Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Kaj je težje: kilogram bakra ali kilogram železa?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Kaj je težje: kilogram bakra ali kilogram železa?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Kaj je težje: kilogram bakra ali kilogram železa?
Projektna naloga iz predmeta Fizika MASA Kaj je težje: kilogram bakra ali kilogram železa?

2 KAJ JE MASA? Kilogram bakra tehta enako kot kilogram železa, torej imata enako maso. Masa je fizikalna količina, s katero podamo količino neke snovi ali predmeta. Maso merimo z tehtnicami in v kilogramih (kg). Ta enota ima izjemoma že predpono kilo. Leta 1875 je 1. mednarodna generalna konferenca za uteži in mere v Parizu sprejela prototipni prakilogram in določila, da je kilogram enota mase, enaka masi prakilograma. Masa prakilograma je enaka masi kubičnega decimetra (ali enega litra) vode pri 4°C. Poleg osnovne enote poznamo tudi: - tona (t): 1t = 1000 kg = 103 kg, - gram (g): 1 g = 0,0001 kg = 10-3 kg, - miligram (mg): 1 mg = 0, kg = kg _ mikrogram (μg): 1 μg = 0, kg = 10-9 kg

3 Nekaj tehtnic:

4

5 Kako določiti povprečno maso žebljička?
Žebljički so zelo majhni in imajo zelo majhno maso, ki jo kuhinjske tehtnice ne zaznajo, pa vendar lahko na njih izmerimo povprečno maso žebljička. V naši skupini bi problem rešili tako, da bi stehtali 100 enakih žebljičkov, nato pa bi izmerjeno maso delili s 100 in tako dobili povprečno maso enega žebljička. Primer: m = m10 : 10 m10 = 7 g 7 :10 = 0,7 m = 0,7 m = m100 : 100 m100 = 69 g 69 : 100 = 0, 69 m = 0,69

6 DZ/7/16: Na koruznem storžu je 590 zrn. Neoluščen storž tehta 275 g, oluščen pa 65 g. a) Koliko gramov koruze da en storž? 275 g – 65 g = 210 g En storž da 210 g koruze. b) Koliko koruznih storžev da 1 kg koruze? 210 g × x= 1000 g, x=1000 g ÷210 g, x= 4,76 = cca. 5 Število zaokrožimo ker storža ne moremo razdeliti na stotinke. Za 1 kg koruznih zrn bi potrebivali malo manj kot pet storžev. c)Koliko tisoč storžev da 1 t koruze? 1 t = 1000 kg, 4,76× 1000= 4760 Za eno tono koruze bi potrebovali 4760 storžev. DZ/7/17: 350 g = 35 dag = 0,35 kg 7,5 t = 7500 kg 0,25 g = 250 mg 3 kg = 3000 g

7 MASA = fizikalna količina
Povzetek Merska priprava: Tehtnica MASA = fizikalna količina 1 kg = 1 dm3 vode pri 4° C Osnovna merska enota: kilogram 1 t = 1000 kg 1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg

8 KONEC Pri projektu smo sodelovali: - Peter Rupnik - Žiga Mohorič
- Blaž Sternen iz 8. a Viri: - Danica Vončina, B. Breznec, B Cedilnik, B Černilec; Moja prva Fizika 1, učbenik za 8/9, Modrijan, Ljubljana 2004 - internet (slike)


Κατέβασμα ppt "Kaj je težje: kilogram bakra ali kilogram železa?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google