Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση - Διακυβέρνηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση - Διακυβέρνηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση - Διακυβέρνηση

2 2 Όροι EGovernance eGovernment eParticipation eDemocracy ECommerce eBusiness eHealth eLearning eEurope i2010 Information Society Interoperability BackOffice / Front Office e-Identification e-Authentication Security Personalisation Broadband Communication G2C, G2B, G2G, G2E, B2B, B2C, B2E ΚΕΠ

3 3 E-Government ή Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση Η χρησιμοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

4 4 E-Commerce ή Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι βασικές ιδέες του Ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν επηρεάσει σημαντικά τις βασικές κατευθύνσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5 5 E-Commerce ή Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Το Ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί έναν ηλεκτρονικό τρόπο πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών και δοσοληψιών που βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία και μεταβίβαση δεδομένων (π.χ. κειμένου, εικόνας, ήχου, κ.λπ.) μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών.

6 6 E-Commerce ή Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους των υποψηφίων αγοραστών, Η πραγματοποίηση διαπραγματεύσεων με έναν ή και περισσότερους υποψήφιους προμηθευτές, Η πραγματοποίηση αγοροπωλησιών αγαθών και υπηρεσιών, Η ηλεκτρονική παράδοση ψηφιακού περιεχομένου, Οι ηλεκτρονικές πληρωμές και γενικότερα η Ηλεκτρονική τραπεζική ή E-banking, Οι ηλεκτρονικές φορτωτικές, Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions).

7 7 E-Commerce ή Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχοντας πλέον την θετική εμπειρία της ηλεκτρονικής πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών, τραπεζικών συναλλαγών, κ.λπ. έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις και όσον αφορά τις συναλλαγές τους με την Δημόσια Διοίκηση.

8 8 Οι αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση των δαπανών του Δημοσίου τομέα. Δηλαδή αντιμετώπιση του σημαντικού μεγέθους των δαπανών του Δημοσίου Τομέα και η ταυτόχρονη έλλειψη αποδοτικότητας αυτών. Αποκέντρωση δηλαδή μεταφορά υπηρεσιών από κεντρικές υπηρεσίες σε τοπικά κέντρα αποφάσεων. Στόχος μείωση του κόστους του συγκεντρωτικού συστήματος λήψης αποφάσεων. Αύξηση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας που στοχεύει στην αύξηση της ευθύνης του στελεχιακού δυναμικού του Δημοσίου Τομέα για τις πράξεις και τις αποφάσεις του. Στόχος αύξηση της απόδοσής του και μείωση των περιπτώσεων διαφθοράς.

9 9 E-government ή Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση Η χρήση των ΤΠΕ για ηλεκτρονική υποστήριξη: Τόσο των εσωτερικών λειτουργιών των Δημοσίων Οργανισμών (μέσω εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων) Όσο και της επικοινωνίας και συνεργασίας τους με το εξωτερικό περιβάλλον (μέσω «εξωστρεφών» πληροφοριακών συστημάτων που σήμερα βασίζονται κυρίως στο Internet), το οποίο περιλαμβάνει πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

10 10 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι ΤΠΕ επηρεάζουν τη Δημόσια Διοίκηση στο τεχνολογικό επίπεδο, στη συνέχεια την επηρεάζουν στο οργανωτικό, ενώ τελικά την επηρεάζουν μέχρι και στο πολιτικό επίπεδο. Πολιτικό επίπεδο Οργανωτικό επίπεδο Τεχνολογικό επίπεδο

11 11 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι ΤΠΕ αφενός μετασχηματίζουν τον τρόπο της Διακυβέρνησης π.χ. μέσω της παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών, της βελτίωσης των διαδικασιών παραγωγής τους, της βελτίωσης των τρόπων πρόσβασης σε αυτές από τους πολίτες, μείωση του κόστους κ.λπ. Αφετέρου μετασχηματίζουν και την ίδια την ουσία και το περιεχόμενο της Διακυβέρνησης, μέσω αλλαγών που επιφέρει στις δημοκρατικές διαδικασίες και πρακτικές καθώς επίσης και στους στόχους, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες των Δημόσιων Οργανισμών.

12 12 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο μετασχηματισμός διαδικασιών, οργανωτικών δομών, δραστηριοτήτων και στόχων των Δημοσίων Οργανισμών, καθώς επίσης και του τρόπου επικοινωνίας τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με βάση τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τους.

13 13 Βασικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διάγνωση – Κατανόηση Αναγκών & Προβλημάτων Σχεδιασμός Πολιτικών, Προγραμμάτων Υπηρεσιών Υλοποίηση Πολιτικών, Προγραμμάτων, Υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγηση Υπηρεσιών

14 14 E-Democracy ή Ηλεκτρονική Δημοκρατία Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται επίσης και η «Ηλεκτρονική Δημοκρατία» (e-Democracy) η οποία συνίσταται στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. του Internet) για την υποστήριξη της επικοινωνίας του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς επίσης και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

15 15 E-Democracy ή Ηλεκτρονική Δημοκρατία Με τι τρόπο; Παροχή στους πολίτες εκτεταμένης ηλεκτρονικής πληροφόρησης σχετικά με τις αποφάσεις και τις ενέργειες των Δημοσίων Οργανισμών Ηλεκτρονικές Φόρμες Έκφρασης Παραπόνων και Απόψεων (e-forms) Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις για σημαντικά θέματα (e- consultations), στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν απόψεις για το διαβούλευση θέμα, να διαβάσουν τις απόψεις που εκφράσθηκαν από άλλους, να εκφραστούν επ’ αυτών θετικές/ αρνητικές κ.λπ. Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών (e-voting)

16 16 E-participation ή Ηλεκτρονική Συμμετοχή Κινείται σε 3 άξονες: – e-Information: Περισσότερο μονόδρομη σχέση. Πληροφόρηση σε πολιτικές, προγράμματα, νόμους, κανονισμούς, ημερολόγιο, και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει το κοινό. Δυνατότητα ειδοποίησης μέσω e-mail και προσωποποίησης του portal. – e-Consultation: Αμφίδρομη σχέση στην οποία οι πολίτες παρέχουν τις απόψεις τους στην κυβερνητική αρχή η οποία καθορίζει τα θέματα, θέτει τις ερωτήσεις και διαχειρίζεται τη διαδικασία. – e-Decision-making or active participation: Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της συμμετοχής των πολιτών αν και η ευθύνη για την τελική απόφαση μένει στην κυβερνητική αρχή.

17 17 Μετάβαση στο νέο Ηλεκτρονικό Κράτος Οι ΤΠΕ παρέχουν μεγάλες ευκαιρίες ποιοτικής αναβάθμισης της Δημοκρατίας Ταυτόχρονα όμως είναι υπεύθυνες για την πρόκληση κάποιων απειλών. Κίνδυνος περιθωριοποίησης ατόμων/ ομάδων χωρίς εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες ή έλλειψη οικονομικής δυνατότητας.

18 18 Μετάβαση στο νέο Ηλεκτρονικό Κράτος Τα άτομα αυτά θα βρεθούν σε ακόμα μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με άλλα άτομα/ ομάδες που θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφόρηση, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στην ηλεκτρονική δημοκρατία κ.λπ. Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται ως κίνδυνος Ψηφιακής Διαίρεσης (Digital Division)

19 19 Digital Division ή Ψηφιακή Διαίρεση Πολιτικές για να αποφευχθεί πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση: Στην παροχή φορολογικών κινήτρων & ενισχύσεων, ώστε κάθε οικογένεια να μπορεί να αποκτήσει ένα PC, Στη μείωση του κόστους πρόσβασης στο Internet, Στην εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής στη βασική εκπαίδευση,

20 20 Digital Division ή Ψηφιακή Διαίρεση Στα προγράμματα εκπαίδευσης των μεγαλύτερων στην πληροφορική, Στον εξοπλισμό όλων των σχολείων με υπολογιστές & στη σύνδεσή τους στο Internet, Στη λειτουργία Τηλεφωνικών Κέντρων (Call Centers) για την ηλεκτρονική παροχή δημόσιων υπηρεσιών και μέσω τηλεφώνου, Στη συνέχιση της λειτουργίας και των παραδοσιακών – φυσικών καναλιών παροχής δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. Γραφεία Κοινού των Δημοσίων Υπηρεσιών, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη κ.λπ.)

21 21 E-Inclusion ή Ηλεκτρονική Ένταξη Ο όρος e-Inclusion αναφέρεται στο σημαντικότερο σχέδιο δράσης (στρατηγική i2010) που στόχο έχει την προώθηση της συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας με ιδιαίτερη έμφαση στους εξής στόχους: Γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσματος έτσι ώστε να προσφέρονται σε όλους οικονομικά προσιτές και γρήγορες συνδέσεις. Γεφύρωση του χάσματος ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες. Μείωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων με την ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

22 22 E-Inclusion ή Ηλεκτρονική Ένταξη (EU e-inclusion approach) Ενδυνάμωση της πρόσβασης στις κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή.


Κατέβασμα ppt "1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση - Διακυβέρνηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google