Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΡΑΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, M.D., Ph.D.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΡΑΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, M.D., Ph.D."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΡΑΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, M.D., Ph.D.

2 1. Τραπεζοειδής μυς: Μύες της ράχης επιπολής στοιβάδα
Έκφυση: ινιακό οστό, ακανθώδεις αποφύσεις Α7-812 σπονδύλων Κατάφυση: Μοίρα 1 : κλείδα (ανάσπαση ωμοπλάτης προς διενέργεια πλήρους απαγωγής του βραχίονα) Μοίρα 2: ακρώμιο (ανάσπαση, άνω στροφή, προσαγωγή ωμοπλάτης) Μοίρα 3: ωμοπλατιαία άκανθα (προσαγωγή ωμοπλάτης) Μοίρα 4: ωμοπλατιαία άκανθα (άνω στροφή, κατάσπαση, προσαγωγή ωμοπλάτης) Κινησιολογία, N. Hamilton, K. Luttgens

3 Κατάφυση: πυθμένας δικεφαλικής αύλακας
Μύες της ωμικής ζώνης 2. Πλατύς ραχιαίος μυς: Έκφυση: ακανθώδεις αποφύσεις των κατώτερων 6 θωρακικών σπονδύλων, λαγόνια ακρολοφία, 3 κατώτερες πλευρές Κατάφυση: πυθμένας δικεφαλικής αύλακας Έκταση, προσαγωγή και έσω στροφή του βραχίονα Κινησιολογία, N. Hamilton, K. Luttgens

4 3. Ελάσσων ρομβοειδής μυς:
Μύες της ράχης επιπολής 3. Ελάσσων ρομβοειδής μυς: Έκφυση: Ακανθώδεις αποφύσεις Α7-Θ1, αυχενικός σύνδεσμος Κατάφυση: έσω χείλος ωμοπλάτης

5 4. Μείζων ρομβοειδής μυς: Έκφυση: Ακανθώδεις αποφύσεις Θ2-Θ5
Μύες της ράχης επιπολής 4. Μείζων ρομβοειδής μυς: Έκφυση: Ακανθώδεις αποφύσεις Θ2-Θ5 Κατάφυση: έσω χείλος ωμοπλάτης

6 5. Κεφαλικός σπληνιοειδής μυς:
Μύες της ράχης επιπολής 5. Κεφαλικός σπληνιοειδής μυς: Έκφυση: Ακανθώδεις αποφύσεις Α7-Θ6, αυχενικός σύνδεσμος Κατάφυση: μαστοειδής απόφυση κροταφικού οστού, έξω τριτημόριο ινιακού οστού

7 6. Αυχενικός σπληνιοειδής μυς: Έκφυση: Ακανθώδεις αποφύσεις Α7-Θ6
Μύες της ράχης επιπολής 6. Αυχενικός σπληνιοειδής μυς: Έκφυση: Ακανθώδεις αποφύσεις Α7-Θ6 Κατάφυση: Εγκάρσιες αποφύσεις Α1-Α3

8 1. Οπίσθιος άνω οδοντωτός μυς:
Μύες της ράχης ενδιάμεσες στοιβάδες 1. Οπίσθιος άνω οδοντωτός μυς: Έκφυση: Ακανθώδεις αποφύσεις Α7-Θ3, αυχενικός σύνδεσμος Κατάφυση: 2η-5η πλευρά

9 2. Οπίσθιος κάτω οδοντωτός μυς:
Μύες της ράχης ενδιάμεσες στοιβάδες 2. Οπίσθιος κάτω οδοντωτός μυς: Έκφυση: Ακανθώδεις αποφύσεις Θ11-Ο2 Κατάφυση: τελευταίες τέσσερις πλευρές

10 3. Ορθωτήρας μυς του κορμού:
Μύες της ράχης ενδιάμεσες στοιβάδες 3. Ορθωτήρας μυς του κορμού: Λαγονοπλευρικός μυς, μήκιστος μυς, ακανθώδης μυς Έκφυση: Οπίσθια επιφάνεια ιερού οστού και λαγόνιας ακρολοφίας, ακανθώδεις αποφύσεις κατώτερων οσφυϊκών σπονδύλων και ιερού οστού Ακανθώδης Μήκιστος Λαγονοπλευρικός

11 Κατάφυση: 3. Ορθωτήρας μυς του κορμού (συνέχεια):
Λαγονοπλευρικός: κατώτερες πλευρές και ακανθώδεις αποφύσεις αυχενικών σπονδύλων Μήκιστος: εγκάρσιες αποφύσεις θωρακικών, αυχενικών σπονδύλων και μαστοειδή απόφυση κροταφικού οστού Ακανθώδης: ακανθώδεις αποφύσεις ανώτερων θωρακικών, μέσων αυχενικών σπονδύλων, κρανίο Ακανθώδης Μήκιστος Λαγονοπλευρικός

12 Τροποποιημένο από Κλινική Ανατομική Snell

13 4. Ημιακανθώδης κεφαλικός μυς:
Μύες της ράχης ενδιάμεσες στοιβάδες 4. Ημιακανθώδης κεφαλικός μυς: Έκφυση: Εγκάρσιες αποφύσεις Α7-Θ7 Κατάφυση: Ινιακό οστό

14 Αυχενικοί στροφείς μύες (1) Θωρακικοί στροφείς μύες (2)
Μύες της ράχης εν τω βάθει στοιβάδες Αυχενικοί στροφείς μύες (1) Θωρακικοί στροφείς μύες (2) Ανεκλτήρες των πλευρών (3) Πολυσχιδής μυς (4-5) Ημιακανθώδης θωρακικός μυς (6) 4

15 -το μείζονα οπίσθιο κεφαλικό μυ
Μύες της ράχης εν τω βάθει στοιβάδες (συνέχεια) Υπινίδιο τρίγωνο Αφορίζεται από: -το μείζονα οπίσθιο κεφαλικό μυ -τον άνω λοξό κεφαλικό μυ -τον κάτω λοξό κεφαλικό μυ Βρίσκεται κάτω από τον ημιακανθώδη κεφαλικό μυ Άνω λοξός κεφαλικός Κάτω λοξός κεφαλικός Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός Σπονδυλική αρτηρία

16 Α) Άνω λοξός κεφαλικός μυς Έκφυση: εγκάρσια απόφυση άτλαντα
Μύες της ράχης εν τω βάθει στοιβάδες Υπινίδιο τρίγωνο Α) Άνω λοξός κεφαλικός μυς Έκφυση: εγκάρσια απόφυση άτλαντα Κατάφυση: ινιακό οστό Άνω λοξός κεφαλικός Κάτω λοξός κεφαλικός Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός Σπονδυλική αρτηρία

17 Β) Κάτω λοξός κεφαλικός μυς Έκφυση: εγκάρσια απόφυση άξονα
Μύες της ράχης εν τω βάθει στοιβάδες Υπινίδιο τρίγωνο Β) Κάτω λοξός κεφαλικός μυς Έκφυση: εγκάρσια απόφυση άξονα Κατάφυση: εγκάρσια απόφυση άτλαντα Άνω λοξός κεφαλικός Κάτω λοξός κεφαλικός Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός Σπονδυλική αρτηρία

18 Γ) Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός μυς
Μύες της ράχης εν τω βάθει στοιβάδες Υπινίδιο τρίγωνο Γ) Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός μυς Έκφυση: ακανθώδη απόφυση άξονα Κατάφυση: ινιακό οστό Άνω λοξός κεφαλικός Κάτω λοξός κεφαλικός Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός Σπονδυλική αρτηρία

19 Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα Επιπολής στοιβάδα
Μύες της θώρακα Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα Επιπολής στοιβάδα 1. Μείζων θωρακικός μυς: Έκφυση: κλείδα, στέρνο, χόνδροι 6 πρώτων πλευρών, απονεύρωση έξω λοξού κοιλιακού μυ Κατάφυση: Οι ίνες συμβάλλουν αντίστοιχα προς το πρόσθιο τοίχωμα της μασχαλιαίας κοιλότητας και καταφύονται στο έξω χείλος της δικεφαλικής αύλακας Κινησιολογία, N. Hamilton, K. Luttgens

20 Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα Εν τω βάθει στοιβάδα
Μύες της θώρακα Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα Εν τω βάθει στοιβάδα 1. Ελάσσων θωρακικός μυς: Έκφυση: ανώτερες πλευρές Κατάφυση: κορακοειδής απόφυση ωμοπλάτης

21 Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα Εν τω βάθει στοιβάδα
Μύες της θώρακα Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα Εν τω βάθει στοιβάδα 2. Έξω μεσοπλεύριοι μύες: Έκφυση: κάτω χείλος άνω πλευράς Κατάφυση: άνω χείλος της αμέσως υποκείμενης πλευράς

22 Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα
Εν τω βάθει στοιβάδα 3. Έσω μεσοπλεύριοι μύες: Έκφυση: έσω επιφάνεια και χόνδρο ανώτερης πλευράς Κατάφυση: άνω χείλος της υποκείμενης πλευρας

23 Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα
Εν τω βάθει στοιβάδα 4. Εγκάρσιος θωρακικός μυς: Έκφυση: οπίσθια επιφάνεια κατώτερης μοίρας σώματος στέρνου, ξιφοειδή απόφυση Κατάφυση: έσω επιφάνεια πλευρικών χόνδρων 2ης-6ης πλευράς

24 Πλάγιο θωρακικό τοίχωμα
Πρόσθιος οδοντωτός μυς: Έκφυση: έξω επιφάνεια και ανώτερα χείλη των πρώτων 9 πλευρών Κατάφυση: έσω χείλος ωμοπλάτης

25 ″ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ″ Πλευρικοί χόνδροι (1) Λαγόνια ακρολοφία (2)
Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα (3) Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα (4) Άνω ηβικός κλάδος (5) Ηβικό τόξο (καμάρα) (6) Κτενιαία γραμμή ηβικού οστού (7) Ξιφοειδής απόφυση στέρνου (11) Ηβική ακρολοφία Ηβική σύμφυση

26 ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Το κοιλιακό τοίχωμα ενισχύεται από δύο διασταυρούμενες σε ορθή γωνία ομάδες μυών. Τη μία αποτελούν οι δύο λοξοί κοιλιακοί μύες, την άλλη ο ορθός κοιλιακός και ο εγκάρσιος κοιλιακός μυς Θήκη ορθού κοιλιακού μυ Έσω λοξός κοιλιακός μυς (απονεύρωση) Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα 12η πλευρά Έσω λοξός κοιλιακός μυς Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

27 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Επιπολής στοιβάδα Ορθός κοιλιακός μυς:
ΜΥΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Επιπολής στοιβάδα Ορθός κοιλιακός μυς: - Είναι κλεισμένος μεταξύ των απονευρώσεων του έξω λοξού, του έσω λοξού και του εγκάρσιου κοιλιακού μυ, οι οποίες σχηματίζουν τη θήκη του ορθού κοιλιακού μυός - Διαχωρίζεται από τον ορθό κοιλιακό της άλλης πλευράς με τη λευκή γραμμή - Εγκάρσια διελαύνεται από τις τενόντιες εγγραφές, οι οποίες είναι ινώδεις ταινίες

28 ΜΥΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Επιπολής στοιβάδα Ορθός κοιλιακός μυς (συνέχεια): Έκφυση: με δύο τένοντες από την ηβική ακρολοφία και την ηβική σύμφυση Κατάφυση: ξιφοειδή απόφυση στέρνου και πλευρικούς χόνδρους 5ης-7ης πλευράς

29 ΟΡΘΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ Θήκη ορθού κοιλιακού μυ 12η πλευρά
Έσω λοξός κοιλιακός μυς (απονεύρωση) Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα 12η πλευρά Έσω λοξός κοιλιακός μυς Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert ΟΡΘΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ

30 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Επιπολής στοιβάδα 2. Έξω λοξός κοιλιακός μυς:
ΜΥΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Επιπολής στοιβάδα 2. Έξω λοξός κοιλιακός μυς: Έκφυση: Έξω επιφάνεια και κάτω χείλη των 8 κατώτερων πλευρών Κατάφυση: Πρόσθιο μισό λαγόνιας ακρολοφίας, πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, ξιφοειδή απόφυση στέρνου, λευκή γραμμή Μεταξύ της πρόσθιας άνω λαγόνιας άκανθας και του ηβικού φύματος, το κάτω χείλος της απονεύρωσης του έξω λοξού κοιλιακού μυός ενδιπλώνεται και σχηματίζει το βουβωνικό σύνδεσμο

31 ΕΞΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ
Έξω λοξός κοιλιακός μυς Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

32 ΜΥΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Εν τω βάθει στοιβάδα 1. Έσω λοξός κοιλιακός μυς: Έκφυση: Έξω ημιμόριο βουβωνικού συνδέσμου, λαγόνια ακρολοφία Κατάφυση: κάτω χείλη πλευρικών χόνδρων των 3-4 κατώτερων πλευρών, λευκή γραμμή, κτενιαία γραμμή

33 Έσω λοξός κοιλιακός μυς:
Οι ίνες του προχωρούν σχεδόν κάθετα προς του ομόπλευρου έξω λοξού κοιλιακού μυ Θήκη ορθού κοιλιακού μυ Έσω λοξός κοιλιακός μυς (απονεύρωση) Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα 12η πλευρά Έσω λοξός κοιλιακός μυς Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

34 Εγκάρσιος κοιλιακός μυς : Βρίσκεται υπό τον έσω λοξό κοιλιακό μυ
Έκφυση: έσω επιφάνεια των κατώτερων πλευρών, περιτονία των εν τω βάθει εκτεινόντων τη ράχη μυών και τη λαγόνια ακρολοφία (βλέπουμε από πίσω προς τα μπροστά το κοιλιακό τοίχωμα) Εγκάρσιος κοιλιακός μυς Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

35 Οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα 1. Ψοΐτης μυς: Έκφυση: Θ12-Ο5
ΜΥΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα 1. Ψοΐτης μυς: Έκφυση: Θ12-Ο5 Οι ίνες του πορεύονται προς τα κάτω και έξω και εγκαταλείπουν την κοιλιά για να εισέλθουν στο μηρό κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο Κατάφυση: Ελάσσονα τροχαντήρα μηριαίου οστού Ψοΐτης μυς

36 Οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα 2. Τετράγωνος οσφυϊκός μυς:
ΜΥΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα 2. Τετράγωνος οσφυϊκός μυς: Έκφυση: Εγκάρσιες αποφύσεις Ο3-Ο5, λαγόνια ακρολοφία Κατάφυση: κάτω χείλος τελευταίας πλευράς, εγκάρσιες αποφύσεις Ο1-Ο3 Τετράγωνος οσφυϊκός μυς

37 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ Είναι λεπτό μυοτενοντώδες πέταλο Χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή Συγκρατεί τα όργανα της κοιλιάς στη θέση τους. (Διαφορετικά κατά την εισπνοή, λόγω της υποπίεσης, τα σπλάχνα της κοιλιάς θα αναρροφώνται προς το θώρακα) Προσφύεται στα όρια του κάτω στομίου του οστέινου θωρακικού κλωβού και στην οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ Εισπνοή: κινείται προς τα κάτω με ενεργητική σύσπαση των μυϊκών του ινών, και εισροφάται αέρας στο θώρακα Εκπνοή: χαλάρωση των μυϊκών του ινών, ωθείται προς τα πάνω από τα σπλάχνα (βοηθούμενα από την πίεση των κοιλιακών μυών)

38 Διάφραγμα από εμπρός Στη βαθιά εκπνοή ο θόλος μπορεί να φτάσει ως το ύψος της θηλής του μαστού δεξιά, ενώ αριστερά είναι λίγο χαμηλότερα, λόγω της καρδιάς Κατά τη βαθιά εισπνοή ο θόλος του διαφράγματος μπορεί να κατέβει έως και 10 εκατοστά

39 Ποια ανοίγματα (τρήματα) έχει το διάφραγμα
Το διάφραγμα εμφανίζει τρήματα που χρησιμεύουν ως οδοί διέλευσης αγγείων, νεύρων και οργάνων μεταξύ θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητας ΜΕΙΖΟΝΑ ΤΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ: Αορτικό τρήμα: Για την αορτή, η οποία μεταφέρει το αίμα από την καρδιά προς την περιφέρεια Τρήμα της κάτω κοίλης φλέβας: Μέσω της κάτω κοίλης φλέβας το αίμα επιστρέφει από το κάτω ήμισυ του σώματος στην καρδιά. Οισοφαγικό τρήμα: για τον οισοφάγο Το οισοφαγικό τρήμα αποτελεί θέση δημιουργίας κήλης. Μέσω διευρυμένου τρήματος μπορούν να διεισδύσουν στη θωρακική κοιλότητα τμήματα του στομάχου ή του εντέρου (διαφραγματοκήλη)

40 Μυϊκές δέσμες στις οποίες χωρίζονται οι κοιλιακοί μύες:
Έσω λοξός κοιλιακός μυς Έξω λοξός κοιλιακός μυς Μείζων και ελάσσων ρομβοειδής μυς Προσαγωγοί μυς μηρού Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

41 Διασταυρούμενες μυϊκές δεσμίδες πλάγιου τοιχώματος σώματος:
Στερνοκλειδομαστοειδής και ανελκτήρας ωμοπλάτης Έσω και έξω μεσοπλεύριοι Έσω και έξω λοξός κοιλιακός Μέσος και μεγάλος γλουτιαίος Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

42


Κατέβασμα ppt "ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΡΑΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, M.D., Ph.D."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google