Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Υγεία: χώρος με την μεγαλύτερη ποικιλία και συγκέντρωση υπηρεσιών - Προλαμβάνει & θεραπεύει θέματα ικανοποίησης φυσικών,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Υγεία: χώρος με την μεγαλύτερη ποικιλία και συγκέντρωση υπηρεσιών - Προλαμβάνει & θεραπεύει θέματα ικανοποίησης φυσικών,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Υγεία: χώρος με την μεγαλύτερη ποικιλία και συγκέντρωση υπηρεσιών - Προλαμβάνει & θεραπεύει θέματα ικανοποίησης φυσικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών, πολιτών και ασθενών - Θέμα πολύπλοκο & σημαντικό & με ιδιαιτερότητες - Πραγματεύεται ένα ευάλωτο και πολύτιμο ατομικό & κοινωνικό αγαθό, Είναι δικαίωμα με θετική και αρνητική χροιά, Συμβάλει στην κοινωνική αναπαραγωγή. - Εγκολπώνει πολιτικές αντιπαραθέσεις και ιδεολογικές θέσεις - Διαμεσολαβείτε από πολλαπλούς παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν το αγαθό ευμετάβλητο ως προς την ποιότητά του, ως προς την καθολικότητά του, ως προς το κόστος του και γενικότερα του προσδίδουν ίδια χαρακτηριστικά ανάλογα της προσέγγισης του. - Εξαρτάται από ιδεολογίες, αξίες, κοινωνικό – οικονομικό – επιδημιολογικό – φυσικό – τεχνητό περιβάλλον, ατομικές συνήθειες - ανάγκες – θέσεις – προτιμήσεις, Πολίτες – ασθενείς – ιατρούς – προμηθευτές – γραφειοκρατία ……  Παραδοχές ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

2 2 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου σε ιδιαίτερο οικονομικο – κοινωνικό περιβάλλον - Αργοί ρυθμοί εναρμόνισης θεσμικού πλαισίου - Στρέβλωση από διεισδυτικότητα ιδιωτικών – συντεχνιακών – πολιτικών συμφερόντων - Περιορισμός σε αλληλοαναιρέσεις νόμων και διοικητικές ελάσσονος σημασίας μεταβολές - Πολυπλοκότητα, Πολυκερματισμός, Διάχυση - Αδυναμία αντιμετώπισης επαναλαμβανόμενων φαινομένων διαφθοράς, κακοδιαχείρισης κλπ - Αποτελέσματα : ασυνέχεια, ακαμψία, διεισδυτικότητα ιδιωτικών συμφερόντων, πολιτική εξάρτηση, αποδυνάμωση δικαιώματος, αναποτελεσματικότητα, ανασφάλεια, σύγχυση κλπ - Προτάσεις: - Αντιμετώπιση με μακροχρόνιο σχεδιασμό, απόλυτη και διαχρονική διασφάλιση, ανεξαρτησία, ευελιξία - Αναλυτική κωδικοποίηση νομοθεσίας, κατάργηση απηρχαιωμένων διατάξεων, αποσαφήνιση επικαλύψεων, συμπλήρωση, εναρμόνιση με σύγχρονο περιβάλλον  Θεσμικά – Δομικά ζητήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

3 3 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Μεγάλο νησιωτικό τμήμα + υπανάπτυξη περιφερειών (οδικό δίκτυο, οικονομική, κλπ) + αστικοποίηση + μετανάστευση  Γεωγραφική ανισοκατανομή πόρων, υπηρεσιών, - Αποτελέσματα: Ανισότητα (ποιοτική, ποσοτική), περιορισμός επιλογών, προσβασιμότητας (σε δομές και βαθμίδες), αύξηση ιδιωτικών δαπανών στην περιφέρεια, εντατικοποίηση αστικοποίησης, μείωση παραγωγικότητας φορέα & ποιότητας αγαθού στην περιφέρεια - Προτάσεις: - σύνδεση σχεδιασμού υγείας & ανάπτυξης - σχεδιασμός που συνυπολογίζει την γεωγραφική ανισότητα (φθηνότερες υπηρεσίες υγείας, ενίσχυση των πόρων, μετατόπιση της έρευνας στην περιφέρεια, κλπ) -Εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών ΤΠΕ - Ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη της χώρας - Κοινωνική και οικογενειακή φροντίδα δεν εντάσσεται στον σχεδιασμό για την υγεία στην Ελλάδα + έλλειμμα στην πρόληψη + είναι η κατανομή και η προσβασιμότητα στις βαθμίδες υγείας. - και γεωγραφική ανισοκατανομή, κοινωνικό - οικονομικές ανισότητες, ασφαλιστικές ανισότητες, γραφειοκρατικές πολύπλοκες διαδικασίες  Θεσμικά – Δομικά ζητήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

4 4 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Αποτέλεσμα: Άνιση μετάβαση μεταξύ βαθμίδων, Αύξηση κόστους - Αναποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ σχετιζομένων ιατρικών ειδικοτήτων, υποστηρικτικού δυναμικού ή και διαφορετικών μερών του συστήματος  αρνητικές εξωτερικότητες + αναποτελεσματικότητα - Προτάσεις : - Ανάπτυξη πρόληψης + μηχανισμών επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης - Ανάπτυξη υποδομών επιδημιολογικού φραγμού στις εισόδους της χώρας + εκσυγχρονισμός - Συντονισμός, διασύνδεση, συνεργασία, έλεγχος εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. - Αναδιοργάνωση συστήματος, δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας έρευνας & αξιολόγησης των υπηρεσιών - Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών & δημιουργία δικτύων & διασφάλιση λειτουργικής διασύνδεσης φορέων - Ενίσχυση ρόλου περιφερειακών φορέων - Θεώρηση υγείας ως πολυτομεακό ζήτημα. - Κατανομή αρμοδιοτήτων, απόδοσης ευθυνών, θέσπιση κανόνων και διαδικασιών  Θεσμικά – Δομικά ζητήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

5 5 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Διοικήσεις πολιτικά και κομματικά εξαρτημένες + απουσία αξιολόγησης και καταλογισμού - Αποτέλεσμα: αναποτελεσματικότητα, μειωμένης αποδοτικότητας, συγκάλυψη δυσλειτουργιών, διεισδυτικότητας συμφερόντων, αναξιοκρατία, χαμηλή ποιότητα - Προτάσεις: Ανεξαρτησία Δκσης, συνεχής και αντικειμενική αξιολόγησή της, στροφή από ιεραρχικό σύστημα σε ευέλικτο σύστημα ολικής διαχείρισης, αναμόρφωση δκτικού πλαισίου, στόχευση σε ορθολογική παραγωγή ποιοτικών υπηρεσιών με επαγγελματική διοίκηση ολικής ποιότητας. -Αυθεντία ιατρών  σύγχυση αρμοδιοτήτων & αδυναμία άσκησης διοίκησης, άτυπη συνδιοίκηση -Προτάσεις: Σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, θέσπιση κανόνων & διαδικασιών & πρωτοκόλλων, μέτρα ελέγχου απόδοσης & ενεργειών από ανεξάρτητους φορείς - Παντελής έλλειψη μηχανισμών καταστολής φαινομένων κακοδιοίκησης ή και παρανομιών εντός του συστήματος υγείας & ατιμωρησία - Αποτέλεσμα: Ενίσχυση παραβατικότητας και την εγκληματικής συμπεριφοράς, συντεχνιακά συμφέροντα, φαινόμενα αυθεντίας, απαξίωση του ανθρωπίνου δυναμικού και της δημόσιας εικόνας του συστήματος υγείας, ανασφάλεια & αίσθημα αδίκου ασθενών.  Διοικητικά – Λειτουργικά – Ανθρώπινων πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

6 6 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Προτάσεις: Αναθεώρηση νομοθετικoύ πλαισίου, ανεξάρτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μέτρα πρόληψης & καταστολής φαινομένων διαφθοράς, αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, αυστηροποίηση των ποινών, καταλογισμός ευθυνών, εξισορόπηση ισχύος & διασφάλιση συμφερόντων ασθενών, ιατρών, δκτων - Έλλειμμα ή απουσία ενημέρωσης των καταναλωτών υπηρεσιών  ανασφάλεια, σύγχυση, ανισότητες στην προσβασιμότητα, άσκοπο φόρτο εργασίας στους παρόχους. -Ανεπαρκής στελέχωση φορέων  κόπωση εργαζομένων, ανισομέρεια ιατρικών ειδικοτήτων - Μη επαρκής συνέργειες τμημάτων & λοιπά δομικά και διοικητικά προβλήματα  δυσλειτουργία παροχής αγαθού και μείωση ποιότητάς -Μεγαλύτερο βάρος στη θεραπεία και αντιμετώπιση των ασθενειών παρά στην πρόληψή τους  περισσότεροι ασθενείς + ακριβότερη υγεία -Προτάσεις: διερεύνηση πρόληψης, αναθεώρηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης -Διεισδυτικότητα ιδιωτικών συμφερόντων, αυθεντία ιατρών, απουσία τυποποίησης των προμηθειών  αδιαφάνεια διαδικασιών, αύξηση δαπανών - Προτάσεις: τυποποίηση διαδικασιών, κωδικοποίηση ειδών, δημοσιοποίηση, σύγκριση αξιολόγηση δαπανών  Διοικητικά – Λειτουργικά – Ανθρώπινων πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

7 7 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Αύξηση διεισδυτικότητας ιδιωτικού τομέα  αύξηση τιμών, άνιση πρόσβαση, έκπτωση δικαιώματος σε επιλογή, συρρίκνωση δημοσίου, εμπορευματοποίηση δημόσιου αγαθού, ανασφάλεια, κλπ -Γεωγραφική ανισοκατανομή ιατρικού προσωπικού, ανισομέρεια επαγγελματιών υγείας με πληθωρισμό του ιατρικού επαγγέλματος, ανισομέρεια ιατρικών ειδικοτήτων  προκλητή ζήτηση, αύξηση ιδίων δαπανών, αδυναμία σύνδεσης εκπαίδευσης – αναγκών, στέρηση πρόληψης από γενικούς ιατρούς, εξουθενωτικοί ρυθμοί εργασίας και «τριμερή αποζημίωση» - Αναξιοκρατία + υστέρηση στην έρευνα  Brain Drain - Προτάσεις: πλήρωση των κενών θέσεων, ανακατανομή ανθρωπίνων πόρων, παροχή κινήτρων αποδοτικότητας και επιστημονικής προόδου, σύνδεση εκπαίδευσης και αναγκών  Διοικητικά – Λειτουργικά – Ανθρώπινων πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

8 8 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Συμπτωματικός, βραχυπρόθεσμος, διαμεσολαβημένος από συμφέροντα, ατεκμηρίωτος,  κοστοβόρα, χρονοβόρα, στρεβλά αποτελέσματα, άμβλυνση ανισοτήτων Προτάσεις: Συνυπολογισμός ανισοτήτων, μακροπρόθεσμος, συνεχής συνεπής, τεκμηριωμένος, στοχευμένος, ολιστική οπτική - Δημοσιοϋπαλληλικός φόβος, ασφάλεια, οχύρωση, έλλειψη δεδομένων, απουσία πολιτικής βούλησης  άρνηση, αδυναμία αξιολόγησης -Προτάσεις: Αξιολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μηχανογραφική υποδομή, προώθηση μελετών, βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών, μετα αξιολόγηση μέσω τεκμηρίωσης των εφαρμοσμένων «καλών μέτρων», η συγκριτική αξιολόγηση, η δημιουργία ομάδων ενδιαφέροντος και ομάδων προβληματισμού, χρήση δεικτών ΠΟΥ, κλπ. Η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και οικονομία αλλά και την ισότητα και την δικαιοσύνη, την επάρκεια, την ωφελιμότητα κλπ  Σχεδιασμού - Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

9 9 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Αύξηση δαπανών + ζήτημα βιωσιμότητας + διεισδυτικότητα ιδιωτικού τομέα  υποβάθμιση δημόσιας υγείας, μεγέθυνση χάσματος, επιβάρυνση αδύναμων ομάδων, φαύλος κύκλος «εξορθολογισμού» - αύξησης δαπανών, έλλειμμα εμπιστοσύνης στο δημόσιο σύστημα * Επέκταση ιδιωτικού τομέα = συγκέντρωση κινδύνων  υψηλό ρίσκο  αύξηση ασφαλίστρων προ ή μετά ελέγχου υγείας  αποκλεισμός ή/και στιγματισμός Προτάσεις: εξορθολογισμός του συστήματος, με ταυτόχρονα παράπλευρες πολιτικές ενίσχυσης των αδυνάτων, έλεγχος ιδιωτικού τομέα, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας -Ασθενής και δυσλειτουργική πρωτοβάθμια φροντίδα  διόγκωση δαπανών για θεραπεία, επέκταση του ιδιωτικού τομέα, αύξηση τιμών, αύξηση εξόδων των νοικοκυριών και ασφαλιστικών φορέων  αύξηση χάσματος στην πρόσβαση - Πρόταση: Αναδιοργάνωση της προνοσοκομειακής φροντίδας, εκτεταμένη πολιτική πρόληψης, ανταγωνιστική λειτουργία, αξιοποίηση δυναμικού  Οικονομικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

10 10 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Παροχές εξαρτημένες από ασφαλιστικό δεσμό + υψηλό χρέος του κράτους έναντι των ασφαλιστικών ταμείων και παρόχων  ανισότητα μεταξύ ασφαλισμένων, υποχρηματοδότηση του συστήματος, διαπλεκόμενες σχέσεις - Προτάσεις: Ενοποίηση ταμείων υγείας, ενίσχυση του ρόλου τους στην διαμόρφωση της αγοράς της υγείας, αποζημίωση παραγωγών βάσει αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, διαμόρφωση ανταγωνιστικής αγοράς Οι ανισότητες στην προσβασιμότητα και την χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας, εμφανίζονται όπου επικρατούν οι μηχανισμοί της αγοράς και όπου η εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς γίνεται δια μέσου των τιμών (Maynard A.K., 1982). - Προμήθειες : αποκέντρωση, εφαρμογή μηχανογραφικού ενιαίου διπλογραφικού συστήματος, προσβάσιμο στον δημόσιο έλεγχο και συγκρίσιμο με τις προμήθειες άλλων φορέων μέσω κοινής κωδικοποίησης  μείωση δαπανών, διαφάνεια, ενίσχυση ανταγωνισμού. Επίσης..Φάρμακο: μηχανογράφηση συνταγογράφησης, ρύθμιση τυποποίησής, εξορθολογισμός «λίστας φαρμάκου», τιμολόγησή, έλεγχος προσβασιμότητας φαρμακοβιομηχανιών στην διακυβέρνηση.  Οικονομικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

11 11 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης -Αυθεντία ιατρών + ασύμμετρη ενημέρωση, δαπάνη τρίτων  αύξηση ζήτησης, λειτουργία ως ατελής αγορά, έλλειμμα ανταγωνισμού, υπερκατανάλωση,λ ζήτημα βιωσημότητας - Προτάσεις: παροχή κινήτρων χρηστής διαχείρισης δαπανών, στιγματισμός σπάταλων φορέων είτε δημόσια είτε μέ αποδυνάμωσή τους, επιβράβευση της χρηστής διαχείρισης με περεταίρω ώθηση της ανάπτυξής της, σύγκριση, οικονομίας, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, δημιουργία γνωσιακής βάσης βέλτιστων πρακτικών, σύνδεση βελτίωσης μισθολογικής θέσης του προσωπικού των νοσοκομείων με την εξοικονόμηση πόρων. -Υποχρηματοδότηση και υπολειμματικότητα δημόσιου τομέα, άτυπες πληρωμές εντός δημόσιων νοσοκομείων, ελλιπής στελέχωση δημόσιων πρωτοβάθμιων δομών φροντίδας υγείας στην περιφέρεια, έλλειμμα δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας, ανισοκατανομή ιατρικών ειδικοτήτων, γεωγραφική ανισοκατανομή υπηρεσιών, κ.α.  αύξηση της δαπάνης υγείας των νοικοκυριών, άνιση πρόσβαση οικονομικών στρωμάτων, μεγέθυνση χάσματος, ταχεία ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα κλπ  Οικονομικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

12 12 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) = χρηματοδότηση έργων από ιδιωτικό και δημόσιο τομές  εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, μείωση δημόσιου ελλείμματος, τόνωση επιχειρηματικότητας αλλά …. κριτική για ποιότητα αποτελεσμάτων, μεταβολή της φύσης αλλά και της τιμής των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. -Στοιχεία δαπανών: δεν εναρμονίζονται με το σύστημα Εθνικών Λογαριασμών Υγείας (ΕΛΥ), παρουσιάζουν ελλείψεις, διαχρονικότητα, χρονικές καθυστερήσεις στη δημοσίευση τους, ενώ ο κατακερµατισµός του συστήματος υγείας δε βοηθά τη συλλογή συνολικών δεδομένων - Προτάσεις: δημιουργία μηχανισμών εφαρμογής ΣΛΥ του ΟΟΣΑ, μηχανογράφηση φορέων υγείας, διαμόρφωση πλαισίου αδιάλειπτης συγκέντρωσης επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων, δημιουργία θέσης Ειδικού Γραμματέα Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας,  Οικονομικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

13 13 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Το έλλειμμα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του δημοσίου τομέα το καλύπτει ο ιδιωτικός ο οποίος παρουσιάζει αυξανόμενη διεισδυτικότητα στις υπηρεσίες υγείας. -Αύξηση στην προσφορά των γιατρών σε μια περιοχή συνοδεύεται από αύξηση της τιμής και της ποσότητας των ιατρικών υπηρεσιών λόγω της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ ιατρού και ασθενούς η οποία οδηγεί σε επιπρόσθετες μη αναγκαίες υπηρεσίες - Ζήτηση: αφενός άτομα με «συνειδητές» ιατρικές ανάγκες συχνά δεν προσφεύγουν στις υπηρεσίες υγείας και αφετέρου η ζήτηση δεν σημαίνει πάντα την ύπαρξη αναγκών αλλά μπορεί να υπαγορεύεται από κοινωνικά κίνητρα, διαφήμιση ή νευρωσικές διαταραχές - «Προκλητή ζήτηση» : αύξηση των ζητούμενων ως «αναγκαίων» υπηρεσιών υγείας από την δυνατότητα που έχει το ιατρικό σώμα να την προκαλεί ή από την καθιέρωση υποχρεωτικών διαδικασιών από διοικητικούς παράγοντες - Έτσι …… παρουσιάζονται ανα περιοχές, ανα κοινωνικά στρώματα και ανα οικονομικές τάξεις, διαφοροποιήσεις της προσφοράς και της ζήτησης στον τομέα της υγείας, γεγονός που υποδηλώνει υπόρρητα ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού, ανισότητα στην σχέση μεταξύ ιατρών και ασθενών και διαπλοκή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  Προσφοράς - Ζήτησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

14 14 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Αναξιοποίητοι υλικοτεχνικοί πόροι ή/και ελλείψεις αυτών - διότι ….. διαπλοκή δημοσίου ιδιωτικού τομέα & μη ορθολογική κατανομή των πόρων & υπολειμματική χρηματοδότηση των φορέων & «χάσμα της γνώσης». - Επίσης … μη ορθολογική αύξηση δαπανών σε προμήθειες = μη επαρκή κονδύλια. -Επίσης διαπλοκή συμφερόντων = ακριβότερα και χαμηλής ποιότητας υλικά - Αποτέλεσμα : αδιαφάνεια των προμηθειών, αύξηση των δαπανών, προώθηση εξυπηρετούμενων από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.  Υλικοτεχνικής Υποδομής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

15 15 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Οικονομικές δυσχέρειες + σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης της έρευνας + κομματισμός εντός του συστήματος, ελλιπής συνεργασία φορέων υγείας με ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς  μετανάστευση επιστημόνων (Brain Drain), μη επαρκείς δημόσιοι πόροι για έρευνα, κατεύθυνση σε άλλες χώρες ιδιωτικών κεφαλαίων  αποδυνάμωση του ερευνητικού πεδίου, «χάσμα της γνώσης - Επίσης… Κοινωνική έρευνα σε θέματα υγείας = αξιολόγηση  θίγει πολιτικές επιλογές. αποκαλύπτει φαινόμενα διαπλοκής, μη ορθολογικής διαχείρισης  δεν στηρίζεται από το κεντρικό κράτος αλλά ούτε και από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας είτε οικονομικά είτε μέσω της τήρησης, διατήρησης και διάθεσης στοιχείων.  Έρευνας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

16 16 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Η Πρόσβαση βασίζεται σε ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης  παρατηρούνται ανισότητες στην πρόσβαση, σε κοινωνικές ομάδες με περιορισμένους πόρους… και επιδείνωση από καταβολή πρόσθετων «άτυπων» πληρωμών -Αύξηση ανισοτήτων στο επίπεδο υγείας, την έκθεση σε κινδύνους τη χρήση των υπηρεσιών υγείας, ως αποτέλεσμα αύξησης των οικονομικό κοινωνικών ανισοτήτων. - διότι … υπάρχει συσχέτιση του οικονομικού επιπέδου με το βοιωτικό επίπεδο, το επίπεδο μόρφωσης, το επίπεδο απασχολησιμότητας, την περιοχή κατοικίας ……με το επίπεδο υγείας και την προσβασιμότητα στο σύστημα. - Επίσης … Πολυδιάσπαση ταμείων + άνισες παροχές τους + υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Επίσης … ανισότητες μεταξύ περιφέρειας και κέντρου σε δείκτες υγείας, κατανομή και διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας - Ερώτημα : Η δωρεάν και καθολική παροχή υπηρεσιών υγείας με κρατική εγγύηση αντικαθίσταται σταδιακά από το στόχο της ευχερούς πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του προμηθευτή;  Κοινωνικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

17 17 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Προτάσεις: Δημιουργία Παρατηρητηρίου ανίχνευσης, προσδιορισμού και ανάλυσης των κοινωνικών ανισοτήτων, ενίσχυση εταιρικότητας και κοινωνικού διαλόγου, σταθερότητα των πολιτικών του, τον μακροχρόνιο σχεδιασμό, την καταπολέμηση της διαπλοκής, της διεισδυτικότητας ομάδων συμφερόντων στην διακυβέρνηση, την διαφάνεια διαχείρισης και την άρση της κομματικής διαχείρισης των φορέων, κοινωνία των πολιτών ως θεσμικός ελεγκτής, σύστημα ανάδρασης και καταγγελιών - Ώστε … από - εμπορευματοποίηση υγείας, κατοχύρωση καθολικού και αδιαπραγμάτευτου δικαιώματος, απρόσκοπτη προσβασιμότητα, νομιμοποίηση του συστήματος, παροχή του αγαθού σεβόμενη τις αξίες της κοινωνικής ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. -Στοιχεία: Τα φτωχά στρώματα δαπανούν 30% λιγότερα σε σχέση με τα μη φτωχά με εντονότερη διαφορά στην νοσοκομειακή περίθαλψη (20,5%) και στις ιατρικές υπηρεσίες (29,4%). Τα φτωχά στρώματα ισοκατανείμονται σε προτίμηση φορέα μεταξύ των ιδιωτών συμβεβλημένων ιατρών, μη συμβεβλημένων, ιατρείων ασφαλιστικού φορέα και εξωτερικών ιατρειών δημόσιων νοσοκομείων ενώ η ανώτερη τάξη προτιμά εμφανώς τον ιδιωτικό τομέα. - … η περιοχή με την υψηλότερη προτυπωμένη θνησιμότητα που είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (768,3 ανά 100.000 κατοίκους), έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα ενώ η χαμηλότερη θνησιμότητα παρατηρείται στην Ήπειρο (620,3 ανά 100.000 κατοίκους) και είναι 19,3% μικρότερη από τη θνησιμότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  Κοινωνικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

18 18 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης -… τα χρόνια νοσήματα και οι χαμηλοί δείκτες υγείας είναι πιο συχνοί στις κατώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις, …. η έκθεση σε παράγοντες κινδύνου είναι επίσης μεγαλύτερη για τα άτομα χαμηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης. …η διατροφή τους απέχει από το πρότυπο της ισορροπημένης «μεσογειακής διατροφής» περισσότερο … εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα αϋπνίας … οι εργαζόμενοι της κατώτερης κοινωνικής τάξης εκτίθενται σε επαγγελματικούς κινδύνους σε μεγαλύτερο βαθμό…ι μαθητές από οικογένειες με υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο δηλώνουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλες τις διαστάσεις εκτός από την αυτονομία… η οικονομική κατάσταση της οικογένειας καθορίζει, σε μεγάλο ποσοστό, την ποιότητα ζωής που δηλώνουν οι έφηβοι… - …80% των ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων και 65% των κατωτέρων είχαν επαφή με επαγγελματίες υγείας τον τελευταίο χρόνο …η ίδια εικόνα επικρατεί στη διενέργεια σε όλες τις κατηγορίες προληπτικών εξετάσεων… ανάλογες διαφορές παρατηρούνται και μεταξύ των ασφαλισμένων βασικών ταμείων, όπου παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα προληπτικών εξετάσεων στους ασφαλισμένους στο δημόσιο σε σχέση με τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. και στον Ο.Γ.Α. -… στην Ελλάδα οι ανικανοποίητες ανάγκες σε σχέση με την ΕΕ οφείλονται κατά 4,45% παραπάνω την τιμή, ενώ αφορούν κατά 23% αυτούς που έχουν έσοδα κάτω του 40% του μέσου εισοδήματος. Η ανώτερη τάξη, οι παντρεμένοι, οι συνταξιούχο και οι νοικοκυρές έχουν συχνότερες επαφές με τους επαγγελματίες υγείας σε αντίθεση με την κατώτερη τάξη, τους άγαμους τους επαγγελματίες.  Κοινωνικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

19 19 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έχουν το υψηλότερο ποσοστό καρδιαγγειακών νοσημάτων (51,7% των θανάτων), ενώ το μικρότερο ποσοστό παρατηρείται στην Κρήτη (43,1% των θανάτων). Στην Κεντρική Μακεδονία, το 25,2% των θανάτων συμβαίνει εξαιτίας κακοήθων νεοπλασμάτων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα Ιόνια νησιά είναι 21%. Η Ήπειρος εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή των ατυχημάτων στη συνολική θνησιμότητα, με 5,3%, και το Βόρειο Αιγαίο τη μικρότερη, με 3,8%. - Ανάμεσα σε διαφορετικές -ακόμα και γειτονικές- περιοχές της Ελλάδας όπου η Αττική παρέχει μεγάλο αριθμό γιατρών και κλινών (65,13 και 56,39 ανά 10.000 κατοίκους αντίστοιχα) και δέχεται ασθενείς και από άλλες περιοχές της χώρας, ενώ αντίθετα, περιοχές όπως η Στερεά Ελλάδα υστερούν τόσο σε γιατρούς όσο και σε κλίνες. Η Θράκη έχει ικανοποιητικό αριθμό γιατρών (41,06 ανά 10.000 κατοίκους), αλλά λίγες κλίνες (32,43 ανά 10.000 κατοίκους).  Κοινωνικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

20 20 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Αγορά της υγείας: μεγαλύτερη και περισσότερο κερδοφόρα  διαπλοκή συμφερόντων με κέντρα εξουσίας και ιδιωτικά συμφέροντα, παρουσία φαινόμενων διαφθοράς και κερδοσκοπίας  στρεβλή και δύσκαμπτη λειτουργία του συστήματος. - Κόμματα : διείσδυση στο σύστημα υγείας, ως : διορισμοί έμπιστων προσώπων, παρέμβαση σε ιατρικό έργο για ικανοποίηση ψηφοφόρων, υπέρβαση διαδικασιών και νόμων - Αποφάσεις για υγεία στρεβλώνουν από : αυξημένες αρμοδιότητες και το κύρος των ιατρών εντός και εκτός του συστήματος υγείας, παρέμβαση πολιτική και συμφερόντων -Συναλλακτικά αντικίνητρα ή ηθικός κίνδυνος που προκαλεί η παρεμβατικότητα των εταιριών στο ιατρικό έργο. Ιατροί άτυπα συμβεβλημένοι με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες οι οποίες δίνουν ποσοστά ανάλογα με τις συνταγές που χορηγούν οι ιατροί στους πελάτες ασθενείς. - Εταιρίες επηρεάζουν το πολιτικό πεδίο  δημόσιοι πόροι κατευθύνονται όχι στην πρόληψη αλλά στην παροχή περισσότερων φαρμάκων. Πολυφαρμακία = δημόσιοι πόροι στην κατεύθυνση ιδιωτικών κερδών, μείωση αποτελεσματικότητας ορισμένων τύπων φαρμάκου όπως τα αντιβιοτικά.  Εξωτερικότητες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

21 21 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Φαινόμενα διαπλοκής, διαφθοράς, μη αποτελεσματικότητας, ανισότητας, ελλιπούς ενημέρωσης  αίσθημα ανασφάλειας πολιτών, απαξίωση εικόνας δημόσιας υγείας και κύρους του ιατρικού επαγγέλματος, μείωση εισοδημάτων νοικοκυριών, άρση νομιμοποίησης αποφάσεων του κράτους, στροφή στον ιδιωτικό τομέα, πλήγμα στην κοινωνική συνοχή -Το επίπεδο μόρφωσης, οι συνθήκες διαβίωσης, η φύση του επαγγέλματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τρόπος ζωής, οι προσωπικές συνήθειες, ο τόπος διαμονής και λοιποί παράγοντες αποτελούν εξωτερικότητες που επηρεάζουν την υγεία - Το διεθνές περιβάλλον, η συμμετοχή της χώρας σε διεθνής οργανισμούς, παγκόσμιες οικονομικές συγκυρίες καθορίζουν άμεσα τις αποφάσεις που σχετίζονται με το σύστημα υγείας.  Εξωτερικότητες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

22 22 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης -…-… Μητέρα έχασε το απιδί της στην γέννα διότι καθυστέρησε η μεταφορά της στο «κέντρο» - …- … Κινητοποιήθηκε ο στρατός και μετέφερε με ερπιστριοφόρο έγκυο από τα ορεινά χωριά της Ροδόπης τον χειμώνα - …- … Παρ΄ ολίγον να τον σκοτώσουν στο Χ νοσοκομείο …έπρεπε να τον πάτε στο Υ - …- … Δεν αγαπάς το παιδί σου; Δώσ΄ του κάτι να τον κάνει καλά - …- … Είμαι δημοσιογράφος…….. τότε εντάξει - …- …Το είπε ο γιατρός….. - …- … Έχεις κανέναν γνωστό να ….. - …- … Πόσο σου στοίχισε η εγχείρηση; - …- … Γιατρέ αυτά από ευγνωμοσύνης … - …- … Θα πάω και σε κάποιον άλλον να με δει… - …- … Δεν βαριέσαι θα περάσει ….. - …- … Όπου φτωχός και η μοίρα του …..  Αντί Συμπερασμάτων…. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

23 23 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης -Σημεία ιατρικής φροντίδας ανά αστικότητα (πηγή: έρευνα Hellas Health I, 2007) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

24 24 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης -εξέλιξη διαπεριφερειακών ροών ασθενών (πηγή: Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, 2000) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

25 25 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

26 26 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Αδυναμία επίσκεψης σε ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας για εξέταση ή θεραπεία (πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

27 27 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης -γ-γ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις

28 28 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Ποσοστιαία κατανομή δαπάνης νοικοκυριών για νοσοκομειακή περίθαλψη (πηγή: ΕΟΠ. 04/05) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα και Προτάσεις - Χρηματοδότηση συστήματος υγείας


Κατέβασμα ppt "1 Δ.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης - Υγεία: χώρος με την μεγαλύτερη ποικιλία και συγκέντρωση υπηρεσιών - Προλαμβάνει & θεραπεύει θέματα ικανοποίησης φυσικών,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google