Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΡΜΗ Φυσικός : Τηλενίκης Ευάγγελος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΡΜΗ Φυσικός : Τηλενίκης Ευάγγελος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΡΜΗ Φυσικός : Τηλενίκης Ευάγγελος

2 Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οι γενικές εξισώσεις των ευθύγραμμων κινήσεων είναι: υ = υ 0 +αtx = x 0 + υ 0 t + αt 2 όπου υ 0 και x 0 η ταχύτητα και η θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t 0 που ξεκινά η κίνηση και t = t - t 0 η χρονική διάρκεια της κίνησης. Αν t 0 = 0 τότε Δt = t. ΄Οταν ένα σώµα το ϱ ίχνουµε µε οριζόντια ταχύτητα υ 0 µέσα στο πεδίο ϐ α ϱ ύτητας αγνοώντας κάθε είδους αντιστάσεις, το σώµα θα κάνει οριζόντια βολή

3 Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΙΝΗΣΕΙΣ : 1. Την ευθύγραµµη οµαλή,λόγω της υ 0. Αν δηλαδή δεν υπήρχε βαρύτητα, το σώµα θα έκανε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µε ταχύτητα υ 0 2.Την ελεύθερη πτώση λόγω της βαρύτητας. Αν δηλαδή αφήναµε ελεύθερο το σώµα (υ 0 = 0) τότε λόγω της βαρύτητας θα έκανε ελεύθερη πτώση.

4 Ο Ι ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ θεωρώντας ότι t 0 = 0, ως αρχή μέτρησης της θέσης (x = 0 και y = 0) το σημείο βολής του σώματος και θετική φορά στον x’x τη φορά της υ 0 ενώ στον y’y τη φορά της επιτάχυνσης g είναι : Στην οριζόντια διεύθυνση : ΣFx = 0 άρα Ε.Ο.Κ. υ χ = και x = υ 0 t Στην κατακόρυφη διεύθυνση : ΣFy = mg ⇒ α = g άρα Ελεύθερη πτώση υ y = gt και y = gt 2

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ….

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ …

7

8 ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ο.Κ.Κ.)

9

10

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ∆ύο ή περισσότερα σώµατα ϑ εωρούµε ότι αποτελούν ένα σύστηµα σωµάτων όταν τα σώµατα αυτά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Για παράδειγµα ένα σύστηµα σωµάτων είναι η Γη και η Σελήνη, ένα άλλο η Γη και ο ΄Ηλιος ( ϐ έβαια ϑ α µπορούσαµε να µιλάµε και για το σύστηµα Γης - Σελήνης -Ηλιου), ένα άλλο οι µπάλες του µπιλιάρδου κ.τ.λ. Χωρίζοντας τα υπό µελέτη σώµατα µε νοητά ή ϕ υσικά τοιχώµατα από το περιβάλλον τους µπορούµε να ορίσουµε τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις. Εσωτερικές ∆υνάµεις για ένα σύστηµα σωµάτων, είναι οι δυνάµεις που ασκούνται ανάµεσα στα σώµατα που το απαρτίζουν. ( Για πα ϱ άδειγµα στο σύστηµα Γης - Σελήνης η ϐ αρυτική έλξη ανάµεσα τους είναι µια εσωτερική δύναµη.) Εξωτερικές ∆υνάµεις για ένα σύστηµα σωµάτων είναι όλες εκείνες οι δυνάµεις που ασκούνται από σώµατα που δεν ανήκουν στο σύστηµα. (Για παράδειγµα στο σύστηµα Γης - Σελήνης η ϐ αρυτική έλξη του ΄Ηλιου είναι µια εξωτερική δύναµη) Μονωµένο σύστηµα σωµάτων λέγεται ένα σύστηµα σωµάτων όταν δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάµεις ή αν ασκούνται έχουν συνισταµένη µηδέν. Στην πραγµατικότητα στην ϕ ύση δεν υπάρχουν µονωµένα συστήµατα, αλλά µπορούµε να υποθέσουµε την ύπαρξη τους, αν οι εξωτερικές δυνάµεις είναι αμελητέες σε σχέση µε τις εσωτερικές δυνάµεις.

13

14 ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ (Α.Δ.Ο.)

15

16 Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ.


Κατέβασμα ppt "Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΡΜΗ Φυσικός : Τηλενίκης Ευάγγελος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google