Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ευστράτιος- Ευάγγελος 1 Ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ Σχολική χρονιά:2015-2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ευστράτιος- Ευάγγελος 1 Ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ Σχολική χρονιά:2015-2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ευστράτιος- Ευάγγελος 1 Ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ Σχολική χρονιά:2015-2016 Τμήμα: Στ 2

2 Περιεχόμενα ➔ Πρόλογος ➔ Ηλιακή ενέργεια ➔ Αιολική ενέργεια ➔ Βιομάζα ➔ Υδροηλεκτρική ενέργεια ➔ Γεωθερμία ➔ Πηγές

3 Πρόλογος ➔ Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. ➔ Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. ➔ Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό την δέσμευση του δυναμικού τους.

4 Ηλιακή ενέργεια Ο ήλιος: Ηλιακή ενέργεια. ➔ Πλεονεκτήματα: Ανεξάντλητα αποθέματα, δεν προκαλεί ρύπανση. ➔ Μειονεκτήματα: Χρειάζεται πολύ δαπανηρό εξοπλισμό, δεν είναι πάντα διαθέσιμη, έχει μικρή απόδοση.

5 Αιολική ενέργεια Αέρας: Αιολική ενέργεια ➔ Πλεονεκτήματα: Ανεξάντλητα αποθέματα. ➔ Μειονεκτήματα:Χρειάζεται πολύ δαπανηρό εξοπλισμό, δεν είναι πάντα διαθέσιμη, έχει μικρή απόδοση.

6 Βιομάζα ➔ Πλεονεκτήματα: Ανεξάντλητα αποθέματα. ➔ Μειονεκτήματα: Ρύπανση της ατμόσφαιρας κατά την καύση.

7 Υδροηλεκτρική ενέργεια Νερό: Υδροηλεκτρική ενέργεια. ➔ Πλεονεκτήματα: Ανεξάντλητα αποθέματα, δεν προκαλεί καθόλου ρύπανση στην ατμόσφαιρα. ➔ Μειονεκτήματα: Η αξιοποίηση της προκαλεί μεγάλες φυσικές καταστροφές στο περιβάλλον καθώς προκαλεί σημαντικές αλλοιώσεις στον βιότοπο της περιοχής.

8 Γεωθερμία ➔ Πλεονεκτήματα: Δεν ρυπαίνει, υπάρχει σε αφθονία. ➔ Μειονεκτήματα: Δύσκολη αποθήκευση.

9 Πλεονεκτήματα ➔ Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα. ➔ Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. ➔ Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου. ➔ Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού και για μεταφέρεται η ενέργεια γρήγορα σε μεγάλες αποστάσεις. ➔ Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις.

10 Μειονεκτήματα ➔ Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης. Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια της γης. ➔ Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη αναγκών μεγάλων πόλεων. ➔ Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους, αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθιστώνται. ➔ Οι αιολικές μηχανές προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. ➔ Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω από το νερό. Έτσι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

11 Πηγές ●aa ●bb ●Βιβλίο Φυσικής Στ Δημοτικού

12 Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ευστράτιος- Ευάγγελος 1 Ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ Σχολική χρονιά:2015-2016 Τμήμα: Στ 2


Κατέβασμα ppt "Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ευστράτιος- Ευάγγελος 1 Ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ Σχολική χρονιά:2015-2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google