Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισηγήτριες: Δρ Ελένη Π. Μαράκη Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Πρόεδρος ΙΑΚΕ Δρ Μαρία Ι. Καδιανάκη Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Γενική Γραμματέας ΙΑΚΕ Η αξιολόγηση του μαθητή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισηγήτριες: Δρ Ελένη Π. Μαράκη Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Πρόεδρος ΙΑΚΕ Δρ Μαρία Ι. Καδιανάκη Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Γενική Γραμματέας ΙΑΚΕ Η αξιολόγηση του μαθητή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισηγήτριες: Δρ Ελένη Π. Μαράκη Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Πρόεδρος ΙΑΚΕ Δρ Μαρία Ι. Καδιανάκη Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Γενική Γραμματέας ΙΑΚΕ Η αξιολόγηση του μαθητή στο δημοτικό σχολείο

2 Π.Δ. 8/1995 «Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του (του μαθητή), τα οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση (…) αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα».

3 ΑΠΣ. Στη διαδικασία της αξιολόγησης εμπλέκονται η/ο εκπαιδευτικός, το παιδί και η οικογένειά του

4 . ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ+ ΒΑΘΜΟΥΣ + ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

5 . Βαθμοί : μέσα έκφρασης/ συμβολικό σύστημα επίδοσης των μαθητών Αριθμητική κλίμακα Αριθμητική κλίμακα0-50-100-200-500-100 0-50-100-200-500-100 Γραμματική κλίμακα Γραμματική κλίμακα Α, Β, Γ, Δ Γραμματική κλίμακα Γραμματική κλίμακα Α, Β, Γ, Δ Διχοτομική κλίμακα Διχοτομική κλίμακα Προάγεται- δεν προάγεται Διχοτομική κλίμακα Διχοτομική κλίμακα Προάγεται- δεν προάγεται Λεκτική ή ονοματική κλίμακα Λεκτική ή ονοματική κλίμακα Άριστα – πολύ καλά – καλά – σχεδόν καλά Λεκτική ή ονοματική κλίμακα Λεκτική ή ονοματική κλίμακα Άριστα – πολύ καλά – καλά – σχεδόν καλά Περιγραφική κλίμακα Περιγραφική κλίμακα Φρασεολογική περιγραφή Περιγραφική κλίμακα Περιγραφική κλίμακα Φρασεολογική περιγραφή

6 .  σε μεθόδους – τεχνικές (γραπτές – προφορικές εξετάσεις, μη σταθμισμένες δοκιμασίες, στιγμιαίες εξετάσεις, κ.λπ.)  στην ταξινόμηση των μαθημάτων σε κύρια και δευτερεύοντα (αυστηρότητα – χαλαρότητα στη βαθμολόγηση)  σχετικά με την κοινωνική καταγωγή του μαθητή  σχετικά με το φύλο των μαθητών  σχετικά με τη συμπάθεια ή αντιπάθεια προς το μαθητή  σχετικά με την «προσωπική θεωρία» του εκπαιδευτικού  που σχετίζονται με την τάση του εκπαιδευτικού να εξάγει πληροφορίες από το γενικό και για το μερικό (γενικότερη επίδοση, προσωπικότητα, κ.λπ.)

7 Βελτίωση Επιλογή και ταξινόμηση Πληροφορίες επανατροφοδότησης Ε – Μ Μεταφορά συνοπτικών πληροφοριών που αφορούν το μαθητή Ο εκπαιδευτικός παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του, παίρνει το επάγγελμά του στα χέρια του Ο εκπαιδευτικός είναι ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: παρατήρηση, αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, περιγραφική, φάκελος, project ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: προφορικά – εργασία στο σπίτι – γραπτά Οδηγεί σε επιθυμητές αλλαγές τη συμπεριφορά των μαθητών Χρησιμεύει ως όργανο πειθάρχησης των μαθητών Ο εκπαιδευτικός επιχειρηματολογεί για την πρακτική του με στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα Δημιουργεί συνειδησιακά προβλήματα και άγχος στον εκπαιδευτικό

8 Αυτό που μπορούν να προβλέψουν οι βαθμοί καλύτερα ίσως από οτιδήποτε άλλο είναι οι μελλοντικοί βαθμοί του μαθητή.

9 9 Μία εναλλακτική δυνατότητα αξιολόγησης του μαθητή όπου ο μαθητής είτε: περιγράφει ο ίδιος την πρόοδο του (με βάση προϋπάρχοντα κριτήρια) καθορίζει ο ίδιος τους βαθμούς του (με στόχο την ανάπτυξη της υπευθυνότητας)

10 10 Διαδικασία ανάπτυξης της υπευθυνότητας και της αυτογνωσίας του μαθητή Κεντρικός πυρήνας της αυτοαντίληψης Ανάγκη του ατόμου για να διαμορφώσει την προσωπικότητά του Φυσική απόρροια του ενεργητικού ρόλου του μαθητή

11 Με τη χρησιμοποίησή της επιτυγχάνεται: εμβάθυνση στη μάθηση ανάπτυξη εσωτερικών ικανοτήτων του μαθητή σύνδεση της προσωπικής προσπάθειας με την επιτυχία

12 Πρακτική στο κοινωνικό περιβάλλον Διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων

13 13 Δείγμα: 25 μαθητές της Στ΄ δημοτικού, η εκπαιδευτικός που δίδασκε Ιστορία (2 ώρες/βδομάδα) Ερωτήματα: «Τι γίνεται μετά από ένα τεστ;» «Πώς γυρίζεις πίσω να διορθώσεις τα λάθη των μαθητών αλλά και τα δικά σου ως διδάσκουσα;» «Πώς θα επιτύχω να κερδίσουν όλοι οι μαθητές από τις ώρες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί;»

14 14 «…δυο μήνες τώρα αφηγούμαι Ιστορία στα παιδιά και απαιτώ να απομνημονεύσουν. Φταίω, είμαι αδιάφορη, μόνο η δική μου τάξη με ενδιαφέρει. Και είχα και απαιτήσεις να γράψουν καλά. Πώς θα γυρίσω πίσω; Δυο μήνες διδασκαλία και οι μαθητές δεν έχουν κερδίσει τίποτα. Έγραψαν για να κερδίσουν ένα νούμερο δίπλα στο όνομα τους στον έλεγχο που θα πάρουν….»

15 15 Σκοπός της έρευνας τέθηκε οι μαθητές να εκφράσουν κρίσεις για τη δική τους επάρκεια, να επιστρέψουν στα ήδη διδαγμένα, βασισμένοι σε ενδείξεις και σαφή κριτήρια, με στόχο να διορθώσουν οι ίδιοι το γραπτό τους και να δουλέψουν καλύτερα στο μέλλον. Για να επιτευχθεί ο σκοπός τέθηκε ως στόχος οι μαθητές να μάθουν να αυτοαξιολογούνται, να διδαχτούν τεχνικές αυτοαξιολόγησης.

16 16 Μέσα συλλογής δεδομένων: Τα 25 αρχικά γραπτά τεστ και τα 25 τελικά διορθωμένα 20 ημιδομημένες συνεντεύξεις των μαθητών Το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού

17 17 1 ο Στάδιο: Εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία - Διαπραγμάτευση κριτηρίων για την εκτίμηση της απόδοσής τους 2 ο Στάδιο: Εκπαίδευση των μαθητών στην εφαρμογή των κριτηρίων 3 ο Στάδιο: Ανατροφοδότηση των μαθητών μέσα από τις αυτοαξιολογήσεις τους 4 ο Στάδιο: Ανάπτυξη παραγωγικών στόχων και σχεδίων δράσης από τους μαθητές

18 18 Η έρευνα δράσης ξεκίνησε από το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικού και εξελίχθηκε σε κοινό έργο εκπαιδευτικού και μαθητών. Εκπαιδευτικός και μαθητές έγιναν συνεργάτες. Οι μαθητές ωφελήθηκαν : - από την ανάπτυξη και τη χρήση των προαποφασισμένων κριτηρίων, - στο γνωστικό τομέα (περισσότερο βοηθήθηκαν οι χαμηλού επιπέδου μαθητές), - στον τομέα των κινήτρων (έγιναν πιο σίγουροι για τις ικανότητες τους κι αναλάμβαναν δύσκολες εργασίες για τις οποίες ένιωθαν υπεύθυνοι), - από την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην αξιολόγηση (έγινε θετικότερη εφόσον οι ίδιοι συμμετείχαν στη διαδικασία)

19 19 Ερώτηση: Πώς ένιωσες; / Τι σου άρεσε από τη διαδικασία; «ένιωσα ότι είχα δύναμη, αφού από μένα εξαρτιόταν ο βαθμός που θα έπαιρνα…» Συν. 11 «…η κυρία είπε ότι έκανε λάθος ….είναι κι αυτή σαν κι εμάς, μου άρεσε που ζήτησε βοήθεια να διορθώσει το λάθος της …όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη…» Συν. 12 «…είπα ότι το γραπτό μου άξιζε για 10 όχι γιατί ήταν το πιο καλό από τα άλλα, αλλά γιατί έμαθα πολλά πράγματα… » Συν. 13 «…μου άρεσε που οι συμμαθητές μου ζήτησαν τη βοήθειά μου, ένιωσα σπουδαία που κατάφερα να τους βοηθήσω…» Συν. 2 «…πρώτη φορά πήρα σε μάθημα 10… είμαι σίγουρος ότι το αξίζω, η δασκάλα ήταν αυστηρή με όλους και τους καλούς και τους κακούς…» Συν. 8 «…έμαθα να καταλαβαίνω… άμα σκεφτείς βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, βρίσκεις απαντήσεις δικές σου που όμως είναι σωστές…» Συν. 16

20 20 Η επιτυχία της αυτοαξιολόγησης αυξάνεται όταν: γίνεται σε σχέση με σαφείς περιγραφές κριτηρίων, σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη εμπειρία Είναι εργαλείο ανάπτυξης των κινήτρων και της αυτεπίγνωσης, εφόσον βοηθάει τους μαθητές: να εκτιμήσουν τις αρετές τους, να αναγνωρίσουν τις αδυναμίες τους, να προσανατολιστούν στη μάθησή τους πιο αποτελεσματικά

21 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Εισηγήτριες: Δρ Ελένη Π. Μαράκη Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Πρόεδρος ΙΑΚΕ Δρ Μαρία Ι. Καδιανάκη Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Γενική Γραμματέας ΙΑΚΕ Η αξιολόγηση του μαθητή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google