. When high-sensitive virus analysis is performed, virus molecules in a serum sample is prepared into a biotin doped target RNA sequence through PCR and in vitro transcription process, and flows to a testing area sensitive virus analysis is performed, virus molecules in a serum sample is prepared into a biotin doped target RNA sequence through PCR and in vitro transcription process, and flows to a testing area of the chip to react with a functional microbead array; function modified microspheres can specifically identify and capture target sequences; a quantum dot labeled reagent are introduced; surfaces of the chip to react with a functional microbead array; function modified microspheres can specifically identify and capture target sequences; a quantum dot labeled reagent are introduced; surfaces of micro-particles are combined with quantum dots because of specifically capturing; and detection and quantization are performed by a fluorescence imaging method. The microfluidic microbead array chip micro-particles are combined with quantum dots because of specifically capturing; and detection and quantization are performed by a fluorescence imaging method. The microfluidic microbead array chip provided by the invention has the advantages of simple process, high detecting sensitivity and quick detection, and provides an effective studying and detecting means for high-sensitive virus analysis provided by the invention has the advantages of simple process, high detecting sensitivity and quick detection, and provides an effective studying and detecting means for high-sensitive virus analysis. Data supplied from the espacenet database — Worldwide A quantum dot is a semiconductor whose excitons are confined in all three spatial dimensions. As a result, they have properties that are between those of bulk semiconductors and those of discrete molecules. An exciton is a bound state of an electron and hole which are attracted to each other by the electrostatic Coulomb force. It is an electrically neutral quasiparticle that exists in insulators, semiconductors and some liquids. The exciton is regarded as an elementary excitation of condensed matter that can transport energy without transporting net electric charge.

50 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 49 Microfluidic micro-bead array chip and application thereof in virus analysis CN101709261(A) 19/05/10

51 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 50 Διακινδυνεύοντας μια πρόβλεψη… n Βαθμιαία, οι μέθοδοι ανίχνευσης θα γίνονται πιο αξιόπιστες, οι συσκευές θα εξακολουθήσουν να σμικρύνονται, ενώ η ζήτηση για γρηγορότερα αποτελέσματα και εξατομικευμένη Ιατρική θα εξωθεί την POCΤ σε νέες φυσικές αρχές και τεχνολογίες. n Τέλος, η αύξηση του όγκου των υπηρεσιών της, θα συμβάλλει μεν στη περαιτέρω συρρίκνωση των Κεντρικών Εργαστηρίων, χωρίς όμως για το προβλέψιμο μέλλον, να απειλεί στα σοβαρά να τα εκτοπίσει ανεπιστρεπτί, από τη παγκόσμια αγορά της in vitro Διαγνωστικής.

52 Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2010,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΧ - ΚΒ 51 …ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας! 51


Κατέβασμα ppt "In vitro Διαγνωστικές δοκιμασίες στο σημείο φροντίδας (POCT): Παρούσα κατάσταση και προοπτικές Δρ. Βασίλης Σπυρόπουλος Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google