Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σ Β Ε Η Σ Οι θέσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν για την αναθεώρηση του Κανονισμού των Φθοριούχων Αερίων(842/2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σ Β Ε Η Σ Οι θέσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν για την αναθεώρηση του Κανονισμού των Φθοριούχων Αερίων(842/2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σ Β Ε Η Σ Οι θέσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν για την αναθεώρηση του Κανονισμού των Φθοριούχων Αερίων(842/2006 )

2 Ποιος είναι ο ΣΒΕΗΣ Ο ΣΒΕΗΣ εκπροσωπεί τον κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα, στις κατηγορίες των Λευκών Συσκευών, των Μικροσυσκευών & του Κλιματισμού με 23 μέλη που καλύπτουν το 85% των παραπάνω κλάδων στην Ελληνική Αγορά. Τα μέλη μας είναι: ΑΓΗΝΩΡ-TENOPA (Mitsubishi El & Heavy), AΛΦΑΓΚΡΙΣΙΝ (Panasonic), ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ,BSH (Bosch Siemens), Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, CΑΝDY-HOOVER, CARRIER-TOSHIBA, DAIKIN EUROPE, DELONGHI- KENWOOD, ELECTROLUX (AEG, Zanussi), FG EUROPE (Fujitsu, Midea), FOURLIS TRADE (GE), FRANKE, Group SEB, HITACHI EUROPE, INDESIT Co, LG, ΚΑΡΑΝΤ, ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ, ΛΩΖΟΣ, MIELE, PHILIPS, WHIRLPOOL. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό όχι μόνο την εκπροσώπηση των συμφερόντων του κλάδου αλλά και την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

3 Ο ΣΒΕΗΣ είναι μέλος του CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers) O ΣΒΕΗΣ είναι επίσημο μέλος του CECED από το 2004. O CECED εκπροσωπεί την βιομηχανία οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1958 ως δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των Εθνικών Συνδέσμων των κλάδων μας και ο 1987 μετέφερε την έδρα του στις Βρυξέλες. Σήμερα έχει ως μέλη 18 Οίκους Παραγωγής που έχουν βάση κυρίως στην Ευρώπη και 25 Εθνικούς Συνδέσμους που καλύπτουν 21 Ευρωπαϊκές χώρες.

4 Σχετικά με την Αναθεώρηση του Κανονισμού 842/2006 για τα Φθοριούχα Αέρια Η πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού των φθοριούχων αερίων που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2012, ακολουθεί τους στόχους και τις διατάξεις του χάρτη πορείας για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050, ο οποίος εκδόθηκε στις 8 Μαρτίου 2011 από την ΕΕ και θα συμπληρωθεί από την τρέχουσα αναθεώρηση. Αν και θετικοί στην παραπάνω αναθεώρηση, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Φθοριούχα αέρια δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προς τη μη κοινοτική βιομηχανία, ούτε θα πρέπει να εισάγει στοιχεία που στρεβλώνουν την ενιαία αγορά της ΕΕ και εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων.

5 Αποκλíνουσες θέσεις ΣΒΕΗΣ-CECED : I.Οι περιορισμοί στα σταθερά συστήματα κλιματισμού σε συνδυασμό με το πολύ φιλόδοξο σχέδιο σταδιακής μείωσης των επιπέδων θα εμποδίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας II. Οι απαγορεύσεις που αφορούν τις συσκευές προς εξαγωγή θα στρεβλώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση των Ευρωπαίων κατασκευαστών(άρθρο 9) αλλά και την ίδια την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. III.Η απαγόρευση της εκ των προτέρων πλήρωσης των συστημάτων δεν είναι βιώσιμη και θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ( άρθρο.12/2 )

6 Ι. Οι περιορισμοί στα σταθερά συστήματα κλιματισμού σε συνδυασμό με το πολύ φιλόδοξο σχέδιο σταδιακής μείωσης των επιπέδων θα εμποδίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας Η τεχνολογία των αντλιών θερμότητας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση διότι η χρήση τους έχει επεκταθεί σε πολλές εφορμογές και τομείς των οικιακών συσκευών: στα στεγνωτήρια, στους θερμοσίφωνες και στην θέρμανση των χώρων. Χωρίς φθοριούχα αέρια οι αντλίες θερμότητας δεν μπορούν να επιτύχουν την εξαιρετική αποδοτικότητα στην λειτουργία τους και τις απαιτήσεις ασφαλείας που διεθνώς απαιτούνται. Επειδή δε τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων έχουν επίσης και λειτουργία ψύξης και αντίστροφα, θα θέλαμε να τονίσουμε τις ανησυχίες μας στο ότι οι περιορισμοί-απαγορεύσεις στα σταθερά συστήματα κλιματισμού θα έχουν ως συνέπεια την απαγόρευση της χρήσης των αντλιών θερμότητας σε πολλές εφαρμογές. Ένα καλά δομημένο πρόγραμμα σταδιακού τερματισμού εκπομπών θα πρέπει να αναγνωρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας που η τεχνολογία των αντλιών θερμότητας μπορεί να προσφέρει και να παραχωρήσει μια επαρκή ποσόστωση για περαιτέρω ανάπτυξη.

7 ΙΙ. Οι απαγορεύσεις που αφορούν τις συσκευές προς εξαγωγή θα στρεβλώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση των Ευρωπαίων κατασκευαστών(άρθρο 9). Δεν πρέπει να απαγορεύεται στους κατασκευαστές οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ η παραγωγή και η εξαγωγή οικιακών ψυγείων και καταψυκτών, που περιέχουν υδροφθοράνθρακες (HFC) διότι σε ορισμένες μη ευρωπαϊκές αγορές οι HFCs είναι τα μοναδικά ψυκτικά που νομικά επιτρέπονται. Συνεπώς, η προτεινόμενη απαγόρευση των εξαγωγών θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε μετεγκατάσταση των παραγωγών που έχουν έδρα την ΕΕ.

8 Β1. Αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η αρχή ενός δίκαιου σταδιακού τερματισμού θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα είδη και οι ποσότητες των φθοριούχων αερίων που εμπεριέχονται σε εισαγόμενα προϊόντα ή εξοπλισμούς. Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ  των εισαγόμενων,  των όσων παράγονται εντός της ΕΕ,  των ερμητικά σφραγισμένων,  των όχι ερμητικά σφραγισμένων,  του εξοπλισμού που έχει ήδη φορτιστεί ή  του εξοπλισμού που φορτίστηκε στο χώρο εγκατάστασης. Μονάδες που παράγονται στην ΕΕ προκειμένου να εξαχθούν θα πρέπει να εξαιρεθούν. Διαφορετικά οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους στις εξαγωγικές αγορές.

9 ΙΙΙ. Η απαγόρευση της εκ των προτέρων πλήρωσης των συστημάτων δεν θα είναι βιώσιμη και θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ( άρθρο.12/2 ) Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να βρεθούν τρόποι διαχείρισης του εξοπλισμού ο οποίος πληρείται εκ των προτέρων προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα της πρότασης της Επιτροπής. Στην αντίθετη περίπτωση θα ανακύψουν προβλήματα εκεί όπου ο εξοπλισμός πληρούται εκτός της ΕΕ χωρίς περιορισμούς και στη συνέχεια εισάγεται στην ΕΕ. Η απαγόρευση που προτείνεται όμως είναι αντιπαραγωγική και θα δημιουργήσει μια ποικιλία από προβλήματα για τους χρήστες και για τη βιομηχανία στα εξής σημεία:

10 ΙΙΙ -1. Ασφάλεια Η πλήρωση του εξοπλισμού στο εργοστάσιο είναι αναγκαία και δεν είναι επιλογή των κατασκευαστών. Οι κατασκευαστές πρέπει να προ-φορτίσουν τις μονάδες με ψυκτικά, προκειμένου να δοκιμαστεί η εύρυθμη λειτουργία του ψυκτικού κυκλώματος. Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εξοπλισμού ανά πάσα στιγμή και περιορίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η ανάγκη να συμπληρωθούν αέρια στο περιβάλλον. Είναι επίσης απαραίτητη διαδικασία για τους κατασκευαστές προκειμένου να εγγυηθούν τον εξοπλισμό που παράγουν.

11 ΙΙΙ -2. Αποδοτικότητα των πόρων Η προτεινόμενη απαγόρευση συνεπάγεται επιπρόσθετα βήματα στον κύκλο παραγωγής:  Για τους σκοπούς της δοκιμής η συσκευή πληρείται με αέριο  Κατόπιν θα πρέπει να αφαιρεθεί το αέριο ενώ θα εμπεριέχει προσμίξεις από το λάδι του συμπιεστή ή άλλα απόβλητα  Στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει κατάλληλο προς επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να αποσταλλεί ως απόβλητο στους προμηθευτές αερίου για τον καθαρισμό Η όλη αυτή διαδικασία θα αυξήσει δραματικά την ποσότητα των αποβλήτων αερίου στην αλυσίδα εφοδιασμού.

12 ΙΙΙ -3. Αύξηση των εκπομπών ψυκτικών αερίων και αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας Η πλήρωση στο περιβάλλον είναι λιγότερο ακριβής (ακόμη και αν γίνεται από πιστοποιημένους τεχνικούς ) και θα οδηγήσει σε αύξηση των ψυκτικών εκπομπών. Επιπλέον, υπάρχει επίσης ενδεχόμενη επίπτωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα λόγω της υπερ-πλήρωσης ή της υπο- πλήρωσης της συσκευής, γεγονός που θα οδηγήσει σε απώλεια της τάξης εως και 10% της ενεργειακής αποδοτικότητας της συσκευής και στην περαιτέρω αύξηση των εκπομπών.

13 Συμπληρωματικά των όσων έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

14 1.Διαγραφή του ελαχίστου κατώτατου όριου για την απαίτηση υποβολής εκθέσεων από τους κατασκευαστές. Το κατώτατο όριο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την άποψη της υποβολής εκθέσεων πρέπει να διαγραφεί δεδομένου ότι θα προκαλέσει παραθυράκια για αθέμιτο ανταγωνισμό. Κάθε προϊόν που διατίθεται στην Eυρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες ώστε:  Να υπάρχει ισότιμο πεδίο δράσης για όλους  Να μην υπάρχει δυνατότητα κατάχρησης της νομοθεσίας. Αυτό πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε ποσότητα των υδροφθοριούχων αερίων που εισέρχονται στην ΕΕ, είτε ως προϊόν είτε ως περιεχόμενο σε προϊόντα και εξοπλισμό.

15 2. Η ενσωμάτωση των εισαγόμενων HFCs που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό στο σταδιακό τερματισμό και η ανάλογη τροποποίηση του σταδιακού τερματισμού Η κατανομή των ποσοστώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ποσότητες φθοριούχων αερίων που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί μόνο να εξασφαλιστεί εάν οι ποσότητες HFCs που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό, οι οποίες συνήθως αντιπροσωπεύουν το 15% της αγοράς σήμερα, περιλαμβάνονται στο βασικό σενάριο. Για να ολοκληρωθεί δε η εικόνα, το αποθεματικό για τους νεοεισερχόμενους θα πρέπει να αυξηθεί από τα προτεινόμενο 5% στο 20%. Αυτό θα αποτρέψει την στρέβλωση της αγοράς από την χειραγώγηση των τιμών.

16 3. Έκπτωση για τους υδροφθοράνθρακες που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό και εξάγονται από το σύστημα ποσοστώσεων Οι κατασκευαστές που εξάγουν προϊόντα ή εξοπλισμό που περιέχουν υδροφθοράνθρακες θα πρέπει να λαμβάνουν μια πίστωση για τις μη χρησιμοποιούμενες ποσότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς μείωση είτε των ποσοτήτων εισαγωγής είτε των ποσοτήτων τους από άλλες δραστηριότητες. Αυτό θα εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης σε μη Ευρωπαϊκές αγορές. Η εξαίρεση των εξαγόμενων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροφθοράνθρακες είναι μια λογική συνέπεια, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη Πορείας της ΕΕ για χαμηλές εκπομπές άνθρακα, το οποίο και συμφωνεί με την αρχή για την εξαγωγή χύμα HFCs (απαριθμούνται στο παράρτημα V της πρότασης της Επιτροπής).

17 4. F-Gas τέλος κατανομής των μεριδίων Η ορθή εφαρμογή και διατήρηση του σεναρίου σταδιακού τερματισμού απαιτεί ένα σύστημα για τη διαχείριση της κατανομής των μεριδίων- ποσοτήτων, ένα σύστημα ενημέρωσης, υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης με τα σχετικά στοιχεία. Από την άποψη αυτή, είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια δεν έχει εξετάσει καθόλου τα τέλη (εισφορές). Ο σταδιακός τερματισμός θα δημιουργήσει ισχυρή και επαρκή πίεση στην αγορά για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων εκεί που σήμερα χρησιμοποιούνται οι υδροφθοράνθρακες. Αυτό θα δημιουργήσει επιπρόσθετα κόστη στην βιομηχανία. Γι 'αυτό αμφισβητούμε τις γενικές ανάγκες και την αποτελεσματικότητα του συστήματος τελών, ιδίως στην περίπτωση που έχουν προβλεφθεί ότι τα πρόσθετα έσοδα που θα παραχθούν, θα διανεμηθούν. Προτιμούμε ένα σύστημα κατανομής των ποσοστώσεων βάσει κεκτημένων δικαιωμάτων χωρίς την καταβολή τέλους.

18 5. Ο ορισμός «ερμητικά σφραγισμένο» (hermetically sealed, άρθρο 1.7) πρέπει να είναι πρακτικός για τις μελλοντικές εργασίες συντήρησης O oρισμός «ερμητικά σφραγισμένο» δεν θα πρέπει ούτε να διαγραφεί ούτε να παραμείνει με τη μορφή που προτείνει η Επιτροπή. Ο νέος προτεινόμενος ορισμός για το «ερμητικά σφραγισμένο» σύστημα δεν έχει πλέον εφαρμογή σε εξοπλισμό με βαλβίδες και βοηθητικά στόμια καλυμμένα με καπάκι. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά, επιτρέπεται υπό τον υπάρχοντα ορισμό να προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα στην περίπτωση της συντήρησης και επισκευής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας δοκιμές διαφυγής είναι δυνατόν να γίνουν άμεσα και εύκολα μέσω των καλυμμένων βαλβίδων. Άλλες μέθοδοι, όπως οι αισθητήρες πίεσης είναι δυνατές, αλλά λιγότερο ακριβείς και αξιόπιστες. Λάθος αποτελέσματα των δοκιμών διαρροής μπορεί να προκαλέσουν περιττό άνοιγμα και απο-φόρτιση του ψυκτικού κυκλώματος.

19 Εν κατακλείδι, ο ορισμός για τα«ερμητικά σφραγισμένα συστήματα» δεν θα πρέπει να αλλάξει από το σημερινό κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια (842/2006). Αυτός ο ορισμός δίνεται επίσης από τα EN 16084:2011 και EN 378- 1:2012. Ως εκ τούτου ένας διαφορετικός ορισμός θα μπορούσε να υπονομεύσει τις πρόσφατες εργασίες τυποποίησης και να οδηγήσει σε σύγχυση με τη χρήση του όρου «ερμητικά σφραγισμένο σύστημα». Επιπλέον, ο όρος «ερμητικά σφραγισμένo» πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο του ελέγχου διαρροών των συστημάτων (άρθρο 3.1), όπως είναι η περίπτωση με τον ισχύοντα κανονισμό των F-Gas. Ο όρος «ερμητικά σφραγισμένο» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το παράρτημα III (απαγορεύσεις προϊόντος), διότι θα είναι μια πηγή για εύρεση πιθανών κενών στην νομοθεσία.

20 6. Ορισμός της αντλίας θερμότητας Ο ορισμός που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν είναι πλήρης, δεδομένου ότι περιορίζει την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο να παράγουν μόνο θερμότητα.

21 ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Οι έντονα αποκλίνουσες θέσεις μας είναι τρεις και κάθε συμβιβασμός που θα επιτευχθεί πρέπει να είναι πρακτικός. Δεν πρέπει να είναι ένας συμβιβασμός που φαίνεται καλός μόνο από πολιτική άποψη ή μόνο στα χαρτιά. Ο συμβιβασμός πρέπει να επιτρέπει στην Βιομηχανία που είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ να αναπτύξει και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Υποστηρίζουμε ένα σύστημα όπου περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς και εξαιρούνται οι εξαγωγές. Στηρίζουμε την ύπαρξη συστήματος ιχνηλασιμότητας των ψυκτικών.

22 Σας ευχαριστούμε !


Κατέβασμα ppt "Σ Β Ε Η Σ Οι θέσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν για την αναθεώρηση του Κανονισμού των Φθοριούχων Αερίων(842/2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google